Original Tournament Report
CAMPEONATO PROVINCIAL DE JUNIORES FEMININO LUANDA 2019 [218616] (ANG, Luanda) Start: 2019-05-08
More information and rating report

ID Name Country     Rating Total Games DB
10102094 Constantino, Joana ANG     1398 5.5 Game
Round Opp. name Opp. Fed. Title W.Title Opp. Rtng Score View
1 2019-05-08   Dinara, Naiade   ANG 0   1.0  
2 2019-05-08   Santana, Mariete Goncalves   ANG 1197   1.0  
3 2019-05-09   Fernandes, Rosa   ANG 1203   1.0  
4 2019-05-09   Domingos, Alexandra   ANG 1384   0.5  
5 2019-05-10   Justino, Sandira   ANG 1436   1.0  
6 2019-05-11   Sofrimento, Telma   ANG 1208   0  
7 2019-05-12   Lindador, Leonor   ANG 1197   1.0  
ID Name Country     Rating Total Games DB
10110836 Paulo, Jemima ANG     0 5.5 Game
Round Opp. name Opp. Fed. Title W.Title Opp. Rtng Score View
1 2019-05-08   Santana, Mariete Goncalves   ANG 1197   0  
2 2019-05-08   Miguel, Francisca   ANG 0   1.0  
3 2019-05-09   Neto, Apolicartia   ANG 0   1.0  
4 2019-05-09   Fernandes, Rosa   ANG 1203   1.0  
5 2019-05-10   Lindador, Leonor   ANG 1197   0.5  
6 2019-05-11   Justino, Sandira   ANG 1436   1.0  
7 2019-05-12   Sofrimento, Telma   ANG 1208   1.0  
ID Name Country     Rating Total Games DB
10106910 Sofrimento, Telma ANG     1208 5.0 Game
Round Opp. name Opp. Fed. Title W.Title Opp. Rtng Score View
1 2019-05-08   Miguel, Francisca   ANG 0   1.0  
2 2019-05-08   Lourenco, Eulalia   ANG 1061   1.0  
3 2019-05-09   Justino, Sandira   ANG 1436   0  
4 2019-05-09   Dinara, Naiade   ANG 0   1.0  
5 2019-05-10   Domingos, Alexandra   ANG 1384   1.0  
6 2019-05-11   Constantino, Joana   ANG 1398   1.0  
7 2019-05-12   Paulo, Jemima   ANG 0   0  
ID Name Country     Rating Total Games DB
10110828 Martins, Edivania ANG     0 4.0 Game
Round Opp. name Opp. Fed. Title W.Title Opp. Rtng Score View
1 2019-05-08   Domingos, Alexandra   ANG 1384   0  
2 2019-05-08   Puri, Jacira   ANG 0   1.0  
3 2019-05-09   Lourenco, Eulalia   ANG 1061   0  
4 2019-05-09   Domingos, Janeta   ANG 1158   1.0  
5 2019-05-10   Fernandes, Rosa   ANG 1203 Forfeit (+)  
6 2019-05-11   Joao, Djamila   ANG 1093   1.0  
7 2019-05-12   Dinara, Naiade   ANG 0   1.0  
ID Name Country     Rating Total Games DB
10107983 Joao, Djamila ANG     1093 4.5 Game
Round Opp. name Opp. Fed. Title W.Title Opp. Rtng Score View
1 2019-05-08   Puri, Jacira   ANG 0   1.0  
2 2019-05-08   Domingos, Alexandra   ANG 1384   0.5  
3 2019-05-09   Santana, Mariete Goncalves   ANG 1197   1.0  
4 2019-05-09   Justino, Sandira   ANG 1436   0  
5 2019-05-10   Andre, Claudia Vandunen   ANG 0   1.0  
6 2019-05-11   Martins, Edivania   ANG 0   0  
7 2019-05-12   Paixao, Sonia   ANG 0   1.0  
ID Name Country     Rating Total Games DB
1010212 Domingos, Alexandra ANG     1384 4.0 Game
Round Opp. name Opp. Fed. Title W.Title Opp. Rtng Score View
1 2019-05-08   Martins, Edivania   ANG 0   1.0  
2 2019-05-08   Joao, Djamila   ANG 1093   0.5  
3 2019-05-09   Lindador, Leonor   ANG 1197   1.0  
4 2019-05-09   Constantino, Joana   ANG 1398   0.5  
5 2019-05-10   Sofrimento, Telma   ANG 1208   0  
6 2019-05-11   Dinara, Naiade   ANG 0   0  
7 2019-05-12   Justino, Sandira   ANG 1436   1.0  
ID Name Country     Rating Total Games DB
10110810 Dinara, Naiade ANG     0 4.0 Game
Round Opp. name Opp. Fed. Title W.Title Opp. Rtng Score View
1 2019-05-08   Constantino, Joana   ANG 1398   0  
2 2019-05-08   Miguel, Joana   ANG 0   1.0  
3 2019-05-09   Paixao, Sonia   ANG 0   1.0  
4 2019-05-09   Sofrimento, Telma   ANG 1208   0  
5 2019-05-10   Salvador, Fatima   ANG 0   1.0  
6 2019-05-11   Domingos, Alexandra   ANG 1384   1.0  
7 2019-05-12   Martins, Edivania   ANG 0   0  
ID Name Country     Rating Total Games DB
10102205 Lindador, Leonor ANG     1197 4.0 Game
Round Opp. name Opp. Fed. Title W.Title Opp. Rtng Score View
1 2019-05-08   Neto, Apolicartia   ANG 0   1.0  
2 2019-05-08   Justino, Sandira   ANG 1436   0.5  
3 2019-05-09   Domingos, Alexandra   ANG 1384   0  
4 2019-05-09   Salvador, Fatima   ANG 0   1.0  
5 2019-05-10   Paulo, Jemima   ANG 0   0.5  
6 2019-05-11   Paixao, Sonia   ANG 0   1.0  
7 2019-05-12   Constantino, Joana   ANG 1398   0  
ID Name Country     Rating Total Games DB
10107967 Andre, Claudia Vandunen ANG     0 4.0 Game
Round Opp. name Opp. Fed. Title W.Title Opp. Rtng Score View
1 2019-05-08   Justino, Sandira   ANG 1436   0  
2 2019-05-08   Neto, Apolicartia   ANG 0   1.0  
3 2019-05-09   Salvador, Fatima   ANG 0   0.5  
4 2019-05-09   Lourenco, Eulalia   ANG 1061   1.0  
5 2019-05-10   Joao, Djamila   ANG 1093   0  
6 2019-05-11   Puri, Jacira   ANG 0   0.5  
7 2019-05-12   Martins, Clementina   ANG 0   1.0  
ID Name Country     Rating Total Games DB
10107614 Justino, Sandira ANG     1436 3.5 Game
Round Opp. name Opp. Fed. Title W.Title Opp. Rtng Score View
1 2019-05-08   Andre, Claudia Vandunen   ANG 0   1.0  
2 2019-05-08   Lindador, Leonor   ANG 1197   0.5  
3 2019-05-09   Sofrimento, Telma   ANG 1208   1.0  
4 2019-05-09   Joao, Djamila   ANG 1093   1.0  
5 2019-05-10   Constantino, Joana   ANG 1398   0  
6 2019-05-11   Paulo, Jemima   ANG 0   0  
7 2019-05-12   Domingos, Alexandra   ANG 1384   0  
ID Name Country     Rating Total Games DB
10110844 Puri, Jacira ANG     0 2.5 Game
Round Opp. name Opp. Fed. Title W.Title Opp. Rtng Score View
1 2019-05-08   Joao, Djamila   ANG 1093   0  
2 2019-05-08   Martins, Edivania   ANG 0   0  
3 2019-05-09   Santos, Ana Dos   ANG 1336   1.0  
4 2019-05-09   Paixao, Sonia   ANG 0   0  
5 2019-05-10   Santana, Mariete Goncalves   ANG 1197 Forfeit (+)  
6 2019-05-11   Andre, Claudia Vandunen   ANG 0   0.5  
7 2019-05-12   Fernandes, Rosa   ANG 1203   1.0  
ID Name Country     Rating Total Games DB
10105999 Lourenco, Eulalia ANG     1061 3.0 Game
Round Opp. name Opp. Fed. Title W.Title Opp. Rtng Score View
1 2019-05-08   Salvador, Fatima   ANG 0   1.0  
2 2019-05-08   Sofrimento, Telma   ANG 1208   0  
3 2019-05-09   Martins, Edivania   ANG 0   1.0  
4 2019-05-09   Andre, Claudia Vandunen   ANG 0   0  
5 2019-05-10   Paixao, Sonia   ANG 0   0  
6 2019-05-11   Martins, Clementina   ANG 0   0  
7 2019-05-12   Miguel, Joana   ANG 0   1.0  
ID Name Country     Rating Total Games DB
10106812 Domingos, Janeta ANG     1158 3.0 Game
Round Opp. name Opp. Fed. Title W.Title Opp. Rtng Score View
1 2019-05-08      Forfeit (-)  
2 2019-05-08      Forfeit (-)  
3 2019-05-09   Martins, Clementina   ANG 0   1.0  
4 2019-05-09   Martins, Edivania   ANG 0   0  
5 2019-05-10   Miguel, Joana   ANG 0   0  
6 2019-05-11   Santos, Ana Dos   ANG 1336   1.0  
7 2019-05-12   Salvador, Fatima   ANG 0   1.0  
ID Name Country     Rating Total Games DB
10106936 Martins, Clementina ANG     0 3.0 Game
Round Opp. name Opp. Fed. Title W.Title Opp. Rtng Score View
1 2019-05-08      Forfeit (-)  
2 2019-05-08      Forfeit (-)  
3 2019-05-09   Domingos, Janeta   ANG 1158   0  
4 2019-05-09   Miguel, Francisca   ANG 0   1.0  
5 2019-05-10   Neto, Apolicartia   ANG 0   1.0  
6 2019-05-11   Lourenco, Eulalia   ANG 1061   1.0  
7 2019-05-12   Andre, Claudia Vandunen   ANG 0   0  
ID Name Country     Rating Total Games DB
10106952 Paixao, Sonia ANG     0 2.0 Game
Round Opp. name Opp. Fed. Title W.Title Opp. Rtng Score View
1 2019-05-08      Forfeit (-)  
2 2019-05-08   Fernandes, Rosa   ANG 1203   0  
3 2019-05-09   Dinara, Naiade   ANG 0   0  
4 2019-05-09   Puri, Jacira   ANG 0   1.0  
5 2019-05-10   Lourenco, Eulalia   ANG 1061   1.0  
6 2019-05-11   Lindador, Leonor   ANG 1197   0  
7 2019-05-12   Joao, Djamila   ANG 1093   0  
ID Name Country     Rating Total Games DB
10110330 Miguel, Francisca ANG     0 2.5 Game
Round Opp. name Opp. Fed. Title W.Title Opp. Rtng Score View
1 2019-05-08   Sofrimento, Telma   ANG 1208   0  
2 2019-05-08   Paulo, Jemima   ANG 0   0  
3 2019-05-09   Miguel, Joana   ANG 0   0.5  
4 2019-05-09   Martins, Clementina   ANG 0   0  
5 2019-05-10   Santos, Ana Dos   ANG 1336   0  
6 2019-05-11   Neto, Apolicartia   ANG 0   1.0  
7 2019-05-12   Santana, Mariete Goncalves   ANG 1197   1.0  
ID Name Country     Rating Total Games DB
10102140 Fernandes, Rosa ANG     1203 2.0 Game
Round Opp. name Opp. Fed. Title W.Title Opp. Rtng Score View
1 2019-05-08   Miguel, Joana   ANG 0   1.0  
2 2019-05-08   Paixao, Sonia   ANG 0   1.0  
3 2019-05-09   Constantino, Joana   ANG 1398   0  
4 2019-05-09   Paulo, Jemima   ANG 0   0  
5 2019-05-10   Martins, Edivania   ANG 0 Forfeit (-)  
6 2019-05-11      Forfeit (-)  
7 2019-05-12   Puri, Jacira   ANG 0   0  
ID Name Country     Rating Total Games DB
10108882 Salvador, Fatima ANG     0 1.0 Game
Round Opp. name Opp. Fed. Title W.Title Opp. Rtng Score View
1 2019-05-08   Lourenco, Eulalia   ANG 1061   0  
2 2019-05-08      Forfeit (-)  
3 2019-05-09   Andre, Claudia Vandunen   ANG 0   0.5  
4 2019-05-09   Lindador, Leonor   ANG 1197   0  
5 2019-05-10   Dinara, Naiade   ANG 0   0  
6 2019-05-11   Miguel, Joana   ANG 0   0.5  
7 2019-05-12   Domingos, Janeta   ANG 1158   0  
ID Name Country     Rating Total Games DB
10100962 Santos, Ana Dos ANG     1336 2.0 Game
Round Opp. name Opp. Fed. Title W.Title Opp. Rtng Score View
1 2019-05-08      Forfeit (-)  
2 2019-05-08      Forfeit (-)  
3 2019-05-09   Puri, Jacira   ANG 0   0  
4 2019-05-09      Forfeit (-)  
5 2019-05-10   Miguel, Francisca   ANG 0   1.0  
6 2019-05-11   Domingos, Janeta   ANG 1158   0  
7 2019-05-12   Neto, Apolicartia   ANG 0   1.0  
ID Name Country     Rating Total Games DB
10110348 Miguel, Joana ANG     0 2.0 Game
Round Opp. name Opp. Fed. Title W.Title Opp. Rtng Score View
1 2019-05-08   Fernandes, Rosa   ANG 1203   0  
2 2019-05-08   Dinara, Naiade   ANG 0   0  
3 2019-05-09   Miguel, Francisca   ANG 0   0.5  
4 2019-05-09   Neto, Apolicartia   ANG 0   0  
5 2019-05-10   Domingos, Janeta   ANG 1158   1.0  
6 2019-05-11   Salvador, Fatima   ANG 0   0.5  
7 2019-05-12   Lourenco, Eulalia   ANG 1061   0  
ID Name Country     Rating Total Games DB
10109676 Santana, Mariete Goncalves ANG     1197 1.0 Game
Round Opp. name Opp. Fed. Title W.Title Opp. Rtng Score View
1 2019-05-08   Paulo, Jemima   ANG 0   1.0  
2 2019-05-08   Constantino, Joana   ANG 1398   0  
3 2019-05-09   Joao, Djamila   ANG 1093   0  
4 2019-05-09      Forfeit (-)  
5 2019-05-10   Puri, Jacira   ANG 0 Forfeit (-)  
6 2019-05-11      Forfeit (-)  
7 2019-05-12   Miguel, Francisca   ANG 0   0  
ID Name Country     Rating Total Games DB
10106944 Neto, Apolicartia ANG     0 1.0 Game
Round Opp. name Opp. Fed. Title W.Title Opp. Rtng Score View
1 2019-05-08   Lindador, Leonor   ANG 1197   0  
2 2019-05-08   Andre, Claudia Vandunen   ANG 0   0  
3 2019-05-09   Paulo, Jemima   ANG 0   0  
4 2019-05-09   Miguel, Joana   ANG 0   1.0  
5 2019-05-10   Martins, Clementina   ANG 0   0  
6 2019-05-11   Miguel, Francisca   ANG 0   0  
7 2019-05-12   Santos, Ana Dos   ANG 1336   0  


 

« go back

©  World Chess Federation   |   Contact us: webmaster@fide.com   |  Developed and supported by Elista FIDE Office   |   Ratings qustions: Elista FIDE Office