Original Tournament Report
Cup of Lion-2011 [60544] (UKR, Lviv) Start: 2011-08-31
More information and rating report

ID Name Country     Rating Total Games DB
14105578 Prokhorov, A. UKR     2071 7.0 Game
Round Opp. name Opp. Fed. Title W.Title Opp. Rtng Score View
1     Brychka, Volodymyr   UKR 0   1.0  
2     Badik, Yaryna   UKR 1652   1.0  
3     Pavlyuk, Olga   UKR 0   1.0  
4     Zazuliak, Andriy   UKR 2189   0.5  
5     Buksa, Nataliya   UKR 2037   0  
6     Petriv, Mikhail   UKR 2021   0.5  
7     Durnev, Vladimir   UKR 2019   1.0  
8     Soroka, Danilo   UKR 2060   1.0  
9     Buturin, Vladimir   UKR 2285   1.0  
ID Name Country     Rating Total Games DB
14123622 Buksa, Nataliya UKR     2037 7.0 Game
Round Opp. name Opp. Fed. Title W.Title Opp. Rtng Score View
1     Hrynyshin, Petro   UKR 0   1.0  
2     Grigoryan, Tigran   UKR 0   1.0  
3     Buturin, Vladimir   UKR 2285   0.5  
4     Sychevskyy, Andriy   UKR 1966   1.0  
5     Prokhorov, A.   UKR 2071   1.0  
6     Soroka, Danilo   UKR 2060   0  
7     Zazuliak, Andriy   UKR 2189   0.5  
8     Badik, Maksym   UKR 1913   1.0  
9     Smolkin, Alexander   UKR 1965   1.0  
ID Name Country     Rating Total Games DB
14116138 Zazuliak, Andriy UKR     2189 7.0 Game
Round Opp. name Opp. Fed. Title W.Title Opp. Rtng Score View
1     Bilsky, Volodymyr   UKR 0   1.0  
2     Bilsky, Mykola   UKR 1692   1.0  
3     Sychevskyy, Andriy   UKR 1966   0.5  
4     Prokhorov, A.   UKR 2071   0.5  
5     Soroka, Danilo   UKR 2060   0.5  
6     Smolkin, Alexander   UKR 1965   1.0  
7     Buksa, Nataliya   UKR 2037   0.5  
8     Buturin, Vladimir   UKR 2285   1.0  
9     Petriv, Mikhail   UKR 2021   1.0  
ID Name Country     Rating Total Games DB
14100290 Buturin, Vladimir UKR     2285 6.0 Game
Round Opp. name Opp. Fed. Title W.Title Opp. Rtng Score View
1     Rastropin, Yuriy   UKR 1630   1.0  
2     Badik, Maksym   UKR 1913   1.0  
3     Buksa, Nataliya   UKR 2037   0.5  
4     Kovalsky, Vadim   UKR 1976   1.0  
5     Lopadchak, Myroslav   UKR 0   1.0  
6     Kolpakov, Vladyslav   UKR 0   1.0  
7     Soroka, Danilo   UKR 2060   0.5  
8     Zazuliak, Andriy   UKR 2189   0  
9     Prokhorov, A.   UKR 2071   0  
ID Name Country     Rating Total Games DB
14102250 Soroka, Danilo UKR     2060 6.0 Game
Round Opp. name Opp. Fed. Title W.Title Opp. Rtng Score View
1     Lopadchak, Myroslav   UKR 0   0  
2     Rupa, Roman   UKR 0   1.0  
3     Brychka, Volodymyr   UKR 0   1.0  
4     Kolpakov, Vladyslav   UKR 0   1.0  
5     Zazuliak, Andriy   UKR 2189   0.5  
6     Buksa, Nataliya   UKR 2037   1.0  
7     Buturin, Vladimir   UKR 2285   0.5  
8     Prokhorov, A.   UKR 2071   0  
9     Badik, Yaryna   UKR 1652   1.0  
ID Name Country     Rating Total Games DB
14117657 Smolkin, Alexander UKR     1965 5.5 Game
Round Opp. name Opp. Fed. Title W.Title Opp. Rtng Score View
1     Pavlyuk, Olga   UKR 0   0  
2     Soldatov, Volodymyr   UKR 0   0.5  
3     Rastropin, Yuriy   UKR 1630   1.0  
4     Sumin, Vladyslav   UKR 1918   1.0  
5     Kovalsky, Vadim   UKR 1976   1.0  
6     Zazuliak, Andriy   UKR 2189   0  
7     Kolpakov, Vladyslav   UKR 0   1.0  
8     Salevich, Volodimir   UKR 2064   1.0  
9     Buksa, Nataliya   UKR 2037   0  
ID Name Country     Rating Total Games DB
14137011 Pavlyuk, Olga UKR     0 5.5 Game
Round Opp. name Opp. Fed. Title W.Title Opp. Rtng Score View
1     Smolkin, Alexander   UKR 1965   1.0  
2     Filts, Lev   UKR 0   1.0  
3     Prokhorov, A.   UKR 2071   0  
4     Bilsky, Volodymyr   UKR 0   1.0  
5     Dykun, Oleksandr   UKR 2068   0  
6     Badik, Yaryna   UKR 1652   0  
7     Rastropin, Yuriy   UKR 1630   1.0  
8     Durnev, Vladimir   UKR 2019   1.0  
9     Badik, Maksym   UKR 1913   0.5  
ID Name Country     Rating Total Games DB
14107031 Badik, Maksym UKR     1913 5.0 Game
Round Opp. name Opp. Fed. Title W.Title Opp. Rtng Score View
1     Verhola, Volodymyr   UKR 0   1.0  
2     Buturin, Vladimir   UKR 2285   0  
3     Konkin, Olexiy   UKR 0   0.5  
4     Filts, Lev   UKR 0   1.0  
6     Lopadchak, Myroslav   UKR 0   1.0  
7     Dykun, Oleksandr   UKR 2068   1.0  
8     Buksa, Nataliya   UKR 2037   0  
9     Pavlyuk, Olga   UKR 0   0.5  
ID Name Country     Rating Total Games DB
14116600 Salevich, Volodimir UKR     2064 5.5 Game
Round Opp. name Opp. Fed. Title W.Title Opp. Rtng Score View
1     Grigoryan, Tigran   UKR 0   0  
2     Dykun, Oleksandr   UKR 2068   0  
3     Rupa, Roman   UKR 0   1.0  
4     Onyschuk, Andriy   UKR 0   0.5  
5     Konkin, Olexiy   UKR 0   1.0  
6     Sumin, Vladyslav   UKR 1918   1.0  
7     Badik, Yaryna   UKR 1652   1.0  
8     Smolkin, Alexander   UKR 1965   0  
9     Soldatov, Volodymyr   UKR 0   1.0  
ID Name Country     Rating Total Games DB
14109174 Dykun, Oleksandr UKR     2068 3.5 Game
Round Opp. name Opp. Fed. Title W.Title Opp. Rtng Score View
1     Filts, Lev   UKR 0   0.5  
2     Salevich, Volodimir   UKR 2064   1.0  
5     Pavlyuk, Olga   UKR 0   1.0  
7     Badik, Maksym   UKR 1913   0  
8     Badik, Yaryna   UKR 1652   0  
9     Kolpakov, Vladyslav   UKR 0   1.0  
ID Name Country     Rating Total Games DB
14116995 Badik, Yaryna UKR     1652 4.0 Game
Round Opp. name Opp. Fed. Title W.Title Opp. Rtng Score View
1     Zamlinskyy, Vladyslav   UKR 0   1.0  
2     Prokhorov, A.   UKR 2071   0  
4     Konkin, Olexiy   UKR 0   1.0  
6     Pavlyuk, Olga   UKR 0   1.0  
7     Salevich, Volodimir   UKR 2064   0  
8     Dykun, Oleksandr   UKR 2068   1.0  
9     Soroka, Danilo   UKR 2060   0  
ID Name Country     Rating Total Games DB
14115662 Petriv, Mikhail UKR     2021 5.0 Game
Round Opp. name Opp. Fed. Title W.Title Opp. Rtng Score View
1     Kolpakov, Vladyslav   UKR 0   0  
2     Hrynyshin, Petro   UKR 0   1.0  
3     Bilsky, Mykola   UKR 1692   1.0  
4     Lopadchak, Myroslav   UKR 0   0  
5     Bilsky, Volodymyr   UKR 0   1.0  
6     Prokhorov, A.   UKR 2071   0.5  
7     Sychevskyy, Andriy   UKR 1966   0.5  
8     Grigoryan, Tigran   UKR 0   1.0  
9     Zazuliak, Andriy   UKR 2189   0  
ID Name Country     Rating Total Games DB
14136988 Grigoryan, Tigran UKR     0 5.0 Game
Round Opp. name Opp. Fed. Title W.Title Opp. Rtng Score View
1     Salevich, Volodimir   UKR 2064   1.0  
2     Buksa, Nataliya   UKR 2037   0  
3     Sumin, Vladyslav   UKR 1918   0  
4     Rastropin, Yuriy   UKR 1630   0.5  
5     Soldatov, Volodymyr   UKR 0   0.5  
6     Bilsky, Volodymyr   UKR 0   1.0  
7     Bilsky, Mykola   UKR 1692   1.0  
8     Petriv, Mikhail   UKR 2021   0  
9     Sychevskyy, Andriy   UKR 1966   1.0  
ID Name Country     Rating Total Games DB
14121727 Kovalsky, Vadim UKR     1976 5.0 Game
Round Opp. name Opp. Fed. Title W.Title Opp. Rtng Score View
1     Onyschuk, Andriy   UKR 0   1.0  
2     Kolpakov, Vladyslav   UKR 0   0.5  
3     Ustiyanovich, Nazariy   UKR 2204   1.0  
4     Buturin, Vladimir   UKR 2285   0  
5     Smolkin, Alexander   UKR 1965   0  
6     Sychevskyy, Andriy   UKR 1966   0  
7     Lopadchak, Myroslav   UKR 0   1.0  
8     Sumin, Vladyslav   UKR 1918   0.5  
9     Filts, Lev   UKR 0   1.0  
ID Name Country     Rating Total Games DB
14128640 Soldatov, Volodymyr UKR     0 5.0 Game
Round Opp. name Opp. Fed. Title W.Title Opp. Rtng Score View
1     Sumin, Vladyslav   UKR 1918   0  
2     Smolkin, Alexander   UKR 1965   0.5  
3     Filts, Lev   UKR 0   0  
4     Verhola, Volodymyr   UKR 0   1.0  
5     Grigoryan, Tigran   UKR 0   0.5  
6     Konkin, Olexiy   UKR 0   1.0  
7     Brychka, Volodymyr   UKR 0   1.0  
8     Sychevskyy, Andriy   UKR 1966   1.0  
9     Salevich, Volodimir   UKR 2064   0  
ID Name Country     Rating Total Games DB
14128403 Lopadchak, Myroslav UKR     0 4.5 Game
Round Opp. name Opp. Fed. Title W.Title Opp. Rtng Score View
1     Soroka, Danilo   UKR 2060   1.0  
2     Sumin, Vladyslav   UKR 1918   1.0  
3     Kolpakov, Vladyslav   UKR 0   0  
4     Petriv, Mikhail   UKR 2021   1.0  
5     Buturin, Vladimir   UKR 2285   0  
6     Badik, Maksym   UKR 1913   0  
7     Kovalsky, Vadim   UKR 1976   0  
8     Rastropin, Yuriy   UKR 1630   1.0  
9     Durnev, Vladimir   UKR 2019   0.5  
ID Name Country     Rating Total Games DB
14128322 Bilsky, Volodymyr UKR     0 3.5 Game
Round Opp. name Opp. Fed. Title W.Title Opp. Rtng Score View
1     Zazuliak, Andriy   UKR 2189   0  
2     Yurochko, Ivan   UKR 0   1.0  
4     Pavlyuk, Olga   UKR 0   0  
5     Petriv, Mikhail   UKR 2021   0  
6     Grigoryan, Tigran   UKR 0   0  
7     Sumin, Vladyslav   UKR 1918   0.5  
8     Zamlinskyy, Vladyslav   UKR 0   1.0  
9     Onyschuk, Andriy   UKR 0   1.0  
ID Name Country     Rating Total Games DB
14117592 Durnev, Vladimir UKR     2019 4.5 Game
Round Opp. name Opp. Fed. Title W.Title Opp. Rtng Score View
1     Konkin, Olexiy   UKR 0   0  
2     Onyschuk, Andriy   UKR 0   1.0  
4     Zamlinskyy, Vladyslav   UKR 0   1.0  
5     Bilsky, Mykola   UKR 1692   1.0  
6     Ustiyanovich, Nazariy   UKR 2204   1.0  
7     Prokhorov, A.   UKR 2071   0  
8     Pavlyuk, Olga   UKR 0   0  
9     Lopadchak, Myroslav   UKR 0   0.5  
ID Name Country     Rating Total Games DB
14136996 Kolpakov, Vladyslav UKR     0 4.0 Game
Round Opp. name Opp. Fed. Title W.Title Opp. Rtng Score View
1     Petriv, Mikhail   UKR 2021   1.0  
2     Kovalsky, Vadim   UKR 1976   0.5  
3     Lopadchak, Myroslav   UKR 0   1.0  
4     Soroka, Danilo   UKR 2060   0  
5     Sychevskyy, Andriy   UKR 1966   1.0  
6     Buturin, Vladimir   UKR 2285   0  
7     Smolkin, Alexander   UKR 1965   0  
8     Bilsky, Mykola   UKR 1692   0.5  
9     Dykun, Oleksandr   UKR 2068   0  
ID Name Country     Rating Total Games DB
14125927 Sychevskyy, Andriy UKR     1966 4.0 Game
Round Opp. name Opp. Fed. Title W.Title Opp. Rtng Score View
1     Rupa, Roman   UKR 0   1.0  
2     Konkin, Olexiy   UKR 0   1.0  
3     Zazuliak, Andriy   UKR 2189   0.5  
4     Buksa, Nataliya   UKR 2037   0  
5     Kolpakov, Vladyslav   UKR 0   0  
6     Kovalsky, Vadim   UKR 1976   1.0  
7     Petriv, Mikhail   UKR 2021   0.5  
8     Soldatov, Volodymyr   UKR 0   0  
9     Grigoryan, Tigran   UKR 0   0  
ID Name Country     Rating Total Games DB
14128438 Sumin, Vladyslav UKR     1918 4.0 Game
Round Opp. name Opp. Fed. Title W.Title Opp. Rtng Score View
1     Soldatov, Volodymyr   UKR 0   1.0  
2     Lopadchak, Myroslav   UKR 0   0  
3     Grigoryan, Tigran   UKR 0   1.0  
4     Smolkin, Alexander   UKR 1965   0  
5     Ustiyanovich, Nazariy   UKR 2204   0.5  
6     Salevich, Volodimir   UKR 2064   0  
7     Bilsky, Volodymyr   UKR 0   0.5  
8     Kovalsky, Vadim   UKR 1976   0.5  
9     Bilsky, Mykola   UKR 1692   0.5  
ID Name Country     Rating Total Games DB
14128314 Bilsky, Mykola UKR     1692 4.0 Game
Round Opp. name Opp. Fed. Title W.Title Opp. Rtng Score View
1     Yurochko, Ivan   UKR 0   1.0  
2     Zazuliak, Andriy   UKR 2189   0  
3     Petriv, Mikhail   UKR 2021   0  
4     Hrynyshin, Petro   UKR 0   1.0  
5     Durnev, Vladimir   UKR 2019   0  
6     Filts, Lev   UKR 0   1.0  
7     Grigoryan, Tigran   UKR 0   0  
8     Kolpakov, Vladyslav   UKR 0   0.5  
9     Sumin, Vladyslav   UKR 1918   0.5  
ID Name Country     Rating Total Games DB
14135256 Filts, Lev UKR     0 3.0 Game
Round Opp. name Opp. Fed. Title W.Title Opp. Rtng Score View
1     Dykun, Oleksandr   UKR 2068   0.5  
2     Pavlyuk, Olga   UKR 0   0  
3     Soldatov, Volodymyr   UKR 0   1.0  
4     Badik, Maksym   UKR 1913   0  
5     Onyschuk, Andriy   UKR 0   0.5  
6     Bilsky, Mykola   UKR 1692   0  
8     Brychka, Volodymyr   UKR 0   1.0  
9     Kovalsky, Vadim   UKR 1976   0  
ID Name Country     Rating Total Games DB
14116928 Rastropin, Yuriy UKR     1630 4.0 Game
Round Opp. name Opp. Fed. Title W.Title Opp. Rtng Score View
1     Buturin, Vladimir   UKR 2285   0  
2     Verhola, Volodymyr   UKR 0   0.5  
3     Smolkin, Alexander   UKR 1965   0  
4     Grigoryan, Tigran   UKR 0   0.5  
5     Yurochko, Ivan   UKR 0   1.0  
6     Onyschuk, Andriy   UKR 0   1.0  
7     Pavlyuk, Olga   UKR 0   0  
8     Lopadchak, Myroslav   UKR 0   0  
9     Rupa, Roman   UKR 0   1.0  
ID Name Country     Rating Total Games DB
14137003 Konkin, Olexiy UKR     0 3.0 Game
Round Opp. name Opp. Fed. Title W.Title Opp. Rtng Score View
1     Durnev, Vladimir   UKR 2019   1.0  
2     Sychevskyy, Andriy   UKR 1966   0  
3     Badik, Maksym   UKR 1913   0.5  
4     Badik, Yaryna   UKR 1652   0  
5     Salevich, Volodimir   UKR 2064   0  
6     Soldatov, Volodymyr   UKR 0   0  
8     Onyschuk, Andriy   UKR 0   0.5  
9     Zamlinskyy, Vladyslav   UKR 0   1.0  
ID Name Country     Rating Total Games DB
14136970 Brychka, Volodymyr UKR     0 4.0 Game
Round Opp. name Opp. Fed. Title W.Title Opp. Rtng Score View
1     Prokhorov, A.   UKR 2071   0  
2     Zamlinskyy, Vladyslav   UKR 0   1.0  
3     Soroka, Danilo   UKR 2060   0  
4     Ustiyanovich, Nazariy   UKR 2204   0  
5     Rupa, Roman   UKR 0   1.0  
6     Hrynyshin, Petro   UKR 0   1.0  
7     Soldatov, Volodymyr   UKR 0   0  
8     Filts, Lev   UKR 0   0  
9     Yurochko, Ivan   UKR 0   1.0  
ID Name Country     Rating Total Games DB
14121697 Hrynyshin, Petro UKR     0 3.0 Game
Round Opp. name Opp. Fed. Title W.Title Opp. Rtng Score View
1     Buksa, Nataliya   UKR 2037   0  
2     Petriv, Mikhail   UKR 2021   0  
3     Verhola, Volodymyr   UKR 0   1.0  
4     Bilsky, Mykola   UKR 1692   0  
5     Zamlinskyy, Vladyslav   UKR 0   1.0  
6     Brychka, Volodymyr   UKR 0   0  
7     Onyschuk, Andriy   UKR 0   0  
8     Rupa, Roman   UKR 0   1.0  
ID Name Country     Rating Total Games DB
14134268 Onyschuk, Andriy UKR     0 2.5 Game
Round Opp. name Opp. Fed. Title W.Title Opp. Rtng Score View
1     Kovalsky, Vadim   UKR 1976   0  
2     Durnev, Vladimir   UKR 2019   0  
4     Salevich, Volodimir   UKR 2064   0.5  
5     Filts, Lev   UKR 0   0.5  
6     Rastropin, Yuriy   UKR 1630   0  
7     Hrynyshin, Petro   UKR 0   1.0  
8     Konkin, Olexiy   UKR 0   0.5  
9     Bilsky, Volodymyr   UKR 0   0  
ID Name Country     Rating Total Games DB
14128446 Yurochko, Ivan UKR     0 2.0 Game
Round Opp. name Opp. Fed. Title W.Title Opp. Rtng Score View
1     Bilsky, Mykola   UKR 1692   0  
2     Bilsky, Volodymyr   UKR 0   0  
4     Rupa, Roman   UKR 0   1.0  
5     Rastropin, Yuriy   UKR 1630   0  
6     Zamlinskyy, Vladyslav   UKR 0   1.0  
9     Brychka, Volodymyr   UKR 0   0  
ID Name Country     Rating Total Games DB
14109778 Ustiyanovich, Nazariy UKR     2204 1.5 Game
Round Opp. name Opp. Fed. Title W.Title Opp. Rtng Score View
3     Kovalsky, Vadim   UKR 1976   0  
4     Brychka, Volodymyr   UKR 0   1.0  
5     Sumin, Vladyslav   UKR 1918   0.5  
6     Durnev, Vladimir   UKR 2019   0  
ID Name Country     Rating Total Games DB
14137020 Rupa, Roman UKR     0 1.0 Game
Round Opp. name Opp. Fed. Title W.Title Opp. Rtng Score View
1     Sychevskyy, Andriy   UKR 1966   0  
2     Soroka, Danilo   UKR 2060   0  
3     Salevich, Volodimir   UKR 2064   0  
4     Yurochko, Ivan   UKR 0   0  
5     Brychka, Volodymyr   UKR 0   0  
7     Zamlinskyy, Vladyslav   UKR 0   1.0  
8     Hrynyshin, Petro   UKR 0   0  
9     Rastropin, Yuriy   UKR 1630   0  
ID Name Country     Rating Total Games DB
14137038 Verhola, Volodymyr UKR     0 0.5 Game
Round Opp. name Opp. Fed. Title W.Title Opp. Rtng Score View
1     Badik, Maksym   UKR 1913   0  
2     Rastropin, Yuriy   UKR 1630   0.5  
3     Hrynyshin, Petro   UKR 0   0  
4     Soldatov, Volodymyr   UKR 0   0  
ID Name Country     Rating Total Games DB
14137046 Zamlinskyy, Vladyslav UKR     0 0.0 Game
Round Opp. name Opp. Fed. Title W.Title Opp. Rtng Score View
1     Badik, Yaryna   UKR 1652   0  
2     Brychka, Volodymyr   UKR 0   0  
4     Durnev, Vladimir   UKR 2019   0  
5     Hrynyshin, Petro   UKR 0   0  
6     Yurochko, Ivan   UKR 0   0  
7     Rupa, Roman   UKR 0   0  
8     Bilsky, Volodymyr   UKR 0   0  
9     Konkin, Olexiy   UKR 0   0  


 

« go back

©  World Chess Federation   |   Contact us: webmaster@fide.com   |  Developed and supported by Elista FIDE Office   |   Ratings qustions: Elista FIDE Office