Original Tournament Report
Ch BLR 1 st 2015 w [126608] (BLR, Minsk) Start: 2015-12-03
More information and rating report

ID Name Country     Rating Total Games DB
13508903 Uzlavataya, Anhelina BLR     2068 7.0 Game
Round Opp. name Opp. Fed. Title W.Title Opp. Rtng Score View
1 2015-12-03   Zaytseva, Kira   BLR 1814   0.5  
2 2015-12-04   Fiadosenka, Rahneda   BLR 2075   1.0  
3 2015-12-05   Beinenson, Katsiaryna   BLR 1899   0  
4 2015-12-06   Mogilevtseva, Marya   BLR 1541   1.0  
5 2015-12-07   Yurkovskaya, Ekaterina   BLR 1191   1.0  
6 2015-12-08   Kasperovich, Ekaterina   BLR 1997   1.0  
7 2015-12-09   Malatsilava, Volha   BLR 2003   0.5  
8 2015-12-10   Nevioselaya, Maria   BLR 2024   1.0  
9 2015-12-11   Ilyuchyk, Yana   BLR 1825   1.0  
ID Name Country     Rating Total Games DB
13507044 Beinenson, Katsiaryna BLR     1899 7.0 Game
Round Opp. name Opp. Fed. Title W.Title Opp. Rtng Score View
1 2015-12-03   Biran, Anastasiya   BLR 1431   1.0  
2 2015-12-04   Parkhamovich, Iryna   BLR 0   1.0  
3 2015-12-05   Uzlavataya, Anhelina   BLR 2068   1.0  
4 2015-12-06   Kasperovich, Ekaterina   BLR 1997   1.0  
5 2015-12-07   Nevioselaya, Maria   BLR 2024   1.0  
6 2015-12-08   Stsepkina, Katsiaryna   BLR 1956   1.0  
7 2015-12-09   Zaytseva, Kira   BLR 1814   1.0  
8 2015-12-10   Fiadosenka, Rahneda   BLR 2075   0  
9 2015-12-11   Malatsilava, Volha   BLR 2003   0  
ID Name Country     Rating Total Games DB
13503740 Fiadosenka, Rahneda BLR     2075 6.5 Game
Round Opp. name Opp. Fed. Title W.Title Opp. Rtng Score View
1 2015-12-03   Ilyuchyk, Yana   BLR 1825   0  
2 2015-12-04   Uzlavataya, Anhelina   BLR 2068   0  
3 2015-12-05   Minina, Karolina   BLR 1544   1.0  
4 2015-12-06   Biran, Anastasiya   BLR 1431   1.0  
5 2015-12-07   Baranova, Valentina   BLR 1400   1.0  
6 2015-12-08   Khrapko, Marharyta   BLR 1888   1.0  
7 2015-12-09   Prakapuk, Vera   BLR 1885   1.0  
8 2015-12-10   Beinenson, Katsiaryna   BLR 1899   1.0  
9 2015-12-11   Zaytseva, Kira   BLR 1814   0.5  
ID Name Country     Rating Total Games DB
13500600 Zaytseva, Kira BLR     1814 6.0 Game
Round Opp. name Opp. Fed. Title W.Title Opp. Rtng Score View
1 2015-12-03   Uzlavataya, Anhelina   BLR 2068   0.5  
2 2015-12-04   Ilyuchyk, Yana   BLR 1825   1.0  
3 2015-12-05   Khrapko, Marharyta   BLR 1888   0  
4 2015-12-06   Selenchik, Anastasia   BLR 1745   1.0  
5 2015-12-07   Prakapuk, Vera   BLR 1885   1.0  
6 2015-12-08   Nevioselaya, Maria   BLR 2024   1.0  
7 2015-12-09   Beinenson, Katsiaryna   BLR 1899   0  
8 2015-12-10   Malatsilava, Volha   BLR 2003   1.0  
9 2015-12-11   Fiadosenka, Rahneda   BLR 2075   0.5  
ID Name Country     Rating Total Games DB
13504355 Kasperovich, Ekaterina BLR     1997 6.0 Game
Round Opp. name Opp. Fed. Title W.Title Opp. Rtng Score View
1 2015-12-03   Minina, Karolina   BLR 1544   1.0  
2 2015-12-04   Prakapuk, Vera   BLR 1885   1.0  
3 2015-12-05   Malatsilava, Volha   BLR 2003   1.0  
4 2015-12-06   Beinenson, Katsiaryna   BLR 1899   0  
5 2015-12-07   Stsepkina, Katsiaryna   BLR 1956   0.5  
6 2015-12-08   Uzlavataya, Anhelina   BLR 2068   0  
7 2015-12-09   Selenchik, Anastasia   BLR 1745   1.0  
8 2015-12-10   Ilyuchyk, Yana   BLR 1825   1.0  
9 2015-12-11   Khrapko, Marharyta   BLR 1888   0.5  
ID Name Country     Rating Total Games DB
13508512 Malatsilava, Volha BLR     2003 5.5 Game
Round Opp. name Opp. Fed. Title W.Title Opp. Rtng Score View
1 2015-12-03   Astreiko, Anastasiya   BLR 1632   1.0  
2 2015-12-04   Mitskevich, Yauheniya   BLR 1885   1.0  
3 2015-12-05   Kasperovich, Ekaterina   BLR 1997   0  
4 2015-12-06   Nevioselaya, Maria   BLR 2024   0  
5 2015-12-07   Dolbieva, Ksenia   BLR 1871   1.0  
6 2015-12-08   Ilyuchyk, Yana   BLR 1825   1.0  
7 2015-12-09   Uzlavataya, Anhelina   BLR 2068   0.5  
8 2015-12-10   Zaytseva, Kira   BLR 1814   0  
9 2015-12-11   Beinenson, Katsiaryna   BLR 1899   1.0  
ID Name Country     Rating Total Games DB
13507052 Prakapuk, Vera BLR     1885 5.5 Game
Round Opp. name Opp. Fed. Title W.Title Opp. Rtng Score View
1 2015-12-03   Yurkovskaya, Ekaterina   BLR 1191   1.0  
2 2015-12-04   Kasperovich, Ekaterina   BLR 1997   0  
3 2015-12-05   Dudinskaya, Alena   BLR 0   1.0  
4 2015-12-06   Stsepkina, Katsiaryna   BLR 1956   0.5  
5 2015-12-07   Zaytseva, Kira   BLR 1814   0  
6 2015-12-08   Mitskevich, Yauheniya   BLR 1885   1.0  
7 2015-12-09   Fiadosenka, Rahneda   BLR 2075   0  
8 2015-12-10   Mogilevtseva, Marya   BLR 1541   1.0  
9 2015-12-11   Nevioselaya, Maria   BLR 2024   1.0  
ID Name Country     Rating Total Games DB
13510657 Khrapko, Marharyta BLR     1888 5.0 Game
Round Opp. name Opp. Fed. Title W.Title Opp. Rtng Score View
1 2015-12-03   Sukalina, Alina   BLR 1421   1.0  
2 2015-12-04   Nevioselaya, Maria   BLR 2024   0  
3 2015-12-05   Zaytseva, Kira   BLR 1814   1.0  
4 2015-12-06   Dolbieva, Ksenia   BLR 1871   1.0  
5 2015-12-07   Ilyuchyk, Yana   BLR 1825   0  
6 2015-12-08   Fiadosenka, Rahneda   BLR 2075   0  
7 2015-12-09   Dudinskaya, Alena   BLR 0   1.0  
8 2015-12-10   Mitskevich, Yauheniya   BLR 1885   0.5  
9 2015-12-11   Kasperovich, Ekaterina   BLR 1997   0.5  
ID Name Country     Rating Total Games DB
13510096 Dolbieva, Ksenia BLR     1871 5.0 Game
Round Opp. name Opp. Fed. Title W.Title Opp. Rtng Score View
1 2015-12-03   Dudinskaya, Alena   BLR 0   1.0  
2 2015-12-04   Stsepkina, Katsiaryna   BLR 1956   0  
3 2015-12-05   Parkhamovich, Iryna   BLR 0   1.0  
4 2015-12-06   Khrapko, Marharyta   BLR 1888   0  
5 2015-12-07   Malatsilava, Volha   BLR 2003   0  
6 2015-12-08   Baranova, Valentina   BLR 1400   1.0  
7 2015-12-09   Nevioselaya, Maria   BLR 2024   0  
8 2015-12-10   Sukalina, Alina   BLR 1421   1.0  
9 2015-12-11   Selenchik, Anastasia   BLR 1745   1.0  
ID Name Country     Rating Total Games DB
13502280 Nevioselaya, Maria BLR     2024 4.5 Game
Round Opp. name Opp. Fed. Title W.Title Opp. Rtng Score View
1 2015-12-03   Selenchik, Anastasia   BLR 1745   1.0  
2 2015-12-04   Khrapko, Marharyta   BLR 1888   1.0  
3 2015-12-05   Stsepkina, Katsiaryna   BLR 1956   0.5  
4 2015-12-06   Malatsilava, Volha   BLR 2003   1.0  
5 2015-12-07   Beinenson, Katsiaryna   BLR 1899   0  
6 2015-12-08   Zaytseva, Kira   BLR 1814   0  
7 2015-12-09   Dolbieva, Ksenia   BLR 1871   1.0  
8 2015-12-10   Uzlavataya, Anhelina   BLR 2068   0  
9 2015-12-11   Prakapuk, Vera   BLR 1885   0  
ID Name Country     Rating Total Games DB
13508407 Ilyuchyk, Yana BLR     1825 4.5 Game
Round Opp. name Opp. Fed. Title W.Title Opp. Rtng Score View
1 2015-12-03   Fiadosenka, Rahneda   BLR 2075   1.0  
2 2015-12-04   Zaytseva, Kira   BLR 1814   0  
3 2015-12-05   Yurkovskaya, Ekaterina   BLR 1191   0.5  
4 2015-12-06   Mitskevich, Yauheniya   BLR 1885   1.0  
5 2015-12-07   Khrapko, Marharyta   BLR 1888   1.0  
6 2015-12-08   Malatsilava, Volha   BLR 2003   0  
7 2015-12-09   Stsepkina, Katsiaryna   BLR 1956   1.0  
8 2015-12-10   Kasperovich, Ekaterina   BLR 1997   0  
9 2015-12-11   Uzlavataya, Anhelina   BLR 2068   0  
ID Name Country     Rating Total Games DB
13507575 Stsepkina, Katsiaryna BLR     1956 4.5 Game
Round Opp. name Opp. Fed. Title W.Title Opp. Rtng Score View
1 2015-12-03   Mogilevtseva, Marya   BLR 1541   1.0  
2 2015-12-04   Dolbieva, Ksenia   BLR 1871   1.0  
3 2015-12-05   Nevioselaya, Maria   BLR 2024   0.5  
4 2015-12-06   Prakapuk, Vera   BLR 1885   0.5  
5 2015-12-07   Kasperovich, Ekaterina   BLR 1997   0.5  
6 2015-12-08   Beinenson, Katsiaryna   BLR 1899   0  
7 2015-12-09   Ilyuchyk, Yana   BLR 1825   0  
8 2015-12-10   Selenchik, Anastasia   BLR 1745   0.5  
9 2015-12-11   Mitskevich, Yauheniya   BLR 1885   0.5  
ID Name Country     Rating Total Games DB
13510215 Mitskevich, Yauheniya BLR     1885 4.5 Game
Round Opp. name Opp. Fed. Title W.Title Opp. Rtng Score View
1 2015-12-03   Baranova, Valentina   BLR 1400   1.0  
2 2015-12-04   Malatsilava, Volha   BLR 2003   0  
3 2015-12-05   Selenchik, Anastasia   BLR 1745   0.5  
4 2015-12-06   Ilyuchyk, Yana   BLR 1825   0  
5 2015-12-07   Parkhamovich, Iryna   BLR 0   1.0  
6 2015-12-08   Prakapuk, Vera   BLR 1885   0  
7 2015-12-09   Biran, Anastasiya   BLR 1431   1.0  
8 2015-12-10   Khrapko, Marharyta   BLR 1888   0.5  
9 2015-12-11   Stsepkina, Katsiaryna   BLR 1956   0.5  
ID Name Country     Rating Total Games DB
13513907 Dudinskaya, Alena BLR     0 3.5 Game
Round Opp. name Opp. Fed. Title W.Title Opp. Rtng Score View
1 2015-12-03   Dolbieva, Ksenia   BLR 1871   0  
2 2015-12-04      Forfeit (+)  
3 2015-12-05   Prakapuk, Vera   BLR 1885   0  
4 2015-12-06   Baranova, Valentina   BLR 1400   0  
5 2015-12-07   Sukalina, Alina   BLR 1421   1.0  
6 2015-12-08   Minina, Karolina   BLR 1544   1.0  
7 2015-12-09   Khrapko, Marharyta   BLR 1888   0  
8 2015-12-10   Biran, Anastasiya   BLR 1431   0.5  
9 2015-12-11   Yurkovskaya, Ekaterina   BLR 1191   1.0  
ID Name Country     Rating Total Games DB
13504410 Selenchik, Anastasia BLR     1745 4.0 Game
Round Opp. name Opp. Fed. Title W.Title Opp. Rtng Score View
1 2015-12-03   Nevioselaya, Maria   BLR 2024   0  
2 2015-12-04   Sukalina, Alina   BLR 1421   1.0  
3 2015-12-05   Mitskevich, Yauheniya   BLR 1885   0.5  
4 2015-12-06   Zaytseva, Kira   BLR 1814   0  
5 2015-12-07   Astreiko, Anastasiya   BLR 1632   1.0  
6 2015-12-08   Yurkovskaya, Ekaterina   BLR 1191   1.0  
7 2015-12-09   Kasperovich, Ekaterina   BLR 1997   0  
8 2015-12-10   Stsepkina, Katsiaryna   BLR 1956   0.5  
9 2015-12-11   Dolbieva, Ksenia   BLR 1871   0  
ID Name Country     Rating Total Games DB
13515047 Mogilevtseva, Marya BLR     1541 3.0 Game
Round Opp. name Opp. Fed. Title W.Title Opp. Rtng Score View
1 2015-12-03   Stsepkina, Katsiaryna   BLR 1956   0  
2 2015-12-04   Baranova, Valentina   BLR 1400   0.5  
3 2015-12-05   Biran, Anastasiya   BLR 1431   1.0  
4 2015-12-06   Uzlavataya, Anhelina   BLR 2068   0  
5 2015-12-07   Minina, Karolina   BLR 1544   0  
6 2015-12-08      Forfeit (+)  
7 2015-12-09   Yurkovskaya, Ekaterina   BLR 1191   0.5  
8 2015-12-10   Prakapuk, Vera   BLR 1885   0  
9 2015-12-11   Parkhamovich, Iryna   BLR 0   1.0  
ID Name Country     Rating Total Games DB
13513044 Minina, Karolina BLR     1544 3.0 Game
Round Opp. name Opp. Fed. Title W.Title Opp. Rtng Score View
1 2015-12-03   Kasperovich, Ekaterina   BLR 1997   0  
2 2015-12-04   Yurkovskaya, Ekaterina   BLR 1191   0  
3 2015-12-05   Fiadosenka, Rahneda   BLR 2075   0  
4 2015-12-06      Forfeit (+)  
5 2015-12-07   Mogilevtseva, Marya   BLR 1541   1.0  
6 2015-12-08   Dudinskaya, Alena   BLR 0   0  
7 2015-12-09   Sukalina, Alina   BLR 1421   0  
8 2015-12-10   Parkhamovich, Iryna   BLR 0   1.0  
9 2015-12-11   Baranova, Valentina   BLR 1400   1.0  
ID Name Country     Rating Total Games DB
13514008 Yurkovskaya, Ekaterina BLR     1191 3.5 Game
Round Opp. name Opp. Fed. Title W.Title Opp. Rtng Score View
1 2015-12-03   Prakapuk, Vera   BLR 1885   0  
2 2015-12-04   Minina, Karolina   BLR 1544   1.0  
3 2015-12-05   Ilyuchyk, Yana   BLR 1825   0.5  
4 2015-12-06   Sukalina, Alina   BLR 1421   1.0  
5 2015-12-07   Uzlavataya, Anhelina   BLR 2068   0  
6 2015-12-08   Selenchik, Anastasia   BLR 1745   0  
7 2015-12-09   Mogilevtseva, Marya   BLR 1541   0.5  
8 2015-12-10   Baranova, Valentina   BLR 1400   0.5  
9 2015-12-11   Dudinskaya, Alena   BLR 0   0  
ID Name Country     Rating Total Games DB
13510711 Biran, Anastasiya BLR     1431 2.5 Game
Round Opp. name Opp. Fed. Title W.Title Opp. Rtng Score View
1 2015-12-03   Beinenson, Katsiaryna   BLR 1899   0  
2 2015-12-04   Astreiko, Anastasiya   BLR 1632   0.5  
3 2015-12-05   Mogilevtseva, Marya   BLR 1541   0  
4 2015-12-06   Fiadosenka, Rahneda   BLR 2075   0  
5 2015-12-07      Forfeit (+)  
6 2015-12-08   Parkhamovich, Iryna   BLR 0   1.0  
7 2015-12-09   Mitskevich, Yauheniya   BLR 1885   0  
8 2015-12-10   Dudinskaya, Alena   BLR 0   0.5  
9 2015-12-11   Sukalina, Alina   BLR 1421   0.5  
ID Name Country     Rating Total Games DB
13504991 Baranova, Valentina BLR     1400 3.5 Game
Round Opp. name Opp. Fed. Title W.Title Opp. Rtng Score View
1 2015-12-03   Mitskevich, Yauheniya   BLR 1885   0  
2 2015-12-04   Mogilevtseva, Marya   BLR 1541   0.5  
3 2015-12-05   Astreiko, Anastasiya   BLR 1632   0.5  
4 2015-12-06   Dudinskaya, Alena   BLR 0   1.0  
5 2015-12-07   Fiadosenka, Rahneda   BLR 2075   0  
6 2015-12-08   Dolbieva, Ksenia   BLR 1871   0  
7 2015-12-09   Parkhamovich, Iryna   BLR 0   1.0  
8 2015-12-10   Yurkovskaya, Ekaterina   BLR 1191   0.5  
9 2015-12-11   Minina, Karolina   BLR 1544   0  
ID Name Country     Rating Total Games DB
13511734 Sukalina, Alina BLR     1421 2.5 Game
Round Opp. name Opp. Fed. Title W.Title Opp. Rtng Score View
1 2015-12-03   Khrapko, Marharyta   BLR 1888   0  
2 2015-12-04   Selenchik, Anastasia   BLR 1745   0  
3 2015-12-05      Forfeit (+)  
4 2015-12-06   Yurkovskaya, Ekaterina   BLR 1191   0  
5 2015-12-07   Dudinskaya, Alena   BLR 0   0  
6 2015-12-08   Astreiko, Anastasiya   BLR 1632   1.0  
7 2015-12-09   Minina, Karolina   BLR 1544   1.0  
8 2015-12-10   Dolbieva, Ksenia   BLR 1871   0  
9 2015-12-11   Biran, Anastasiya   BLR 1431   0.5  
ID Name Country     Rating Total Games DB
13510975 Astreiko, Anastasiya BLR     1632 1.5 Game
Round Opp. name Opp. Fed. Title W.Title Opp. Rtng Score View
1 2015-12-03   Malatsilava, Volha   BLR 2003   0  
2 2015-12-04   Biran, Anastasiya   BLR 1431   0.5  
3 2015-12-05   Baranova, Valentina   BLR 1400   0.5  
4 2015-12-06   Parkhamovich, Iryna   BLR 0   0.5  
5 2015-12-07   Selenchik, Anastasia   BLR 1745   0  
6 2015-12-08   Sukalina, Alina   BLR 1421   0  
7 2015-12-09      Forfeit (+)  
8 2015-12-10      Forfeit (-)  
9 2015-12-11      Forfeit (-)  
ID Name Country     Rating Total Games DB
13512560 Parkhamovich, Iryna BLR     0 0.5 Game
Round Opp. name Opp. Fed. Title W.Title Opp. Rtng Score View
1 2015-12-03      Forfeit (+)  
2 2015-12-04   Beinenson, Katsiaryna   BLR 1899   0  
3 2015-12-05   Dolbieva, Ksenia   BLR 1871   0  
4 2015-12-06   Astreiko, Anastasiya   BLR 1632   0.5  
5 2015-12-07   Mitskevich, Yauheniya   BLR 1885   0  
6 2015-12-08   Biran, Anastasiya   BLR 1431   0  
7 2015-12-09   Baranova, Valentina   BLR 1400   0  
8 2015-12-10   Minina, Karolina   BLR 1544   0  
9 2015-12-11   Mogilevtseva, Marya   BLR 1541   0  


 

« go back

©  World Chess Federation   |   Contact us: webmaster@fide.com   |  Developed and supported by Elista FIDE Office   |   Ratings qustions: Elista FIDE Office