Original Tournament Report
Campeonato Argentino Absoluto Sub 8 [182123] (ARG, Villa Martelli - Vicente Lopez) Start: 2018-02-09
More information and rating report

ID Name Country     Rating Total Games DB
169013 Schnaider, Ilan ARG     1492 9.0 Game
Round Opp. name Opp. Fed. Title W.Title Opp. Rtng Score View
1 2018-02-09   Gonzalez, Luciano   ARG 0   1.0  
2 2018-02-09   Gallo, Alvaro   ARG 0   1.0  
3 2018-02-10   Garcia Cambareri, Mateo   ARG 0   1.0  
4 2018-02-10   Mucchiutti, Ayrton   ARG 0   1.0  
5 2018-02-11   Numa, Valentin   ARG 0   1.0  
6 2018-02-11   Gimenez, Alessio   ARG 1202   1.0  
7 2018-02-12   Iglesias, Tomas   ARG 0   1.0  
8 2018-02-12   Fiorito, Francisco   ARG 0   1.0  
9 2018-02-13   Goyenechea, Laureano   ARG 0   1.0  
ID Name Country     Rating Total Games DB
168955 Gimenez, Alessio ARG     1202 7.0 Game
Round Opp. name Opp. Fed. Title W.Title Opp. Rtng Score View
1 2018-02-09   Goyenechea, Laureano   ARG 0   0  
2 2018-02-09   Lisnovsky, Tomas   ARG 0   1.0  
3 2018-02-10   Fiorito, Francisco   ARG 0   1.0  
4 2018-02-10   Iglesias, Tomas   ARG 0   1.0  
5 2018-02-11   Garcia Cambareri, Mateo   ARG 0   1.0  
6 2018-02-11   Schnaider, Ilan   ARG 1492   0  
7 2018-02-12   Gallo, Alvaro   ARG 0   1.0  
8 2018-02-12   Mucchiutti, Ayrton   ARG 0   1.0  
9 2018-02-13   Nardini, Boris   ARG 0   1.0  
ID Name Country     Rating Total Games DB
180165 Fiorito, Francisco ARG     0 6.5 Game
Round Opp. name Opp. Fed. Title W.Title Opp. Rtng Score View
1 2018-02-09   Torres, Lorenzo   ARG 0   1.0  
2 2018-02-09   Numa, Valentin   ARG 0   0.5  
3 2018-02-10   Gimenez, Alessio   ARG 1202   0  
4 2018-02-10   Fernandez Cesare, Gonzalo   ARG 0   1.0  
5 2018-02-11   Delaione, Marco   ARG 0   1.0  
6 2018-02-11   Mucchiutti, Ayrton   ARG 0   1.0  
7 2018-02-12   Nardini, Boris   ARG 0   1.0  
8 2018-02-12   Schnaider, Ilan   ARG 1492   0  
9 2018-02-13   Gallo, Alvaro   ARG 0   1.0  
ID Name Country     Rating Total Games DB
175838 Mucchiutti, Ayrton ARG     0 6.0 Game
Round Opp. name Opp. Fed. Title W.Title Opp. Rtng Score View
1 2018-02-09   Delaione, Marco   ARG 0   1.0  
2 2018-02-09   Ciapetta, Thiago   ARG 0   1.0  
3 2018-02-10   Castro Narvaez, Mauro Lisandro   ARG 0   1.0  
4 2018-02-10   Schnaider, Ilan   ARG 1492   0  
5 2018-02-11   Gallo, Alvaro   ARG 0   1.0  
6 2018-02-11   Fiorito, Francisco   ARG 0   0  
7 2018-02-12   Fioramonte, Franco   ARG 0   1.0  
8 2018-02-12   Gimenez, Alessio   ARG 1202   0  
9 2018-02-13   Iglesias, Tomas   ARG 0   1.0  
ID Name Country     Rating Total Games DB
181242 Numa, Valentin ARG     0 5.5 Game
Round Opp. name Opp. Fed. Title W.Title Opp. Rtng Score View
1 2018-02-09   Fernandez Cesare, Gonzalo   ARG 0   1.0  
2 2018-02-09   Fiorito, Francisco   ARG 0   0.5  
3 2018-02-10   Iglesias, Tomas   ARG 0   1.0  
4 2018-02-10   Castro Narvaez, Mauro Lisandro   ARG 0   1.0  
5 2018-02-11   Schnaider, Ilan   ARG 1492   0  
6 2018-02-11   Gallo, Alvaro   ARG 0   0  
7 2018-02-12   Goyenechea, Laureano   ARG 0   0  
8 2018-02-12   Delaione, Marco   ARG 0   1.0  
9 2018-02-13   Fioramonte, Franco   ARG 0   1.0  
ID Name Country     Rating Total Games DB
181200 Gallo, Alvaro ARG     0 5.0 Game
Round Opp. name Opp. Fed. Title W.Title Opp. Rtng Score View
1 2018-02-09   Vansteenkiste, Ian   ARG 0   1.0  
2 2018-02-09   Schnaider, Ilan   ARG 1492   0  
3 2018-02-10   Digiovanna, Lucas   ARG 0   1.0  
4 2018-02-10   Delaione, Marco   ARG 0   1.0  
5 2018-02-11   Mucchiutti, Ayrton   ARG 0   0  
6 2018-02-11   Numa, Valentin   ARG 0   1.0  
7 2018-02-12   Gimenez, Alessio   ARG 1202   0  
8 2018-02-12   Lisnovsky, Tomas   ARG 0   1.0  
9 2018-02-13   Fiorito, Francisco   ARG 0   0  
ID Name Country     Rating Total Games DB
170992 Goyenechea, Laureano ARG     0 5.0 Game
Round Opp. name Opp. Fed. Title W.Title Opp. Rtng Score View
1 2018-02-09   Gimenez, Alessio   ARG 1202   1.0  
2 2018-02-09   Castro Narvaez, Mauro Lisandro   ARG 0   0  
3 2018-02-10   Ciapetta, Thiago   ARG 0   1.0  
4 2018-02-10   Torres, Lorenzo   ARG 0   0  
5 2018-02-11   Lisnovsky, Tomas   ARG 0   0  
6 2018-02-11   Gonzalez, Luciano   ARG 0   1.0  
7 2018-02-12   Numa, Valentin   ARG 0   1.0  
8 2018-02-12   Garcia Cambareri, Mateo   ARG 0   1.0  
9 2018-02-13   Schnaider, Ilan   ARG 1492   0  
ID Name Country     Rating Total Games DB
177962 Iglesias, Tomas ARG     0 5.0 Game
Round Opp. name Opp. Fed. Title W.Title Opp. Rtng Score View
1 2018-02-09   Blanco Urquiza, Mateo Ismael   ARG 0   1.0  
2 2018-02-09   Fioramonte, Franco   ARG 0   1.0  
3 2018-02-10   Numa, Valentin   ARG 0   0  
4 2018-02-10   Gimenez, Alessio   ARG 1202   0  
5 2018-02-11   Vargas Perez, Damian   ARG 0   1.0  
6 2018-02-11   Torres, Lorenzo   ARG 0   1.0  
7 2018-02-12   Schnaider, Ilan   ARG 1492   0  
8 2018-02-12   Castro Narvaez, Mauro Lisandro   ARG 0   1.0  
9 2018-02-13   Mucchiutti, Ayrton   ARG 0   0  
ID Name Country     Rating Total Games DB
181218 Gonzalez, Luciano ARG     0 5.0 Game
Round Opp. name Opp. Fed. Title W.Title Opp. Rtng Score View
1 2018-02-09   Schnaider, Ilan   ARG 1492   0  
2 2018-02-09   Vargas Perez, Damian   ARG 0   1.0  
3 2018-02-10   Fioramonte, Franco   ARG 0   0  
4 2018-02-10   Vansteenkiste, Ian   ARG 0   1.0  
5 2018-02-11   Fernandez Cesare, Gonzalo   ARG 0   0  
6 2018-02-11   Goyenechea, Laureano   ARG 0   0  
7 2018-02-12   Torres, Lorenzo   ARG 0   1.0  
8 2018-02-12   Digiovanna, Lucas   ARG 0   1.0  
9 2018-02-13   Castro Narvaez, Mauro Lisandro   ARG 0   1.0  
ID Name Country     Rating Total Games DB
174122 Lisnovsky, Tomas ARG     0 4.0 Game
Round Opp. name Opp. Fed. Title W.Title Opp. Rtng Score View
1 2018-02-09   Castro Narvaez, Mauro Lisandro   ARG 0   0  
2 2018-02-09   Gimenez, Alessio   ARG 1202   0  
3 2018-02-10   Rey, Camilo   ARG 0   1.0  
4 2018-02-10   Blanco Urquiza, Mateo Ismael   ARG 0   1.0  
5 2018-02-11   Goyenechea, Laureano   ARG 0   1.0  
6 2018-02-11   Fioramonte, Franco   ARG 0   0  
7 2018-02-12   Delaione, Marco   ARG 0   1.0  
8 2018-02-12   Gallo, Alvaro   ARG 0   0  
9 2018-02-13      Forfeit (+)  
ID Name Country     Rating Total Games DB
181234 Nardini, Boris ARG     0 5.0 Game
Round Opp. name Opp. Fed. Title W.Title Opp. Rtng Score View
1 2018-02-09   Digiovanna, Lucas   ARG 0   0  
2 2018-02-09   Blanco Urquiza, Mateo Ismael   ARG 0   1.0  
3 2018-02-10   Torres, Lorenzo   ARG 0   0  
4 2018-02-10   Ciapetta, Thiago   ARG 0   1.0  
5 2018-02-11   Castro Narvaez, Mauro Lisandro   ARG 0   1.0  
6 2018-02-11   Garcia Cambareri, Mateo   ARG 0   1.0  
7 2018-02-12   Fiorito, Francisco   ARG 0   0  
8 2018-02-12   Fioramonte, Franco   ARG 0   1.0  
9 2018-02-13   Gimenez, Alessio   ARG 1202   0  
ID Name Country     Rating Total Games DB
178802 Garcia Cambareri, Mateo ARG     0 4.5 Game
Round Opp. name Opp. Fed. Title W.Title Opp. Rtng Score View
1 2018-02-09   Vargas Perez, Damian   ARG 0   1.0  
2 2018-02-09   Digiovanna, Lucas   ARG 0   1.0  
3 2018-02-10   Schnaider, Ilan   ARG 1492   0  
4 2018-02-10   Fioramonte, Franco   ARG 0   1.0  
5 2018-02-11   Gimenez, Alessio   ARG 1202   0  
6 2018-02-11   Nardini, Boris   ARG 0   0  
7 2018-02-12   Rey, Camilo   ARG 0   1.0  
8 2018-02-12   Goyenechea, Laureano   ARG 0   0  
9 2018-02-13   Fernandez Cesare, Gonzalo   ARG 0   0.5  
ID Name Country     Rating Total Games DB
181250 Torres, Lorenzo ARG     0 3.5 Game
Round Opp. name Opp. Fed. Title W.Title Opp. Rtng Score View
1 2018-02-09   Fiorito, Francisco   ARG 0   0  
2 2018-02-09   Fernandez Cesare, Gonzalo   ARG 0   0.5  
3 2018-02-10   Nardini, Boris   ARG 0   1.0  
4 2018-02-10   Goyenechea, Laureano   ARG 0   1.0  
5 2018-02-11   Fioramonte, Franco   ARG 0   0  
6 2018-02-11   Iglesias, Tomas   ARG 0   0  
7 2018-02-12   Gonzalez, Luciano   ARG 0   0  
8 2018-02-12      Forfeit (+)  
9 2018-02-13   Vargas Perez, Damian   ARG 0   1.0  
ID Name Country     Rating Total Games DB
181188 Fernandez Cesare, Gonzalo ARG     0 4.5 Game
Round Opp. name Opp. Fed. Title W.Title Opp. Rtng Score View
1 2018-02-09   Numa, Valentin   ARG 0   0  
2 2018-02-09   Torres, Lorenzo   ARG 0   0.5  
3 2018-02-10   Blanco Urquiza, Mateo Ismael   ARG 0   1.0  
4 2018-02-10   Fiorito, Francisco   ARG 0   0  
5 2018-02-11   Gonzalez, Luciano   ARG 0   1.0  
6 2018-02-11   Digiovanna, Lucas   ARG 0   1.0  
7 2018-02-12   Castro Narvaez, Mauro Lisandro   ARG 0   0  
8 2018-02-12   Vansteenkiste, Ian   ARG 0   0.5  
9 2018-02-13   Garcia Cambareri, Mateo   ARG 0   0.5  
ID Name Country     Rating Total Games DB
181269 Vansteenkiste, Ian ARG     0 3.5 Game
Round Opp. name Opp. Fed. Title W.Title Opp. Rtng Score View
1 2018-02-09   Gallo, Alvaro   ARG 0   0  
2 2018-02-09      Forfeit (+)  
3 2018-02-10   Delaione, Marco   ARG 0   0  
4 2018-02-10   Gonzalez, Luciano   ARG 0   0  
5 2018-02-11   Digiovanna, Lucas   ARG 0   0  
6 2018-02-11   Blanco Urquiza, Mateo Ismael   ARG 0   1.0  
7 2018-02-12   Vargas Perez, Damian   ARG 0   1.0  
8 2018-02-12   Fernandez Cesare, Gonzalo   ARG 0   0.5  
9 2018-02-13   Rey, Camilo   ARG 0   1.0  
ID Name Country     Rating Total Games DB
181161 Castro Narvaez, Mauro Lisandro ARG     0 4.0 Game
Round Opp. name Opp. Fed. Title W.Title Opp. Rtng Score View
1 2018-02-09   Lisnovsky, Tomas   ARG 0   1.0  
2 2018-02-09   Goyenechea, Laureano   ARG 0   1.0  
3 2018-02-10   Mucchiutti, Ayrton   ARG 0   0  
4 2018-02-10   Numa, Valentin   ARG 0   0  
5 2018-02-11   Nardini, Boris   ARG 0   0  
6 2018-02-11   Ciapetta, Thiago   ARG 0   1.0  
7 2018-02-12   Fernandez Cesare, Gonzalo   ARG 0   1.0  
8 2018-02-12   Iglesias, Tomas   ARG 0   0  
9 2018-02-13   Gonzalez, Luciano   ARG 0   0  
ID Name Country     Rating Total Games DB
181196 Fioramonte, Franco ARG     0 4.0 Game
Round Opp. name Opp. Fed. Title W.Title Opp. Rtng Score View
1 2018-02-09   Rey, Camilo   ARG 0   1.0  
2 2018-02-09   Iglesias, Tomas   ARG 0   0  
3 2018-02-10   Gonzalez, Luciano   ARG 0   1.0  
4 2018-02-10   Garcia Cambareri, Mateo   ARG 0   0  
5 2018-02-11   Torres, Lorenzo   ARG 0   1.0  
6 2018-02-11   Lisnovsky, Tomas   ARG 0   1.0  
7 2018-02-12   Mucchiutti, Ayrton   ARG 0   0  
8 2018-02-12   Nardini, Boris   ARG 0   0  
9 2018-02-13   Numa, Valentin   ARG 0   0  
ID Name Country     Rating Total Games DB
176176 Delaione, Marco ARG     0 3.0 Game
Round Opp. name Opp. Fed. Title W.Title Opp. Rtng Score View
1 2018-02-09   Mucchiutti, Ayrton   ARG 0   0  
2 2018-02-09   Rey, Camilo   ARG 0   1.0  
3 2018-02-10   Vansteenkiste, Ian   ARG 0   1.0  
4 2018-02-10   Gallo, Alvaro   ARG 0   0  
5 2018-02-11   Fiorito, Francisco   ARG 0   0  
6 2018-02-11      Forfeit (+)  
7 2018-02-12   Lisnovsky, Tomas   ARG 0   0  
8 2018-02-12   Numa, Valentin   ARG 0   0  
9 2018-02-13   Blanco Urquiza, Mateo Ismael   ARG 0   1.0  
ID Name Country     Rating Total Games DB
181170 Digiovanna, Lucas ARG     0 3.0 Game
Round Opp. name Opp. Fed. Title W.Title Opp. Rtng Score View
1 2018-02-09   Nardini, Boris   ARG 0   1.0  
2 2018-02-09   Garcia Cambareri, Mateo   ARG 0   0  
3 2018-02-10   Gallo, Alvaro   ARG 0   0  
4 2018-02-10   Vargas Perez, Damian   ARG 0   0  
5 2018-02-11   Vansteenkiste, Ian   ARG 0   1.0  
6 2018-02-11   Fernandez Cesare, Gonzalo   ARG 0   0  
7 2018-02-12      Forfeit (+)  
8 2018-02-12   Gonzalez, Luciano   ARG 0   0  
9 2018-02-13   Ciapetta, Thiago   ARG 0   1.0  
ID Name Country     Rating Total Games DB
176290 Rey, Camilo ARG     0 2.0 Game
Round Opp. name Opp. Fed. Title W.Title Opp. Rtng Score View
1 2018-02-09   Fioramonte, Franco   ARG 0   0  
2 2018-02-09   Delaione, Marco   ARG 0   0  
3 2018-02-10   Lisnovsky, Tomas   ARG 0   0  
4 2018-02-10      Forfeit (+)  
5 2018-02-11   Ciapetta, Thiago   ARG 0   1.0  
6 2018-02-11   Vargas Perez, Damian   ARG 0   1.0  
7 2018-02-12   Garcia Cambareri, Mateo   ARG 0   0  
8 2018-02-12   Blanco Urquiza, Mateo Ismael   ARG 0   0  
9 2018-02-13   Vansteenkiste, Ian   ARG 0   0  
ID Name Country     Rating Total Games DB
181277 Vargas Perez, Damian ARG     0 2.0 Game
Round Opp. name Opp. Fed. Title W.Title Opp. Rtng Score View
1 2018-02-09   Garcia Cambareri, Mateo   ARG 0   0  
2 2018-02-09   Gonzalez, Luciano   ARG 0   0  
3 2018-02-10      Forfeit (+)  
4 2018-02-10   Digiovanna, Lucas   ARG 0   1.0  
5 2018-02-11   Iglesias, Tomas   ARG 0   0  
6 2018-02-11   Rey, Camilo   ARG 0   0  
7 2018-02-12   Vansteenkiste, Ian   ARG 0   0  
8 2018-02-12   Ciapetta, Thiago   ARG 0   1.0  
9 2018-02-13   Torres, Lorenzo   ARG 0   0  
ID Name Country     Rating Total Games DB
178780 Ciapetta, Thiago ARG     0 1.0 Game
Round Opp. name Opp. Fed. Title W.Title Opp. Rtng Score View
1 2018-02-09   Lovari, Marx Santiago   ARG 0 Forfeit (+)  
2 2018-02-09   Mucchiutti, Ayrton   ARG 0   0  
3 2018-02-10   Goyenechea, Laureano   ARG 0   0  
4 2018-02-10   Nardini, Boris   ARG 0   0  
5 2018-02-11   Rey, Camilo   ARG 0   0  
6 2018-02-11   Castro Narvaez, Mauro Lisandro   ARG 0   0  
7 2018-02-12   Blanco Urquiza, Mateo Ismael   ARG 0   1.0  
8 2018-02-12   Vargas Perez, Damian   ARG 0   0  
9 2018-02-13   Digiovanna, Lucas   ARG 0   0  
ID Name Country     Rating Total Games DB
181153 Blanco Urquiza, Mateo Ismael ARG     0 1.0 Game
Round Opp. name Opp. Fed. Title W.Title Opp. Rtng Score View
1 2018-02-09   Iglesias, Tomas   ARG 0   0  
2 2018-02-09   Nardini, Boris   ARG 0   0  
3 2018-02-10   Fernandez Cesare, Gonzalo   ARG 0   0  
4 2018-02-10   Lisnovsky, Tomas   ARG 0   0  
5 2018-02-11      Forfeit (+)  
6 2018-02-11   Vansteenkiste, Ian   ARG 0   0  
7 2018-02-12   Ciapetta, Thiago   ARG 0   0  
8 2018-02-12   Rey, Camilo   ARG 0   1.0  
9 2018-02-13   Delaione, Marco   ARG 0   0  
ID Name Country     Rating Total Games DB
181226 Lovari, Marx Santiago ARG     0 Game
Round Opp. name Opp. Fed. Title W.Title Opp. Rtng Score View
1 2018-02-09   Ciapetta, Thiago   ARG 0 Forfeit (-)  
2 2018-02-09      Forfeit (-)  
3 2018-02-10      Forfeit (-)  
4 2018-02-10      Forfeit (-)  
5 2018-02-11      Forfeit (-)  
6 2018-02-11      Forfeit (-)  
7 2018-02-12      Forfeit (-)  
8 2018-02-12      Forfeit (-)  
9 2018-02-13      Forfeit (-)  


 

« go back

©  World Chess Federation   |   Contact us: webmaster@fide.com   |  Developed and supported by Elista FIDE Office   |   Ratings qustions: Elista FIDE Office