Original Tournament Report
Asian Schools Chess Championship 2019 - O17 [220537] (UZB, Tashkent) Start: 2019-06-21
More information and rating report

ID Name Country     Rating Total Games DB
14003937 Nurmamedov, Azat TKM     2346 7.0 Game
Round Opp. name Opp. Fed. Title W.Title Opp. Rtng Score View
1 2019-06-21   Hamad, Essam   UAE 1827   0  
2 2019-06-22   Aryan, Garg   IND 1591   1.0  
3 2019-06-22   Cyrus, Chhikara   IND 1515   1.0  
4 2019-06-23   Abdisalimov, Abdimalik   UZB 2406   0.5  
5 2019-06-24   Yuldoshev, Mekhriddin   UZB 1966   1.0  
6 2019-06-24   Vidyarathna, Anjitha   SRI 1559   1.0  
7 2019-06-25   Abdurakhmonov, Mukhammadali   UZB 2222   0.5  
8 2019-06-26   Abdilkhair, Abilmansur   KAZ 2169   1.0  
9 2019-06-27   Kasimov, Ali   UZB 2180   1.0  
ID Name Country     Rating Total Games DB
13716417 Abdilkhair, Abilmansur KAZ     2169 6.0 Game
Round Opp. name Opp. Fed. Title W.Title Opp. Rtng Score View
1 2019-06-21   Vidyarathna, Anjitha   SRI 1559   0  
2 2019-06-22   Zholdoshmamatov, Adilet   KGZ 1766   1.0  
3 2019-06-22   Thilakaratne, D N Adithya Wijetu   SRI 1263   1.0  
4 2019-06-23   Isomov, Umar   UZB 2090   1.0  
5 2019-06-24   Kasimov, Ali   UZB 2180   1.0  
6 2019-06-24   Abdurakhmonov, Mukhammadali   UZB 2222   0.5  
7 2019-06-25   Abdisalimov, Abdimalik   UZB 2406   1.0  
8 2019-06-26   Nurmamedov, Azat   TKM 2346   0  
9 2019-06-27   Yuldoshev, Mekhriddin   UZB 1966   0.5  
ID Name Country     Rating Total Games DB
14209683 Kasimov, Ali UZB     2180 6.0 Game
Round Opp. name Opp. Fed. Title W.Title Opp. Rtng Score View
1 2019-06-21   Aryan, Garg   IND 1591   1.0  
2 2019-06-22   Yuldoshev, Mekhriddin   UZB 1966   1.0  
3 2019-06-22   Abdisalimov, Abdimalik   UZB 2406   0.5  
4 2019-06-23   Abdurakhmonov, Mukhammadali   UZB 2222   0.5  
5 2019-06-24   Abdilkhair, Abilmansur   KAZ 2169   0  
6 2019-06-24   Sulaymonov, Rakhmonkul   UZB 1837   1.0  
7 2019-06-25   Isomov, Umar   UZB 2090   1.0  
8 2019-06-26   Vidyarathna, Anjitha   SRI 1559   1.0  
9 2019-06-27   Nurmamedov, Azat   TKM 2346   0  
ID Name Country     Rating Total Games DB
14207281 Yuldoshev, Mekhriddin UZB     1966 6.0 Game
Round Opp. name Opp. Fed. Title W.Title Opp. Rtng Score View
1 2019-06-21   Cyrus, Chhikara   IND 1515   1.0  
2 2019-06-22   Kasimov, Ali   UZB 2180   0  
3 2019-06-22   Vidyarathna, Anjitha   SRI 1559   0.5  
4 2019-06-23   Sulaymonov, Rakhmonkul   UZB 1837   1.0  
5 2019-06-24   Nurmamedov, Azat   TKM 2346   0  
6 2019-06-24   Kandakov, Mehrbakhsh   TJK 1530   1.0  
7 2019-06-25   Aryan, Garg   IND 1591   1.0  
8 2019-06-26   Abdurakhmonov, Mukhammadali   UZB 2222   1.0  
9 2019-06-27   Abdilkhair, Abilmansur   KAZ 2169   0.5  
ID Name Country     Rating Total Games DB
14206323 Abdisalimov, Abdimalik UZB     2406 6.0 Game
Round Opp. name Opp. Fed. Title W.Title Opp. Rtng Score View
1 2019-06-21   Sulaymonov, Rakhmonkul   UZB 1837   1.0  
2 2019-06-22   Vidyarathna, Anjitha   SRI 1559   1.0  
3 2019-06-22   Kasimov, Ali   UZB 2180   0.5  
4 2019-06-23   Nurmamedov, Azat   TKM 2346   0.5  
5 2019-06-24   Abdurakhmonov, Mukhammadali   UZB 2222   0.5  
6 2019-06-24   Isomov, Umar   UZB 2090   0.5  
7 2019-06-25   Abdilkhair, Abilmansur   KAZ 2169   0  
8 2019-06-26   Hamad, Essam   UAE 1827   1.0  
9 2019-06-27   Kandakov, Mehrbakhsh   TJK 1530   1.0  
ID Name Country     Rating Total Games DB
14207346 Abdurakhmonov, Mukhammadali UZB     2222 6.0 Game
Round Opp. name Opp. Fed. Title W.Title Opp. Rtng Score View
1 2019-06-21   Zholdoshmamatov, Adilet   KGZ 1766   1.0  
2 2019-06-22   Thilakaratne, D N Adithya Wijetu   SRI 1263   1.0  
3 2019-06-22   Isomov, Umar   UZB 2090   1.0  
4 2019-06-23   Kasimov, Ali   UZB 2180   0.5  
5 2019-06-24   Abdisalimov, Abdimalik   UZB 2406   0.5  
6 2019-06-24   Abdilkhair, Abilmansur   KAZ 2169   0.5  
7 2019-06-25   Nurmamedov, Azat   TKM 2346   0.5  
8 2019-06-26   Yuldoshev, Mekhriddin   UZB 1966   0  
9 2019-06-27   Sulaymonov, Rakhmonkul   UZB 1837   1.0  
ID Name Country     Rating Total Games DB
14207575 Isomov, Umar UZB     2090 4.5 Game
Round Opp. name Opp. Fed. Title W.Title Opp. Rtng Score View
1 2019-06-21   Kandakov, Mehrbakhsh   TJK 1530   1.0  
2 2019-06-22   Hamad, Essam   UAE 1827   1.0  
3 2019-06-22   Abdurakhmonov, Mukhammadali   UZB 2222   0  
4 2019-06-23   Abdilkhair, Abilmansur   KAZ 2169   0  
5 2019-06-24   Aryan, Garg   IND 1591   1.0  
6 2019-06-24   Abdisalimov, Abdimalik   UZB 2406   0.5  
7 2019-06-25   Kasimov, Ali   UZB 2180   0  
8 2019-06-26      Forfeit (+)  
9 2019-06-27   Zholdoshmamatov, Adilet   KGZ 1766   1.0  
ID Name Country     Rating Total Games DB
9928090 Vidyarathna, Anjitha SRI     1559 4.0 Game
Round Opp. name Opp. Fed. Title W.Title Opp. Rtng Score View
1 2019-06-21   Abdilkhair, Abilmansur   KAZ 2169   1.0  
2 2019-06-22   Abdisalimov, Abdimalik   UZB 2406   0  
3 2019-06-22   Yuldoshev, Mekhriddin   UZB 1966   0.5  
4 2019-06-23   Hamad, Essam   UAE 1827   0.5  
5 2019-06-24   Zholdoshmamatov, Adilet   KGZ 1766   1.0  
6 2019-06-24   Nurmamedov, Azat   TKM 2346   0  
7 2019-06-25   Cyrus, Chhikara   IND 1515   1.0  
8 2019-06-26   Kasimov, Ali   UZB 2180   0  
9 2019-06-27      Forfeit (+)  
ID Name Country     Rating Total Games DB
14209454 Sulaymonov, Rakhmonkul UZB     1837 3.5 Game
Round Opp. name Opp. Fed. Title W.Title Opp. Rtng Score View
1 2019-06-21   Abdisalimov, Abdimalik   UZB 2406   0  
2 2019-06-22   Kandakov, Mehrbakhsh   TJK 1530   1.0  
3 2019-06-22   Hamad, Essam   UAE 1827   0.5  
4 2019-06-23   Yuldoshev, Mekhriddin   UZB 1966   0  
5 2019-06-24      Forfeit (+)  
6 2019-06-24   Kasimov, Ali   UZB 2180   0  
7 2019-06-25   Thilakaratne, D N Adithya Wijetu   SRI 1263   1.0  
8 2019-06-26   Aryan, Garg   IND 1591   1.0  
9 2019-06-27   Abdurakhmonov, Mukhammadali   UZB 2222   0  
ID Name Country     Rating Total Games DB
25072935 Cyrus, Chhikara IND     1515 3.5 Game
Round Opp. name Opp. Fed. Title W.Title Opp. Rtng Score View
1 2019-06-21   Yuldoshev, Mekhriddin   UZB 1966   0  
2 2019-06-22      Forfeit (+)  
3 2019-06-22   Nurmamedov, Azat   TKM 2346   0  
4 2019-06-23   Kandakov, Mehrbakhsh   TJK 1530   0  
5 2019-06-24   Thilakaratne, D N Adithya Wijetu   SRI 1263   1.0  
6 2019-06-24   Hamad, Essam   UAE 1827   1.0  
7 2019-06-25   Vidyarathna, Anjitha   SRI 1559   0  
8 2019-06-26   Zholdoshmamatov, Adilet   KGZ 1766   0.5  
9 2019-06-27   Aryan, Garg   IND 1591   1.0  
ID Name Country     Rating Total Games DB
9313397 Hamad, Essam UAE     1827 3.5 Game
Round Opp. name Opp. Fed. Title W.Title Opp. Rtng Score View
1 2019-06-21   Nurmamedov, Azat   TKM 2346   1.0  
2 2019-06-22   Isomov, Umar   UZB 2090   0  
3 2019-06-22   Sulaymonov, Rakhmonkul   UZB 1837   0.5  
4 2019-06-23   Vidyarathna, Anjitha   SRI 1559   0.5  
5 2019-06-24   Kandakov, Mehrbakhsh   TJK 1530   0.5  
6 2019-06-24   Cyrus, Chhikara   IND 1515   0  
7 2019-06-25      Forfeit (+)  
8 2019-06-26   Abdisalimov, Abdimalik   UZB 2406   0  
9 2019-06-27   Thilakaratne, D N Adithya Wijetu   SRI 1263   1.0  
ID Name Country     Rating Total Games DB
14701731 Kandakov, Mehrbakhsh TJK     1530 3.0 Game
Round Opp. name Opp. Fed. Title W.Title Opp. Rtng Score View
1 2019-06-21   Isomov, Umar   UZB 2090   0  
2 2019-06-22   Sulaymonov, Rakhmonkul   UZB 1837   0  
3 2019-06-22      Forfeit (+)  
4 2019-06-23   Cyrus, Chhikara   IND 1515   1.0  
5 2019-06-24   Hamad, Essam   UAE 1827   0.5  
6 2019-06-24   Yuldoshev, Mekhriddin   UZB 1966   0  
7 2019-06-25   Zholdoshmamatov, Adilet   KGZ 1766   1.0  
8 2019-06-26   Thilakaratne, D N Adithya Wijetu   SRI 1263   0.5  
9 2019-06-27   Abdisalimov, Abdimalik   UZB 2406   0  
ID Name Country     Rating Total Games DB
45087407 Aryan, Garg IND     1591 2.0 Game
Round Opp. name Opp. Fed. Title W.Title Opp. Rtng Score View
1 2019-06-21   Kasimov, Ali   UZB 2180   0  
2 2019-06-22   Nurmamedov, Azat   TKM 2346   0  
3 2019-06-22   Zholdoshmamatov, Adilet   KGZ 1766   1.0  
4 2019-06-23   Thilakaratne, D N Adithya Wijetu   SRI 1263   1.0  
5 2019-06-24   Isomov, Umar   UZB 2090   0  
6 2019-06-24      Forfeit (+)  
7 2019-06-25   Yuldoshev, Mekhriddin   UZB 1966   0  
8 2019-06-26   Sulaymonov, Rakhmonkul   UZB 1837   0  
9 2019-06-27   Cyrus, Chhikara   IND 1515   0  
ID Name Country     Rating Total Games DB
13801635 Zholdoshmamatov, Adilet KGZ     1766 1.5 Game
Round Opp. name Opp. Fed. Title W.Title Opp. Rtng Score View
1 2019-06-21   Abdurakhmonov, Mukhammadali   UZB 2222   0  
2 2019-06-22   Abdilkhair, Abilmansur   KAZ 2169   0  
3 2019-06-22   Aryan, Garg   IND 1591   0  
4 2019-06-23      Forfeit (+)  
5 2019-06-24   Vidyarathna, Anjitha   SRI 1559   0  
6 2019-06-24   Thilakaratne, D N Adithya Wijetu   SRI 1263   1.0  
7 2019-06-25   Kandakov, Mehrbakhsh   TJK 1530   0  
8 2019-06-26   Cyrus, Chhikara   IND 1515   0.5  
9 2019-06-27   Isomov, Umar   UZB 2090   0  
ID Name Country     Rating Total Games DB
9978089 Thilakaratne, D N Adithya Wijetu SRI     1263 0.5 Game
Round Opp. name Opp. Fed. Title W.Title Opp. Rtng Score View
1 2019-06-21      Forfeit (+)  
2 2019-06-22   Abdurakhmonov, Mukhammadali   UZB 2222   0  
3 2019-06-22   Abdilkhair, Abilmansur   KAZ 2169   0  
4 2019-06-23   Aryan, Garg   IND 1591   0  
5 2019-06-24   Cyrus, Chhikara   IND 1515   0  
6 2019-06-24   Zholdoshmamatov, Adilet   KGZ 1766   0  
7 2019-06-25   Sulaymonov, Rakhmonkul   UZB 1837   0  
8 2019-06-26   Kandakov, Mehrbakhsh   TJK 1530   0.5  
9 2019-06-27   Hamad, Essam   UAE 1827   0  


 

« go back

©  World Chess Federation   |   Contact us: webmaster@fide.com   |  Developed and supported by Elista FIDE Office   |   Ratings qustions: Elista FIDE Office