Original Tournament Report
2016 Noble Park Open [136156] (AUS, Melbourne) Start: 2016-04-30
More information and rating report

ID Name Country     Rating Total Games DB
3204839 Wallis, Christopher AUS     0 6.5 Game
Round Opp. name Opp. Fed. Title W.Title Opp. Rtng Score View
1 2016-04-30   Stojic, Milan   AUS 0   1.0  
2 2016-05-07   Toro, Eduardo   AUS 0   1.0  
3 2016-05-14   Girgin, Ege   AUS 0   1.0  
4 2016-05-21   Schon, Eugene   AUS 0   1.0  
5 2016-05-28   Urban, Sylvester   HUN 0   1.0  
6 2016-06-04   Ilic, Nicholas   AUS 0   1.0  
7 2016-06-18   Nemeth, John   AUS 0   0.5  
ID Name Country     Rating Total Games DB
718122 Urban, Sylvester HUN     0 6.0 Game
Round Opp. name Opp. Fed. Title W.Title Opp. Rtng Score View
1 2016-04-30   Girgin, Ibrahim   AUS 0   1.0  
2 2016-05-07   Soetanto, Brandon   AUS 0   1.0  
3 2016-05-14   Mijatovic, Bosko   AUS 0   1.0  
4 2016-05-21   Krysiak, Jerzy   AUS 0   1.0  
5 2016-05-28   Wallis, Christopher   AUS 0   0  
6 2016-06-04   Girgin, Ege   AUS 0   1.0  
7 2016-06-18   Ilic, Goran   AUS 0   1.0  
ID Name Country     Rating Total Games DB
3205690 Schon, Eugene AUS     0 5.0 Game
Round Opp. name Opp. Fed. Title W.Title Opp. Rtng Score View
1 2016-04-30   Zhao, Isaac   AUS 0   1.0  
2 2016-05-07   Ilic, Goran   AUS 0   1.0  
3 2016-05-14   Voon, Richard   AUS 0   1.0  
4 2016-05-21   Wallis, Christopher   AUS 0   0  
5 2016-05-28   Ilic, Nicholas   AUS 0   0  
6 2016-06-04   Sucevic, Milic   AUS 0   1.0  
7 2016-06-18   Strickland, Rebecca   AUS 0   1.0  
ID Name Country     Rating Total Games DB
3203131 Nemeth, John AUS     0 3.5 Game
Round Opp. name Opp. Fed. Title W.Title Opp. Rtng Score View
1 2016-04-30      Forfeit 1.0  
2 2016-05-07   Lu, Lillian   AUS 0   1.0  
3 2016-05-14   Premathilaka, Kanishka   SRI 0 Forfeit (+)  
4 2016-05-21   Girgin, Ege   AUS 0   0  
5 2016-05-28   Soetanto, Brandon   AUS 0   1.0  
6 2016-06-04   Zhao, Isaac   AUS 0   1.0  
7 2016-06-18   Wallis, Christopher   AUS 0   0.5  
ID Name Country     Rating Total Games DB
3221580 Ilic, Nicholas AUS     0 5.0 Game
Round Opp. name Opp. Fed. Title W.Title Opp. Rtng Score View
1 2016-04-30   Li, Jackie   AUS 0   1.0  
2 2016-05-07   Girgin, Ege   AUS 0   0  
3 2016-05-14   Girgin, Ibrahim   AUS 0   1.0  
4 2016-05-21   Sucevic, Milic   AUS 0   1.0  
5 2016-05-28   Schon, Eugene   AUS 0   1.0  
6 2016-06-04   Wallis, Christopher   AUS 0   0  
7 2016-06-18   Voon, Richard   AUS 0   1.0  
ID Name Country     Rating Total Games DB
3216195 Girgin, Ege AUS     0 4.5 Game
Round Opp. name Opp. Fed. Title W.Title Opp. Rtng Score View
1 2016-04-30   Hooi, Ethan   AUS 0   1.0  
2 2016-05-07   Ilic, Nicholas   AUS 0   1.0  
3 2016-05-14   Wallis, Christopher   AUS 0   0  
4 2016-05-21   Nemeth, John   AUS 0   1.0  
5 2016-05-28   Voon, Richard   AUS 0   0.5  
6 2016-06-04   Urban, Sylvester   HUN 0   0  
7 2016-06-18   Hooi, Kathleen   AUS 0   1.0  
ID Name Country     Rating Total Games DB
3219208 Lu, Lillian AUS     0 3.0 Game
Round Opp. name Opp. Fed. Title W.Title Opp. Rtng Score View
1 2016-04-30      Forfeit (-)  
2 2016-05-07   Nemeth, John   AUS 0   0  
3 2016-05-14   Stojic, Milan   AUS 0   1.0  
4 2016-05-21   Sy, Joseph   AUS 0   1.0  
5 2016-05-28   Premathilaka, Kanishka   SRI 0 Forfeit (+)  
6 2016-06-04   Voon, Richard   AUS 0   0.5  
7 2016-06-18   Zhao, Isaac   AUS 0   0.5  
ID Name Country     Rating Total Games DB
3221571 Ilic, Goran AUS     0 4.5 Game
Round Opp. name Opp. Fed. Title W.Title Opp. Rtng Score View
1 2016-04-30   Hooi, Kathleen   AUS 0   1.0  
2 2016-05-07   Schon, Eugene   AUS 0   0  
3 2016-05-14   Strickland, Rebecca   AUS 0   0.5  
4 2016-05-21   Chen, Paula   AUS 0   1.0  
5 2016-05-28   Krysiak, Jerzy   AUS 0   1.0  
6 2016-06-04   Toro, Eduardo   AUS 0   1.0  
7 2016-06-18   Urban, Sylvester   HUN 0   0  
ID Name Country     Rating Total Games DB
3204146 Voon, Richard AUS     0 4.0 Game
Round Opp. name Opp. Fed. Title W.Title Opp. Rtng Score View
1 2016-04-30   Sy, Joseph   AUS 0   1.0  
2 2016-05-07   Sucevic, Milic   AUS 0   1.0  
3 2016-05-14   Schon, Eugene   AUS 0   0  
4 2016-05-21   Strickland, Rebecca   AUS 0   1.0  
5 2016-05-28   Girgin, Ege   AUS 0   0.5  
6 2016-06-04   Lu, Lillian   AUS 0   0.5  
7 2016-06-18   Ilic, Nicholas   AUS 0   0  
ID Name Country     Rating Total Games DB
3207307 Mijatovic, Bosko AUS     0 4.0 Game
Round Opp. name Opp. Fed. Title W.Title Opp. Rtng Score View
1 2016-04-30   Chen, Paula   AUS 0   1.0  
2 2016-05-07   Kolak, Tanya   AUS 0   1.0  
3 2016-05-14   Urban, Sylvester   HUN 0   0  
4 2016-05-21   Zhao, Isaac   AUS 0   0  
5 2016-05-28   Sucevic, Milic   AUS 0   0  
6 2016-06-04   Sy, Joseph   AUS 0   1.0  
7 2016-06-18   Krysiak, Jerzy   AUS 0   1.0  
ID Name Country     Rating Total Games DB
3208290 Sucevic, Milic AUS     0 4.0 Game
Round Opp. name Opp. Fed. Title W.Title Opp. Rtng Score View
1 2016-04-30   Yu, Emma   AUS 0   1.0  
2 2016-05-07   Voon, Richard   AUS 0   0  
3 2016-05-14   Yu, Lachlan   AUS 0   1.0  
4 2016-05-21   Ilic, Nicholas   AUS 0   0  
5 2016-05-28   Mijatovic, Bosko   AUS 0   1.0  
6 2016-06-04   Schon, Eugene   AUS 0   0  
7 2016-06-18   Stojic, Milan   AUS 0   1.0  
ID Name Country     Rating Total Games DB
3207390 Toro, Eduardo AUS     0 4.0 Game
Round Opp. name Opp. Fed. Title W.Title Opp. Rtng Score View
1 2016-04-30   Cron, Jack   AUS 0   1.0  
2 2016-05-07   Wallis, Christopher   AUS 0   0  
3 2016-05-14   Zhao, Isaac   AUS 0   0  
4 2016-05-21   Li, Jackie   AUS 0   1.0  
5 2016-05-28   Bao, Kevin   AUS 0   1.0  
6 2016-06-04   Ilic, Goran   AUS 0   0  
7 2016-06-18   Kolak, Tanya   AUS 0   1.0  
ID Name Country     Rating Total Games DB
3218023 Strickland, Rebecca AUS     0 3.5 Game
Round Opp. name Opp. Fed. Title W.Title Opp. Rtng Score View
1 2016-04-30      Forfeit 1.0  
2 2016-05-07   Cron, Kevin   AUS 0   1.0  
3 2016-05-14   Ilic, Goran   AUS 0   0.5  
4 2016-05-21   Voon, Richard   AUS 0   0  
5 2016-05-28   Sy, Joseph   AUS 0   1.0  
6 2016-06-04   Soetanto, Brandon   AUS 0   1.0  
7 2016-06-18   Schon, Eugene   AUS 0   0  
ID Name Country     Rating Total Games DB
3226751 Zhao, Isaac AUS     0 3.5 Game
Round Opp. name Opp. Fed. Title W.Title Opp. Rtng Score View
1 2016-04-30   Schon, Eugene   AUS 0   0  
2 2016-05-07   Hooi, Kathleen   AUS 0   1.0  
3 2016-05-14   Toro, Eduardo   AUS 0   1.0  
4 2016-05-21   Mijatovic, Bosko   AUS 0   1.0  
5 2016-05-28      Forfeit 1.0  
6 2016-06-04   Nemeth, John   AUS 0   0  
7 2016-06-18   Lu, Lillian   AUS 0   0.5  
ID Name Country     Rating Total Games DB
3223027 Soetanto, Brandon AUS     0 3.5 Game
Round Opp. name Opp. Fed. Title W.Title Opp. Rtng Score View
1 2016-04-30   Bao, Kevin   AUS 0   1.0  
2 2016-05-07   Urban, Sylvester   HUN 0   0  
3 2016-05-14   Cron, Kevin   AUS 0   0.5  
4 2016-05-21   Kolak, Tanya   AUS 0   1.0  
5 2016-05-28   Nemeth, John   AUS 0   0  
6 2016-06-04   Strickland, Rebecca   AUS 0   0  
7 2016-06-18   Hooi, Ethan   AUS 0   1.0  
ID Name Country     Rating Total Games DB
3223957 Hooi, Kathleen AUS     0 3.0 Game
Round Opp. name Opp. Fed. Title W.Title Opp. Rtng Score View
1 2016-04-30   Ilic, Goran   AUS 0   0  
2 2016-05-07   Zhao, Isaac   AUS 0   0  
3 2016-05-14      Forfeit 0  
4 2016-05-21   Yu, Emma   AUS 0   1.0  
5 2016-05-28   Girgin, Ibrahim   AUS 0   1.0  
6 2016-06-04   Chen, Paula   AUS 0   1.0  
7 2016-06-18   Girgin, Ege   AUS 0   0  
ID Name Country     Rating Total Games DB
3210022 Krysiak, Jerzy AUS     0 1.5 Game
Round Opp. name Opp. Fed. Title W.Title Opp. Rtng Score View
1 2016-04-30      Forfeit (-)  
2 2016-05-07   Hooi, Ethan   AUS 0   1.0  
3 2016-05-14   Dai, Andy   AUS 0 Forfeit (+)  
4 2016-05-21   Urban, Sylvester   HUN 0   0  
5 2016-05-28   Ilic, Goran   AUS 0   0  
6 2016-06-04   Cron, Kevin   AUS 0   0.5  
7 2016-06-18   Mijatovic, Bosko   AUS 0   0  
ID Name Country     Rating Total Games DB
3214907 Kolak, Tanya AUS     0 3.0 Game
Round Opp. name Opp. Fed. Title W.Title Opp. Rtng Score View
1 2016-04-30   Yu, Lachlan   AUS 0   1.0  
2 2016-05-07   Mijatovic, Bosko   AUS 0   0  
3 2016-05-14   Sy, Joseph   AUS 0   0  
4 2016-05-21   Soetanto, Brandon   AUS 0   0  
5 2016-05-28   Yu, Emma   AUS 0   1.0  
6 2016-06-04   Girgin, Ibrahim   AUS 0   1.0  
7 2016-06-18   Toro, Eduardo   AUS 0   0  
ID Name Country     Rating Total Games DB
3210502 Cron, Kevin AUS     0 3.0 Game
Round Opp. name Opp. Fed. Title W.Title Opp. Rtng Score View
1 2016-04-30   Rajapaksha, Yenul   AUS 0   1.0  
2 2016-05-07   Strickland, Rebecca   AUS 0   0  
3 2016-05-14   Soetanto, Brandon   AUS 0   0.5  
4 2016-05-21   Premathilaka, Kanishka   SRI 0   0  
5 2016-05-28   Hooi, Ethan   AUS 0   0.5  
6 2016-06-04   Krysiak, Jerzy   AUS 0   0.5  
7 2016-06-18   Chen, Paula   AUS 0   0.5  
ID Name Country     Rating Total Games DB
3201490 Stojic, Milan AUS     0 3.0 Game
Round Opp. name Opp. Fed. Title W.Title Opp. Rtng Score View
1 2016-04-30   Wallis, Christopher   AUS 0   0  
2 2016-05-07   Bao, Kevin   AUS 0   0  
3 2016-05-14   Lu, Lillian   AUS 0   0  
4 2016-05-21   Rajapaksha, Yenul   AUS 0   1.0  
5 2016-05-28   Yu, Lachlan   AUS 0   1.0  
6 2016-06-04   Li, Jackie   AUS 0   1.0  
7 2016-06-18   Sucevic, Milic   AUS 0   0  
ID Name Country     Rating Total Games DB
3221792 Hooi, Ethan AUS     0 2.5 Game
Round Opp. name Opp. Fed. Title W.Title Opp. Rtng Score View
1 2016-04-30   Girgin, Ege   AUS 0   0  
2 2016-05-07   Krysiak, Jerzy   AUS 0   0  
3 2016-05-14      Forfeit 0  
4 2016-05-21   Cron, Jack   AUS 0   1.0  
5 2016-05-28   Cron, Kevin   AUS 0   0.5  
6 2016-06-04   Bao, Kevin   AUS 0   1.0  
7 2016-06-18   Soetanto, Brandon   AUS 0   0  
ID Name Country     Rating Total Games DB
3225283 Girgin, Ibrahim AUS     0 3.0 Game
Round Opp. name Opp. Fed. Title W.Title Opp. Rtng Score View
1 2016-04-30   Urban, Sylvester   HUN 0   0  
2 2016-05-07   Cron, Jack   AUS 0   1.0  
3 2016-05-14   Ilic, Nicholas   AUS 0   0  
4 2016-05-21   Yu, Lachlan   AUS 0   1.0  
5 2016-05-28   Hooi, Kathleen   AUS 0   0  
6 2016-06-04   Kolak, Tanya   AUS 0   0  
7 2016-06-18   Li, Jackie   AUS 0   1.0  
ID Name Country     Rating Total Games DB
3210545 Sy, Joseph AUS     0 3.0 Game
Round Opp. name Opp. Fed. Title W.Title Opp. Rtng Score View
1 2016-04-30   Voon, Richard   AUS 0   0  
2 2016-05-07   Yu, Emma   AUS 0   1.0  
3 2016-05-14   Kolak, Tanya   AUS 0   1.0  
4 2016-05-21   Lu, Lillian   AUS 0   0  
5 2016-05-28   Strickland, Rebecca   AUS 0   0  
6 2016-06-04   Mijatovic, Bosko   AUS 0   0  
7 2016-06-18   Cron, Jack   AUS 0   1.0  
ID Name Country     Rating Total Games DB
3223558 Chen, Paula AUS     0 2.5 Game
Round Opp. name Opp. Fed. Title W.Title Opp. Rtng Score View
1 2016-04-30   Mijatovic, Bosko   AUS 0   0  
2 2016-05-07      Forfeit 0  
3 2016-05-14   Bao, Kevin   AUS 0   1.0  
4 2016-05-21   Ilic, Goran   AUS 0   0  
5 2016-05-28   Cron, Jack   AUS 0   1.0  
6 2016-06-04   Hooi, Kathleen   AUS 0   0  
7 2016-06-18   Cron, Kevin   AUS 0   0.5  
ID Name Country     Rating Total Games DB
3222071 Yu, Lachlan AUS     0 1.0 Game
Round Opp. name Opp. Fed. Title W.Title Opp. Rtng Score View
1 2016-04-30   Kolak, Tanya   AUS 0   0  
2 2016-05-07      Forfeit (+)  
3 2016-05-14   Sucevic, Milic   AUS 0   0  
4 2016-05-21   Girgin, Ibrahim   AUS 0   0  
5 2016-05-28   Stojic, Milan   AUS 0   0  
6 2016-06-04   Rajapaksha, Yenul   AUS 0   1.0  
7 2016-06-18   Bao, Kevin   AUS 0 Forfeit (+)  
ID Name Country     Rating Total Games DB
9901043 Premathilaka, Kanishka SRI     0 2.0 Game
Round Opp. name Opp. Fed. Title W.Title Opp. Rtng Score View
1 2016-04-30      Forfeit (+)  
2 2016-05-07   Rajapaksha, Yenul   AUS 0   1.0  
3 2016-05-14   Nemeth, John   AUS 0 Forfeit (-)  
4 2016-05-21   Cron, Kevin   AUS 0   1.0  
5 2016-05-28   Lu, Lillian   AUS 0 Forfeit (-)  
ID Name Country     Rating Total Games DB
3230856 Bao, Kevin AUS     0 2.0 Game
Round Opp. name Opp. Fed. Title W.Title Opp. Rtng Score View
1 2016-04-30   Soetanto, Brandon   AUS 0   0  
2 2016-05-07   Stojic, Milan   AUS 0   1.0  
3 2016-05-14   Chen, Paula   AUS 0   0  
4 2016-05-21   Dai, Andy   AUS 0   1.0  
5 2016-05-28   Toro, Eduardo   AUS 0   0  
6 2016-06-04   Hooi, Ethan   AUS 0   0  
7 2016-06-18   Yu, Lachlan   AUS 0 Forfeit (-)  
ID Name Country     Rating Total Games DB
3225836 Li, Jackie AUS     0 2.0 Game
Round Opp. name Opp. Fed. Title W.Title Opp. Rtng Score View
1 2016-04-30   Ilic, Nicholas   AUS 0   0  
2 2016-05-07      Forfeit (-)  
3 2016-05-14   Yu, Emma   AUS 0   1.0  
4 2016-05-21   Toro, Eduardo   AUS 0   0  
5 2016-05-28   Dai, Andy   AUS 0   1.0  
6 2016-06-04   Stojic, Milan   AUS 0   0  
7 2016-06-18   Girgin, Ibrahim   AUS 0   0  
ID Name Country     Rating Total Games DB
3216179 Cron, Jack AUS     0 1.0 Game
Round Opp. name Opp. Fed. Title W.Title Opp. Rtng Score View
1 2016-04-30   Toro, Eduardo   AUS 0   0  
2 2016-05-07   Girgin, Ibrahim   AUS 0   0  
3 2016-05-14   Rajapaksha, Yenul   AUS 0   1.0  
4 2016-05-21   Hooi, Ethan   AUS 0   0  
5 2016-05-28   Chen, Paula   AUS 0   0  
6 2016-06-04   Dai, Andy   AUS 0 Forfeit (+)  
7 2016-06-18   Sy, Joseph   AUS 0   0  
ID Name Country     Rating Total Games DB
3222063 Yu, Emma AUS     0 1.0 Game
Round Opp. name Opp. Fed. Title W.Title Opp. Rtng Score View
1 2016-04-30   Sucevic, Milic   AUS 0   0  
2 2016-05-07   Sy, Joseph   AUS 0   0  
3 2016-05-14   Li, Jackie   AUS 0   0  
4 2016-05-21   Hooi, Kathleen   AUS 0   0  
5 2016-05-28   Kolak, Tanya   AUS 0   0  
6 2016-06-04      Forfeit (+)  
7 2016-06-18   Rajapaksha, Yenul   AUS 0   1.0  
ID Name Country     Rating Total Games DB
3230864 Rajapaksha, Yenul AUS     0 0.0 Game
Round Opp. name Opp. Fed. Title W.Title Opp. Rtng Score View
1 2016-04-30   Cron, Kevin   AUS 0   0  
2 2016-05-07   Premathilaka, Kanishka   SRI 0   0  
3 2016-05-14   Cron, Jack   AUS 0   0  
4 2016-05-21   Stojic, Milan   AUS 0   0  
5 2016-05-28      Forfeit (+)  
6 2016-06-04   Yu, Lachlan   AUS 0   0  
7 2016-06-18   Yu, Emma   AUS 0   0  
ID Name Country     Rating Total Games DB
3219070 Dai, Andy AUS     0 0.0 Game
Round Opp. name Opp. Fed. Title W.Title Opp. Rtng Score View
1 2016-04-30      Forfeit (-)  
2 2016-05-07      Forfeit (-)  
3 2016-05-14   Krysiak, Jerzy   AUS 0 Forfeit (-)  
4 2016-05-21   Bao, Kevin   AUS 0   0  
5 2016-05-28   Li, Jackie   AUS 0   0  
6 2016-06-04   Cron, Jack   AUS 0 Forfeit (-)  


 

« go back

©  World Chess Federation   |   Contact us: webmaster@fide.com   |  Developed and supported by Elista FIDE Office   |   Ratings qustions: Elista FIDE Office