PGN Chess Game 135th MGU open (BUL)

Download this file.

[Event "135 open MGU"]
[Site "Sofia"]
[Date "2015.02.07"]
[Round "1.1"]
[White "Stathopoulos, Fotios"]
[Black "Gelemerov, Yane"]
[Result "0-1"]
[ECO "C50"]
[BlackElo "2051"]
[PlyCount "60"]
[EventDate "2015.02.07"]
[EventRounds "6"]
[EventCountry "BUL"]

{C50: Hungarian Defence and Giuoco Pianissimo} 1. e4 e5 2. Nf3 Nc6 3. Bc4 Bc5
4. d3 d6 5. h3 Nf6 6. O-O Na5 7. Bb3 Nxb3 8. axb3 O-O (8... c6 9. Nc3 O-O 10.
Be3 Bxe3 11. fxe3 Re8 12. Qe1 d5 13. exd5 Nxd5 14. Ra4 f6 15. Rh4 Be6 16. Nd2
b5 17. Nd1 Ne7 18. Qe2 Nf5 19. Rg4 h5 20. Rg6 Bf7 21. Qxh5 Ne7 22. Rfxf6 Bxg6
23. Rxg6 {Tu,H (2295)-Kuderinov,K (2493) Ho Chi Minh City 2012 0-1 (108)}) (
8... h6 9. c3 Qe7 10. Re1 O-O 11. Be3 Bxe3 12. Rxe3 a6 13. Nh2 Nh7 14. Rg3 Kh8
15. Qh5 f5 16. exf5 Rxf5 17. Qe2 Be6 18. Nd2 Raf8 19. Rf3 Ng5 20. Rxf5 Bxf5 21.
f4 Ne6 22. Rf1 exf4 23. Rxf4 {Milovanovic,S (1924)-Sorcnik,K Sentjur 2013 0-1 
(33)}) 9. Be3 Bxe3 $146 (9... Nd7 10. Nc3 c6 11. Bxc5 Nxc5 12. d4 exd4 13. Nxd4
Qg5 14. Qf3 f5 15. exf5 Bxf5 16. Qg3 Qe7 17. Rae1 Qd7 18. Qg5 Ne6 19. Nxe6 Bxe6
20. Re3 Rf5 21. Qg3 Rf6 22. Ne4 Rg6 23. Qxd6 Bxh3 24. Qxd7 {Tiselius,H-Blixt,J
Vaxjo 1994 0-1 (51)}) 10. fxe3 Qe7 11. Nbd2 Bd7 12. Nh4 (12. Qe1 $142 $5 $11)
12... Nxe4 $1 $17 13. Nxe4 (13. Nxe4 Qxh4 {Discovered attack}) (13. dxe4 Qxh4 {
Discovered attack}) (13. -- $140 Nxd2 {Threat} 14. Qxd2 Qxh4 {Zwischenzug})
13... Qxh4 14. Kh2 f5 15. Nd2 a6 16. Nf3 Qh6 17. Qe2 Kh8 18. Rae1 Bc6 19. Qd2
f4 20. e4 Rae8 21. Kh1 Bd7 22. Ng1 (22. Qc3 $5 c5 23. b4 $17) 22... c5 $19 23.
c4 $2 (23. Nf3 g5 24. Kg1 g4 25. hxg4 Bxg4 $19) 23... Bc8 (23... g5 24. b4 $19)
24. b4 (24. Nf3 g5 25. Kg1 g4 26. hxg4 Bxg4 $19) 24... cxb4 (24... g5 25. bxc5
dxc5 26. b3 $19) 25. Qxb4 g5 26. Nf3 $2 (26. d4 $19) 26... g4 27. Nh2 g3 28.
Nf3 Bxh3 $1 29. gxh3 (29. Re2 $19) 29... Qxh3+ 30. Kg1 g2 (30... g2 31. Kf2
gxf1=R+ 32. Rxf1 Rg8 33. Qxd6 Rg6 $19) 0-1

[Event "135 open MGU"]
[Site "Sofia"]
[Date "2015.02.07"]
[Round "1.2"]
[White "Metev, Martin"]
[Black "Iliev, Alexandar"]
[Result "1-0"]
[ECO "C01"]
[WhiteElo "2004"]
[BlackElo "1735"]
[PlyCount "89"]
[EventDate "2015.02.07"]
[EventType "swiss"]
[EventRounds "6"]
[EventCountry "BUL"]

{C01: French: Exchange Variation} 1. e4 e6 2. d4 g6 3. c4 c5 (3... d5 4. cxd5
exd5 5. e5 Bg7 6. f4 Ne7 7. Be3 O-O 8. Nf3 b6 9. Bd3 Bf5 10. Nc3 a5 11. Ne2 Na6
12. a3 Bxd3 13. Qxd3 c5 14. dxc5 bxc5 15. Ng3 d4 16. Bd2 Qb6 17. O-O a4 18.
Rfc1 {Krnak,V-Pakosta,S (2245) Prague 1996 0-1 (40)}) (3... Ne7 4. Nf3 Bg7 5.
Nc3 c6 6. Be3 O-O 7. Be2 Na6 8. Qd2 Rb8 9. O-O f5 10. Bh6 Nc7 11. Rac1 Rf7 12.
Bg5 Qf8 13. e5 b6 14. Bf4 h6 15. b4 d5 16. exd6 Na6 17. dxe7 Qxe7 18. Bxb8 {
Dos Santos,J (1800)-De Almeida,A (1775) Manaus 2013 1-0 (42)}) 4. d5 $146 (4.
dxc5 Nc6 5. Be3 Qa5+ 6. Qd2 Nb4 7. Nc3 Bxc5 8. Bxc5 Qxc5 9. Nf3 d6 10. Be2 Nf6
11. a3 Na6 12. Rd1 Ke7 13. b4 Qb6 14. O-O Rd8 15. Qg5 Nc7 16. e5 {1-0 (16)
Rejfir,J-Norcia,F Venice 1929}) 4... Bg7 5. Nc3 a6 6. Be3 (6. Nf3 d6 $16) 6...
d6 7. f4 (7. Nf3 $5 $16) 7... Nh6 (7... exd5 $5 8. Nxd5 Nf6 $15) 8. Bd3 exd5 9.
cxd5 Bd7 (9... Ng4 $5 10. Qe2 Nxe3 11. Qxe3 O-O $15) 10. Qe2 (10. Nf3 b5 $14)
10... Bxc3+ (10... Ng4 $142 $5 $11) 11. bxc3 $16 Ng4 12. Bd2 Nf6 13. Nf3 Bg4 (
13... O-O 14. O-O $16) 14. O-O (14. e5 Nxd5 15. exd6+ Kf8 $16) 14... Qe7 (14...
O-O $142 $5 $16) 15. c4 O-O 16. h3 Bxf3 17. Qxf3 (17. gxf3 $6 Nbd7 $14) 17...
b5 18. Rae1 bxc4 19. Bxc4 Nh5 20. g4 Ng7 21. Bc3 Nd7 22. g5 Nb6 23. Bb3 a5 (
23... Nh5 24. Ba1 f6 25. gxf6 Nxf6 26. e5 $16) 24. Ba1 a4 $2 (24... Rfb8 25.
Rb1 $16) 25. Bc2 (25. Qc3 f6 26. gxf6 Qxf6 27. Qxf6 Rxf6 28. Bxf6 axb3 29. axb3
Nh5 $18) 25... Qb7 $2 (25... Nd7 $142 $16) 26. Qc3 $18 f6 27. gxf6 Nh5 28. Rb1
Qa7 (28... Rf7 29. Qf3 Nxf6 30. f5 $18) 29. f5 (29. f7+ $142 Kxf7 30. f5 $18)
29... Kf7 (29... Rf7 30. fxg6 hxg6 $18) 30. fxg6+ hxg6 31. Qd3 (31. e5 $142 Ke8
32. Bxg6+ Kd7 33. e6+ Kc7 34. Bxh5 Nxd5 35. Qf3 $18) 31... Nd7 32. Kh2 (32. Qe3
$142 Ne5 33. Qg5 $18) 32... Rab8 (32... Ne5 33. Qd2 Rab8 34. Rxb8 Qxb8 35. Qg5
$18) 33. Qe3 (33. e5 $142 Nxe5 34. Bxe5 $18) 33... Rxb1 34. Bxb1 (34. Rxb1 $6
Nhxf6 35. Rf1 Ne5 36. Bxe5 dxe5 $18) 34... Rh8 (34... Qb8 35. Bc2 Ne5 36. Bxa4
$18) 35. Bc2 (35. e5 $142 dxe5 36. Qg5 e4 37. Bxe4 Qb8+ 38. Kg2 Nf8 $18) 35...
Qa6 $6 (35... Ne5 36. Qg5 Qb6 37. Bc3 $18 (37. Bxa4 $6 Qa6 38. Bxe5 Qxf1 $11) (
37. Bxe5 $6 dxe5 38. Qxe5 Re8 $18)) 36. Bd3 (36. Rf2 $142 Ne5 37. Bxe5 dxe5 38.
Qxc5 $18) 36... c4 (36... Qb6 $18) 37. Be2 Qc8 (37... Qb5 38. Qg5 Qb8 39. Bg4
$18) 38. Bg4 c3 (38... Qc7 39. Be6+ Kf8 40. f7 $18) 39. Be6+ (39. Qa7 $142 Rh7
40. Bxd7 $18) 39... Kf8 40. Qxc3 Qxc3 41. Bxc3 Nc5 (41... Ndxf6 42. Bg4 Rg8 43.
Bxh5 gxh5 44. Rxf6+ Ke7 45. Re6+ Kd7 $18) 42. Rb1 Na6 43. Rb6 Nc7 44. Rb8+ Ne8
45. f7 (45. f7 Nhg7 46. fxe8=Q+ Nxe8 47. Bxh8 g5 48. Rxe8+ Kxe8 49. Bf6 a3 50.
e5 g4 51. hxg4 dxe5 52. d6 e4 53. d7+ Kf8 54. d8=Q#) 1-0

[Event "135 open MGU"]
[Site "Sofia"]
[Date "2015.02.07"]
[Round "1.3"]
[White "Kosturkov, Krasimir"]
[Black "Bozilov, Dragan"]
[Result "0-1"]
[ECO "C27"]
[WhiteElo "1700"]
[BlackElo "1951"]
[PlyCount "150"]
[EventDate "2015.02.07"]
[EventRounds "6"]
[EventCountry "BUL"]

{C27: Vienna Game: 2...Nf6 3 Bc4 Nxe4} 1. e4 e5 2. Nc3 Nf6 3. Bc4 Bc5 4. d3 h6
5. Na4 Bb6 (5... Be7 6. f4 d6 7. Nf3 Nbd7 8. fxe5 (8. d4 c6 9. Bb3 Nxe4 10.
fxe5 O-O 11. O-O dxe5 12. Qe2 Ng5 13. dxe5 Nxf3+ 14. Rxf3 b5 15. Nc3 Nc5 16. h3
a5 17. Qf2 Qe8 18. Be3 Nxb3 19. axb3 Be6 20. Qg3 Kh8 21. Raf1 Qb8 22. Bxh6 g6 {
Nowicki,A (1839)-Skomial,M (2020) Pstragowa 2014 1-0 (39)}) 8... dxe5 9. Nc3
Bc5 10. Qe2 Qe7 11. Rf1 Nb6 12. Bb3 Be6 13. Bd2 O-O-O 14. Bxe6+ Qxe6 15. a4 a6
16. Nd1 Rhe8 17. b4 Bf8 18. b5 axb5 19. axb5 Nfd7 20. Ne3 {Beres,I-Nagy,H 
(2096) Miskolc 2000 0-1 (33)}) 6. c3 $146 (6. Nxb6 axb6 7. f4 (7. Be3 d6 8. h3
c5 9. Ne2 O-O 10. Nc3 Be6 11. O-O Qd7 12. Bxe6 fxe6 13. f4 exf4 14. Bxf4 d5 15.
e5 Ne8 16. Qg4 d4 17. Ne4 Qd5 18. Bxh6 Rxf1+ 19. Rxf1 Kh7 20. Bxg7 Rxa2 21.
Qh5+ Kxg7 {Nevolin,V (1774)-Todua,A (1) Sochi 2011 1-0}) (7. a3 d5 8. exd5 Nxd5
9. Qf3 Be6 10. Qg3 Qf6 11. Nf3 Nd7 12. O-O Qg6 13. Qxg6 fxg6 14. Re1 O-O-O 15.
Nxe5 Nxe5 16. Rxe5 Rhe8 17. Bd2 c6 18. Rae1 Rd6 19. Bb4 c5 20. Bxd5 cxb4 21.
Bxe6+ Kd8 {Vujanic,B-Rakas,H Croatia 2010 1-0}) 7... exf4 8. Bxf4 d6 9. Nf3 Nc6
10. a3 O-O 11. O-O d5 12. exd5 Nxd5 13. Bxd5 Qxd5 14. Bxc7 Qc5+ 15. Kh1 Bg4 16.
c3 Ne7 17. Bg3 Rad8 18. d4 Qb5 19. Qd2 Nf5 20. Bf4 Rfe8 {Perrard,M (1980)
-Elsaesser,T (1895) France 2004 0-1 (44)}) 6... O-O 7. Nxb6 axb6 8. f4 (8. Nf3
d6 $11) 8... exf4 9. Bxf4 d5 10. exd5 (10. Bb3 Re8 11. Ne2 Bg4 $15) 10... Re8+
(10... b5 $5 11. Bb3 Re8+ (11... Nxd5 $6 12. Bxd5 Qxd5 13. Qf3 Re8+ 14. Ne2 $17
) 12. Kf1 Nxd5 13. Bxd5 Qxd5 $17) 11. Ne2 Bg4 12. d4 Nxd5 (12... Bxe2 $142 13.
Bxe2 Qe7 $17) 13. Be5 $4 (13. O-O $142 $11) 13... Ne3 $19 14. Qb3 Nxc4 (14...
Nxg2+ $143 15. Kf2 Qg5 16. h4 Qe3+ 17. Kxg2 Bf3+ 18. Kf1 Rxe5 19. dxe5 Bxh1 20.
Bxf7+ Kh8 21. Qc4 $19) 15. Qxc4 Bxe2 16. Kxe2 Nc6 (16... Qh4 $5 17. Qd5 Nc6 18.
Kf1 Nxe5 19. dxe5 $19) 17. Kf2 (17. Rhf1 Nxe5 18. dxe5 Rxe5+ 19. Kf2 b5 $19)
17... Nxe5 (17... b5 18. Qxb5 Ra5 19. Qc4 Nxe5 20. dxe5 Qd2+ 21. Qe2 $19) 18.
dxe5 Rxe5 19. Rhe1 Qf6+ (19... b5 $5 20. Qd4 Qf6+ 21. Kg1 Rxa2 22. Qxe5 Qxe5
23. Rxe5 Rxa1+ 24. Kf2 $19) 20. Kg1 $17 Rae8 21. Rf1 Qe7 22. b4 (22. Rf2 b5 23.
Qb3 Re2 $17) 22... b5 $19 23. Qf4 Re2 24. Kh1 Qd7 (24... Ra8 25. a3 $19) 25.
Qf3 (25. Rad1 $142 $5 Qc6 26. Qxf7+ Kh8 27. Rf3 $17) 25... c6 $19 26. Qg3 R2e3
27. Rf3 Rxf3 (27... Qd2 28. Raf1 $19) 28. Qxf3 Qd2 29. Rf1 f6 30. h3 Qxa2 31.
Qg3 Qe6 32. Rd1 Qe5 33. Qg6 Qe6 34. Qg3 f5 35. Qc7 Re7 36. Qd8+ Kh7 37. Rf1 Rf7
38. Qd3 g6 39. Rd1 f4 40. Rf1 Qc4 (40... Rd7 41. Qf3 g5 42. Rd1 $19) 41. Qf3
Kg7 (41... Rd7 42. Kh2 $19) 42. Rd1 (42. Re1 Rd7 $19) 42... Qe6 $19 43. Rd4 Qe5
44. Re4 Qd5 45. Qe2 Qb3 (45... Qd6 $5 46. Qf3 $19) 46. Qd3 $17 Qd5 47. Rd4 $4 (
47. Qe2 Qd6 48. Qf3 $19) 47... Qf5 $19 48. Qf3 g5 49. Rd6 Re7 50. Qh5 $4 (50.
Kh2 Re1 51. Qg4 $19) 50... Qh7 (50... Re1+ $142 51. Kh2 f3 52. Qxf3 Qe5+ 53.
Qg3 Rh1+ 54. Kxh1 Qxg3 55. Rd7+ Kf6 56. Rxb7 Qxc3 $19) 51. Qd1 $4 (51. h4 $142
$11) 51... Qe4 $19 52. Kh2 Qe3 53. Rd3 (53. Rd7 Rf7 $19) 53... Qe2 54. Qb1 Qf2
55. Rf3 (55. Qg1 Re2 $19) 55... Re1 56. Rxf2 Rxb1 57. Rd2 Rc1 58. Rd7+ Kf6 59.
Rxb7 Rxc3 60. Rd7 Ke5 61. Rh7 Rc2 62. Kg1 f3 (62... c5 $142 $5 63. bxc5 Kd5 64.
h4 $19) 63. gxf3 Kf4 64. Rxh6 Kg3 65. Kf1 Kxf3 66. Rf6+ Kg3 67. Rh6 (67. Rg6
$142 $17) 67... Kf3 68. Ke1 $4 (68. Rf6+ Ke4 69. Rg6 $17) 68... Rc4 $19 {Black
prepares g4} 69. Kd2 Kg3 (69... Kg2 70. Rh5 Rxb4 71. Rxg5+ Kxh3 72. Rc5 Rd4+
73. Kc2 $19) 70. Rh5 (70. Rg6 Rxb4 71. Rxg5+ Kxh3 $17) 70... g4 71. hxg4 Kxg4
72. Rh6 (72. Rh1 $142 $5 Rxb4 73. Rc1 Rd4+ 74. Ke3 $19) 72... Kf5 $19 73. Kd3 (
73. Rh3 Rxb4 74. Rc3 Rd4+ 75. Kc2 Rd6 $19) 73... Ke5 74. Rh5+ Kd6 75. Rh7 Rxb4
0-1

[Event "135 open MGU"]
[Site "Sofia"]
[Date "2015.02.07"]
[Round "1.4"]
[White "Timev, Anzhelo"]
[Black "Simov, Zahari"]
[Result "0-1"]
[ECO "D02"]
[WhiteElo "1800"]
[BlackElo "1604"]
[PlyCount "46"]
[EventDate "2015.02.07"]
[EventType "swiss"]
[EventRounds "6"]
[EventCountry "BUL"]

{D02: 1 d4 d5 2 Nf3 sidelines, including 2...Nf6 3 g3 and 2...Nf6 3 Bf4} 1. Nf3
d5 2. d4 Bg4 3. Ne5 Bf5 4. c4 dxc4 5. Nc3 c6 (5... Nd7 6. e4 Nxe5 7. exf5 Nd3+
8. Bxd3 cxd3 9. Qxd3 Qd7 10. O-O Nf6 11. Bg5 O-O-O 12. Rac1 a6 13. Qc4 Ne8 14.
Qxf7 Nd6 15. Qb3 Qxf5 16. Bh4 g5 17. Bg3 e6 18. Rfe1 Bg7 19. Ne4 e5 20. Qc2 {
Ivanov,I (2515)-Balinas,R (2390) Los Angeles 1989 1-0}) (5... Nf6 6. f3 Nc6 7.
Nxc6 bxc6 8. e4 Be6 9. Qa4 Qd7 10. Bf4 g6 11. Rd1 Bg7 12. Be5 O-O 13. Bxc4 Bxc4
14. Qxc4 Nh5 15. Bxg7 Nxg7 16. O-O Rfc8 17. Rd2 e6 18. Rc1 e5 19. Rcd1 exd4 20.
Rxd4 {Bulatovic,D (2197)-Perovic,D Andrijevica 2012 1-0 (54)}) 6. e4 Bg6 7.
Bxc4 e6 $146 (7... Nd7 8. Nxg6 hxg6 9. Qb3 e6 10. Be3 Nb6 11. Be2 Nf6 12. a4
Qc7 13. h3 Be7 14. a5 Nbd7 15. Bf3 O-O 16. O-O Rfd8 17. Rfc1 e5 18. d5 Nc5 19.
Qc4 cxd5 20. Nxd5 Nxd5 21. exd5 Rdc8 22. Bg4 {Kristofori,A (2144)-Suhajda,S 
(1928) Hungary 2007 1-0 (41)}) 8. a3 (8. Qb3 $142 $5 b5 9. Nxb5 $18) 8... Nd7
$16 9. Nxd7 (9. Nxg6 $5 hxg6 10. h3 $16) 9... Qxd7 $14 10. O-O Nf6 11. Re1 (11.
f3 Be7 $16) 11... Be7 (11... Rd8 12. Bg5 Qxd4 13. Qb3 $15) 12. Bf4 O-O 13. e5 (
13. Be5 $5 $14) 13... Nd5 $11 14. Nxd5 exd5 15. Bd3 Bxd3 16. Qxd3 Rfe8 17. Qg3
(17. Re3 c5 $11) 17... Bf8 18. Rac1 Qf5 19. Rc3 Re6 20. Bd2 Rg6 21. Qf3 Qxf3
22. Rxf3 Re8 23. Rb3 b6 0-1

[Event "135 open MGU"]
[Site "Sofia"]
[Date "2015.02.07"]
[Round "1.5"]
[White "Ivanov, Oleg"]
[Black "Grabcheva, Natalia"]
[Result "1/2-1/2"]
[ECO "A05"]
[WhiteElo "1792"]
[BlackElo "1545"]
[PlyCount "69"]
[EventDate "2015.02.07"]
[EventType "swiss"]
[EventRounds "6"]
[EventCountry "BUL"]

{A05: Rйti Opening: 1 Nf3 Nf6} 1. b3 Nf6 2. Bb2 b6 3. Nf3 Bb7 4. Nc3 (4. g3 e6
5. Bg2 c5 6. O-O Be7 7. d3 O-O 8. e4 d6 9. Nbd2 Nc6 10. Ne1 Nd7 11. f4 Bf6 12.
Bxf6 Qxf6 13. Kh1 b5 14. a4 a6 15. Nef3 Rab8 16. Ng5 Nd4 17. Nh3 Qe7 18. g4 b4
{Milov,V (2635)-Pelletier,Y (2515) Dresden 1998 1-0 (67)}) 4... e6 5. d4 d5
$146 (5... c5 6. e3 cxd4 7. exd4 Bb4 8. Bd3 Qc7 9. O-O Bxc3 10. Bxc3 Qxc3 {0-1
(10) Pearl,M-Kutash,R Dos Hermanas 2004}) 6. e3 g6 7. Bd3 Bg7 8. a3 Nbd7 9. Qe2
c5 10. O-O O-O 11. Rae1 a6 12. Nd1 (12. a4 $5 $15) 12... b5 $17 13. c4 bxc4 14.
bxc4 dxc4 15. Bxc4 cxd4 16. exd4 Nb6 17. Bb3 Bd5 18. Bxd5 Nbxd5 19. Ne3 Qb6 20.
Nc4 Qb3 21. Nfd2 (21. Nfe5 Nb6 $15) 21... Qb7 22. Rb1 (22. Nf3 $5 $15) 22...
Nf4 $17 23. Qf3 Qxf3 24. Nxf3 (24. gxf3 $2 N6d5 $19) 24... Ne2+ 25. Kh1 Nd5 (
25... Rac8 26. Nce5 $17) 26. Rfe1 Nec3 27. Rbc1 Nb5 (27... Na4 $5 $17) 28. a4
$11 Nbc7 29. a5 (29. Ba3 Rfb8 $11) 29... Nb5 30. Ba3 (30. Nb6 $5 Rad8 31. h3
$15) 30... Nxa3 $17 31. Nxa3 Rfc8 32. Nc4 Bh6 33. Rc2 $2 (33. Ncd2 $142 $17)
33... Nb4 $19 34. Rc3 Nd5 35. Rc2 1/2-1/2

[Event "135 open MGU"]
[Site "Sofia"]
[Date "2015.02.07"]
[Round "1.6"]
[White "Damyanov, Boris"]
[Black "Petrov, Anton"]
[Result "0-1"]
[ECO "C44"]
[BlackElo "1625"]
[PlyCount "58"]
[EventDate "2015.02.07"]
[EventType "swiss"]
[EventRounds "6"]
[EventCountry "BUL"]

{C44: Ponziani Opening and Scotch Gambit} 1. e4 Nc6 2. d3 e5 3. Nf3 d5 4. Nbd2
Nf6 5. g3 Bg4 6. h3 Bxf3 7. Nxf3 $146 (7. Qxf3 Nd4 8. Qd1 Bc5 (8... c6 9. Bg2
dxe4 10. dxe4 Qc7 11. O-O h5 12. h4 Rd8 13. Bh3 g6 14. c3 Nb5 15. Qf3 Be7 16.
Nc4 O-O 17. Bh6 Rfe8 18. Rfe1 a5 19. Be3 c5 20. Nxe5 c4 21. Bf4 Bd6 22. Nxg6
fxg6 23. e5 {Claesen,J (2313)-Jiroveanu,G (2246) Belgium 2002 1-0 (41)}) (8...
dxe4 9. dxe4 Be7 10. c3 Ne6 11. Qc2 O-O 12. Bc4 Nc5 13. b4 Ncd7 14. O-O c5 15.
b5 Nb6 16. Be2 Qc8 17. Kg2 a6 18. bxa6 bxa6 19. a4 a5 20. Rb1 Qc6 21. Bb5 Qc7
22. Nc4 Nfd7 23. Rd1 {Khoroshilov,N (2231)-Ektova,E (1811) Astrakhan 2012 1-0})
9. c3 Ne6 10. Bg2 c6 11. O-O O-O 12. b4 Bb6 13. a4 Bc7 14. Qe2 Re8 15. Nf3 Nf8
16. Nh4 Qd7 17. Nf5 Ne6 18. Be3 g6 19. Nh6+ Kg7 20. h4 Rad8 21. Kh2 d4 {Papale,
C (1821)-Capostagno,F (1695) Milan 2014 1-0 (40)}) (7. Qxf3 $142 $5 Be7 8. Bg2
$11) 7... dxe4 $17 8. Nd2 exd3 9. cxd3 Qd5 10. Qf3 Nb4 11. Kd1 O-O-O 12. Bg2 $2
(12. Qxd5 Rxd5 13. Bg2 Rd7 $17) 12... Qxf3+ (12... Qb5 $142 13. a4 Qa6 14. Qf5+
Kb8 $19) 13. Bxf3 Nxd3 14. Ke2 Bc5 15. Rh2 $2 (15. Ne4 $142 $19) 15... Rhe8 (
15... e4 $142 16. Bh1 $19) 16. Kf1 (16. Ne4 Nf4+ $1 17. gxf4 exf4 $19) 16...
Bb6 (16... e4 $142 17. Be2 Bxf2 $19) 17. Ne4 Nxe4 18. Bxe4 Nxc1 (18... g6 $5
19. Ke2 Nc5 20. Bc2 $19) 19. Rxc1 Rd2 20. Rb1 (20. Rc2 Rd1+ 21. Kg2 g6 $19)
20... Red8 21. Bf3 R8d3 (21... Bd4 $5 22. Bg4+ Kb8 23. Rg2 $19) 22. Bg4+ Kd8
23. Be2 Rd6 24. a3 Rc6 25. Bd1 (25. Rd1 Rcc2 26. Rxd2+ Rxd2 $19) 25... Bd4 26.
b3 Rc3 27. Ke1 (27. Rg2 f5 $19) 27... Ra2 28. a4 (28. h4 Rxg3 $1 29. fxg3 Rxh2
$19) 28... Rxg3 $1 29. Bg4 (29. fxg3 Bc3+ {Decoy Double attack} (29... Rxh2 {
Deflection Pinning})) (29. -- $140 Rg1# {Mate threat}) 29... Rg1# 0-1

[Event "135 open MGU"]
[Site "Sofia"]
[Date "2015.02.07"]
[Round "2.1"]
[White "Gelemerov, Yane"]
[Black "Bozilov, Dragan"]
[Result "1-0"]
[ECO "C27"]
[WhiteElo "2051"]
[BlackElo "1951"]
[PlyCount "41"]
[EventDate "2015.02.07"]
[EventType "swiss"]
[EventRounds "6"]
[EventCountry "BUL"]

{C27: Vienna Game: 2...Nf6 3 Bc4 Nxe4} 1. e4 e5 2. Bc4 Nf6 3. Nc3 Bc5 4. d3 h6
5. f4 exf4 6. Bxf4 d6 7. Nf3 O-O (7... Nh5 8. Qd2 Qh4+ 9. Nxh4 Nxf4 10. Qxf4
Be6 11. Nd5 Kd7 12. Nf5 g5 13. Qf3 Nc6 14. Ng7 Raf8 15. Nf6+ Ke7 16. Nd5+ Kd7
17. Rf1 Nd4 18. Qf6 Bxd5 19. Bxd5 Nxc2+ 20. Kd2 Bd4 21. Qf5+ Kd8 22. Kxc2 {
Cseke,T-Bodorkos,F Hungary 2013 1-0}) 8. Qd2 Kh7 $146 (8... Bb4 9. O-O Kh7 10.
e5 dxe5 11. Nxe5 Be6 12. Bxe6 fxe6 13. Qe2 Qd4+ 14. Kh1 Bxc3 15. bxc3 Qxc3 16.
Bd2 Qd4 17. Rab1 Nbd7 18. Nf3 Qd5 19. c4 Qd6 20. Rxb7 e5 21. Bb4 c5 22. Bc3 Qc6
23. Rfb1 {Rogers,I (2250)-Pandavos,P (2325) Chania 1991 1/2}) (8... Nc6 $5 $11)
9. d4 $16 Bb4 10. Bd3 Re8 (10... Kg8 11. O-O Nc6 12. a3 $16) 11. O-O Bxc3 (
11... Nxe4 12. Bxe4+ Rxe4 13. Qd3 $18) 12. e5+ (12. bxc3 $143 Nxe4 13. Bxe4+
Rxe4 $15) (12. Qxc3 $6 Nxe4 13. Nd2 f5 14. Nxe4 fxe4 $11) 12... Kh8 13. bxc3
Ng8 14. Rae1 Be6 15. c4 dxe5 16. Bxe5 Nd7 17. d5 Bg4 18. Bd4 (18. Qf4 Bxf3 19.
Bxc7 $18 (19. gxf3 $6 Rxe5 20. Rxe5 Nxe5 21. Qxe5 Nf6 $11)) 18... Ngf6 $2 (
18... Rxe1 $142 19. Qxe1 Bxf3 20. Rxf3 Ngf6 $16) 19. Ne5 $18 Bh5 (19... Rxe5
20. Rxe5 Kg8 $18) 20. Nxd7 Rxe1 (20... Ng8 21. Rxe8 Qxe8 22. Bxg7+ Kxg7 23.
Qc3+ f6 24. Nxf6 Qe3+ 25. Kh1 Nxf6 26. Rxf6 Qe7 27. Re6+ Kf7 28. Rxe7+ Kxe7 29.
Qe5+ Kf8 30. Qh8+ Ke7 31. Qxa8 b5 32. Qxa7 Kd7 33. cxb5 Kd6 34. b6 cxb6 35.
Qxb6+ Ke5 36. Qe3+ Kxd5 37. c4+ Kd6 38. Qxh6+ Ke5 39. Qxh5+ Kd4 40. Qd5+ Kc3
41. Qd6 Kb2 42. Qb4+ Kc1 43. Qc3+ Kd1 44. Qc2+ Ke1 45. Qe2#) 21. Rxe1 (21. Rxe1
Qxd7 22. Bxf6 $18) 1-0

[Event "135 open MGU"]
[Site "Sofia"]
[Date "2015.02.07"]
[Round "2.2"]
[White "Petrov, Anton"]
[Black "Metev, Martin"]
[Result "0-1"]
[ECO "C10"]
[WhiteElo "1625"]
[BlackElo "2004"]
[PlyCount "72"]
[EventDate "2015.02.07"]
[EventType "swiss"]
[EventRounds "6"]
[EventCountry "BUL"]

{C10: French with 3 Nc3: Unusual Black 3rd moves and 3...dxe4} 1. e4 e6 2. d4
d5 3. Nd2 dxe4 4. Nxe4 Nd7 5. Bc4 Ngf6 6. Qe2 $146 (6. Ng5 Be7 (6... Nd5 7.
N1f3 h6 8. Ne4 c6 9. O-O Be7 10. Bb3 O-O 11. Ne5 N5f6 12. Nxf6+ Bxf6 13. Qh5
Nxe5 14. dxe5 Be7 15. Rd1 Qa5 16. Bxh6 gxh6 17. Rd3 Rd8 18. Rf3 Bg5 19. Rxf7 {
1-0 (20) Mimbela Lopez,M (2168)-Hernando Garcia,A (2215) Spain 2011}) (6... Nb6
7. Bd3 Be7 8. N1f3 O-O 9. Qe2 Nbd7 10. Bd2 b6 11. O-O-O Bb7 12. Ne5 c5 13. dxc5
bxc5 14. c4 Nb6 15. Bc3 Qc7 16. Qc2 g6 17. h4 Nh5 18. Nxg6 Bxg5+ 19. hxg5 fxg6
20. Bxg6 hxg6 21. Qxg6+ {Bidev,P-Popov,V Sofia 1942 1-0}) 7. N1f3 Nb6 8. Bb3
O-O 9. Qe2 (9. Ne5 c5 10. c3 cxd4 11. cxd4 Bb4+ 12. Bd2 Qxd4 13. Ngf3 Qe4+ 14.
Qe2 Bxd2+ 15. Nxd2 Qxe2+ 16. Kxe2 Bd7 17. Rhd1 Bb5+ 18. Ke1 Rfd8 19. Rac1 Rac8
20. f3 Kf8 {0-1 (20) Angelotti,R (1802)-Kawabata,E (1920) Shelton 2013}) 9...
Bd7 10. O-O c5 11. dxc5 Bxc5 12. Bf4 Nfd5 13. Bg3 Qe7 14. Ne4 Rac8 15. Rad1 Bc6
16. c4 Nf6 17. Nxc5 Qxc5 18. Bd6 Qh5 19. Bxf8 Kxf8 20. Nd4 Qg5 {Valiullina,L 
(1963)-Zhaprudin,V Ekaterinburg 2014 1-0}) 6... Nb6 7. Nxf6+ Qxf6 8. Nf3 Nxc4
9. Qxc4 Qd8 (9... Bd6 10. O-O $11) 10. Bf4 Bd6 11. Bxd6 cxd6 12. Qb5+ Qd7 13.
Qxd7+ Bxd7 14. O-O Ke7 15. c3 a5 16. Nd2 Rhc8 17. Rfe1 b5 18. a3 b4 19. axb4 (
19. cxb4 $143 Rc2 20. Nf1 Rxb2 $17) 19... axb4 20. c4 (20. cxb4 $143 Rxa1 21.
Rxa1 Rc2 $17) 20... f6 21. h3 e5 22. Rxa8 Rxa8 23. f4 Ra2 24. fxe5 fxe5 (24...
Rxb2 $143 25. exd6+ Kxd6 26. Ne4+ Kc7 27. Nc5 $11) 25. dxe5 Rxb2 26. exd6+ Kxd6
27. Ne4+ (27. Re2 $142 $5 Kc6 28. Kf1 $17) 27... Kc6 $19 28. Rd1 (28. Ra1 Kb6
$19) 28... Bf5 29. Nd6 $4 (29. Rd6+ Kc7 30. Rd4 $19) 29... Rb1 30. Rxb1 Bxb1
31. Nf7 (31. Nb5 Kc5 32. Kf2 b3 $19) 31... b3 32. Ne5+ Kc5 33. Nf3 Bg6 34. Kf2
b2 35. Nd2 b1=Q 36. Nxb1 Bxb1 0-1

[Event "135 open MGU"]
[Site "Sofia"]
[Date "2015.02.07"]
[Round "2.3"]
[White "Simov, Zahari"]
[Black "Ivanov, Oleg"]
[Result "1-0"]
[ECO "B00"]
[WhiteElo "1604"]
[BlackElo "1792"]
[PlyCount "37"]
[EventDate "2015.02.07"]
[EventType "swiss"]
[EventRounds "6"]
[EventCountry "BUL"]

{B00: Queen's Fianchetto Defence, Nimzowitsch Defence} 1. Nf3 d6 2. e4 Nc6 3.
Bc4 Bg4 4. Bxf7+ (4. Ng5 Bxd1 5. Bxf7+ Kd7 6. Be6+ Ke8 {1/2 (6) Fernandez Diaz,
C (2095)-Amores Gago,J (2122) Barcelona 2013}) 4... Kd7 5. h3 (5. Bxg8 Rxg8 6.
c3 Kc8 7. d4 e5 8. d5 Nb8 9. h3 Bh5 10. c4 Qf6 11. g4 Be8 12. Ng5 h6 13. Nh7
Qg6 14. Ng5 hxg5 15. Nc3 Na6 16. a3 Nc5 17. Qc2 Be7 18. f3 Rf8 19. O-O Rh8 {
Fuentes,A (2105)-Hussain,N Tromso 2014 1-0 (41)}) 5... Bxf3 6. Qxf3 Ne5 $4 $146
(6... e6 7. Bxg8 Ne5 8. Bxe6+ Kxe6 9. Qf5+ Ke7 10. d4 Nf7 11. Nc3 c6 12. O-O
Qd7 13. Qf3 Re8 14. Bf4 Kd8 15. Rfe1 g6 16. e5 d5 17. Bg3 Bh6 18. Ne2 Rhf8 19.
Qa3 b6 20. f4 Kc8 21. Qa6+ {Benke,W (1636)-Koch,D (1617) Dortmund 2003 0-1 (47)
}) (6... Nh6 $142 7. Bb3 e6 $16) 7. Qf5+ $18 Kc6 8. d4 (8. Bxg8 $142 g6 9. Qe6
$18) 8... Nxf7 9. Qxf7 d5 (9... b6 10. Qd5+ Kd7 11. Nc3 $18) 10. Qe6+ (10. Bf4
$5 b6 11. Qe6+ Kb7 12. exd5 Rc8 $18) 10... Qd6 11. exd5+ Kb6 12. c4 Qxe6+ 13.
dxe6 c6 14. Be3 Nf6 (14... Ka6 15. Nc3 $18) 15. d5+ Kc7 16. Bf4+ Kb6 17. Nc3
Ne8 (17... g6 18. Rd1 $18) 18. b4 a5 (18... g5 19. Na4+ Ka6 20. Nc5+ Kb6 21.
Nd7+ Ka6 22. Bxg5 $18) 19. Na4+ (19. Na4+ Ka7 20. Be3+ Kb8 21. Nb6 $18) 1-0

[Event "135 open MGU"]
[Site "Sofia"]
[Date "2015.02.07"]
[Round "2.4"]
[White "Grabcheva, Natalia"]
[Black "Timev, Anzhelo"]
[Result "1/2-1/2"]
[ECO "A06"]
[WhiteElo "1545"]
[BlackElo "1800"]
[PlyCount "69"]
[EventDate "2015.02.07"]
[EventType "swiss"]
[EventRounds "6"]
[EventCountry "BUL"]

{A06: Rйti Opening:1 Nf3 d5} 1. Nf3 d5 2. e3 c5 3. b3 Nc6 4. Bb2 Nf6 5. h3 Bf5
(5... g6 6. Bb5 Bg7 7. O-O O-O 8. d4 Ne4 9. Nbd2 Bf5 10. Bxc6 bxc6 11. Re1 Qc7
12. Qc1 Nxd2 13. Nxd2 cxd4 14. exd4 Rfe8 15. c4 Rac8 16. Nf1 {1/2 (16) Garcia
Ilundain,D (2520)-Pablo Marin,A (2370) Manresa 1996}) (5... a6 6. a4 b6 7. d4
e6 8. Ba3 Bd6 9. c4 O-O 10. Nc3 Ne4 11. Qc2 Nxc3 12. Qxc3 cxd4 13. exd4 Bb7 14.
c5 bxc5 15. dxc5 Be7 16. Rc1 a5 17. Bb5 d4 18. Qd3 Qd5 19. Bc4 Ne5 20. Nxe5 {
Ledenev,G (1774)-Fedorov,O (1790) Saratov 2013 0-1 (31)}) 6. Bb5 $146 (6. d3 g6
7. Bxf6 exf6 8. c3 Bg7 9. Nbd2 O-O 10. Be2 b5 11. Rc1 Qa5 12. O-O Rad8 13. Qc2
Rfe8 14. Rfe1 c4 15. e4 cxd3 16. Bxd3 dxe4 17. Nxe4 Ne5 18. Nxe5 fxe5 19. Re3
Qb6 20. Rf3 Bxe4 {Snuske,R-La Forge,T Flint 1993 0-1 (39)}) 6... e6 7. d4 (7.
O-O Be7 $11) 7... Qa5+ 8. Nc3 a6 (8... cxd4 $5 9. Qxd4 Bd6 $11) 9. Bxc6+ $11
bxc6 10. O-O Ne4 11. Nxe4 dxe4 12. Nh4 (12. Ne5 Qc7 $16) 12... Rd8 13. Nxf5
exf5 14. Qe1 (14. Qe2 $142 Be7 15. d5 $14) 14... Qb6 $2 (14... Qxe1 $142 15.
Rfxe1 f6 $11) 15. dxc5 $16 Qxc5 16. c4 (16. Qe2 $142 $5 $16) 16... f6 $14 17.
Bd4 Qd6 18. Rd1 Qc7 19. Bc3 Rxd1 20. Qxd1 Be7 21. Qe2 O-O 22. Rd1 Rd8 23. Rxd8+
Qxd8 24. Qd2 (24. b4 Kf8 $14) 24... Kf7 25. Qxd8 Bxd8 26. a4 c5 27. Kf1 Ke6 28.
Ke2 g5 29. f4 h5 30. g3 Bc7 31. h4 Bd8 32. Kf2 Be7 33. Ke2 Bd6 34. Kf2 Bf8 35.
Ke2 1/2-1/2

[Event "135 open MGU"]
[Site "Sofia"]
[Date "2015.02.07"]
[Round "2.5"]
[White "Kosturkov, Krasimir"]
[Black "Stathopoulos, Fotios"]
[Result "1-0"]
[ECO "C25"]
[WhiteElo "1700"]
[PlyCount "87"]
[EventDate "2015.02.07"]
[EventRounds "6"]
[EventCountry "BUL"]

{C25: Vienna Game: Alternatives to 2...Nf6} 1. e4 e5 2. Nc3 Nc6 3. Bc4 a6 (3...
f5 4. exf5 Nf6 5. d3 Bb4 6. Bg5 d5 7. Bxf6 gxf6 8. Qh5+ Ke7 9. Bb3 Nd4 10.
O-O-O c6 11. f4 Qe8 12. Qh4 Nxf5 13. Qf2 Kd6 14. Ne4+ Kc7 15. Nxf6 Qe6 16. Ne4
Qe7 17. Ng3 Bc5 18. Nxf5 {Kivisto,M (2330)-Pyhala,A (2340) Pori 1986 0-1 (41)})
4. d3 (4. a4 Bc5 5. Qg4 g6 6. Qf3 Qf6 7. Nd5 Qxf3 8. Nxf3 Kd8 9. Ng5 Nh6 10. c3
Be7 11. Nf3 f6 12. d4 Ng8 13. g4 d6 14. Rg1 Bf8 15. h4 Bg7 16. dxe5 Nxe5 17.
Nxe5 dxe5 18. Be3 Ne7 {Da Silva Junior,S (1971)-De Oliveira,F (1806)
Iracemapolis 2013 1-0 (46)}) 4... h6 $146 (4... Nf6 5. Bg5 (5. f4 d6 6. f5 Bd7
7. Bg5 Be7 8. Nf3 O-O 9. Qe2 Nd4 10. Qf2 Nxc2+ 11. Qxc2 b5 12. Bb3 Bc6 13. a3
Qd7 14. O-O-O Rab8 15. h4 d5 16. Nxe5 Qd6 17. Nf3 d4 18. Ne2 h6 19. Bd2 Rfe8 {
Dormann,L (765)-Welkener,L Rotenburg/Wuemme 2005 1/2}) 5... Be7 6. Bxf6 (6. Nf3
d6 7. O-O Bg4 8. Bxf6 Bxf6 9. h3 Bh5 10. Nd5 g5 11. g4 Bg6 12. c3 Bg7 13. Bb3
Kf8 14. Nd2 h5 15. Kg2 Qd7 16. Ne3 Re8 17. Rh1 Nd8 18. Ndf1 h4 19. Nd2 c6 20.
Nf3 Bf6 {Folch Zaragoza,J-Marin Corresa,A Burjasot 1997 0-1 (60)}) 6... Bxf6 7.
Nd5 O-O 8. Ne2 Na5 9. O-O Bg5 10. Ng3 c6 11. Ne3 Qb6 12. Ngf5 Nxc4 13. Nxc4 Qc7
14. Ncd6 Bf6 15. Qf3 g6 16. Nxc8 gxf5 17. Qxf5 Bd8 18. f4 Rxc8 19. fxe5 {
Mihalecz,A (2117)-Solty,L Hungary 2005 1/2 (46)}) 5. f4 f6 $4 (5... Bb4 $142
$11) 6. Qh5+ $18 Ke7 7. Qf7+ Kd6 8. fxe5+ (8. Nf3 $142 Nge7 9. Nd5 b5 $18) 8...
Nxe5 9. Bf4 g5 (9... Kc6 10. Bxe5 fxe5 $18) 10. Bxe5+ fxe5 (10... Kc5 11. Na4+
Kb4 12. Bc3+ Kxa4 13. a3 g4 14. b3#) 11. Qg6+ (11. Qd5+ Ke7 12. Qxe5#) 11...
Qf6 $16 12. Qe8 (12. Qh5 $142 c6 13. Nge2 $16) 12... b5 $4 (12... Qe7 $142 13.
Qxe7+ Nxe7 $14) 13. Nd5 (13. d4 Qg7 14. dxe5+ Kc5 $16) 13... Qg7 14. Bb3 $4 (
14. Qd8 $142 Ra7 15. Qxc8 $18) 14... Bb7 $11 15. Qh5 Bxd5 (15... c6 16. Ne3 Kc7
17. Nf5 $11) 16. Bxd5 (16. exd5 $142 $5 Nf6 17. Qe2 Nxd5 18. a4 $16) 16... c6
17. Bb3 Nf6 18. Qe2 Kc7 19. O-O-O a5 20. c4 (20. a4 Bc5 $15) 20... b4 (20... a4
21. Bc2 bxc4 22. dxc4 $17) 21. d4 Qe7 (21... a4 22. Bc2 g4 23. Kb1 $15) 22. Nf3
(22. d5 $142 Qe8 23. Ba4 $11) 22... Ng4 $4 (22... exd4 $142 23. e5 a4 $15) 23.
h3 $16 a4 24. Bc2 Nf6 25. Nxe5 Rg8 $2 (25... b3 $5 26. axb3 a3 $16) 26. c5 Qe6
27. Qc4 Qxc4 28. Nxc4 Ne8 (28... Nh5 $142 $5 $16) 29. Nb6 Ra7 30. Nxa4 (30.
Rhf1 Kd8 $18) 30... Kb7 (30... g4 31. Bb3 Rg6 32. Rhf1 $18) 31. Bb3 Rg7 32.
Rhf1 Be7 33. d5 cxd5 (33... Ra5 34. d6 Bf6 35. g4 $18) 34. Rxd5 (34. exd5 d6
35. c6+ Kc8 36. Nb6+ Kd8 $18) 34... Nf6 (34... Kc6 35. Rd4 $18) 35. Rd4 Kc6 (
35... Kc7 36. g4 $18) 36. e5 (36. Rxf6+ Bxf6 37. Rd6+ Kc7 38. Rxf6 g4 $18)
36... Ne8 (36... Nh5 37. Rxb4 Nf4 38. Rd1 $18) 37. Rxb4 Bxc5 (37... Ra6 38. Bd1
Kc7 39. Bh5 $18) 38. Rc4 Ra5 39. Rf8 (39. Rxc5+ $6 Rxc5+ 40. Nxc5 Kxc5 $18)
39... Nc7 (39... Re7 40. Nxc5 (40. Rxc5+ $6 Rxc5+ 41. Nxc5 Kxc5 $18) 40... Rxc5
41. Ba4+ Kd5 42. Rxc5+ Kxc5 43. e6 Rxe6 44. Bxd7 Re1+ 45. Kd2 $18) 40. Rb8 (40.
Nxc5 $6 Rxc5 41. Rxc5+ Kxc5 $18) (40. Rxc5+ $6 Rxc5+ 41. Nxc5 Kxc5 $18) 40...
Nd5 (40... Rxa4 41. Bxa4+ Kd5 $18) 41. Rc8+ Nc7 42. Rxc5+ (42. Nxc5 $5 Rxc5 43.
Rxc7+ Kxc7 44. Rxc5+ Kb6 $18) 42... Rxc5+ 43. Nxc5 Kxc5 44. Rxc7+ (44. Rxc7+
Kb6 45. Rc3 $18) 1-0

[Event "135 open MGU"]
[Site "Sofia"]
[Date "2015.02.07"]
[Round "2.6"]
[White "Iliev, Alexandar"]
[Black "Damyanov, Boris"]
[Result "1-0"]
[ECO "A45"]
[WhiteElo "1735"]
[PlyCount "85"]
[EventDate "2015.02.07"]
[EventType "swiss"]
[EventRounds "6"]
[EventCountry "BUL"]

{A45: Trompowsky Attack} 1. d4 d6 2. Nd2 Nf6 3. e3 g6 4. Bd3 Bg7 5. Ne2 (5. f4
Nc6 6. Ngf3 e5 7. c3 O-O 8. O-O Qe7 9. fxe5 dxe5 10. Bc4 Ng4 11. Qe2 exd4 12.
exd4 Qe3+ 13. Qxe3 Nxe3 14. Rf2 Bf5 15. Bb3 Rae8 16. Nf1 Ng4 17. Rd2 Na5 18. h3
Nf6 19. Ng3 Ne4 {Sionneau,D-Boudre,J (2400) Urcuit 1989 0-1 (35)}) 5... O-O 6.
h4 $146 (6. Ng3 e5 7. c3 Nc6 8. O-O Ne8 9. f4 f5 10. fxe5 dxe5 11. Bc4+ Kh8 12.
a3 Na5 13. Ba2 Nf6 14. dxe5 Ng4 15. Nf3 Nxe5 16. Nd4 Bh6 17. h3 Nac4 18. Bxc4
Nxc4 19. Qe2 Nb6 20. Qc2 Nc4 {Iliev,A (1779)-Tsolov,T Sofia 2011 1-0 (43)}) (6.
e4 c6 7. c4 e5 8. d5 a6 9. a4 a5 10. Ra3 Na6 11. h3 Nc5 12. Bc2 Bd7 13. O-O b5
14. axb5 cxb5 15. cxb5 Bxb5 16. Re1 Ba6 17. Ng3 h5 18. Nb3 Nxb3 19. Bxb3 h4 20.
Nf1 Bxf1 {Bogachev,A (2063)-Fayzullin,R (1916) Novokuznetsk 2013 0-1 (62)}) (6.
O-O Nbd7 7. c3 e6 8. Ng3 Qe7 9. f4 b6 10. Qf3 Rb8 11. e4 e5 12. f5 Bb7 13. d5
c6 14. c4 Nc5 15. Bc2 Rbc8 16. b4 Ncd7 17. Bd3 Kh8 18. Rb1 Rc7 19. Ne2 Ng8 20.
g4 g5 {Stingl,K (1947)-Laustsen,K (1571) Feffernitz 2007 1-0 (51)}) (6. O-O e5
$11) 6... e5 $15 7. Ng3 h5 (7... Nc6 8. c3 $15) 8. c3 Nc6 9. Qc2 (9. Nf3 Bg4
$15) 9... exd4 (9... d5 $5 $17) 10. exd4 $11 Re8+ 11. Kf1 Qe7 (11... d5 12. Nf3
$15) 12. Nf3 $11 Bg4 13. Bg5 Bxf3 (13... d5 $5 $15) 14. gxf3 $11 Qd7 (14... Qe6
15. Kg2 $11) 15. Kg2 (15. f4 $5 Ne7 16. f5 Nxf5 17. Nxf5 gxf5 18. Bxf6 Bxf6 19.
Qd1 $16) 15... Nd8 16. Bxg6 (16. Ne4 Nxe4 17. fxe4 Ne6 $11) 16... fxg6 17. Qxg6
(17. Bxf6 $142 Bxf6 18. Qxg6+ Bg7 19. f4 $15) 17... Qf7 $17 18. Qxf7+ Nxf7 (
18... Kxf7 $5 19. f4 Rh8 $17) 19. Bxf6 $15 Bxf6 20. Nxh5 Bh8 21. Rae1 Kh7 22.
f4 (22. Re3 Nh6 $11) 22... Rg8+ (22... d5 $142 $5 $15) 23. Kf3 $11 Rae8 24. f5
(24. Rhg1 Rgf8 25. Rxe8 Rxe8 26. Ng3 $11) 24... Kh6 (24... c5 $142 25. Rxe8
Rxe8 26. dxc5 Ne5+ 27. Ke2 dxc5 $17) 25. Nf4 $14 c6 (25... Kh7 $14) 26. Ne6 (
26. Rhg1 $142 $5 $16) 26... Bf6 27. Reg1 Rxg1 28. Rxg1 Bxh4 $4 (28... Kh7 $142
$11) 29. Rg6+ $18 Kh7 30. Rg7+ Kh6 31. Rxf7 Re7 32. Rf8 Bg5 (32... Kh7 33. Ra8
d5 34. Rxa7 $18) 33. Kg4 (33. Rh8+ $142 Rh7 34. Rg8 $18) 33... Bc1 34. b3 (34.
Rh8+ Rh7 35. Rd8 Rf7 36. Rxd6 Bxb2 $18) 34... Bd2 (34... d5 35. c4 $18) 35. c4
(35. Rh8+ $142 Rh7 36. Rd8 $18) 35... Be1 (35... Kh7 $18) 36. f4 (36. Rh8+ Rh7
37. Rg8 Rf7 38. Rg6+ Kh7 39. Ng5+ Kh8 40. Nxf7+ Kh7 41. Ng5+ Kh8 42. f6 c5 43.
Nf7+ Kh7 44. Rg7#) 36... Bf2 (36... Kh7 37. Kg5 Bc3 $18) 37. Rh8+ Rh7 38. Rxh7+
(38. Rg8 Rg7+ 39. Rxg7 Bxd4 40. Rg5 Kh7 41. Nxd4 c5 42. f6 d5 43. f7 a6 44.
f8=Q a5 45. Qg7#) 38... Kxh7 39. Kh5 Be3 (39... d5 40. f6 Bh4 41. Kxh4 Kg6 $18)
40. f6 Kg8 (40... Bxd4 41. Nxd4 Kg8 42. Kg6 Kf8 43. Ne6+ Ke8 44. f7+ Kd7 45.
f8=Q c5 46. Qf7+ Kc6 47. Qc7#) 41. Kg6 d5 (41... Kh8 42. f7 c5 43. f8=Q#) 42.
f7+ Kh8 43. f8=Q# 1-0

[Event "135 open MGU"]
[Site "Sofia"]
[Date "2015.02.07"]
[Round "3.2"]
[White "Iliev, Alexandar"]
[Black "Gelemerov, Yane"]
[Result "0-1"]
[ECO "A45"]
[WhiteElo "1735"]
[BlackElo "2051"]
[PlyCount "66"]
[EventDate "2015.02.07"]
[EventType "swiss"]
[EventRounds "6"]
[EventCountry "BUL"]

{A45: Trompowsky Attack} 1. d4 Nf6 2. Nd2 d6 3. e3 (3. g3 e5 4. c3 Nc6 5. Nb3
Bd7 6. Bg5 h6 7. Bxf6 Qxf6 8. d5 Nb8 9. Bg2 a5 10. Nd2 Na6 11. Ngf3 Qd8 12. h4
Be7 13. Qc2 Nc5 14. Bh3 Bxh3 15. Rxh3 Qd7 16. Rh1 c6 17. e4 cxd5 {Tribuiani,R 
(2096)-Piscopo,P (2365) Rome 2007 0-1 (44)}) 3... e5 $146 (3... c5 4. Ne2 b6 5.
Ng3 Bb7 6. f4 Nbd7 7. Nf3 g6 8. Bb5 a6 9. Bd3 Bg7 10. c3 Qc7 11. O-O e5 12.
fxe5 dxe5 13. dxc5 Nxc5 14. Be2 Rd8 15. Qc2 Nfe4 16. b4 Nxg3 17. bxc5 Nxf1 18.
cxb6 {Iliev,A (1779)-Dimitrov,A (2004) Sofia 2011 0-1}) 4. Bd3 Be7 5. Ne2 Nc6
6. c3 a6 7. Ng3 O-O 8. f4 Ng4 9. fxe5 dxe5 (9... Nxe3 $143 10. Qe2 dxe5 11.
Qxe3 exd4 12. Qe2 $14) 10. Nf3 Be6 (10... Bh4 $142 $5 11. O-O Bxg3 12. hxg3 Be6
$15) 11. Qc2 $11 g6 12. h4 (12. h3 Bh4 13. Nxh4 Qxh4 14. hxg4 Qxg3+ 15. Qf2
Qxf2+ (15... Qxg4 $143 16. e4 f5 17. d5 fxe4 18. Be2 Rxf2 19. Bxg4 Bxg4 20.
Kxf2 $16) 16. Kxf2 Bxg4 $11) 12... f5 (12... Bd6 $142 13. Ne4 exd4 14. exd4 Bd5
$17) 13. dxe5 $4 (13. e4 $142 Qd7 14. exf5 Bxf5 15. Nxf5 gxf5 16. O-O exd4 17.
Nh2 dxc3 18. bxc3 $17) 13... Ncxe5 $19 14. Nxe5 (14. Bf1 Bd5 15. h5 Nxf3+ 16.
gxf3 Ne5 17. hxg6 hxg6 $19) 14... Nxe5 15. Be2 (15. Bxf5 Bxf5 16. Qb3+ Kg7 $19)
15... Bxh4 16. Kf2 (16. Kf1 Bxg3 17. Kg1 Qg5 $19) 16... Ng4+ (16... Qg5 $142 $5
17. Rxh4 Qxh4 18. Bd2 $19) 17. Kg1 (17. Kf1 Qg5 18. Nh5 gxh5 $19) 17... Bxg3
18. Rh3 Be5 (18... Qd6 $5 19. Bf3 Bc4 20. Qd2 $19) 19. b3 (19. Qd2 c6 $19)
19... Nf6 (19... Qd6 20. Qd1 Qxd1+ 21. Bxd1 $19) 20. Bc4 (20. Ba3 Rf7 21. Rd1
Rd7 22. Rxd7 Nxd7 $19) 20... Bxc4 21. bxc4 Ne4 22. Bb2 Rf7 23. Rd1 (23. c5 Qd5
$19) 23... Rd7 24. Rd5 (24. Rd4 c5 25. Rd5 Rxd5 26. cxd5 c4 $19) 24... Rxd5 25.
cxd5 Qxd5 26. c4 Qe6 27. Bxe5 Qxe5 28. Qb3 (28. Qd3 $19) 28... Qa1+ 29. Kh2 Nc5
(29... Nd2 30. Qd3 Nf1+ 31. Kg1 Nxe3+ 32. Kf2 Ng4+ 33. Kg3 Qe5+ 34. Kf3 $19)
30. Qb4 Qe5+ 31. Kg1 Rd8 32. Qb1 (32. Qe1 Rd3 33. Rf3 Ne4 $19) 32... Rd2 33. e4
(33. Qe1 Rxa2 34. Qg3 $19) 33... Nxe4 (33... Nxe4 34. Qe1 Qd4+ 35. Kh2 Rd1 36.
Qxd1 Qxd1 $19) 0-1

[Event "135 open MGU"]
[Site "Sofia"]
[Date "2015.02.07"]
[Round "3.3"]
[White "Bozilov, Dragan"]
[Black "Petrov, Anton"]
[Result "1-0"]
[ECO "E12"]
[WhiteElo "1951"]
[BlackElo "1625"]
[PlyCount "59"]
[EventDate "2015.02.07"]
[EventType "swiss"]
[EventRounds "6"]
[EventCountry "BUL"]

{E12: Queen's Indian: Unusual White 4th moves, 4 a3, 4 Nc3 Bb7 5 a3 and 4 Nc3
Bb7} 1. d4 Nf6 2. c4 e6 3. Nc3 b6 4. Nf3 Bb7 5. Bg5 Bb4 6. e3 d6 7. Be2 (7. a3
Bxc3+ 8. bxc3 c5 9. Bd3 Nbd7 10. Qc2 h6 11. Bh4 g5 12. Bg3 Qe7 {1/2 (12) Marin,
M (2525)-Ionescu,C (2280) Calimanesti 1992}) (7. Qa4+ Nc6 8. d5 Bxc3+ 9. bxc3
Qd7 10. dxc6 Bxc6 11. Qc2 Ne4 12. Bh4 h6 13. Bd3 f5 14. Nd4 Bb7 15. f3 Nc5 16.
e4 g5 17. Bf2 f4 18. e5 Nxd3+ 19. Qxd3 dxe5 20. Qg6+ Qf7 21. Qxf7+ Kxf7 {
Argote Heredia,V (1861)-Lizarazo Arango,J (2112) Bogota 2013 1-0}) 7... Nbd7 8.
Rc1 O-O 9. O-O Bxc3 $146 (9... h6 10. Bh4 Qe8 11. Qc2 Bxc3 12. Qxc3 Ne4 13. Qc2
Ndf6 14. Bxf6 Nxf6 15. Rfd1 Qd7 16. b4 a5 17. b5 Rac8 18. c5 Be4 19. Qb2 d5 20.
a4 Bxf3 21. Bxf3 Ne8 22. e4 Nf6 23. e5 Ne8 24. Be2 {Pham,A (1489)-Lavault,S 
(1321) France 2012 1-0 (46)}) 10. Rxc3 Re8 11. Nd2 e5 12. d5 a5 13. Ne4 h6 14.
Nxf6+ Nxf6 15. Bxf6 Qxf6 16. e4 Bc8 17. Qa4 Qe7 18. Qc2 Qg5 19. Rg3 Qf4 20. Bh5
Rf8 21. Re1 f5 22. Bg6 fxe4 23. Rxe4 Qf6 24. Rf3 Qe7 (24... Qxg6 $143 25. Rxf8+
Kxf8 26. Rf4+ Qf7 27. Rxf7+ Kxf7 28. Qe4 $16) 25. Rxf8+ Qxf8 26. Re3 Qf4 $4 (
26... Bd7 $142 $14) 27. Rf3 $18 Bf5 28. Bxf5 Qd4 29. Be6+ Kh8 30. h3 (30. h3 e4
31. Re3 $18) 1-0

[Event "135 open MGU"]
[Site "Sofia"]
[Date "2015.02.07"]
[Round "3.4"]
[White "Grabcheva, Natalia"]
[Black "Kosturkov, Krasimir"]
[Result "0-1"]
[ECO "A05"]
[WhiteElo "1545"]
[BlackElo "1700"]
[PlyCount "112"]
[EventDate "2015.02.07"]
[EventType "swiss"]
[EventRounds "6"]
[EventCountry "BUL"]

{A05: Rйti Opening: 1 Nf3 Nf6} 1. Nf3 Nf6 2. e3 c5 3. b3 e6 4. Bb2 Be7 5. d4
cxd4 6. Bxd4 $146 (6. exd4 O-O 7. c4 (7. Nbd2 b6 8. Bd3 Bb7 9. a3 d6 10. O-O
Nbd7 11. Re1 Re8 12. c4 Bf8 13. Bc2 Rc8 14. b4 g6 15. Ba4 Bc6 16. Bxc6 Rxc6 17.
Qb3 Rc7 18. Rac1 Qa8 19. Qd3 Bh6 20. Rc3 e5 21. dxe5 dxe5 {Kortschnoj,V (2650)
-Portisch,L (2605) Brussels 1986 0-1 (42)}) (7. Bd3 b6 8. O-O Bb7 9. Re1 Nc6
10. c3 d5 11. Nbd2 Rc8 12. Qe2 Rc7 13. Rad1 Qc8 14. Nf1 a6 15. Ng3 Bd6 16. Ne5
Ne7 17. Ng4 Nxg4 18. Qxg4 b5 19. b4 Ng6 20. Bxg6 hxg6 21. Rd3 Re7 {Garcia,H 
(2350)-Grinberg,R (2405) Buenos Aires 1978 0-1 (32)}) 7... d5 8. Nbd2 Nc6 9.
Bd3 dxc4 10. bxc4 b6 11. O-O Bb7 12. Qe2 Rc8 13. Rac1 Rc7 14. Rfd1 Qc8 15. d5
Nb4 16. d6 Bxd6 17. Ng5 Nxd3 18. Qxd3 Rd8 19. Qe2 Be7 20. Nde4 Rxd1+ {Hook,
W-Jacobs,J New York 1974 0-1 (38)}) (6. Nxd4 Nc6 7. Bd3 Nxd4 8. Bxd4 O-O 9. O-O
Qc7 10. c4 Rd8 11. Nd2 e5 12. Bb2 d5 13. Rc1 d4 14. exd4 exd4 15. Nf3 Bg4 16.
Be2 Bc5 17. Qd3 g6 18. Nd2 Bxe2 19. Qxe2 Qf4 20. Qd3 Rd7 {Brito Gil,A (1796)
-Ramos Castro,L (1494) Cumana 2014 0-1 (37)}) 6... Nc6 7. Bb2 a6 8. Be2 b5 9.
O-O O-O 10. Nbd2 Bb7 11. c4 bxc4 12. Nxc4 d5 13. Nce5 Nd7 14. Nxc6 Bxc6 15. Ne5
Nxe5 16. Bxe5 Bb5 17. Bxb5 axb5 18. Qe2 f6 19. Bb2 Qd7 20. a3 Rfc8 21. b4 (21.
Rfd1 f5 $11) 21... e5 (21... Rc4 22. Rad1 $15) 22. Rac1 Rc4 23. Rc2 Rac8 24.
Rfc1 (24. Rd2 Rd8 $11) 24... Qc6 25. Rc3 Qb6 26. Qd2 Qb7 27. h3 Rd8 28. Qe2 Qa6
29. Rd3 Rxc1+ 30. Bxc1 Qc6 31. Bb2 Qc4 32. Qd1 e4 (32... Qc6 $5 $11) 33. Rc3
$14 Qa2 34. Qa1 (34. Qc2 $142 $14) 34... Qxa1+ $17 35. Bxa1 d4 36. exd4 Rxd4
37. Rc8+ Rd8 38. Rxd8+ Bxd8 39. Bd4 (39. f3 exf3 40. gxf3 Kf7 $17) 39... Kf7
$17 40. Kf1 Ke6 41. Ke2 Kd5 42. Ke3 g6 43. g4 $2 (43. Bc5 $142 $5 $17) 43... f5
$19 44. Bc5 (44. Bb2 fxg4 45. hxg4 Bg5+ 46. f4 exf3+ 47. Kxf3 Kc4 $19) 44...
Bg5+ 45. f4 exf3+ 46. Kxf3 Kc4 47. gxf5 gxf5 48. h4 (48. Bd6 Bc1 $19) 48... Bd2
(48... Bc1 $142 49. Bd6 Bxa3 50. h5 Bxb4 51. Bf4 $19) 49. Ke2 (49. Be7 $19)
49... Bc1 50. Kf3 Bxa3 51. Kf4 (51. Bd6 $19) 51... Bxb4 52. Bb6 (52. Be3 Be7
53. Kxf5 b4 $19) 52... Be7 53. Ba5 (53. Bc7 b4 54. h5 b3 $19) 53... Bxh4 54.
Kxf5 (54. Ke3 b4 55. Bc7 Bf6 $19) 54... Kd5 (54... Bf2 $142 $19) 55. Kg4 Bf6
56. Kh5 (56. Kf3 $19) 56... Bg7 (56... Bg7 57. Kg4 Kc4 $19) 0-1

[Event "135 open MGU"]
[Site "Sofia"]
[Date "2015.02.07"]
[Round "3.5"]
[White "Timev, Anzhelo"]
[Black "Ivanov, Oleg"]
[Result "1-0"]
[ECO "A85"]
[WhiteElo "1800"]
[BlackElo "1792"]
[PlyCount "61"]
[EventDate "2015.02.07"]
[EventType "swiss"]
[EventRounds "6"]
[EventCountry "BUL"]

{A85: Dutch Defence: 2 c4 Nf6 3 Nc3} 1. Nf3 f5 2. d4 Nf6 3. c4 d5 4. Nc3 e6 5.
Bg5 Be7 6. e3 Nc6 (6... Ne4 7. Bxe7 Qxe7 8. Qb3 c6 9. Bd3 O-O 10. O-O Nd7 11.
Rad1 g5 12. Nd2 g4 13. cxd5 exd5 14. Ncxe4 fxe4 15. Nxe4 Kh8 16. Ng3 Nf6 17.
Rde1 h5 18. e4 dxe4 19. Nxe4 Nxe4 20. Rxe4 Qf6 21. Re5 {Etcheguia,T (2225)
-Depetri,M Nueve de Julio 2000 1-0}) (6... Nbd7 7. Be2 c6 8. O-O O-O 9. c5 h6
10. Bf4 Ne4 11. Qc2 g5 12. Bg3 h5 13. Nxe4 dxe4 14. Ne5 Nxe5 15. Bxe5 g4 16.
Bc4 Bf6 17. Bf4 h4 18. Rfd1 Qe8 19. Rac1 h3 20. g3 Kh7 21. Bd6 {Tregubov,M 
(1312)-Prat,P (1400) France 2013 1/2}) 7. Be2 O-O 8. O-O b6 9. h3 $146 (9. a3
Bb7 10. Qc2 a6 11. Rfc1 Qd6 12. b4 dxc4 13. Bxc4 b5 14. Bb3 Rf7 15. Bf4 Qd7 16.
Qa2 Nd5 17. Nxd5 exd5 18. Bxd5 Raf8 19. Bxf7+ Rxf7 20. d5 Nxb4 21. axb4 Bd6 22.
Bxd6 Qxd6 23. Rc5 Rf6 {Herde,D-Knueppel,I Greifswald 1997 1-0}) 9... Ba6 10.
Bxf6 Bxf6 11. cxd5 Bxe2 12. Nxe2 Qxd5 13. Nf4 Qd6 14. Qb3 Rae8 15. Rac1 Re7 (
15... Nb4 $5 $16) 16. Rfd1 Na5 17. Qa4 g5 (17... Ra8 18. Nd3 $16) 18. Nh5 $18
g4 19. Nxf6+ Rxf6 20. hxg4 fxg4 21. Ne5 c5 $4 (21... Rf8 $142 $16) 22. Nxg4 $18
Rg6 (22... Rf8 23. dxc5 Qb8 24. cxb6 axb6 25. Rd7 $18) 23. dxc5 Qb8 24. Qe4
Reg7 (24... bxc5 25. Ne5 Rgg7 26. Rxc5 $18) 25. f3 h5 (25... bxc5 26. Rxc5 Nb7
27. Qe5 $18) 26. Rd6 (26. c6 $142 Qc8 (26... hxg4 27. c7 Rxc7 28. Qxg6+ Kf8 29.
Qf6+ Ke8 30. Qxe6+ Kf8 31. Qd6+ Re7 32. Qxb8+ Kf7 33. Qf4+ Kg8 34. Rc8+ Kg7 35.
Qxg4+ Kf6 36. Rd6+ Re6 37. Rxe6+ Kf7 38. Qg6#) 27. c7 Nb7 28. Qxb7 Qxb7 29.
c8=Q+ Qxc8 30. Rxc8+ Kh7 $18) 26... hxg4 27. Rxe6 Rxe6 28. Qxe6+ Kh7 (28... Kh8
29. cxb6 Qxb6 30. Rc8+ Kh7 31. Qe8 $18) 29. Qf5+ Kh8 (29... Kh6 30. fxg4 Rg5
31. Qf6+ Rg6 32. Qh4+ Kg7 33. Qe7+ Kg8 34. cxb6 Nc6 $18) 30. cxb6 Rg8 (30...
axb6 31. Rc8+ Qxc8 32. Qxc8+ Kh7 $18) 31. Rc7 (31. Rc7 Qxc7 32. bxc7 gxf3 33.
c8=R Rxc8 34. Qxc8+ Kg7 35. gxf3 Nc4 36. Qxc4 Kf6 37. Qc6+ Ke7 38. Qa6 Kd7 39.
f4 Ke7 40. f5 Kf7 41. Qe6+ Kg7 42. Qg6+ Kf8 43. f6 a6 44. Qg7+ Ke8 45. Qe7#)
1-0

[Event "135 open MGU"]
[Site "Sofia"]
[Date "2015.02.07"]
[Round "3.6"]
[White "Stathopoulos, Fotios"]
[Black "Damyanov, Boris"]
[Result "0-1"]
[ECO "B40"]
[PlyCount "58"]
[EventDate "2015.02.07"]
[EventType "swiss"]
[EventRounds "6"]
[EventCountry "BUL"]

{B40: Sicilian: 2...e6, Unusual lines} 1. e4 c5 2. Nf3 e6 3. Be2 a6 4. O-O Nc6
(4... b5 5. a4 b4 6. d4 cxd4 7. Nxd4 Bb7 8. Bf3 Qc7 9. e5 Ne7 10. Bxb7 Qxb7 11.
Nd2 Nd5 12. Qg4 Nc6 13. N4f3 f5 14. exf6 Nxf6 15. Qh4 Ne7 16. Ne5 Nf5 17. Qh3
Rc8 18. Ng6 Rg8 19. Nxf8 {Ivanets,V (2192)-Rooze,J (2321) Rijeka 2011 1/2}) 5.
Nc3 $146 (5. d3 Qc7 6. Be3 (6. c3 d6 7. Re1 Nf6 8. Nbd2 Be7 9. Nf1 O-O 10. Ng3
b5 11. Bd2 Bb7 12. Qc2 d5 13. exd5 exd5 14. Rac1 Rfe8 15. d4 c4 16. b3 h6 17.
bxc4 dxc4 18. a4 Bd6 19. Rb1 Na7 20. Qb2 Re7 {Surazynski,K-Barmuta,B (1519)
Suwalki 2009 0-1 (71)}) 6... Nf6 7. Nbd2 Ng4 8. Bg5 Nd4 9. h3 Nxe2+ 10. Qxe2
Ne5 11. Bf4 d6 12. Bxe5 dxe5 13. Nc4 f6 14. a3 b5 15. Ne3 Be7 16. Rab1 O-O 17.
b4 cxb4 18. axb4 Bb7 19. c4 bxc4 {Simon,A-Paal,A (2172) Heves 2001 1-0 (45)}) (
5. d4 cxd4 6. Nxd4 Nf6 7. Nxc6 bxc6 8. e5 Nd5 9. c4 Nb6 10. Nc3 d5 11. exd6
Bxd6 12. Ne4 Bc7 13. Qxd8+ Kxd8 14. Bg5+ Ke8 15. Rad1 f6 16. Be3 Nd7 17. Nd6+
Ke7 18. c5 Rd8 19. f4 a5 {Sikman,D-Radulovic,D (2164) Prijedor 2012 1-0}) (5.
c3 d5 6. d3 Bd6 7. Re1 Nge7 8. Bf1 Bc7 9. e5 h6 10. d4 Bb6 11. Be3 Nf5 12. Qd2
cxd4 13. cxd4 Bd7 14. b4 Qe7 15. a3 O-O 16. Nc3 Ba7 17. Ne2 Rac8 18. g3 Nb8 19.
Nf4 Bb5 {Pfau,M (2010)-Grandadam,N (2215) Basel 2010 0-1 (41)}) 5... Be7 6. Bc4
(6. d4 $142 $5 cxd4 7. Nxd4 $14) 6... b5 $11 7. Be2 Bb7 8. d3 (8. a3 Nd4 $11)
8... Qc7 9. Bg5 Bxg5 10. Nxg5 h6 11. Nf3 Nf6 12. e5 (12. a3 $5 $15) 12... Nxe5
$17 13. Re1 O-O 14. Qd2 (14. Nxe5 $5 Qxe5 15. Bf3 Bxf3 16. Qxf3 $17) 14...
Nxf3+ $19 15. Bxf3 Bxf3 16. gxf3 Qb7 (16... d5 17. Ne2 $19) 17. Kg2 (17. Ne4
Nxe4 18. dxe4 d5 $17) 17... Nd5 18. Nd1 (18. Nxd5 $142 $5 Qxd5 19. Qf4 $17)
18... Ne7 $19 19. Ne3 (19. Qf4 f5 $19) 19... d5 (19... Ng6 20. Qd1 $19) 20. b3
$2 (20. Qd1 $19) 20... d4 21. Nf1 Nf5 (21... Ng6 $142 22. Qd1 Nh4+ 23. Kg3 g5
$19) 22. Qf4 Ne7 23. h4 $4 (23. Qd2 Ng6 24. Qd1 Nh4+ 25. Kg3 $19) 23... Ng6 $19
24. Qh2 Qe7 25. h5 (25. Nd2 $19) 25... Nh4+ 26. Kg3 (26. Kh3 Nxf3 27. Qg3 Nxe1
28. Rxe1 Rfd8 $19) 26... Qg5+ 27. Kh3 Nxf3 28. Qg3 Qxg3+ (28... Qxh5+ $5 29.
Kg2 Nxe1+ 30. Rxe1 Qd5+ 31. Kg1 $19) 29. Nxg3 Nxe1 (29... Nxe1 30. Rxe1 c4 $19)
0-1

[Event "135 open MGU"]
[Site "Sofia"]
[Date "2015.02.08"]
[Round "4.2"]
[White "Simov, Zahari"]
[Black "Kosturkov, Krasimir"]
[Result "0-1"]
[ECO "D40"]
[WhiteElo "1604"]
[BlackElo "1700"]
[PlyCount "56"]
[EventDate "2015.02.07"]
[EventType "swiss"]
[EventRounds "6"]
[EventCountry "BUL"]

{D40: Queen's Gambit Declined: Semi-Tarrasch with 5 e3} 1. Nf3 Nf6 2. d4 e6 3.
c4 c5 4. e3 cxd4 5. exd4 d5 6. Bg5 Be7 7. Nc3 Nc6 8. a3 a6 9. Be2 (9. c5 Ne4
10. Bxe7 Kxe7 11. Bd3 f5 12. O-O Bd7 13. Bxe4 fxe4 14. Nd2 Be8 15. f3 exf3 16.
Qxf3 Qd7 17. Qe3 Bg6 18. Nf3 Raf8 19. Ne5 Nxe5 20. Qxe5 Rf6 21. Rae1 Rd8 22. b4
Kf7 23. a4 Bf5 {Sale,S (2445)-Crepan,M (2300) Portoroz 1994 0-1 (43)}) (9. Rc1
dxc4 10. Bxc4 b5 11. Ba2 Bb7 12. O-O O-O 13. Qd3 Na5 14. Ne5 Nd5 15. Bxe7 Qxe7
16. b4 Nc4 17. Nxc4 bxc4 18. Bxc4 Nf4 19. Qg3 Nxg2 20. Na4 Nh4 21. Be2 Rad8 22.
Rc7 Qf6 23. Rxb7 Rd5 {Canal Oliveras,J (2249)-Costa Trave,J (1957) Santa
Eulalia de Roncana 2013 1-0 (32)}) 9... dxc4 10. Bxc4 b5 11. Ba2 $146 (11. Be2
Bb7 (11... Nd5 12. Be3 O-O 13. O-O Bb7 14. Rc1 Rc8 15. Nxd5 Qxd5 16. a4 Rfd8
17. Ne1 Nxd4 18. Bxd4 Qxd4 19. Qxd4 Rxd4 20. Rxc8+ Bxc8 21. axb5 axb5 22. Bxb5
Rb4 23. Bd3 Rxb2 24. Nc2 g6 25. Ra1 Kg7 26. Ne3 {Moro,A (1832)-Martins,E (1975)
Florianopolis 2002 0-1 (55)}) 12. O-O O-O 13. Rc1 h6 14. Bf4 Nd5 15. Nxd5 Qxd5
16. Re1 Rac8 17. Qd2 Bf6 18. Rc5 Qd8 19. Be3 Ne7 20. Rec1 Nf5 21. Bd3 Rxc5 22.
Rxc5 Bxf3 23. Bxf5 Bxg2 24. Bd3 Bd5 25. Bxh6 Bxd4 {Martin,P (1995)-Kepsta,J
Trencianske Teplice 2005 0-1 (31)}) (11. d5 bxc4 12. dxc6 Qc7 $14) 11... Nd5 (
11... Bb7 12. O-O O-O 13. Rc1 $11) 12. Bxe7 Ncxe7 13. O-O Bb7 14. Ne5 O-O 15.
Qd2 Rc8 16. Rac1 Nxc3 17. bxc3 Bd5 18. Bb1 g6 19. Qf4 Qa5 (19... Nf5 $5 $15)
20. Qf6 Qxa3 21. Ng4 h5 22. Nh6+ Kh7 23. Nxf7 Nf5 24. Bxf5 (24. Rfe1 $5 $16)
24... exf5 $11 25. Ng5+ Kh6 26. Qe5 Bxg2 $4 (26... Kxg5 27. Qxd5 Rf6 28. Qd7
$14) 27. Kxg2 (27. Ne6 $142 Rf7 28. Kxg2 $18) 27... Kxg5 $11 28. Qe7+ $4 (28.
Rfe1 a5 29. h4+ Kh6 30. c4 $16) 28... Qxe7 $19 0-1

[Event "135 open MGU"]
[Site "Sofia"]
[Date "2015.02.08"]
[Round "4.3"]
[White "Bozilov, Dragan"]
[Black "Timev, Anzhelo"]
[Result "1-0"]
[ECO "D67"]
[WhiteElo "1951"]
[BlackElo "1800"]
[PlyCount "79"]
[EventDate "2015.02.07"]
[EventType "swiss"]
[EventRounds "6"]
[EventCountry "BUL"]

{D67: Queen's Gambit Declined: Classical Main Line with 9...Nd5} 1. d4 d5 2. c4
e6 3. Nc3 Nf6 4. Bg5 Be7 5. e3 Nbd7 6. Nf3 c6 7. Rc1 O-O 8. Bd3 dxc4 9. Bxc4
Nd5 10. Bxe7 Qxe7 11. O-O Nxc3 12. bxc3 b6 (12... Kh8 13. Re1 e5 14. e4 f6 15.
Nh4 Rd8 16. Qh5 Nf8 17. Rcd1 Bd7 18. Rd3 Be8 19. Qe2 Bf7 20. Nf5 Qc7 21. Rg3
Bg6 22. Qg4 a6 23. h4 h5 24. Qd1 b5 25. Rxg6 Nxg6 26. Qxh5# {1-0 (26) Kalmuk,K
(1778)-Skotny,A Gora Sw Anny 2011}) 13. e4 Bb7 14. Re1 Qf6 $146 (14... Rac8 15.
Bb3 Rfd8 16. Qe2 c5 17. Qe3 Nf6 18. Qg5 cxd4 19. Nxd4 h6 20. Qh4 Kf8 21. f3 Qc5
22. Qf2 e5 23. Nf5 Ne8 24. Qxc5+ Rxc5 25. Red1 Rxd1+ 26. Rxd1 Rxc3 27. Rd7 Rc7
28. Rxc7 Nxc7 29. Nd6 {Faintich,D-Sambueza,E Buenos Aires 2002 0-1 (33)}) (
14... c5 15. d5 exd5 16. Bxd5 Bxd5 17. exd5 Qd6 18. Qa4 Nf6 19. c4 a6 20. Qc6
Qxc6 21. dxc6 Rfc8 22. Ne5 Ne8 23. Rb1 f6 24. Nd7 Rxc6 25. Rxb6 Rd6 26. Rb7 Rd8
27. Nxc5 Rc6 28. Rd7 Rxd7 29. Nxd7 {Browne,W (2540)-Ree,H (2520) Wijk aan Zee
1980 1/2 (34)}) 15. Rc2 Rfd8 16. Rd2 Rac8 17. h3 Qf4 18. g3 Qh6 19. Kg2 Qf6 20.
a4 a6 21. Re3 b5 22. Bb3 Nb6 23. a5 Nd7 24. c4 c5 25. d5 e5 26. Nh4 g6 27. Rf3
Qg5 28. Qe2 b4 29. Re3 Re8 30. Ba4 Re7 $4 (30... Red8 $142 $14) 31. d6 $18 Nf8
32. dxe7 Qxe7 33. Qg4 (33. Qd1 Kg7 $18) 33... Kh8 (33... Rd8 34. Nf5 Qc7 35.
Qg5 $18) 34. Kh2 (34. Qd1 $142 $5 f5 $18) 34... Rd8 35. Red3 Rd4 36. Rxd4 cxd4
(36... exd4 37. Bc2 $18) 37. Nf3 (37. Rb2 $142 $18) 37... h5 (37... Kg7 38. Bd1
h5 $18) 38. Qg5 f6 (38... Qxg5 39. Nxg5 Kg7 40. Rb2 $18) 39. Qh6+ Kg8 (39...
Nh7 40. Qxg6 Qc7 41. Nxd4 exd4 42. Rxd4 $18) 40. c5 $1 (40. c5 Kf7 41. c6 $18)
1-0

[Event "135 open MGU"]
[Site "Sofia"]
[Date "2015.02.08"]
[Round "4.4"]
[White "Petrov, Anton"]
[Black "Iliev, Alexandar"]
[Result "0-1"]
[ECO "C01"]
[WhiteElo "1625"]
[BlackElo "1735"]
[PlyCount "98"]
[EventDate "2015.02.07"]
[EventType "swiss"]
[EventRounds "6"]
[EventCountry "BUL"]

{C01: French: Exchange Variation} 1. e4 e6 2. d4 Nc6 3. Nf3 h6 4. Nc3 (4. d5
exd5 5. exd5 Nce7 6. Nc3 d6 7. Bd3 Nf6 8. O-O Nfxd5 9. Nxd5 Nxd5 10. Bb5+ c6
11. Qxd5 cxb5 12. Re1+ Be7 13. Qxb5+ Bd7 14. Qe2 Be6 15. Nd4 Bd7 16. Bf4 {1-0 
(16) Golizadeh,A (2467)-Vaezi,R Urmia 2012}) (4. Be2 a6 5. O-O d6 6. e5 Nge7 7.
Bf4 Nf5 8. Nc3 g5 9. Bg3 Nxg3 10. fxg3 Bd7 11. Ne4 Be7 12. Qd2 d5 13. Nc3 Bb4
14. h4 g4 15. Nh2 h5 16. Qf4 Qe7 17. Rf2 O-O-O 18. Qxf7 Qxf7 {Koerbel,T (1367)
-Bauer,A (1341) Germany 2013 0-1 (41)}) 4... a6 $146 (4... Bb4 5. Bd2 Bxc3 (
5... Nf6 6. Bd3 O-O 7. g4 Bxc3 8. bxc3 Nxg4 9. Rg1 h5 10. e5 f6 11. h3 Nxf2 12.
Kxf2 f5 13. Bf4 Ne7 14. c4 Kh7 15. Ng5+ {1-0 (15) Bauer,V (1586)-Sahiti,D 
(1476) Essen 2004}) (5... a6 6. Bd3 Ba5 7. e5 d6 8. exd6 Qxd6 9. Ne4 Qd8 10.
Bxa5 Nxa5 11. c3 Nf6 12. O-O O-O 13. Ne5 b6 14. b4 Nb7 15. Nxf6+ Qxf6 16. Be4
Rd8 17. Qc2 Rd6 18. Rfe1 a5 19. Qa4 Qe7 20. a3 {Jahodka,J-Kollar,V Pracov 2004
1-0 (52)}) 6. Bxc3 Nge7 7. Bd3 O-O 8. O-O Ng6 9. e5 Nf4 10. Be4 Nd5 11. Bd2 d6
12. c3 f6 13. Nh4 fxe5 14. Qg4 Qf6 15. Bc2 exd4 16. Qe4 Kf7 17. Ng6 Re8 18. Nh4
Ke7 19. Rae1 {Rideout,D-Rutayisire,J Istanbul 2000 1-0 (60)}) (4... d5 5. Bd3
$14) 5. Bf4 (5. d5 Nce7 $16) 5... Be7 (5... d5 6. Bd3 $14) 6. Bd3 d5 7. O-O Bg5
(7... Nf6 8. e5 Nd7 9. a3 $14) 8. Bxg5 (8. Bg3 $142 $5 $16) 8... hxg5 $11 9.
exd5 exd5 10. Re1+ Be6 $2 (10... Kf8 11. Ne5 Qd6 $11 (11... Nxd4 $2 12. Bg6 Be6
13. Qxd4 $18)) 11. Bf5 $16 Qd6 (11... Rh6 $142 $16) 12. Qe2 $4 (12. h3 $5 Nd8
13. Nxg5 $18) 12... Kd7 $4 (12... Nxd4 $142 13. Qd3 Nxf3+ (13... Nxf5 $6 14.
Qxf5 Nf6 15. Qxg5 $11) 14. Qxf3 Qxh2+ 15. Kf1 O-O-O $19) 13. Bxe6+ $16 fxe6 14.
Ne5+ (14. Rad1 $5 Rf8 15. h3 $16) 14... Nxe5 $14 15. Qxe5 (15. dxe5 Qb4 16.
Rad1 Kc8 $14 (16... Qxb2 $143 17. Ne4 $18)) 15... Nf6 (15... Ne7 16. h3 (16.
Qxg5 $143 Qxh2+ 17. Kf1 Nf5 $17) 16... Nf5 17. Rad1 $11) 16. Qxd6+ (16. h3 Rh5
$14) 16... Kxd6 (16... cxd6 $5 17. f3 Rac8 $11) 17. Re5 $14 Rxh2 $2 (17... g4
$142 $14) 18. Kxh2 $18 Ng4+ 19. Kg1 (19. Kg3 Nxe5 20. dxe5+ Kxe5 $18) 19...
Nxe5 20. dxe5+ Kxe5 21. Re1+ Kd6 22. Ne2 c5 23. c3 (23. Kh2 Rh8+ 24. Kg3 Rh4
$16) 23... b5 24. Rd1 e5 25. Ng3 g6 $2 {Black prepares d4} (25... Ke6 $142 $5
$16) 26. Ne4+ $18 Kc6 27. Nxg5 d4 28. cxd4 exd4 29. Ne6 (29. Nf3 $142 $18)
29... Re8 $16 30. Nf4 g5 31. Nd3 Re2 (31... c4 32. Nb4+ Kd6 33. Nxa6 $16) 32.
Rc1 (32. Kf1 $142 $5 Rc2 33. Ke1 $18) 32... c4 $14 33. Kf1 (33. Rc2 $1 Re6 34.
Kf1 $14) 33... Rd2 $11 34. Nb4+ Kb6 35. Nc2 $4 (35. Rc2 $142 Rd1+ 36. Ke2 $11)
35... d3 $19 36. Ne3 (36. Ke1 Re2+ (36... Rxc2 $6 37. Rxc2 dxc2 38. Kd2 $15)
37. Kd1 Rxf2 $19 (37... Rxc2 $6 38. Rxc2 dxc2+ 39. Kxc2 $15)) 36... Rxb2 37. a4
(37. Ra1 Kc5 $19) 37... Kc5 38. axb5 (38. g3 Kd4 39. axb5 axb5 $19) 38... axb5
39. Nd1 Ra2 (39... Rc2 $142 40. Ra1 b4 41. Ra5+ Kb6 $19) 40. g3 $4 (40. Ne3
$142 $19) 40... b4 41. f4 (41. Kg2 d2 42. Rb1 c3 $19) 41... gxf4 42. gxf4 (42.
Nf2 Kd4 43. Nh3 fxg3 $19) 42... Kd4 43. f5 (43. Rb1 b3 44. Nb2 Kc3 $19) 43...
c3 44. Nxc3 (44. f6 $19) 44... bxc3 45. f6 c2 46. f7 (46. Kf2 d2 47. Rxc2 Rxc2
48. Ke2 Kc3 49. f7 Rc1 50. f8=Q d1=Q+ 51. Kf2 Qg1+ 52. Ke2 Re1+ 53. Kf3 Rf1+
54. Ke2 Qg2+ 55. Ke3 Qd2+ 56. Ke4 Qd4#) 46... Ra8 (46... d2 47. f8=Q dxc1=Q+
48. Kg2 Qf1+ 49. Qxf1 c1=Q+ 50. Qf2+ Rxf2+ 51. Kxf2 Qf4+ 52. Kg1 Qg4+ 53. Kh1
Ke3 54. Kh2 Kf3 55. Kh1 Qg2#) 47. Re1 Rf8 (47... d2 48. Re7 c1=Q+ 49. Kf2 Qc6
50. Re8 d1=Q 51. f8=Q Ra2+ 52. Re2 Rxe2+ 53. Kg3 Rg2+ 54. Kh4 Qh1#) 48. Re8 (
48. Kg2 d2 49. Ra1 d1=Q 50. Ra4+ Kc5 51. Ra5+ Kb6 52. Rf5 c1=Q 53. Rf6+ Kc7 54.
Rc6+ Qxc6+ 55. Kh3 Rh8+ 56. Kg3 Qdf3#) 48... Rxf7+ (48... c1=Q+ 49. Kg2 Qg5+
50. Kh1 Rxf7 51. Rd8+ Qxd8 52. Kh2 Qg5 53. Kh3 Rh7#) 49. Kg2 c1=Q (49... c1=Q
50. Rd8+ Ke3 51. Re8+ Kd2 52. Re4 Rg7+ 53. Rg4 Rxg4+ 54. Kh3 Qc8 55. Kh2 Qh8#)
0-1

[Event "135 open MGU"]
[Site "Sofia"]
[Date "2015.02.08"]
[Round "4.5"]
[White "Ivanov, Oleg"]
[Black "Stathopoulos, Fotios"]
[Result "1-0"]
[ECO "A34"]
[WhiteElo "1792"]
[PlyCount "53"]
[EventDate "2015.02.07"]
[EventType "swiss"]
[EventRounds "6"]
[EventCountry "BUL"]

{A34: Symmetrical English: 2 Nc3, lines with ...d5} 1. c4 c5 2. Nc3 Nf6 3. Nf3
e6 4. g3 d5 5. e3 (5. cxd5 Nxd5 6. Bg2 Be7 7. O-O O-O 8. e4 Nb4 9. d4 cxd4 10.
Nxd4 N8c6 11. Be3 Nxd4 12. Bxd4 b6 13. a3 Nc6 14. e5 Bd7 15. Ne4 Nxd4 16. Qxd4
Bc6 17. Nd6 {1/2 (17) Lombardy,W (2475)-Alburt,L (2570) Los Angeles 1987}) 5...
Nc6 (5... d4 6. exd4 cxd4 7. Ne2 Nc6 8. Qa4 Bd7 9. Qb3 e5 10. Bg2 Bd6 11. O-O
O-O 12. d3 h6 13. a3 a5 14. Qc2 a4 15. Rb1 Re8 16. Nd2 Bf5 17. b4 axb3 18. Rxb3
Qc7 19. f3 Ra5 20. Ne4 {Beshukova,A (1666)-Krasnov,V (2032) Lazarevskoe 2013
0-1 (52)}) 6. a3 $146 (6. cxd5 exd5 (6... Nxd5 7. a3 a6 8. d4 b5 9. dxc5 Bxc5
10. Nxd5 exd5 11. b4 Be7 12. Bb2 O-O 13. Qc2 Bb7 14. Rd1 Rc8 15. Qf5 Nxb4 16.
axb4 Bxb4+ 17. Ke2 g6 18. Qd3 Qe7 19. Bg2 Qe4 {1/2 (19) Sippenauer,K-Klassen,A
Germany 2002}) 7. d4 Bg4 8. dxc5 Bxc5 9. Bg2 Qd7 10. Qa4 O-O 11. O-O Rad8 12.
Nd4 Nxd4 13. Qxd7 Rxd7 14. exd4 Bxd4 15. h3 Be6 16. Rd1 Be5 17. f4 Bb8 18. Be3
Rfd8 19. Nb5 Nh5 20. Kf2 g5 {Szemes,T-Gosztola,I (2227) Hungary 2001 1/2 (38)})
(6. b3 g6 7. Bb2 Bg7 8. Bg2 O-O 9. O-O b6 10. Re1 Bb7 11. d3 Rb8 12. Rc1 d4 13.
exd4 Nxd4 14. Nxd4 Qxd4 15. Na4 Qd7 16. Be5 Rbd8 17. Bxb7 Qxb7 18. Qe2 Nd7 19.
Bxg7 Kxg7 20. Nc3 Nb8 {Donkoff,G-Schnurr,M Karlsruhe 2003 1/2 (52)}) (6. d4 Be7
$11) 6... dxc4 (6... d4 7. Ne2 $17) 7. Qa4 (7. Bxc4 a6 $11) 7... Bd7 8. Qxc4 (
8. Bxc4 $4 Ne5 9. Nxe5 Bxa4 10. Nxa4 a6 $19) 8... Rb8 9. Bg2 Qc7 (9... b5 $5
10. Qa2 c4 $11) 10. O-O $11 Be7 11. d4 Nd8 $2 (11... b5 $5 12. Nxb5 Rxb5 13.
Qxb5 Nxd4 $11) 12. Ne5 (12. e4 b5 13. Qa2 Rc8 14. dxc5 Bxc5 $16) 12... O-O 13.
Nxd7 Nxd7 14. b4 (14. Rd1 $142 $16) 14... b6 $2 (14... Nb6 $5 15. Qb3 cxd4 $14)
15. Bb2 (15. Nb5 $142 $5 Qc8 16. Nxa7 $18) 15... Nb7 $16 16. Rac1 Nd6 17. Qa6
Bf6 18. Nb5 (18. Rfd1 Be7 $16) 18... Nxb5 19. Qxb5 Be7 20. Rfd1 Rfd8 21. Qc4 (
21. Rc2 $142 $16) 21... Qd6 $2 (21... b5 $142 22. Qa2 c4 $11) 22. dxc5 $18 Qc7
23. cxb6 (23. c6 $142 Nf6 24. Bf3 $18) 23... Qxb6 $4 (23... Qxc4 $142 24. Rxc4
Nxb6 25. Rxd8+ Rxd8 $18) 24. Qe2 (24. Bd4 $142 Qb5 25. Qxb5 Rxb5 26. Bxa7 Rh5
$18) 24... Nf8 25. Qh5 (25. Bd4 $142 Qd6 26. Bxg7 Qxd1+ 27. Rxd1 Kxg7 28. Rc1
$18) 25... Rxd1+ 26. Rxd1 Ng6 27. Rd7 (27. Rd7 Bf6 28. Bxf6 gxf6 29. Rxf7 Kxf7
30. Qxh7+ Kf8 31. Qxg6 $18) 1-0

[Event "135 open MGU"]
[Site "Sofia"]
[Date "2015.02.08"]
[Round "5.1"]
[White "Kosturkov, Krasimir"]
[Black "Gelemerov, Yane"]
[Result "0-1"]
[ECO "C27"]
[WhiteElo "1700"]
[BlackElo "2051"]
[PlyCount "64"]
[EventDate "2015.02.07"]
[EventType "swiss"]
[EventRounds "6"]
[EventCountry "BUL"]

{C27: Vienna Game: 2...Nf6 3 Bc4 Nxe4} 1. e4 e5 2. Nc3 Bc5 3. Bc4 Nf6 4. d3 d6
5. Na4 Bb4+ 6. c3 Ba5 7. b4 Bb6 8. Nxb6 axb6 9. h3 (9. Bg5 Be6 10. Bxe6 fxe6
11. Qb3 Qe7 12. Ne2 O-O 13. f4 Nbd7 14. f5 d5 15. Ng3 Rae8 16. O-O Qf7 17. c4
c6 18. a4 exf5 19. Nxf5 dxc4 20. dxc4 Qg6 21. Bxf6 Nxf6 22. c5+ Kh8 23. Nd6 Rd8
{Zeller,F (2440)-Latzke,B (2205) Willsbach 1997 1/2 (85)}) (9. Nf3 O-O 10. O-O
Bg4 11. h3 Bh5 12. Bg5 c6 13. d4 Nbd7 14. dxe5 Nxe5 15. Be2 Bg6 16. Nxe5 dxe5
17. f3 b5 18. Qxd8 Rfxd8 19. Rfd1 Rxd1+ 20. Rxd1 Kf8 21. Bxf6 gxf6 22. Rd2 f5
23. exf5 Bxf5 {Van de Peut,A (1931)-Serdijn Koster,A (2048) Leiden 2013 1-0 
(45)}) 9... Qe7 $146 (9... Be6 10. Bxe6 fxe6 11. Nf3 O-O 12. Qe2 Nc6 13. O-O
Qe8 14. g4 Ne7 15. Nh4 Ng6 16. Ng2 Nd7 17. f4 exf4 18. Bxf4 e5 19. Bg3 Qe6 20.
Rf5 Ne7 21. Rxf8+ Nxf8 22. d4 exd4 23. cxd4 Ra3 24. Kh2 {Von Gottschall,H-Von
Bardeleben,C Leipzig 1895 1-0 (61)}) 10. Nf3 Be6 11. Qb3 Bxc4 12. Qxc4 Nc6 13.
O-O O-O 14. Bb2 Ra4 15. Rfe1 Qd7 16. d4 Re8 17. dxe5 (17. Qb3 b5 18. a3 h6 $11)
17... Nxe5 18. Nxe5 Rxe5 19. Rad1 (19. f3 b5 20. Qe2 Re6 $15) 19... b5 $17 20.
Qb3 Qe6 (20... Rxe4 21. Rxe4 Nxe4 22. c4 $15) 21. f3 (21. c4 Rxe4 22. Rxe4 Qxe4
$11) 21... Rxa2 (21... Ra8 $5 $15) 22. c4 $11 Rxb2 23. Qxb2 bxc4 (23... Qxc4 $4
24. Qxe5 Kh8 25. Qf5 $18) 24. b5 b6 25. Rf1 Qe8 {Attacking the isolated pawn
on b5} 26. Rb1 h6 27. Qb4 (27. Rfc1 $142 $5 Rc5 28. Qd4 $11) 27... Rc5 $17 28.
Rfc1 Qe6 (28... d5 29. exd5 Qe3+ 30. Kh1 $17) 29. Ra1 (29. Qe1 Nd7 $15) 29...
d5 $17 30. Ra8+ (30. exd5 Qe3+ 31. Kh1 c3 $17) 30... Kh7 31. Qb1 (31. Ra4 Qe5
$17) 31... dxe4 $19 32. Re1 (32. Ra3 g6 $19) 32... c3 (32... c3 33. Qc2 Qd5 $19
) 0-1

[Event "135 open MGU"]
[Site "Sofia"]
[Date "2015.02.08"]
[Round "5.2"]
[White "Metev, Martin"]
[Black "Bozilov, Dragan"]
[Result "1/2-1/2"]
[ECO "C95"]
[WhiteElo "2004"]
[BlackElo "1951"]
[PlyCount "142"]
[EventDate "2015.02.07"]
[EventType "swiss"]
[EventRounds "6"]
[EventCountry "BUL"]

{C95: Closed Ruy Lopez: Breyer Variation with 10 d4} 1. e4 e5 2. Nf3 Nc6 3. Bb5
a6 4. Ba4 Nf6 5. O-O Be7 6. Re1 b5 7. Bb3 d6 8. c3 O-O 9. h3 Nb8 10. a4 Bb7 11.
Bc2 (11. d3 Nbd7 12. axb5 axb5 13. Rxa8 Bxa8 14. Na3 Bc6 15. Nc2 Nc5 16. Ba2
Qa8 17. Nb4 Bb7 18. Nh4 Ne6 19. Nf5 Re8 20. Bxe6 fxe6 21. Nxe7+ Rxe7 22. Bg5 {
1/2 (22) Matulovic,M (2525)-Ivkov,B (2520) Umag 1972}) 11... c5 $146 (11...
Nbd7 12. d4 (12. axb5 axb5 13. Rxa8 Qxa8 14. d3 Rb8 15. Nbd2 c5 16. d4 Bf8 17.
d5 c4 18. Qe2 Nc5 19. Nf1 Qa2 20. N3d2 Ba6 21. Qd1 g6 22. Nb1 b4 23. cxb4 Rxb4
24. Nc3 Qa1 25. g4 Nfd7 26. Ng3 Nb3 {Grozdanic,N-Nuhic,A (2165) Sarajevo 2014
1-0 (74)}) 12... Re8 (12... c5 13. Nbd2 Qc7 14. d5 Rfb8 15. Nf1 c4 16. Ng3 Bf8
17. Nf5 Bc8 18. N3h4 Nc5 19. Bg5 Ne8 20. axb5 axb5 21. Rxa8 Rxa8 22. Bc1 Ra1
23. Qe2 Ba6 24. Be3 Ra2 25. Bb1 Ra1 26. Bc2 Qa5 27. f4 {Pestek,E (1985)-Nuhic,
A (2169) Bihac 2010 1/2 (78)}) 13. Qd3 (13. d5 c6 14. dxc6 Bxc6 15. Nbd2 Nc5
16. a5 Rc8 17. b4 Ne6 18. Nf1 Bb7 19. Ra3 Qc7 20. Ng3 Bf8 21. Bb3 h6 22. Ba2
Nf4 23. Bb1 d5 24. exd5 Bxd5 25. Bxf4 exf4 26. Rxe8 Rxe8 27. Nf1 Rd8 {Randy
Haja,A-Bwalya,G Khanty-Mansiysk 2010 0-1 (74)}) 13... c6 14. Nbd2 Bf8 15. Nf1
Qc7 16. Ng3 g6 17. Nh2 d5 18. exd5 Nxd5 19. Ng4 {1/2 (19) Bachner,K (1927)
-Kiss,B (1862) Austria 2013}) 12. d4 Qc7 13. d5 c4 14. Nbd2 Nbd7 15. Nf1 Nc5
16. Ng3 g6 17. Bh6 Rfb8 18. Qd2 Bc8 19. Nf5 (19. axb5 Nfd7 $11) 19... Bxf5 $15
20. exf5 bxa4 21. fxg6 hxg6 22. Bxa4 Nd3 23. Reb1 (23. Bc6 Rxb2 (23... Nxe1 $6
24. Qxe1 Ra7 25. Nd2 $11) 24. Qxb2 Nxb2 25. Bxa8 Nd3 $17) 23... Nxd5 $17 24.
Ne1 N5f4 25. Nxd3 Nxd3 (25... cxd3 $143 26. Bxf4 exf4 27. Qxd3 $14) 26. Bd1 (
26. Bc2 e4 $15) 26... Qc6 (26... d5 27. Bc2 e4 28. Be3 $17) 27. Ba4 Qd5 28. Bd1
e4 29. Be3 Bd8 30. f3 f5 31. fxe4 fxe4 32. Bg4 Bb6 33. Bxb6 Rxb6 34. Qh6 (34.
Qe3 $142 $5 Rab8 35. Ra4 $17) 34... Qc5+ $19 35. Kh2 Qe5+ (35... d5 36. Qh4 $19
) 36. Kg1 d5 37. Ra5 (37. Rf1 Rab8 $19) 37... Rf6 (37... Rab8 38. Rf1 $19) 38.
Qe3 $17 Rd8 39. Rba1 Rdd6 40. Qa7 $4 (40. Rb1 g5 $19) 40... e3 (40... Qg3 $142
41. Qb8+ Kh7 $19) 41. Rxa6 Rxa6 42. Rxa6 Rxa6 43. Qxa6 Nf4 $4 {Black prepares
e2} (43... Kg7 $142 $19) 44. Qa8+ $11 Kg7 45. Qa7+ Kh6 46. Qf7 (46. Qa8 e2 47.
Qf8+ Kg5 48. Qd8+ Kh6 49. Qf8+ Kg5 50. Qd8+ Qf6 51. Qxf6+ Kxf6 $11) 46... e2 (
46... Kg5 47. Qd7 Kh4 $19) 47. Qf8+ $11 Kg5 48. Qd8+ Qf6 49. Qxf6+ Kxf6 50. Kf2
Nxg2 51. Kxe2 Ke5 52. Kf2 Nf4 53. Ke3 Nd3 54. b4 Nb2 55. Kd2 g5 56. Ke3 Na4 57.
Kd2 d4 58. cxd4+ Kxd4 59. b5 (59. Be6 Nc3 $11) 59... c3+ (59... Kc5 $5 $17) 60.
Kc2 $11 Nb6 61. Be6 Na4 62. Bb3 Nc5 63. b6 Nb7 64. Be6 Nd8 (64... Kc5 $5 $14)
65. Bc8 $16 Nc6 66. b7 Nb8 67. Bf5 Nc6 68. Bg6 Nb8 69. Be8 Na6 70. Bg6 Nb8 71.
Kb3 (71. Bd3 $142 $16) 71... Na6 $11 1/2-1/2

[Event "135 open MGU"]
[Site "Sofia"]
[Date "2015.02.08"]
[Round "5.4"]
[White "Iliev, Alexandar"]
[Black "Ivanov, Oleg"]
[Result "1-0"]
[ECO "A45"]
[WhiteElo "1735"]
[BlackElo "1792"]
[PlyCount "71"]
[EventDate "2015.02.07"]
[EventType "swiss"]
[EventRounds "6"]
[EventCountry "BUL"]

{A45: Trompowsky Attack} 1. d4 d5 2. Nd2 Nf6 3. e3 b6 (3... e6 4. f4 c5 5. Ngf3
Be7 6. c3 Ng4 7. Bb5+ Bd7 8. Bxd7+ Nxd7 9. Qe2 f5 10. O-O O-O 11. h3 Ngf6 12.
Ne5 Bd6 13. b3 Rc8 14. Bb2 Qa5 15. a4 a6 16. Rfc1 cxd4 17. exd4 Bxe5 18. fxe5 {
Negulescu,A (2435)-Luther,T (2425) Naleczow 1987 1-0 (39)}) 4. Bd3 (4. c3 Bb7
5. Bd3 e6 6. f4 g6 7. Qf3 Bg7 8. Ne2 O-O 9. O-O c5 10. g4 Nc6 11. f5 exf5 12.
gxf5 Qe7 13. Rf2 Rae8 14. Nf1 Ne4 15. Rg2 Bc8 16. Nf4 Bxf5 17. Nxd5 Qd6 18. Nf4
Kh8 {Anttila,P (2136)-Rantanen,Y (2375) Jyvaskyla 2012 1-0 (44)}) 4... Bb7 $146
(4... c5 5. c3 Bb7 6. f4 e6 7. Nh3 Be7 8. O-O Nc6 9. Nf2 Qc7 10. Nf3 h6 11. Ne5
g5 12. Bb5 gxf4 13. exf4 a6 14. Bxc6+ Bxc6 15. Nxc6 Qxc6 16. Qd3 c4 17. Qe2
O-O-O 18. b3 Rdg8 19. f5 {Karklin,V (2230)-Ivanov,A (2042) Dubna 2007 0-1}) 5.
Ne2 e6 6. Ng3 (6. O-O Bd6 $11) 6... Nbd7 7. f4 (7. O-O c5 $11) 7... c5 $15 8.
c3 Qc7 9. Nf3 h6 10. h4 (10. O-O c4 11. Be2 Be7 $15) 10... c4 11. Bc2 Ng4 (
11... Be7 12. O-O $15) 12. Ne5 $11 Ngxe5 13. fxe5 O-O-O 14. Qf3 (14. Qg4 f6 $11
) 14... f6 $15 15. exf6 Nxf6 16. O-O (16. e4 $5 dxe4 17. Nxe4 $15) 16... Bd6
$17 17. Nh5 Rdf8 (17... Nxh5 18. Qxh5 Rdf8 19. Bd2 $15) 18. Nf4 $15 Bxf4 (18...
Ne4 19. Bxe4 dxe4 20. Qe2 $15) 19. exf4 $11 h5 (19... Ne4 20. Bxe4 dxe4 21. Qg4
$11) 20. Bd2 (20. f5 e5 21. dxe5 Qxe5 22. Bf4 $16) 20... Kb8 $2 (20... Ne4 21.
Bxe4 dxe4 22. Qh3 $11) 21. Rae1 (21. f5 $142 $5 Qf7 22. fxe6 Qxe6 23. Rae1 $16)
21... Ne4 $11 22. Bxe4 dxe4 23. Qg3 Rf5 24. Be3 Rh6 25. d5 Bxd5 26. Bd4 Kb7 27.
Bxg7 (27. Qxg7 $143 Qxg7 28. Bxg7 Rg6 $15) 27... Rh7 28. Be5 Qe7 29. Rd1 Rhf7
30. Rd2 Rf8 31. Rfd1 Qe8 (31... Rd8 $142 $11) 32. Qf2 $4 (32. b3 Rg8 (32...
cxb3 $143 33. axb3 Ka8 34. Qe3 $18) 33. Qe3 Qb5 $14) 32... Rg8 (32... Rxe5 $142
33. Qd4 Ref5 $19) 33. g3 Qe7 (33... Qg6 34. Kh2 $11) 34. Kh2 Re8 (34... Qc5 35.
Qxc5 bxc5 36. b3 $14) 35. b3 (35. Rxd5 $5 exd5 36. Rxd5 $16) 35... Rff8 $2 (
35... Rc8 $142 36. b4 Rcf8 $14) 36. bxc4 $18 (36. bxc4 Bc6 37. Bd6 $18) 1-0

[Event "135 open MGU"]
[Site "Sofia"]
[Date "2015.02.08"]
[Round "5.5"]
[White "Timev, Anzhelo"]
[Black "Petrov, Anton"]
[Result "1/2-1/2"]
[ECO "D06"]
[WhiteElo "1800"]
[BlackElo "1625"]
[PlyCount "65"]
[EventDate "2015.02.07"]
[EventType "swiss"]
[EventRounds "6"]
[EventCountry "BUL"]

{D06: Queen's Gambit: Symmetrical and Baltic Defences} 1. Nf3 Nc6 2. d4 d5 3.
c4 Nf6 4. Nc3 Bf5 5. Bf4 e6 6. e3 Bb4 7. Be2 Ne4 8. Rc1 (8. Qb3 O-O (8... Bxc3+
9. bxc3 Rb8 10. O-O h6 11. cxd5 exd5 12. Rfc1 O-O 13. c4 Nf6 14. Ne5 g5 15. Bg3
Be6 16. Nxc6 bxc6 17. Qa4 Rb2 18. Bf1 Ne4 19. Rc2 Rxc2 20. Qxc2 Nxg3 21. hxg3
Qa8 22. Rb1 Rb8 23. Be2 {Rojas Menor,W (2008)-Villareal Avalos,L Chiclayo 2012
1-0 (41)}) 9. O-O Bxc3 10. bxc3 Na5 11. Qb4 Nxc4 12. Bxc4 dxc4 13. Qxc4 c5 14.
Rfc1 Rc8 15. Qb3 b6 16. h3 h6 17. a4 Qd5 18. c4 Qb7 19. a5 Rfd8 20. axb6 axb6
21. Rd1 Nf6 22. Ne5 cxd4 {Nguyen,N (2633)-Le,Q (2694) Cap d'Agde 2010 1/2 (82)}
) 8... Nxc3 9. bxc3 Ba3 10. cxd5 $146 (10. O-O Bxc1 11. Qxc1 O-O 12. Qb2 b6 13.
Qb5 Ne7 14. Ne5 Qe8 15. c5 f6 16. Qxe8 Rfxe8 17. Nf3 bxc5 18. dxc5 e5 19. Bg3
Rab8 20. c4 Rb2 21. Re1 c6 22. Bf1 Rxa2 23. cxd5 cxd5 24. e4 Bxe4 {Cucchi,N 
(1860)-Coppola,C (2035) Montevideo 2008 0-1}) (10. Rb1 Bxb1 11. Qxb1 Bd6 12.
cxd5 exd5 {1/2 (12) Stehlik,J (2095)-Kessner,K Brno 2001}) (10. Rb1 Bxb1 11.
Qxb1 Na5 $11) 10... Qxd5 (10... exd5 11. Rb1 Bxb1 12. Qxb1 $15) 11. Bxc7 (11.
Rb1 Bxb1 12. Qxb1 Qd7 $15) 11... Bxc1 $17 12. Qxc1 Qxa2 13. Bd6 Qb1 14. O-O
Qxc1 15. Rxc1 Rd8 16. Bc5 b6 (16... Bg4 17. c4 $17) 17. Ba3 (17. Bb5 bxc5 18.
Bxc6+ Ke7 $17) 17... Rd5 (17... Bg4 $5 $17) 18. Nd2 $11 Ra5 19. Nc4 Ra4 20. Ra1
Kd8 21. Nd6 Kd7 (21... Bg6 $142 $5 $11) 22. Nxf7 $16 Rc8 23. Bb5 Ra5 24. Ne5+
Kc7 25. Bxc6 (25. Nxc6 $142 $5 Rxb5 26. Nxa7 Rb1+ 27. Rxb1 Bxb1 28. Nxc8 Kxc8
29. f3 $16) 25... Rxe5 $11 26. dxe5 Kxc6 27. Bd6 a5 28. f3 Bd3 29. e4 Kb5 30.
Ra3 Rc4 31. Kf2 Ra4 32. Ke3 (32. Rb3+ $5 Kc6 33. Ke3 $11) 32... Rxa3 $15 33.
Bxa3 1/2-1/2

[Event "135 open MGU"]
[Site "Sofia"]
[Date "2015.02.08"]
[Round "6.2"]
[White "Kosturkov, Krasimir"]
[Black "Metev, Martin"]
[Result "0-1"]
[ECO "C02"]
[WhiteElo "1700"]
[BlackElo "2004"]
[PlyCount "78"]
[EventDate "2015.02.07"]
[EventType "swiss"]
[EventRounds "6"]
[EventCountry "BUL"]

{C02: French: Advance Variation} 1. e4 e6 2. d4 d5 3. e5 c5 4. c3 Nc6 5. Nf3
Qb6 6. Be2 Nge7 7. O-O Nf5 8. g4 (8. Bd3 cxd4 9. Bxf5 dxc3 10. Nxc3 exf5 11.
Nxd5 Qa5 12. Nc3 Be6 13. Re1 Rd8 14. Qe2 Be7 15. Bg5 h6 16. Bxe7 Nxe7 17. Nh4
Nc6 {0-1 (17) Tananaki,I (1250)-Pournara,S (1285) Achaia 2013}) 8... Nh6 (8...
Nfe7 9. Na3 cxd4 10. cxd4 Ng6 11. Nb5 a6 12. Nc3 Be7 13. Na4 Qc7 14. Be3 O-O
15. Rc1 Bd7 16. Qb3 b5 17. Nc5 Bxc5 18. Rxc5 Qb6 19. a4 Na7 20. h4 Rfc8 21. h5
Nf8 22. Rfc1 h6 23. Kh2 {Cvetic,D (2042)-Radulovic,F Novi Sad 2008 1-0 (36)})
9. h3 Bd7 $146 (9... Be7 10. Na3 Bd7 11. Nc2 Ng8 12. a4 f6 13. Bb5 a6 14. Bxc6
Bxc6 15. Re1 f5 16. gxf5 exf5 17. e6 Bd6 18. Ng5 Nh6 19. Qh5+ Ke7 20. Nf7 Be8
21. Bg5+ Kf8 22. e7+ Kg8 23. Nxh6+ gxh6 24. Qxh6 {Forster,M (1439)-Karbach,H 
(1481) Mendig 2010 1-0}) 10. b3 Ng8 11. Bb2 Qc7 (11... h5 12. g5 $11) 12. Na3 (
12. c4 h5 13. gxh5 Rxh5 14. Nc3 cxd4 15. Nb5 $11 (15. Nxd4 $143 Rxh3 16. Kg2
Rh6 $17)) 12... a6 $11 13. Nc2 f6 14. exf6 (14. c4 fxe5 15. cxd5 Nxd4 16. dxe6
Bxe6 17. Ncxd4 exd4 $16) 14... Nxf6 15. c4 (15. Bd3 Bd6 $11) 15... Be7 (15...
Bd6 $11) 16. cxd5 (16. Ne3 $142 $5 Nxd4 17. Nxd4 cxd4 18. Qxd4 $11) 16... Nxd5
$15 17. dxc5 Bxc5 18. Bxg7 $4 (18. Kh1 $142 $5 $15) 18... Rg8 (18... Qg3+ $142
$1 19. Kh1 Qxh3+ 20. Nh2 Rg8 $19) 19. Bd4 $17 Bd6 (19... Nxd4 $5 20. Ncxd4 h5
$17) 20. Ne3 (20. Kh1 Nf4 21. Rc1 Rg6 $11) 20... Nf4 21. h4 $4 {White plans g5}
(21. Kh1 Nxd4 22. Nxd4 $17) 21... e5 $19 22. Bb6 (22. Bc4 exd4 23. Bxg8 dxe3
24. fxe3 O-O-O 25. exf4 Rxg8 $19) 22... Nxe2+ 23. Qxe2 (23. Kh1 Qxb6 24. Nc4
Bxg4 $19) 23... Qxb6 24. Nc4 (24. g5 Be6 $19) 24... Qc7 (24... Rxg4+ $142 25.
Kh1 Nd4 26. Nxb6 Nxe2 27. Nxd7 Kxd7 $19) 25. g5 O-O-O 26. Rac1 (26. Rad1 Bc5
27. Qe4 Nd4 28. Nxd4 exd4 $19) 26... Bg4 27. Qe4 (27. Nxd6+ Qxd6 28. Rfd1 Qe6
29. Rxd8+ Rxd8 $19) 27... Bxf3 28. Qxf3 h6 (28... Kb8 29. Qg2 $19) 29. Qe3 (29.
Qg4+ Kb8 $19) 29... hxg5 30. hxg5 (30. h5 Rh8 $19) 30... Kb8 (30... Be7 31.
Qh3+ Kb8 32. Rcd1 Bxg5 33. Rfe1 Bd2+ 34. Kf1 Bxe1 35. Rd3 $19) 31. Rfe1 (31.
Nxd6 Rxd6 32. Rc5 Qd8 $19) 31... Nd4 (31... Be7 $142 32. Qe4 Bxg5 33. Rc3 Bd2+
34. Rg3 Bxe1 35. Qxe1 $19) 32. Nxe5 (32. Nxd6 Qxd6 33. Kf1 Rde8 $19) 32... Nc2
33. Qe4 (33. Rxc2 Qxc2 34. Nf7 $19) 33... Bxe5 (33... Rxg5+ $142 34. Kf1 Bxe5
35. Rxc2 $19) 34. Rxc2 $4 (34. Qxe5 Qxe5 35. Rxe5 $19) 34... Rxg5+ 35. Kf1 Qd6
36. Rce2 (36. Qe3 Bf4 37. Rc6 bxc6 (37... Qxc6 $6 38. Qxf4+ Ka8 39. Qxg5 Qh1+
40. Qg1 Qh3+ 41. Qg2 Qd3+ 42. Kg1 $17) 38. Qb6+ Kc8 39. Qxa6+ Kd7 40. Qb7+ Qc7
41. Qxc7+ Kxc7 42. Re7+ Kb6 $19) 36... Bh2 (36... Rdg8 37. Qh1 Qh6 38. Re3
Qxh1+ 39. Ke2 Qh5+ 40. Kd2 Rc8 41. Re4 Bf4+ 42. Rxf4 Rd5+ 43. Rd4 Rxd4+ 44. Ke3
Qh4 45. f4 Qxf4+ 46. Ke2 Rd2#) 37. f3 Rg1+ 38. Kf2 Rxe1 (38... Qg3+ 39. Ke3
Rxe1 40. Qd4 Bg1+ 41. Kd2 Rxd4+ 42. Kc3 Rxe2 43. a3 Qxf3#) 39. Rxe1 (39. f4
Rxe2+ 40. Qxe2 Qxf4+ 41. Qf3 Bg3+ 42. Ke2 Rd2+ 43. Kf1 Qxf3+ 44. Kg1 Bh2#)
39... Bg3+ (39... Bg3+ 40. Kf1 Qd2 $19) (39... Qg3+ 40. Kf1 Qg1+ 41. Ke2 Qg2+
42. Ke3 Qd2#) 0-1

[Event "135 open MGU"]
[Site "Sofia"]
[Date "2015.02.08"]
[Round "6.3"]
[White "Bozilov, Dragan"]
[Black "Iliev, Alexandar"]
[Result "1-0"]
[ECO "D21"]
[WhiteElo "1951"]
[BlackElo "1735"]
[PlyCount "65"]
[EventDate "2015.02.07"]
[EventType "swiss"]
[EventRounds "6"]
[EventCountry "BUL"]

{D21: Queen's Gambit Accepted: 3 Nf3 sidelines} 1. d4 d5 2. c4 dxc4 3. Nf3 Bg4
4. Nc3 e6 5. e3 Bb4 6. Bxc4 Nf6 7. Qb3 $146 (7. Bd2 O-O 8. O-O Bxc3 9. Bxc3 Ne4
10. Re1 Nc6 11. h3 Bh5 12. Bd3 Ng5 13. Be2 g6 14. Nxg5 Qxg5 15. Bxh5 Qxh5 16.
Qxh5 gxh5 17. e4 Rad8 18. Rad1 Rd7 19. Re3 Rfd8 20. Rg3+ Kf8 21. Rgd3 e5 {
Koelbel,O (897)-Arenkov,W Sebnitz 2004 1-0 (53)}) (7. Qa4+ Nc6 8. Ne5 Qd6 $16)
7... Bxf3 $14 8. gxf3 (8. Qxb4 a5 9. Qb3 Bc6 $14) 8... Bxc3+ (8... Nc6 $142 $5
$11) 9. bxc3 $16 (9. Qxc3 $143 Nc6 $11) 9... b6 10. Ba3 c6 (10... Qd7 $142 $5
$16) 11. Bxe6 $1 $18 Nd5 (11... fxe6 12. Qxe6+ {Mate attack}) (11... -- $140
12. Bxf7+ {Wins material}) 12. Bxd5 Qxd5 13. Qxd5 cxd5 14. Rg1 g6 15. Rg5 f5
16. e4 $1 dxe4 (16... dxe4 17. fxe4 fxe4 18. Re5+ Kd7 (18... Kd8 19. Rxe4 {
Combination}) (18... Kf7 19. Re7+ {Combination}) 19. Rxe4 {Combination}) (16...
fxe4 17. Rxd5 {Deflection Pinning}) (16... -- $140 17. exf5 {Wins material})
17. fxe4 Kf7 (17... fxe4 $5 18. Rg4 $16) 18. exf5 $18 Kf6 19. h4 Re8+ (19...
gxf5 20. Kd2 $18) 20. Kd2 Nc6 (20... gxf5 21. Rag1 Nd7 22. Rg7 $18) 21. fxg6 h6
(21... hxg6 22. Rag1 Ne7 23. Bxe7+ Kxe7 24. Rxg6 $18) 22. Rgg1 Re4 23. h5 Rf4 (
23... Kg7 24. Rae1 Rh4 25. Rh1 $18) 24. f3 (24. g7 $142 Kf7 25. Rg6 Rxf2+ 26.
Kd3 Rf3+ 27. Ke4 Rf6 28. Rxf6+ Kxf6 $18) 24... Rf5 (24... Rg8 $18) 25. g7 Rg8 (
25... Kf7 26. Rg6 Na5 27. Bf8 Rxf8 28. gxf8=Q+ Kxf8 29. Rxh6 $18) 26. Rg6+ Kf7
27. Rxc6 Rxf3 (27... Rxg7 28. Re1 Rg2+ 29. Kc1 Kg7 30. Re7+ Rf7 31. Rxf7+ Kxf7
32. Rxh6 Rxa2 33. Rh7+ Ke6 34. Rxa7 Rh2 $18) 28. Rc7+ Ke6 29. Rxa7 Rc8 (29...
Rf5 $18) 30. Rc7 $1 Ra8 (30... Rxc7 31. g8=Q+ {Promotion}) (30... -- $140 31.
Rxc8 {Wins material}) 31. Bf8 (31. Rg1 Rh3 32. Rg6+ Kf5 33. Rf7+ Ke4 34. Rf8
Rd3+ 35. Ke2 Re3+ 36. Kf2 $18) 31... Rg3 (31... Rf2+ 32. Kd3 Raxf8 33. gxf8=N+
Kd6 34. Rd7+ Kc6 35. d5+ Kb5 36. Rb1+ Ka6 37. Ne6 Rf3+ 38. Kc4 b5+ 39. Kb4 Kb6
40. a4 Rxc3 41. Kxc3 b4+ 42. Rxb4+ Ka6 43. Nc5+ Ka5 44. Rb5#) 32. Rc6+ (32.
Re1+ Kf6 33. Rf1+ Ke6 34. Re7+ Kd5 35. Rf5+ Kc6 36. Rf6+ Kb5 37. Re5+ Ka6 38.
Rg6 Rh3 39. g8=Q Rh2+ 40. Re2 Rxe2+ 41. Kxe2 Re8+ 42. Kd3 Re1 43. Qc4+ Ka7 44.
Rg7+ Re7 45. Rxe7+ Kb8 46. Qc7+ Ka8 47. Re8#) 32... Kd5 33. Rg6 (33. Rg6 Rxg6
34. hxg6 Kc6 35. g8=Q Rc8 36. Rb1 Ra8 37. Qe6+ Kc7 38. Bd6+ Kb7 39. Qd7+ Ka6
40. Qb5+ Kb7 41. Qxb6+ Kc8 42. Qc7#) 1-0

 

« go back

Share this page


   facebook    twitter    gplus
©  World Chess Federation    |  Contact us: admin@fide.com   |  Developed and supported by Elista FIDE Office   |   Ratings questions: Elista FIDE Office