View Chess Games (PGN) Flash Viewer
Games
View PGN in plain text | Download PGN
  Karelian Autumn 2012 (Petrozavodsk) Start: 2012-10-13
  Dokutchaev, Alexander F. (RUS) VS Stebunov, Alexander A. (RUS) 1-0 View
  Sladkov, Artem K. (RUS) VS Viushin, Dmitry A. (RUS) 0-1 View
  Puzyrevsky, Boris M. (RUS) VS Raksa, Nikita A. (RUS) 1-0 View
  Konakov, Nikolay (RUS) VS Viushin, Dmitry A. (RUS) 1-0 View
  Sergeev, Alexey B. (RUS) VS Danilov, Dmitry A. (RUS) 0-1 View
  Klestov, Sergey A. (RUS) VS Vinogradov, Vladimir P. (RUS) 1/2-1/2 View
  Lebedenko, Nadezhda (RUS) VS Loboda, Alexey M. (RUS) 0-1 View
  Radkov, Bazhen D. (RUS) VS Phil, Ilya N. (RUS) 1/2-1/2 View
  Andronov, Mikhail G. (RUS) VS Gudkov, Grigory O. (RUS) 1-0 View
  Burdukov, Albert G. (RUS) VS Savolainen, Lev P. (RUS) 0-1 View
  Ermakov, Evgeny S. (RUS) VS Ivanov, Sergey A. (RUS) 0-1 View
  Toivonen, Alexander V. (RUS) VS Ivanov, Sergey A. (RUS) 1-0 View
  Baganov, Dmitry E. (RUS) VS Suleymanyants, Odisey (RUS) 0-1 View
  Osmolny, Vladimir I. (RUS) VS Pashkov, Vladimir M. (RUS) 1-0 View
  Potievskaya, Alexandra (RUS) VS Yaakkimainen, Vyaino R. (RUS) 1/2-1/2 View
  Nasonov, Vadim A. (RUS) VS Yarshin, Vladimir M. (RUS) 1-0 View
  Viushin, Dmitry A. (RUS) VS Klestov, Sergey A. (RUS) 1/2-1/2 View
  Pashkov, Vladimir M. (RUS) VS Lebedenko, Nadezhda (RUS) 1/2-1/2 View
  Yarshin, Vladimir M. (RUS) VS Sergeev, Alexey B. (RUS) 1-0 View
  Stebunov, Alexander A. (RUS) VS Burdukov, Albert G. (RUS) 1-0 View
  Gudkov, Grigory O. (RUS) VS Ermakov, Evgeny S. (RUS) 1/2-1/2 View
  Ivanov, Sergey A. (RUS) VS Velikodvorskaya, Rengina (RUS) 1-0 View
  Raksa, Nikita A. (RUS) VS Baganov, Dmitry E. (RUS) 1/2-1/2 View
  Vinogradov, Vladimir P. (RUS) VS Radkov, Bazhen D. (RUS) 1-0 View
  Phil, Ilya N. (RUS) VS Potievskaya, Alexandra (RUS) 1-0 View
  Savolainen, Lev P. (RUS) VS Dokutchaev, Alexander F. (RUS) 1/2-1/2 View
  Viushin, Dmitry A. (RUS) VS Toivonen, Alexander V. (RUS) 0-1 View
  Loboda, Alexey M. (RUS) VS Osmolny, Vladimir I. (RUS) 0-1 View
  Ivanov, Sergey A. (RUS) VS Andronov, Mikhail G. (RUS) 1/2-1/2 View
  Danilov, Dmitry A. (RUS) VS Nasonov, Vadim A. (RUS) 0-1 View
  Yaakkimainen, Vyaino R. (RUS) VS Konakov, Nikolay (RUS) 1/2-1/2 View
  Suleymanyants, Odisey (RUS) VS Puzyrevsky, Boris M. (RUS) 0-1 View
  Ivanov, Sergey A. (RUS) VS Sladkov, Artem K. (RUS) 1-0 View
  Lebedenko, Nadezhda (RUS) VS Gudkov, Grigory O. (RUS) 1/2-1/2 View
  Potievskaya, Alexandra (RUS) VS Viushin, Dmitry A. (RUS) 1-0 View
  Ermakov, Evgeny S. (RUS) VS Raksa, Nikita A. (RUS) 1-0 View
  Baganov, Dmitry E. (RUS) VS Pashkov, Vladimir M. (RUS) 0-1 View
  Radkov, Bazhen D. (RUS) VS Sergeev, Alexey B. (RUS) 1-0 View
  Velikodvorskaya, Rengina (RUS) VS Burdukov, Albert G. (RUS) 1-0 View
  Danilov, Dmitry A. (RUS) VS Stebunov, Alexander A. (RUS) 1/2-1/2 View
  Klestov, Sergey A. (RUS) VS Viushin, Dmitry A. (RUS) 1/2-1/2 View
  Toivonen, Alexander V. (RUS) VS Nasonov, Vadim A. (RUS) 1/2-1/2 View
  Osmolny, Vladimir I. (RUS) VS Puzyrevsky, Boris M. (RUS) 1/2-1/2 View
  Dokutchaev, Alexander F. (RUS) VS Phil, Ilya N. (RUS) 1-0 View
  Konakov, Nikolay (RUS) VS Ivanov, Sergey A. (RUS) 1/2-1/2 View
  Andronov, Mikhail G. (RUS) VS Savolainen, Lev P. (RUS) 1/2-1/2 View
  Yarshin, Vladimir M. (RUS) VS Suleymanyants, Odisey (RUS) 0-1 View
  Loboda, Alexey M. (RUS) VS Yaakkimainen, Vyaino R. (RUS) 0-1 View
  Stebunov, Alexander A. (RUS) VS Radkov, Bazhen D. (RUS) 0-1 View
  Pashkov, Vladimir M. (RUS) VS Ermakov, Evgeny S. (RUS) 1-0 View
  Velikodvorskaya, Rengina (RUS) VS Lebedenko, Nadezhda (RUS) 1/2-1/2 View
  Sladkov, Artem K. (RUS) VS Yarshin, Vladimir M. (RUS) 1/2-1/2 View
  Gudkov, Grigory O. (RUS) VS Loboda, Alexey M. (RUS) 1-0 View
  Viushin, Dmitry A. (RUS) VS Baganov, Dmitry E. (RUS) 1-0 View
  Burdukov, Albert G. (RUS) VS Raksa, Nikita A. (RUS) 1-0 View
  Viushin, Dmitry A. (RUS) VS Danilov, Dmitry A. (RUS) 1-0 View
  Vinogradov, Vladimir P. (RUS) VS Potievskaya, Alexandra (RUS) 1-0 View
  Osmolny, Vladimir I. (RUS) VS Toivonen, Alexander V. (RUS) 1/2-1/2 View
  Puzyrevsky, Boris M. (RUS) VS Dokutchaev, Alexander F. (RUS) 0-1 View
  Ivanov, Sergey A. (RUS) VS Savolainen, Lev P. (RUS) 1-0 View
  Suleymanyants, Odisey (RUS) VS Andronov, Mikhail G. (RUS) 0-1 View
  Yaakkimainen, Vyaino R. (RUS) VS Ivanov, Sergey A. (RUS) 1-0 View
  Nasonov, Vadim A. (RUS) VS Konakov, Nikolay (RUS) 1-0 View
  Phil, Ilya N. (RUS) VS Klestov, Sergey A. (RUS) 1-0 View
  Lebedenko, Nadezhda (RUS) VS Yarshin, Vladimir M. (RUS) 1-0 View
  Raksa, Nikita A. (RUS) VS Stebunov, Alexander A. (RUS) 0-1 View
  Ermakov, Evgeny S. (RUS) VS Velikodvorskaya, Rengina (RUS) 1-0 View
  Potievskaya, Alexandra (RUS) VS Sladkov, Artem K. (RUS) 1/2-1/2 View
  Klestov, Sergey A. (RUS) VS Loboda, Alexey M. (RUS) 1-0 View
  Sergeev, Alexey B. (RUS) VS Baganov, Dmitry E. (RUS) 1-0 View
  Ivanov, Sergey A. (RUS) VS Gudkov, Grigory O. (RUS) 0-1 View
  Konakov, Nikolay (RUS) VS Suleymanyants, Odisey (RUS) 1-0 View
  Savolainen, Lev P. (RUS) VS Pashkov, Vladimir M. (RUS) 1-0 View
  Dokutchaev, Alexander F. (RUS) VS Toivonen, Alexander V. (RUS) 1/2-1/2 View
  Yaakkimainen, Vyaino R. (RUS) VS Ivanov, Sergey A. (RUS) 1-0 View
  Andronov, Mikhail G. (RUS) VS Osmolny, Vladimir I. (RUS) 0-1 View
  Nasonov, Vadim A. (RUS) VS Phil, Ilya N. (RUS) 1/2-1/2 View
  Viushin, Dmitry A. (RUS) VS Vinogradov, Vladimir P. (RUS) 0-1 View
  Radkov, Bazhen D. (RUS) VS Puzyrevsky, Boris M. (RUS) 0-1 View
  Pashkov, Vladimir M. (RUS) VS Klestov, Sergey A. (RUS) 1-0 View
  Sladkov, Artem K. (RUS) VS Radkov, Bazhen D. (RUS) 1/2-1/2 View
  Suleymanyants, Odisey (RUS) VS Ivanov, Sergey A. (RUS) 1/2-1/2 View
  Sergeev, Alexey B. (RUS) VS Potievskaya, Alexandra (RUS) 0-1 View
  Yarshin, Vladimir M. (RUS) VS Velikodvorskaya, Rengina (RUS) 1-0 View
  Loboda, Alexey M. (RUS) VS Raksa, Nikita A. (RUS) 1-0 View
  Baganov, Dmitry E. (RUS) VS Burdukov, Albert G. (RUS) 1-0 View
  Vinogradov, Vladimir P. (RUS) VS Nasonov, Vadim A. (RUS) 1/2-1/2 View
  Puzyrevsky, Boris M. (RUS) VS Ivanov, Sergey A. (RUS) 0-1 View
  Stebunov, Alexander A. (RUS) VS Lebedenko, Nadezhda (RUS) 1-0 View
  Osmolny, Vladimir I. (RUS) VS Dokutchaev, Alexander F. (RUS) 0-1 View
  Toivonen, Alexander V. (RUS) VS Yaakkimainen, Vyaino R. (RUS) 1-0 View
  Savolainen, Lev P. (RUS) VS Konakov, Nikolay (RUS) 1-0 View
  Phil, Ilya N. (RUS) VS Andronov, Mikhail G. (RUS) 0-1 View
  Gudkov, Grigory O. (RUS) VS Viushin, Dmitry A. (RUS) 1-0 View
  Viushin, Dmitry A. (RUS) VS Ermakov, Evgeny S. (RUS) 1-0 View
  Potievskaya, Alexandra (RUS) VS Lebedenko, Nadezhda (RUS) 0-1 View
  Viushin, Dmitry A. (RUS) VS Yarshin, Vladimir M. (RUS) 1-0 View
  Klestov, Sergey A. (RUS) VS Sladkov, Artem K. (RUS) 1-0 View
  Ermakov, Evgeny S. (RUS) VS Sergeev, Alexey B. (RUS) 0-1 View
  Raksa, Nikita A. (RUS) VS Ivanov, Sergey A. (RUS) 0-1 View
  Burdukov, Albert G. (RUS) VS Loboda, Alexey M. (RUS) 0-1 View
  Velikodvorskaya, Rengina (RUS) VS Baganov, Dmitry E. (RUS) 0-1 View
  Dokutchaev, Alexander F. (RUS) VS Yaakkimainen, Vyaino R. (RUS) 1-0 View
  Konakov, Nikolay (RUS) VS Phil, Ilya N. (RUS) 1/2-1/2 View
  Radkov, Bazhen D. (RUS) VS Suleymanyants, Odisey (RUS) 0-1 View
  Dokutchaev, Alexander F. (RUS) VS Vinogradov, Vladimir P. (RUS) 1-0 View
  Andronov, Mikhail G. (RUS) VS Toivonen, Alexander V. (RUS) 0-1 View
  Ivanov, Sergey A. (RUS) VS Gudkov, Grigory O. (RUS) 1-0 View
  Nasonov, Vadim A. (RUS) VS Osmolny, Vladimir I. (RUS) 1/2-1/2 View
  Yaakkimainen, Vyaino R. (RUS) VS Savolainen, Lev P. (RUS) 1-0 View
  Stebunov, Alexander A. (RUS) VS Viushin, Dmitry A. (RUS) 1/2-1/2 View
  Puzyrevsky, Boris M. (RUS) VS Pashkov, Vladimir M. (RUS) 0-1 View
  Konakov, Nikolay (RUS) VS Puzyrevsky, Boris M. (RUS) 1-0 View
  Ivanov, Sergey A. (RUS) VS Radkov, Bazhen D. (RUS) 0-1 View
  Loboda, Alexey M. (RUS) VS Potievskaya, Alexandra (RUS) 0-1 View
  Sladkov, Artem K. (RUS) VS Sergeev, Alexey B. (RUS) 1-0 View
  Baganov, Dmitry E. (RUS) VS Ermakov, Evgeny S. (RUS) 1-0 View
  Yarshin, Vladimir M. (RUS) VS Burdukov, Albert G. (RUS) 1/2-1/2 View
  Raksa, Nikita A. (RUS) VS Velikodvorskaya, Rengina (RUS) 1/2-1/2 View
  Lebedenko, Nadezhda (RUS) VS Klestov, Sergey A. (RUS) 0-1 View
  Phil, Ilya N. (RUS) VS Viushin, Dmitry A. (RUS) 1-0 View
  Toivonen, Alexander V. (RUS) VS Ivanov, Sergey A. (RUS) 1/2-1/2 View
  Pashkov, Vladimir M. (RUS) VS Nasonov, Vadim A. (RUS) 1/2-1/2 View
  Suleymanyants, Odisey (RUS) VS Osmolny, Vladimir I. (RUS) 1-0 View
  Savolainen, Lev P. (RUS) VS Stebunov, Alexander A. (RUS) 0-1 View
  Viushin, Dmitry A. (RUS) VS Andronov, Mikhail G. (RUS) 1/2-1/2 View
  Gudkov, Grigory O. (RUS) VS Vinogradov, Vladimir P. (RUS) 0-1 View
  Klestov, Sergey A. (RUS) VS Savolainen, Lev P. (RUS) 0-1 View
  Potievskaya, Alexandra (RUS) VS Gudkov, Grigory O. (RUS) 1/2-1/2 View
  Radkov, Bazhen D. (RUS) VS Baganov, Dmitry E. (RUS) 1-0 View
  Dmitriev, Andrey V. (RUS) VS Lebedenko, Nadezhda (RUS) 1/2-1/2 View
  Puzyrevsky, Boris M. (RUS) VS Sladkov, Artem K. (RUS) 1-0 View
  Yarshin, Vladimir M. (RUS) VS Raksa, Nikita A. (RUS) 1-0 View
  Velikodvorskaya, Rengina (RUS) VS Loboda, Alexey M. (RUS) 0-1 View
  Andronov, Mikhail G. (RUS) VS Konakov, Nikolay (RUS) 0-1 View
  Osmolny, Vladimir I. (RUS) VS Viushin, Dmitry A. (RUS) 1-0 View
  Stebunov, Alexander A. (RUS) VS Phil, Ilya N. (RUS) 1/2-1/2 View
  Yaakkimainen, Vyaino R. (RUS) VS Pashkov, Vladimir M. (RUS) 1-0 View
  Nasonov, Vadim A. (RUS) VS Suleymanyants, Odisey (RUS) 1-0 View
  Vinogradov, Vladimir P. (RUS) VS Toivonen, Alexander V. (RUS) 1/2-1/2 View
  Ivanov, Sergey A. (RUS) VS Dokutchaev, Alexander F. (RUS) 1/2-1/2 View
  Sergeev, Alexey B. (RUS) VS Ivanov, Sergey A. (RUS) 1-0 View
  Burdukov, Albert G. (RUS) VS Ermakov, Evgeny S. (RUS) 1/2-1/2 View
  Danilov, Dmitry A. (RUS) VS Viushin, Dmitry A. (RUS) 0-1 View
 

« go back


Share this page


   facebook    twitter    gplus
©  World Chess Federation    |  Contact us: admin@fide.com   |  Developed and supported by Elista FIDE Office   |   Ratings questions: Elista FIDE Office