PGN Chess Game Copa IPD 2013 "Categoria Especial" (PER)

Download this file.

[Event "?"]
[Site "?"]
[Date "2013.01.22"]
[Round "1"]
[White "Cori, Jorge"]
[Black "Carbajal, Augusto"]
[Result "1-0"]
[ECO "A57"]
[PlyCount "65"]
[SourceDate "2013.01.22"]

1. d4 Nf6 2. c4 c5 3. d5 b5 4. cxb5 a6 5. b6 Qxb6 6. Nc3 d6 7. e4 g6 8. Nf3 Bg4
9. Qc2 (9. Qa4+ Bd7 10. Qb3 Qb4 11. Nd2 (11. Bd3 $14) 11... Bg7 12. Be2 O-O 13.
O-O $14 {Winants,L (2526)-Zaragatski,I (2469) Belgium 2010 0-1 (38)}) 9... Bxf3
$1 10. gxf3 Bg7 11. Be2 O-O (11... Nbd7 $142 12. f4 Rb8 $11) 12. O-O Nbd7 $11
13. Rb1 (13. Bg5 Rfb8 14. Rab1 Nh5 15. Qd2 (15. Bxe7 $6 f6 $1 $36) 15... Qc7
16. Rfc1 $11) 13... Qc7 (13... Ne8 14. Na4 Qd8 $11) 14. Be3 Kh8 15. Na4 e6 16.
dxe6 fxe6 17. b4 Nh5 (17... d5 18. Nxc5 Nxc5 19. bxc5 Nh5 20. exd5 exd5 21.
Rfd1) 18. bxc5 Ne5 19. c6 $2 (19. Qc1 d5 20. f4 Nc6 21. Bxh5 gxh5 22. Kh1 $16)
19... Rac8 (19... Nf4 20. Bd1 Rac8 21. Nb6 Rcd8 $11) 20. Rfc1 $14 (20. Nb6 Qxc6
21. Qd2 $36) 20... Qe7 21. c7 $18 Qh4 22. Qd1 Nd7 23. Bxa6 Be5 24. Kf1 Qh3+ 25.
Ke1 Qxh2 26. Bxc8 Rxc8 27. Nb6 Nxb6 28. Rxb6 d5 29. Rb8 Rxb8 30. cxb8=Q+ Bxb8
31. Qd4+ Be5 32. Rc8+ Kg7 33. Qa7+ 1-0

[Event "?"]
[Site "?"]
[Date "2013.01.22"]
[Round "1"]
[White "Aliaga, Ingrid"]
[Black "Cori, Deysi"]
[Result "0-1"]
[ECO "C11"]
[PlyCount "78"]
[SourceDate "2013.01.22"]

1. e4 e6 2. d4 d5 3. Nc3 Nf6 4. e5 Nfd7 5. f4 c5 6. Nf3 Nc6 7. Be3 Be7 8. Qd2
O-O 9. O-O-O (9. Bd3 f5 (9... f6 $1 $36) 10. exf6 Bxf6 11. Bb5 cxd4 12. Nxd4
Nxd4 13. Bxd4 $11 {Bologan,V (2712)-Short,N (2698) Poikovsky 2012 1/2-1/2 (38)}
) (9. a3 b6 10. Bd3 Bb7 $11) 9... c4 10. f5 (10. Kb1 b5 $132) 10... b5 11. f6
gxf6 12. Bh6 fxe5 13. dxe5 Ndxe5 14. h4 b4 15. Na4 (15. Ne2 c3 16. Qe1 {0-1 
(29) Dragun,K (2171)-Clery,N (2390) Cappelle la Grande 2008} Ng4 $1 $19) 15...
c3 (15... Ng4 16. Kb1 f5 17. Bxf8 Qxf8 $19) (15... Re8 16. Qf2 Bd6 17. Nxe5
Nxe5 18. Qg3+ Ng6 19. Qe3 f6 $19) 16. Qf4 Bd6 $17 17. Kb1 f5 18. Bxf8 Qxf8 19.
Bb5 Bd7 20. Rhe1 Ng6 21. Qe3 Re8 22. Nd4 f4 23. Qh3 Nge5 24. Nxc6 Nxc6 25. Qg4+
Qg7 26. Qh5 Qg6 27. Qe2 Re7 28. Qf2 Ne5 29. Bxd7 Rxd7 30. Nc5 Rc7 31. Na6 Rc6
32. Nxb4 Rb6 33. bxc3 Nc4 34. Ka1 Qg7 35. Qd4 Ne3 36. Rxe3 fxe3 37. Qxg7+ Kxg7
38. Re1 d4 39. Nd3 Bg3 0-1

[Event "?"]
[Site "?"]
[Date "2013.01.22"]
[Round "1"]
[White "Vera, Deivy"]
[Black "Palacios, Efrain"]
[Result "1-0"]
[ECO "B46"]
[PlyCount "51"]
[SourceDate "2013.01.22"]

1. e4 c5 2. Nc3 e6 3. Nf3 a6 4. d4 cxd4 5. Nxd4 Nc6 6. Be3 Nf6 7. Qd2 Bb4 8. f3
d5 9. a3 (9. O-O-O Qa5 10. Nb3 Bxc3 11. Nxa5 Bxd2+ 12. Bxd2 dxe4 13. Nc4 O-O
14. Nb6 Rb8 15. Be3 Nd5 16. Nxd5 exd5 17. Bf4 Ra8 18. Rxd5 exf3 19. gxf3 Be6
20. Rd2 {1/2-1/2 (28) Svidler,P (2722)-Grischuk,A (2771) Moscow 2010}) 9... Qa5
10. Nxc6 bxc6 11. Bd4 Bc5 (11... Be7 $142 12. exd5 exd5 13. Bd3 Be6 14. Ne2 Qc7
15. f4 c5 16. Be5 Qb7 17. f5 Bd7 18. Nf4 O-O 19. O-O {Naumann,A (2532)-Dobrov,
V (2515) playchess.com INT 2006 1-0 (41)}) 12. b4 (12. Bb5 $1 Qb6 13. Na4 Qxb5
14. Nxc5 $14) 12... Bxb4 13. axb4 Qxa1+ 14. Kf2 Qa3 15. Bc5 $44 a5 $2 (15...
Nd7 16. Bd6 $44) 16. exd5 $1 exd5 17. Nb5 $18 cxb5 18. Bxb5+ Bd7 19. Re1+ Kd8
20. Qf4 Qc3 21. Qd6 Qxe1+ 22. Kxe1 Re8+ 23. Kf2 Re6 24. Qf8+ Re8 25. Bb6+ Kc8
26. Qc5+ 1-0

[Event "?"]
[Site "?"]
[Date "2013.01.22"]
[Round "1"]
[White "Lopez, Dante"]
[Black "Pacheco, Marco"]
[Result "0-1"]
[ECO "A17"]
[PlyCount "68"]
[SourceDate "2013.01.22"]

1. Nf3 Nf6 2. c4 e6 3. Nc3 Bb4 4. Qc2 c5 5. a3 Ba5 6. e3 O-O 7. Be2 d5 8. cxd5
exd5 9. d4 c4 10. O-O Nc6 11. b3 Bxc3 12. Qxc3 Ne4 13. Qb2 c3 14. Qc2 Bg4 15.
Ne1 Bxe2 16. Qxe2 Rc8 17. b4 Qc7 18. f3 Nd6 19. Qc2 Ne7 20. Nd3 Rfe8 21. g4 Ng6
22. Ra2 Qc4 23. a4 f5 24. gxf5 Nxf5 25. Re1 Nfh4 26. Rf1 Rf8 27. f4 Nf5 28. b5
Rf6 29. Kh1 Nd6 30. Rg1 Ne4 31. Ba3 b6 32. Raa1 Qxd3 33. Qxd3 Nf2+ 34. Kg2 Nxd3
0-1

[Event "?"]
[Site "?"]
[Date "2013.01.22"]
[Round "1"]
[White "Leiva, Giuseppe"]
[Black "Principe, Gerson"]
[Result "1/2-1/2"]
[ECO "A17"]
[PlyCount "142"]
[SourceDate "2013.01.22"]

1. Nf3 Nf6 2. c4 e6 3. g3 b6 4. Bg2 Bb7 5. O-O Be7 6. Nc3 Ne4 7. Nxe4 Bxe4 8.
d3 Bb7 9. d4 Be4 10. Qb3 O-O 11. Qe3 d5 12. b3 Nd7 13. Bb2 c6 14. Rfd1 Qc7 15.
Rac1 Qb7 16. Bh3 Bg6 17. Ng5 Rfe8 18. Bg2 Bd6 19. Nh3 f6 20. Nf4 Bf7 21. Qd2 f5
22. Nd3 Rad8 23. Rc2 Rc8 24. Qc1 a5 25. c5 bxc5 26. Ba3 a4 27. bxa4 Qa7 28.
Bxc5 Bxc5 29. Nxc5 Nxc5 30. Rxc5 Qxa4 31. Rd2 Re7 32. h3 Be8 33. Qc3 Ra8 34.
Kh2 Qa3 35. Qc2 Rea7 36. Qb1 Ra5 37. Rxa5 Qxa5 38. Rc2 f4 39. gxf4 Bg6 40. e4
dxe4 41. Qc1 Qd5 42. Rxc6 Qxa2 43. Rc8+ Rxc8 44. Qxc8+ Kf7 45. Qd7+ Kf8 46.
Qd6+ Kf7 47. Qc7+ Kf8 48. Qc5+ Kf7 49. Qc7+ Kf8 50. Qb8+ Kf7 51. Qc7+ Kf8 52.
Qb8+ Kf7 53. Qb7+ Kf6 54. Qb4 Kf7 55. Kg3 Qd5 56. Qc3 h6 57. Bf1 Bf5 58. Qe3
Qd6 59. Kg2 g5 60. fxg5 hxg5 61. Qxg5 Qxd4 62. Qf4 Qf6 63. Kh2 Qc3 64. Bg2 Qc2
65. h4 Qe2 66. Bh3 Qh5 67. Qc7+ Kg6 68. Qf4 Kf6 69. Bg2 Qe2 70. Kg3 Qd3+ 71.
Kh2 Qe2 1/2-1/2

[Event "?"]
[Site "?"]
[Date "2013.01.22"]
[Round "1"]
[White "Mamani, Joan Franco"]
[Black "Fernández, Fernando"]
[Result "1/2-1/2"]
[ECO "B11"]
[PlyCount "79"]
[SourceDate "2013.01.22"]

1. e4 c6 2. Nc3 d5 3. Nf3 a6 4. d3 g6 5. g3 Bg7 6. Qe2 b5 7. Bg2 b4 8. Nb1 dxe4
9. Qxe4 a5 10. Nbd2 Nf6 11. Qh4 Be6 12. O-O h6 13. a3 Ng4 14. Ne4 Nd7 15. Nfd2
f5 16. h3 Nge5 17. f4 Qb6+ 18. Kh1 Nf7 19. g4 bxa3 20. Rxa3 Bxb2 21. gxf5 gxf5
22. Ng3 Rg8 23. Nc4 Bxc4 24. dxc4 Bxa3 25. Bxa3 Qe3 26. Rf3 Qe1+ 27. Kh2 Nf6
28. Rf1 Qd2 29. Kh1 Rc8 30. Bf3 Qxc2 31. Nh5 Rg6 32. Re1 Qc3 33. Nxf6+ Qxf6 34.
Qxf6 Rxf6 35. Bxe7 Rg6 36. Bh5 Rg7 37. Bb4+ Kd7 38. Rd1+ Ke6 39. Re1+ Kd7 40.
Rd1+ 1/2-1/2

[Event "?"]
[Site "?"]
[Date "2013.01.22"]
[Round "1"]
[White "Principe, Alexander"]
[Black "Peña, Hugo"]
[Result "1-0"]
[ECO "B78"]
[PlyCount "66"]
[SourceDate "2013.01.22"]

1. e4 c5 2. Nf3 d6 3. d4 cxd4 4. Nxd4 Nf6 5. Nc3 g6 6. Be3 Bg7 7. f3 O-O 8. Bc4
Nc6 9. Qd2 Bd7 10. Bb3 Rc8 11. O-O-O Ne5 12. Kb1 Re8 13. h4 h5 14. Bh6 (14. g4
hxg4 15. h5 Nxh5 16. Bh6 e6 17. Rdg1 g3 18. Rxh5 gxh5 19. Rxg3 Ng6 {Vachier
Lagrave,M (2703)-Kasimdzhanov,R (2672) San Sebastian 2009 1-0 (43)}) 14... Bh8
15. g4 Nc4 16. Qd3 b5 (16... Ne5 $142) 17. g5 $14 Nh7 18. f4 (18. Ncxb5 Na5 19.
f4 Nxb3 20. axb3 Bg4 21. Rd2 $16 {1/2-1/2 (35) Buessing,O (2242)-Baron,M (2259)
GER email 2005}) 18... Na5 19. f5 $1 $16 Nxb3 20. axb3 Be5 21. Nf3 Bc6 22. Rhf1
Qc7 23. Nd5 Qb7 24. Nxe5 dxe5 25. Qg3 e6 26. Qxe5 f6 27. Qg3 exd5 28. fxg6 d4
29. gxf6 Nxf6 30. Rxf6 Bxe4 31. Rdf1 Bxc2+ 32. Ka1 Qe7 33. g7 b4 1-0

[Event "?"]
[Site "?"]
[Date "2013.01.22"]
[Round "1"]
[White "Arias, Mario"]
[Black "Cuellar, Diego"]
[Result "0-1"]
[ECO "D35"]
[PlyCount "51"]
[SourceDate "2013.01.22"]

1. d4 d5 2. c4 c6 3. Nf3 Nf6 4. Nc3 e6 5. cxd5 exd5 6. Bg5 h6 7. Bh4 Qb6 8.
Bxf6 Qxb2 9. Qc1 Qxc1+ 10. Rxc1 gxf6 11. Nxd5 cxd5 12. Rxc8+ Kd7 13. Rc1 a6 14.
g3 Bb4+ 15. Kd1 Nc6 16. Bh3+ Kd6 17. e3 Rab8 18. Nh4 Ne7 19. Ke2 b5 20. f3 Ba3
21. Rc2 Rb6 22. e4 Rhb8 23. Kd3 Rc6 24. Rxc6+ Nxc6 25. Nf5+ Kc7 26. Ne3 0-1

[Event "?"]
[Site "?"]
[Date "2013.01.22"]
[Round "1"]
[White "Suasnabar, Jesús"]
[Black "Chumpitaz, Ann"]
[Result "1-0"]
[ECO "B22"]
[PlyCount "71"]
[SourceDate "2013.01.22"]

1. e4 c5 2. Nf3 Nc6 3. c3 Nf6 4. e5 Nd5 5. d4 cxd4 6. cxd4 d6 7. Bc4 Nb6 8. Bb3
Bg4 9. Bxf7+ Kxf7 10. Ng5+ Ke8 11. Qxg4 dxe5 12. Nxh7 exd4 13. Qg6+ Kd7 14. O-O
Qe8 15. Qg4+ e6 16. Nxf8+ Qxf8 17. Nd2 Nd5 18. Nf3 Nf6 19. Qg6 Re8 20. b4 Nxb4
21. Rb1 Kc8 22. Bf4 Nc6 23. Nxd4 Nd5 24. Nxc6 Qxf4 25. Nxa7+ Kb8 26. Nc6+ Ka8
27. g3 Qd6 28. Na5 Re7 29. Qd3 g5 30. Nc4 Qc5 31. Rfc1 Qa7 32. Rb3 Kb8 33. Ne5
Rc8 34. Nc6+ Rxc6 35. Rxc6 Qxa2 36. Ra6 1-0

[Event "?"]
[Site "?"]
[Date "2013.01.22"]
[Round "1"]
[White "Contreras, José"]
[Black "Donayre, Bertin"]
[Result "1/2-1/2"]
[ECO "E10"]
[PlyCount "83"]
[SourceDate "2013.01.22"]

1. d4 Nf6 2. Nf3 c5 3. d5 b5 4. c4 e6 5. Bg5 exd5 6. cxd5 d6 7. e4 a6 8. a4 Be7
9. Nbd2 Nxd5 10. Nc4 Bb7 11. Bxe7 Qxe7 12. Nxd6+ Qxd6 13. exd5 O-O 14. Be2 c4
15. O-O Qxd5 16. Qxd5 Bxd5 17. Rfd1 Bb7 18. Ne5 f6 19. Nd7 Nxd7 20. Rxd7 Rf7
21. Rad1 Rxd7 22. Rxd7 Re8 23. Bf1 Bc6 24. Rc7 Be4 25. Rd7 Bc2 26. f4 Bxa4 27.
Kf2 Bc2 28. Rd6 Bd3 29. Bxd3 cxd3 30. Rxd3 Re4 31. g3 Rb4 32. b3 Kf7 33. Ke2 a5
34. Kd2 a4 35. bxa4 bxa4 36. Rd7+ Kg6 37. Ra7 h5 38. Ke3 Rb3+ 39. Kf2 a3 40.
Ra5 Rb2+ 41. Kf3 Rxh2 42. Rxa3 1/2-1/2

[Event "?"]
[Site "?"]
[Date "2013.01.22"]
[Round "2"]
[White "Cori, Kevin"]
[Black "Principe, Alexander"]
[Result "0-1"]
[ECO "C18"]
[PlyCount "62"]
[SourceDate "2013.01.22"]

1. e4 e6 2. d4 d5 3. Nc3 Bb4 4. e5 c5 5. a3 Bxc3+ 6. bxc3 Ne7 7. Qg4 Qc7 8.
Qxg7 Rg8 9. Qxh7 cxd4 10. Ne2 Nbc6 11. f4 Bd7 12. Qd3 dxc3 13. Rb1 O-O-O 14.
Be3 (14. Nxc3 Na5 15. h3 Kb8 16. g4 Rc8 17. Nb5 Bxb5 18. Rxb5 a6 19. Rb1 Nc4
20. Qc3 d4 21. Qxd4 Rgd8 22. Qxc4 Qa5+ 23. Qb4 {Dominguez Perez,L (2717)
-Stellwagen,D (2612) Wijk aan Zee 2009 1-0 (43)}) 14... Kb8 (14... Nf5 15. Nd4
Na5 16. Nxf5 exf5 17. Bxa7 Nc4 18. Qxc3 f6 19. Bxc4 Qxc4 20. Qxc4+ dxc4 21. O-O
$14 {1/2-1/2 (41) Sharp,D (2134)-Salgado,A Manchester 1999}) 15. Bc5 Nxe5 16.
Qxc3 $2 (16. Qa6 $142 $1) 16... N5c6 $1 $15 17. g3 Nf5 18. Bg2 Rc8 19. Bf2 Na5
20. Qb4 Nc4 21. Rb3 $4 a5 $1 $19 22. Qc3 Ba4 23. Rb1 Ncd6 24. Qxc7+ Rxc7 25. c3
Nc4 26. Nd4 Nfe3 27. Bf3 Nxa3 28. Rc1 Nec4 29. h4 Re8 30. O-O Nd2 31. Rfe1 Nc2
0-1

[Event "?"]
[Site "?"]
[Date "2013.01.22"]
[Round "2"]
[White "Peña, Hugo"]
[Black "Aliaga, Fernandez"]
[Result "0-1"]
[ECO "B48"]
[PlyCount "64"]
[SourceDate "2013.01.22"]

1. e4 c5 2. Nf3 d6 3. d4 cxd4 4. Nxd4 a6 5. Nc3 Qc7 6. Bd3 Nf6 7. O-O e6 8. Kh1
Be7 9. f4 Nc6 10. Be3 O-O 11. Qe1 Nb4 12. Qg3 Nxd3 13. cxd3 Kh8 14. Rac1 Qa5
15. Nb3 Qd8 16. e5 Nd7 17. Rf3 b5 18. Ne4 Bh4 19. Qg4 dxe5 20. Ng5 Bxg5 21.
fxg5 f5 22. Qh4 g6 23. Rc6 Bb7 24. Rh3 Rf7 25. Rxe6 f4 26. Bf2 f3 27. Rxg6 Nf8
28. Rf6 Qxd3 29. Kg1 Ng6 30. Qb4 Rxf6 31. gxf6 Nf4 32. Rxh7+ Qxh7 0-1

[Event "?"]
[Site "?"]
[Date "2013.01.22"]
[Round "2"]
[White "Donayre, Bertin"]
[Black "Leiva, Giuseppe"]
[Result "1/2-1/2"]
[ECO "B86"]
[PlyCount "55"]
[SourceDate "2013.01.22"]

1. e4 c5 2. Nf3 d6 3. d4 cxd4 4. Nxd4 Nf6 5. Nc3 a6 6. Bc4 e6 7. Bb3 Nbd7 8.
Bg5 Nc5 9. Qe2 h6 10. Bh4 Be7 11. O-O-O Qa5 12. Bg3 Nh5 13. Kb1 Nxg3 14. hxg3
Bd7 15. f4 Qc7 16. f5 O-O 17. Qg4 Bg5 18. fxe6 fxe6 19. Nf3 Be3 20. Rde1 Rxf3
21. gxf3 Bd2 22. Rd1 Bxc3 23. bxc3 Kf8 24. Qf4+ Ke7 25. Qh4+ Kf8 26. Qf4+ Ke7
27. Qh4+ Kf8 28. Qf4+ 1/2-1/2

[Event "?"]
[Site "?"]
[Date "2013.01.22"]
[Round "2"]
[White "Fernandez, Fernando"]
[Black "Contreras, Jose"]
[Result "1/2-1/2"]
[ECO "A59"]
[PlyCount "33"]
[SourceDate "2013.01.22"]

1. d4 Nf6 2. c4 c5 3. d5 b5 4. cxb5 a6 5. bxa6 Bxa6 6. Nc3 d6 7. e4 Bxf1 8.
Kxf1 g6 9. Nf3 Bg7 10. g3 O-O 11. Kg2 Nbd7 12. a4 Qa5 13. Bd2 Qb4 14. Re1 Ng4
15. h3 Nge5 16. Nxe5 Bxe5 17. Ra2 1/2-1/2

[Event "?"]
[Site "?"]
[Date "2013.01.22"]
[Round "2"]
[White "Carbajal, Augusto"]
[Black "Arias, Mario"]
[Result "1/2-1/2"]
[ECO "C95"]
[PlyCount "50"]
[SourceDate "2013.01.22"]

1. e4 e5 2. Nf3 Nc6 3. Bb5 a6 4. Ba4 Nf6 5. O-O b5 6. Bb3 Be7 7. Re1 O-O 8. h3
d6 9. c3 Nb8 10. d4 Nbd7 11. Nbd2 Bb7 12. Bc2 Re8 13. Nf1 Bf8 14. Ng3 g6 15.
Bg5 h6 16. Bd2 Bg7 17. a4 c6 18. Be3 Qc7 19. Qd2 Kh7 20. dxe5 dxe5 21. Nh2 Nb6
22. Qe2 Nc4 23. Bc1 Rad8 24. b3 Nb6 25. Be3 Nbd7 1/2-1/2

[Event "?"]
[Site "?"]
[Date "2013.01.22"]
[Round "2"]
[White "Palacios, Efrain"]
[Black "Requejo, Oswaldo"]
[Result "1/2-1/2"]
[ECO "D87"]
[PlyCount "35"]
[SourceDate "2013.01.22"]

1. d4 Nf6 2. c4 g6 3. Nc3 d5 4. cxd5 Nxd5 5. e4 Nxc3 6. bxc3 Bg7 7. Bc4 c5 8.
Ne2 O-O 9. O-O Nc6 10. Be3 Qc7 11. Rb1 cxd4 12. cxd4 e6 13. Qc2 Bd7 14. Rfc1
Na5 15. Bd3 Qxc2 16. Rxc2 Rfc8 17. Rxc8+ Bxc8 18. Rc1 1/2-1/2

[Event "?"]
[Site "?"]
[Date "2013.01.22"]
[Round "2"]
[White "Principe, Gerson"]
[Black "Mamani, Joan Franco"]
[Result "1/2-1/2"]
[ECO "A42"]
[PlyCount "18"]
[SourceDate "2013.01.22"]

1. d4 d6 2. Nf3 g6 3. g3 Bg7 4. Bg2 Nd7 5. O-O e5 6. c4 Ne7 7. Nc3 O-O 8. e4
exd4 9. Nxd4 Nc6 1/2-1/2

[Event "?"]
[Site "?"]
[Date "2013.01.22"]
[Round "2"]
[White "Cuellar, Diego"]
[Black "Cori, Jorge"]
[Result "0-1"]
[ECO "C58"]
[PlyCount "64"]
[SourceDate "2013.01.22"]

1. e4 e5 2. Nf3 Nc6 3. Bc4 Nf6 4. Ng5 d5 5. exd5 Na5 6. Bb5+ c6 7. dxc6 bxc6 8.
Bd3 Bd6 (8... Nd5 9. Nf3 Bd6 10. O-O Nf4 11. Re1 Nxd3 12. cxd3 O-O 13. Nc3 Re8
14. h3 c5 $1 $44 {Short,N (2698)-Kasparov,G (2812) Leuven 2011 0-1 (38)}) (8...
Ng4 9. Ne4 f5 10. Be2 h5 11. h3 fxe4 12. hxg4 Bc5 $11) 9. O-O O-O 10. Re1 h6
11. Nf3 $6 (11. Ne4 $142 Nxe4 12. Bxe4 f5 13. Bd3 c5 (13... Bc5 14. Be2 Be6 $44
) 14. Nc3 e4 15. Bf1 $14 {1-0 (32) Kollen,Z (2112)-Cox,J (2008) Hoogeveen 2011}
) 11... Re8 12. Nc3 Rb8 (12... Nb7 13. b4 a5 14. b5 Nc5 15. Bf1 $14) 13. a3 $6
(13. b3 Nb7 14. h3 Qc7 15. Qe2 e4 $1 (15... Be6 16. Bb2 Nc5 17. Ba3 $14) 16.
Nxe4 Nxe4 17. Bxe4 Nc5 18. d3 (18. Bh7+ Kxh7 19. Qxe8 Be6 $17) 18... Bd7 $44) (
13. h3 c5 14. Bb5 e4 (14... Re6 15. d3 Bb7 16. Ba4 Qb6 17. Nb5 $44 Rd8) 15.
Bxe8 exf3 16. Bxf7+ Kxf7 17. Qxf3 Bc7 $44) 13... c5 $1 $44 (13... Bc7 $44) 14.
b4 Nc6 $1 15. b5 Nd4 16. Nxd4 $2 exd4 $15 17. Rxe8+ Qxe8 18. Ne2 Be6 19. c4
dxc3 $1 20. dxc3 Rd8 $17 21. Qf1 Bxh2+ 22. Kxh2 Rxd3 23. Nf4 Rxc3 24. Kg1 Bc4
$19 25. Qd1 Qxb5 26. Be3 Bb3 27. Qd8+ Kh7 28. Rb1 Qc4 29. Qc8 g5 30. Nh3 Qe6
31. Qd8 Bd5 32. Bxg5 Rxh3 0-1

[Event "?"]
[Site "?"]
[Date "2013.01.22"]
[Round "2"]
[White "Cori, Deysi"]
[Black "Suasnabar, Jesus"]
[Result "1-0"]
[ECO "A06"]
[PlyCount "81"]
[SourceDate "2013.01.22"]

1. d4 d5 2. Nf3 c5 3. e3 Nc6 4. Be2 Nf6 5. O-O e6 6. b3 Bd6 7. Bb2 O-O 8. Nbd2
Qe7 (8... b6 9. c4 Bb7 10. cxd5 exd5 11. Rc1 Rc8 12. Ne5 Qe7 13. Ndf3 Rfd8 14.
Bb5 Ne4 15. Bxc6 Bxc6 16. Nxc6 Rxc6 $36 {Barbot,P (2317)-Shishkin,V (2496)
Sautron 2012 0-1 (68)}) 9. c4 cxd4 10. exd4 Ba3 11. Bc3 (11. Qc1 Bxb2 12. Qxb2
Bd7 13. Rfe1 Rfd8 $13 {Dimitrijevic,A (2292)-Potkin,V (2533) playchess.com INT
2004 0-1 (61)}) 11... Bb4 (11... b6 $142 12. Ne5 Bb7 $36) 12. Bb2 Ba3 13. Bc3
Bb4 14. Qc2 Bxc3 15. Qxc3 dxc4 16. bxc4 b6 17. Rfe1 Bb7 18. Bd3 Qd6 19. Ne4
Nxe4 20. Bxe4 Rac8 21. Qe3 h6 22. Rad1 Qb8 23. d5 $1 $14 exd5 24. cxd5 Na5 25.
d6 Rcd8 26. Qf4 Bxe4 27. Rxe4 Nb7 28. Red4 Nc5 29. Qf5 Nd7 30. h4 Qb7 31. Re1
Qc6 32. Re7 a6 33. a4 Qc1+ 34. Kh2 Qc5 35. Qf4 Nf6 36. Rc7 $16 Qh5 37. g4 Qa5
38. Qe5 Rfe8 39. Qxa5 bxa5 40. d7 Rf8 41. Ne5 1-0

[Event "?"]
[Site "?"]
[Date "2013.01.22"]
[Round "2"]
[White "Martinez, Jose"]
[Black "Vera, Deivy"]
[Result "1/2-1/2"]
[ECO "B78"]
[PlyCount "86"]
[SourceDate "2013.01.22"]

1. e4 c5 2. Nf3 d6 3. d4 cxd4 4. Nxd4 Nf6 5. Nc3 g6 6. Be3 Bg7 7. f3 O-O 8. Qd2
Nc6 9. Bc4 Bd7 10. Bb3 Rc8 11. O-O-O Ne5 12. Kb1 Re8 13. h4 h5 14. Bh6 (14. g4
hxg4 15. h5 Nxh5 16. Bh6 e6 17. Rdg1 $44 g3 18. Rxh5 gxh5 19. Rxg3 Ng6 20. Nf5
$1 $40 {Vachier Lagrave,M (2703)-Kasimdzhanov,R (2672) San Sebastian 2009 1-0 
(43)}) 14... Nc4 15. Bxc4 Rxc4 16. Bxg7 Kxg7 17. Nd5 e5 18. Nxf6 Qxf6 19. Ne2
Rc6 20. Nc3 Be6 21. Qe3 Rec8 22. Qg5 (22. Rd3 a6 23. g4 hxg4 24. fxg4 b5 $13 {
1/2-1/2 (35) Blanco Gramajo,C (2579)-Taylor,W (2530) ICCF email 2005}) 22...
Qxg5 $11 23. hxg5 a6 24. Rd2 Kf8 25. Nd1 Ke7 26. Ne3 f6 27. gxf6+ Kxf6 28. a3
Rf8 29. Kc1 Ke7 30. Kd1 Rf4 31. Ke2 h4 32. Kf2 g5 33. g3 Rf7 34. g4 Rc8 35. c3
Rcf8 36. Nf5+ $1 Bxf5 37. gxf5 Rg8 38. Ke3 (38. Kg2 $142 Rc8 39. Kh3 Rc6 40.
Kg4 $14) 38... Rh7 39. Rg2 Rh6 40. Rh3 Kf6 41. Rd2 Kf7 42. Rg2 b5 43. Rh1 Ke7
1/2-1/2

[Event "?"]
[Site "?"]
[Date "2013.01.22"]
[Round "2"]
[White "Chumpitaz, Ann"]
[Black "Lopez, Dante"]
[Result "0-1"]
[ECO "D87"]
[PlyCount "104"]
[SourceDate "2013.01.22"]

1. d4 Nf6 2. c4 g6 3. Nc3 d5 4. cxd5 Nxd5 5. e4 Nxc3 6. bxc3 Bg7 7. Bc4 c5 8.
Ne2 Nc6 9. Be3 O-O 10. O-O Qc7 11. Rc1 Rd8 12. Qa4 Na5 (12... b6 13. h3 Na5 14.
Bd3 e6 15. f4 Bb7 16. g4 f5 17. Ng3 Re8 {0-1 (33) Serikbaev,Y (2299)
-Khusnutdinov,R (2527) Astana 2010}) 13. Bd3 b6 14. Rfd1 Bb7 15. Qa3 (15. d5 c4
16. Bb1 Qd7 17. Qc2 e5 18. dxe6 Qxe6 19. Nd4 Qe7 20. f4 Nc6 $11 {1-0 (39)
Grigorian,K-Bukhover,A Soviet Union 1963}) 15... cxd4 16. cxd4 Qd7 17. d5 e6
$11 18. Nf4 exd5 19. Nxd5 Bxd5 20. Be2 Bf8 21. Qb2 Bg7 22. Qb4 Bf8 23. Qe1 Rac8
24. Rxd5 Qe6 25. Rcd1 Re8 26. Bb5 $1 Nc6 27. f3 f5 28. Ba6 $16 Rcd8 29. Rxd8
Rxd8 30. Rxd8 Nxd8 31. Qc1 Nf7 32. Bc4 Qe5 33. Bd5 fxe4 34. fxe4 Bd6 35. g3 Kg7
36. Kg2 h5 37. Qc4 Qf6 38. Qb3 Ne5 39. Bd4 h4 40. Qc3 $4 hxg3 $4 (40... h3+ $3
41. Kg1 (41. Kxh3 Qf1+ 42. Kh4 Be7#) 41... Bc5 $19) 41. hxg3 Qg5 42. a4 Kh7 43.
Qe3 Qh5 44. Qf2 Qg5 45. Be3 Qe7 46. Qe2 Qf6 47. Bf4 Kg7 48. Qd2 Ng4 49. Qd1 $4
Qxf4 $1 $19 50. gxf4 Ne3+ 51. Kf3 Nxd1 52. Bc6 Bc5 0-1

[Event "?"]
[Site "?"]
[Date "2013.01.23"]
[Round "3"]
[White "Pacheco, Marco"]
[Black "Cori, Jorge"]
[Result "0-1"]
[ECO "D03"]
[PlyCount "90"]
[SourceDate "2013.01.23"]

1. d4 Nf6 2. Nf3 g6 3. Bg5 Bg7 4. Nbd2 d5 5. e3 O-O 6. Be2 c5 7. c3 Nbd7 8. O-O
b6 9. b4 c4 (9... Bb7 10. bxc5 bxc5 11. Qa4 Ne4 12. Nxe4 dxe4 13. Nd2 {1/2-1/2
(33) Issler,C (2587)-Geenen,M (2601) Switzerland 2003}) 10. a4 Bb7 11. h3 Ne8
$5 (11... a5 12. b5 Ne8 13. Qc2 Nd6 14. Rad1 {Gostisa,L (2470)-Kozul,Z (2595)
Slovenia 1993 0-1 (41)}) 12. Bf4 Nd6 13. Qc1 f6 14. Bh2 a6 (14... e5 $1) 15.
Ne1 b5 16. a5 e5 $15 17. Nc2 (17. Nef3 Qe7 18. Kh1 e4 $15) (17. Bd1 Qe7 18. Kh1
f5 $15) 17... Qe7 18. Qb2 e4 19. Rae1 (19. Bd1 f5 $15) 19... Bh6 $1 20. Kh1 Nf7
21. Qc1 Rae8 (21... f5 22. Nb1 Ng5 $15) 22. Qd1 f5 23. f4 exf3 $1 24. Bxf3 Nf6
25. Bf4 Bg7 26. Rf2 h5 27. Bh2 Bc8 28. Qe2 (28. Ref1 Ng5 29. Qc1 h4 $15) 28...
Qe6 $17 (28... Ng5 29. Qd1 Bb7 $17) 29. Qf1 (29. Rc1 Nd6 $142) 29... Bh6 30.
Qe2 Kg7 31. Qd1 Rh8 32. Nf1 Bg5 33. Bf4 Ng4 34. Rfe2 Bh4 35. Bg3 Bxg3 36. Nxg3
Qd6 $1 $19 37. Nf1 Nf6 38. Nd2 g5 39. Rf2 g4 40. Be2 Ng5 41. Rf4 gxh3 42. Rg1
Ng4 43. Nf1 h2 44. Nxh2 Qxf4 $3 45. Bxg4 hxg4 0-1

[Event "?"]
[Site "?"]
[Date "2013.01.23"]
[Round "3"]
[White "Principe, Alexander"]
[Black "Cori, Deysi"]
[Result "0-1"]
[ECO "C18"]
[PlyCount "70"]
[SourceDate "2013.01.23"]

1. e4 e6 2. d4 d5 3. Nc3 Bb4 4. e5 c5 5. a3 Bxc3+ 6. bxc3 Ne7 7. Qg4 Qc7 8.
Qxg7 Rg8 9. Qxh7 cxd4 10. Ne2 Nbc6 11. f4 dxc3 12. Qd3 Bd7 13. Nxc3 a6 14. Ne2
O-O-O (14... Nf5 15. h3 Na5 (15... O-O-O 16. g4 Nh4 17. Rb1 $14) 16. a4 Rc8 17.
g4 Ne7 18. Nd4 Nec6 $44) (14... Rc8 $142 15. Rb1 (15. Bd2 Na5 16. g3 Bb5 $1 $44
) 15... Na7 (15... Na5 $1 16. Nd4 Ba4 $44) 16. Be3 Bb5 17. Qd2 Nac6 $13 {
Volokitin,A (2695)-Gdanski,J (2538) Warsaw 2011 1-0 (44)}) 15. Bd2 (15. Rb1
$142 Nf5 16. Bd2 $36) 15... f6 (15... Nf5 16. Rg1 d4 (16... Na5 17. Nd4 $36)
17. g4 Nh4 18. Rg3 $16 {1-0 (37) Hedman,E (2350)-Akesson,J (2338) Stockholm
2007}) 16. exf6 $16 Nf5 17. O-O-O (17. h3 Nd6 18. g4 $16 {con idea g5}) 17...
Nd6 18. Nd4 Nc4 19. Nxc6 Bxc6 20. Qc3 (20. Qd4 $16 {Con idea De5}) 20... Nxd2
21. Qxd2 d4 $132 22. Rg1 Be4 23. Re1 Bf5 24. Kb2 Rd6 25. Bd3 Rb6+ 26. Ka2 Rc6
27. Re2 Bxd3 28. cxd3 Rc3 29. Rb1 Qc6 30. Rb4 Qd5+ 31. Kb2 Kb8 32. Re4 $4 Qa5
$19 33. Kb1 Rb3+ 34. Kc2 Rxa3 35. Rb2 Qa4+ 0-1

[Event "?"]
[Site "?"]
[Date "2013.01.23"]
[Round "3"]
[White "Leiva, Guiseppe"]
[Black "Martinez, Jose"]
[Result "1-0"]
[ECO "A43"]
[PlyCount "79"]
[SourceDate "2013.01.23"]

1. d4 Nf6 2. Nf3 c5 3. d5 e6 4. Nc3 exd5 5. Nxd5 Nxd5 6. Qxd5 Nc6 7. Bg5 Qb6 (
7... Be7 8. Bxe7 Qxe7 9. O-O-O Nb4 10. Qe5 f6 11. Qxe7+ Kxe7 12. a3 Nc6 {
Votava,J (2538)-Markos,J (2596) Czechia 2012 1-0 (66)}) 8. Qe4+ $6 (8. Ne5 Nxe5
9. Qxe5+ Qe6 10. Qc7 f6 (10... Qb6 11. Qxb6 axb6 12. e4 $36) 11. Bf4 Be7 12. e3
$14 {1-0 (20) Berkes,F (2511)-Wojtaszek,R (2429) Balatonlelle 2002}) 8... Be7 (
8... Ne7 $142 9. O-O-O f6 10. Bf4 d5 $1 $36) 9. Bxe7 Nxe7 (9... d5 10. Bxc5+
dxe4 11. Bxb6 axb6 12. Ng5 Nb4 $11) 10. O-O-O Qe6 (10... d6 11. e3 Bf5) 11. Qa4
O-O 12. e4 d5 (12... d6 13. Kb1 a6 $11) 13. exd5 Nxd5 14. Bc4 (14. Qh4 $142 Nf6
15. Bc4) 14... Qh6+ $1 15. Kb1 Nb6 16. Qb3 Qf4 17. Bd5 Bg4 18. h3 Bh5 19. Rhe1
Rad8 20. Bxb7 $14 Rb8 21. Re7 Qf6 22. Rde1 Bg6 23. a4 c4 24. Qa3 a5 25. R1e2
Rfd8 26. Ne5 h6 27. Ka2 c3 28. b3 Rd2 29. Nxg6 Qxg6 30. Re8+ Kh7 31. Be4 f5 32.
Rxb8 fxe4 33. Qf8 Qe6 34. Qh8+ Kg6 35. Rxb6 Qxb6 36. Qe8+ Kf6 37. Qxe4 Rxe2 38.
Qxe2 Qd4 39. Qf3+ Ke5 40. Qe3+ 1-0

[Event "?"]
[Site "?"]
[Date "2013.01.23"]
[Round "3"]
[White "Vera, Deivy"]
[Black "Fernández, Fernando"]
[Result "1-0"]
[ECO "B06"]
[PlyCount "103"]
[SourceDate "2013.01.23"]

1. e4 g6 2. d4 Bg7 3. Nc3 a6 4. a4 d6 5. Be3 Nc6 6. h3 e5 7. d5 (7. Nf3 exd4 8.
Nxd4 Nf6 9. g3 O-O 10. Bg2 Bd7 11. O-O Re8 $11 {Ni Hua (2673)-Liu,Q (2483) Ho
Chi Minh City 2012 0-1 (36)}) 7... Nce7 8. g4 f5 9. f3 (9. gxf5 gxf5 10. Nf3
Nf6 11. Rg1 O-O (11... Rg8 $1) 12. Bd3 f4 13. Bd2 $14 {Nakamura,H (2571)-Hickl,
J (2554) playchess.com INT 2004 1-0 (38)}) 9... Nh6 (9... c5 $142 10. Bc4 Nf6
11. Qd3 Bd7 12. Nge2 $13) 10. Qd2 $36 Nf7 11. Qg2 (11. gxf5 $142 gxf5 12. O-O-O
$36) 11... O-O 12. Bc4 Kh8 13. Nge2 Ng8 14. exf5 gxf5 15. O-O-O f4 16. Bf2 e4
17. Nxe4 b5 18. Bb3 bxa4 19. Bxa4 Bd7 20. Bxd7 Qxd7 21. Bd4 Ne5 22. N2c3 Rfb8
23. Qe2 Qe7 24. Rhe1 Rb4 25. Nf2 Rab8 26. Bxe5 dxe5 27. d6 Qd7 28. dxc7 Qxc7
29. Nd5 Qa5 30. Nxb4 Rxb4 31. Nd3 e4 32. c3 exd3 33. Qxd3 Qa1+ 34. Qb1 Qxb1+
35. Kxb1 Bxc3 36. Re2 Bd4 37. Re4 Rxb2+ 38. Kc1 Bc3 39. Rd3 Bg7 40. Re8 Rf2 41.
Rdd8 h6 42. Rxg8+ Kh7 43. Rge8 Rxf3 44. Rd7 Rc3+ 45. Kd2 Rc6 46. Ke2 Rg6 47.
Rd5 Bc3 48. Rc8 Re6+ 49. Kf3 Bg7 50. Rd7 Rg6 51. Kxf4 Rf6+ 52. Kg3 1-0

[Event "?"]
[Site "?"]
[Date "2013.01.23"]
[Round "3"]
[White "Mamani, Joan Franco"]
[Black "Cuellar, Diego"]
[Result "0-1"]
[ECO "C86"]
[PlyCount "84"]
[SourceDate "2013.01.23"]

1. e4 e5 2. Nf3 Nc6 3. Bb5 a6 4. Ba4 Nf6 5. O-O Be7 6. Qe2 b5 7. Bb3 d6 8. c3
O-O 9. Rd1 Bb7 (9... Na5 10. Bc2 c5 11. d4 Qc7 12. d5 Bd7 13. b3 c4 14. b4 Nb7
15. a4 $14 {1-0 (38) Adams,M (2729)-Karpov,A (2670) Moscow 2007}) 10. d3 Nb8
11. Nbd2 Nbd7 12. Nf1 Nc5 13. Bc2 Re8 14. Ng3 Bf8 15. Be3 $1 (15. b4 Ncd7 16.
Bb3 (16. a4 d5 $13) 16... h6 17. Nh4 a5 18. a3 axb4 19. cxb4 {Olafsson,
F-Kolarov,A Wageningen 1957 1-0 (63)} d5 $1 $15) 15... g6 16. b4 Ne6 17. d4
exd4 18. cxd4 Bg7 (18... d5 $142 19. e5 Ne4 $11) 19. a4 Nf8 20. Nd2 Qd7 21. f3
Bc6 22. axb5 Bxb5 23. Bd3 Ne6 24. Bxb5 axb5 25. Nb3 Rxa1 26. Nxa1 h5 27. d5 Nf8
28. Qd3 h4 29. Ne2 c6 30. Nc2 cxd5 31. exd5 h3 32. Nc3 hxg2 33. Kxg2 Ng4 34.
fxg4 Qxg4+ 35. Kf2 Bxc3 36. Rg1 Qh4+ 37. Kf1 Be5 38. Qxb5 Rc8 39. Qe2 Qe4 40.
Ne1 Qxb4 41. Rg4 Qb3 42. Qd3 Rc3 0-1

[Event "?"]
[Site "?"]
[Date "2013.01.23"]
[Round "3"]
[White "Aliaga, Ingrid"]
[Black "Serrano, David"]
[Result "0-1"]
[ECO "B04"]
[PlyCount "80"]
[SourceDate "2013.01.23"]

1. e4 Nf6 2. e5 Nd5 3. d4 d6 4. Nf3 dxe5 5. Nxe5 c6 6. Bd3 (6. Be2 Bf5 7. O-O
Nd7 8. Nf3 e6 9. c4 N5f6 10. Nc3 Bd6 11. Nh4 $14 {Karjakin,S (2775)-Kamsky,G 
(2762) Beijing 2012 1-0 (35)}) 6... Nd7 7. f4 $6 (7. Nxd7 Bxd7 8. O-O g6 9. Nd2
Bg7 10. Nf3 O-O 11. Re1 Bg4 12. c3 c5 $1 $11 {Topalov,V (2780)-Carlsen,M (2733)
Morelia/Linares 2008 0-1 (36)}) 7... Nb4 $1 $11 8. Nxd7 Nxd3+ 9. Qxd3 Qxd7 10.
O-O g6 11. Nd2 Bg7 12. Nf3 O-O 13. Ne5 Qd5 14. c4 Qd6 15. Be3 b5 16. b3 Bf5 17.
Qc3 a5 18. Rad1 a4 19. d5 axb3 20. c5 Qc7 21. d6 exd6 22. cxd6 Qb7 23. axb3 Ra2
24. Rf2 Rxf2 25. Bxf2 Be4 26. Bc5 Bd5 27. h3 Ra8 28. Rd2 f6 29. Ng4 Qf7 30. Bd4
f5 31. Nf6+ Bxf6 32. Bxf6 Qe6 33. Be5 h6 34. h4 Kh7 35. Qc5 g5 36. Qb6 gxf4 37.
Qc7+ Kg6 38. d7 Qe7 39. Rxd5 Ra1+ 40. Kh2 Qxh4# 0-1

[Event "?"]
[Site "?"]
[Date "2013.01.23"]
[Round "3"]
[White "Contreras, Jose"]
[Black "Cori, Kevin"]
[Result "1/2-1/2"]
[ECO "E11"]
[PlyCount "90"]
[SourceDate "2013.01.23"]

1. d4 Nf6 2. Nf3 e6 3. c4 Bb4+ 4. Bd2 Qe7 5. g3 Nc6 6. Bg2 Bxd2+ 7. Nbxd2 d6 8.
e4 e5 9. d5 Nb8 10. O-O a5 11. Ne1 O-O 12. Nd3 Na6 13. a3 c6 14. Qa4 (14. dxc6
bxc6 15. b4 Bg4 16. Qe1 Nd7 17. f4 f6 $13 {1-0 (33) Almasi,Z (2691)-Greet,A 
(2441) Kemer 2007}) 14... Qc7 $11 (14... cxd5 15. cxd5 Nc7 (15... Bg4 $11) 16.
Rfc1 $14 {1-0 (37) Stern,R (2395)-Kitte,S Cuxhaven 1992}) 15. b4 cxd5 16. exd5
Bf5 17. Nb2 Qb6 18. c5 Nxc5 19. bxc5 Qxb2 20. Nc4 Qd4 21. Rac1 Rac8 22. c6 bxc6
23. Rfd1 Bd3 24. dxc6 Ng4 25. Rd2 e4 26. Nb2 Qxa4 27. Nxa4 Rc7 28. Nb6 Nf6 29.
f3 d5 30. Nxd5 Nxd5 31. fxe4 Ne7 32. Rxd3 Rxc6 33. Rxc6 Nxc6 34. Rd5 Ra8 35.
Rc5 Ne7 36. Bf1 Kf8 37. Bc4 Rc8 38. Rxc8+ Nxc8 39. Kf2 Nb6 40. Bb3 Ke7 41. Ke3
f6 42. h4 Kd6 43. Kf4 Nd7 44. Bg8 h6 45. Kf5 Ne5 1/2-1/2

[Event "?"]
[Site "?"]
[Date "2013.01.23"]
[Round "3"]
[White "Lopez, Dante"]
[Black "Donayre, Bertin"]
[Result "0-1"]
[ECO "B27"]
[PlyCount "48"]
[SourceDate "2013.01.23"]

1. e4 c5 2. Nf3 g6 3. c3 Bg7 4. d4 cxd4 5. cxd4 d5 6. Bb5+ Bd7 7. Bxd7+ Qxd7 (
7... Nxd7 8. e5 e6 9. O-O Ne7 10. Bf4 Nc6 11. Qd2 O-O 12. Nc3 Qb6 13. Rac1 Rac8
14. h4 f6 15. exf6 Rxf6 16. Ne2 Rcf8 17. b3 Rf5 18. Qe3 e5 19. dxe5 Ndxe5 20.
Nxe5 Bxe5 21. Qxb6 axb6 22. Bxe5 Rxe5 23. Rc2 d4 24. Rd2 Rd8 25. Rfd1 Red5 26.
Nf4 R5d6 27. Re1 Kf7 28. Nd3 Re8 29. Red1 {1/2-1/2 (29) Vescovi,G (2645)
-Macieja,B (2618) Bermuda 2005}) 8. e5 Nc6 9. Nc3 e6 10. b3 Nge7 11. O-O O-O
12. Ba3 f6 (12... a6 13. Na4 Qc7 14. Bd6 Qd8 15. Rc1 Re8 16. Rc2 Nc8 17. Ba3
$14 {Saad,C-Asmar,E Beirut 2009 1-0 (42)}) 13. exf6 Rxf6 14. Re1 Raf8 15. Bxe7
Nxe7 16. Ne5 Qc7 17. Rc1 Nc6 18. Nxc6 bxc6 19. Rc2 Rf4 20. Na4 Bxd4 21. Ree2
Qf7 22. Qd2 Qf6 23. g3 Rxf2 24. Rxf2 Bxf2+ 0-1

[Event "?"]
[Site "?"]
[Date "2013.01.23"]
[Round "3"]
[White "Suasnabar, Jesus"]
[Black "Principe, Gerson"]
[Result "0-1"]
[ECO "B44"]
[PlyCount "65"]
[SourceDate "2013.01.23"]

1. e4 c5 2. Nf3 e6 3. c4 Nc6 4. d4 cxd4 5. Nxd4 Nf6 6. Nc3 Bb4 7. Nxc6 bxc6 8.
Bd3 O-O 9. O-O (9. e5 Qa5 10. Bf4 Bxc3+ 11. bxc3 Qxc3+ 12. Kf1 Ne8 13. h4 f5
14. Rh3 Qd4 15. Rf3 d5 16. Rc1 Ba6 17. cxd5 Bxd3+ 18. Qxd3 Qxd5 19. Qxd5 cxd5
20. Rc6 Rf7 21. Rxe6 Nc7 22. Rc6 $14 {Stehno,P (2335)-Suran,J (2371) Czechia
2010 1/2-1/2 (38)}) 9... d5 10. exd5 cxd5 11. Qc2 Bb7 (11... dxc4 12. Bxc4 Bb7
13. Bg5 Qd4 14. Be2 Rac8 15. Rad1 Qe5 16. Bxf6 gxf6 $15 {0-1 (37) Torres,S 
(2177)-Diaz Hollemaert,N (2399) Buenos Aires 2003}) 12. Bg5 h6 13. Bd2 Rc8 14.
Qb3 a5 15. Rfd1 Ba6 16. Be1 Bxc4 17. Bxc4 Rxc4 18. Qxc4 dxc4 19. Rxd8 Rxd8 20.
Kf1 Nd5 21. Nxd5 exd5 22. Bxb4 axb4 23. Ke2 Kf8 24. a4 bxa3 25. bxa3 Ke7 26.
Kd2 Kd6 27. Rb1 Ra8 28. Rb7 Rxa3 29. Rxf7 d4 30. Rxg7 Ra2+ 31. Kd1 Rxf2 32.
Rg6+ Kd5 33. Rxh6 $19 0-1

[Event "?"]
[Site "?"]
[Date "2013.01.23"]
[Round "3"]
[White "Peña, Hugo"]
[Black "Chumpitaz, Ann"]
[Result "1-0"]
[ECO "C47"]
[PlyCount "91"]
[SourceDate "2013.01.23"]

1. e4 e5 2. Nf3 Nc6 3. Nc3 Nf6 4. d4 exd4 5. Nxd4 Bb4 6. Nxc6 bxc6 7. Bd3 O-O
8. O-O d5 9. exd5 cxd5 10. Bg5 c6 11. Qf3 h6 12. Bxf6 Qxf6 13. Qxf6 gxf6 14.
Ne2 Bd7 (14... Bd6 15. Rad1 Be5 16. b3 Re8 17. c4 Be6 18. cxd5 Bxd5 19. Ng3
Bxg3 20. fxg3 $14 {Ghaem Maghami,E (2573)-Mchedlishvili,M (2652) Baku 2012 1/
2-1/2 (89)}) 15. Ng3 Rfe8 16. Nh5 Be7 17. Rfe1 (17. h3 Rab8 18. b3 Bd8 19. Rae1
Re5 20. g4 Kf8 21. Kg2 $36 {Ljubisavljevic,Z (2260)-Pajkovic,V (2425) Cetinje
1992 1/2-1/2 (46)}) 17... Rab8 18. b3 $14 Kf8 19. h3 Rb4 20. Re2 a5 21. Rae1
Bd8 22. Rxe8+ Bxe8 23. Ng3 Bd7 24. Bf5 Be8 25. Bg4 Rd4 26. Nf5 Rd2 27. Nd6 Be7
28. Nf5 Ba3 29. Re2 Rd1+ 30. Kh2 Ra1 31. Nxh6 Rxa2 32. h4 c5 33. Nf5 Bd7 34. h5
Bc1 35. g3 Be6 36. f4 c4 37. h6 Kg8 38. Ne7+ Kh7 39. f5 cxb3 40. fxe6 b2 41.
exf7 Bxh6 42. Bf5+ Kh8 43. Ng6+ Kh7 44. Re8 Bg7 45. Rh8+ Bxh8 46. f8=Q 1-0

[Event "?"]
[Site "?"]
[Date "2013.01.23"]
[Round "3"]
[White "Requejo, Oswaldo"]
[Black "Carbajal, Augusto"]
[Result "1-0"]
[ECO "B33"]
[PlyCount "89"]
[SourceDate "2013.01.23"]

1. e4 c5 2. Nf3 Nc6 3. d4 cxd4 4. Nxd4 Nf6 5. Nc3 e5 6. Ndb5 d6 7. Bg5 a6 8.
Na3 b5 9. Bxf6 gxf6 10. Nd5 Bg7 11. c3 f5 12. exf5 Bxf5 13. Bd3 (13. Nc2 O-O
14. Nce3 Be6 15. Bd3 f5 16. O-O Kh8 17. Qh5 e4 18. Bc2 Ne7 19. Rad1 {1/2-1/2 
(19) Valutanu,M (2645)-Moll,R (2637) ICCF email 2011}) 13... Be6 14. Be4 Rc8
15. Qh5 Ne7 16. Nxe7 Qxe7 17. Rd1 Rc5 18. O-O d5 19. Bf5 Bxf5 20. Qxf5 O-O 21.
Nc2 (21. Rd3 Qe6 22. Qh5 f5 23. Rfd1 e4 24. Rh3 Qg6 25. Nc2 b4 26. Nxb4 d4 27.
cxd4 Qxh5 28. Rxh5 Bxd4 29. g3 Rd8 30. Nxa6 Ra5 31. Kg2 {1/2-1/2 (31) Zinn,
L-Dobosz,H Lublin 1976}) 21... d4 $1 $11 22. cxd4 exd4 23. Qd3 Rd8 24. Rfe1 Re5
25. Rxe5 Qxe5 26. Ne3 Qe6 27. Nf5 Bf6 28. a3 Kh8 29. h3 Rd5 30. g4 Rd8 31. Kg2
Qd5+ 32. Qf3 Qe6 33. Rd2 Qd7 34. Nh6 Kg7 35. Nf5+ Kh8 36. Rd3 Be5 37. Qe4 Bf6
38. Ng3 Re8 39. Qf3 Be5 40. Nh5 Qe7 41. Qe4 Qd7 42. Rf3 Qe7 43. Qf5 Kg8 44. g5
Qb7 45. h4 1-0

[Event "?"]
[Site "?"]
[Date "2013.01.23"]
[Round "3"]
[White "Arias, Mario"]
[Black "Palacios, Efrain"]
[Result "1-0"]
[ECO "D76"]
[PlyCount "31"]
[SourceDate "2013.01.23"]

1. d4 Nf6 2. c4 g6 3. g3 Bg7 4. Bg2 d5 5. Nf3 O-O 6. Nc3 Nc6 7. cxd5 Nxd5 8. e4
Nb6 9. d5 Na5 10. O-O c6 11. Qe2 (11. Re1 Re8 12. Bf4 cxd5 13. Nxd5 e5 14. Bd2
Nxd5 15. exd5 Nc4 16. Bc3 Bg4 17. Qb3 $36 {Fressinet,L (2696)-Cheparinov,I 
(2650) Bastia 2011 1/2-1/2 (40)}) 11... cxd5 12. Nxd5 Nxd5 13. exd5 Qxd5 14.
Qxe7 Nc6 15. Qh4 Qf5 16. Bh6 {ILEGIBLE} (16. h3 Bf6 17. Ng5 Bxg5 18. Bxg5 f6
19. Bh6 $14 {1-0 (37) Kleissl,H (2285)-Hugentobler,P (2225) Austria 2001}) 1-0

[Event "?"]
[Site "?"]
[Date "2013.01.24"]
[Round "4"]
[White "Cori, Jorge"]
[Black "Cori, Deysi"]
[Result "1-0"]
[ECO "E88"]
[PlyCount "71"]

1. d4 Nf6 2. c4 g6 3. Nc3 Bg7 4. e4 d6 5. f3 O-O 6. Be3 c6 7. Qd2 e5 8. d5 Nh5
(8... cxd5 9. cxd5 a6 10. Bd3 Nh5 11. Nge2 Nd7 12. O-O f5 13. exf5 gxf5 14.
Bxf5 Rxf5 15. g4 $14 {Morozevich,A (2748)-Grischuk,A (2764) Beijing 2012 1-0 
(38)}) 9. O-O-O c5 10. g4 Nf4 (10... Nf6 11. Nge2 Bxg4 12. fxg4 Nxg4 13. h4 $18
{1-0 (26) Truong,L-Harrison,D Churchill 2000}) 11. Nge2 (11. Kb1 a6 12. h4 $14)
11... g5 $2 12. h4 $16 f6 13. Ng3 h6 14. a3 Na6 15. Rh2 Bd7 16. Nb5 Qe7 17. Kb1
Rf7 18. Nf5 Bxf5 19. exf5 Nc7 20. Bxf4 Nxb5 21. cxb5 gxf4 22. Bd3 Kf8 23. Rdh1
Ke8 24. Qc2 Kd8 25. Qa4 Bf8 26. b6 a6 27. Rc2 Qd7 28. Qa5 Be7 29. b4 Ke8 30.
Rd1 Rc8 31. bxc5 Rxc5 32. Rxc5 dxc5 33. d6 Bxd6 34. Bc2 Ke7 35. Ba4 Qd8 36. Kc2
1-0

[Event "Copa IPD"]
[Site "?"]
[Date "2013.01.24"]
[Round "4"]
[White "Cuéllar, Diego"]
[Black "Vera Sgueñas, Deivy"]
[Result "0-1"]
[ECO "B70"]
[PlyCount "64"]

1. e4 c5 2. Nf3 d6 3. d4 cxd4 4. Nxd4 Nf6 5. Nc3 Nc6 6. Be2 g6 7. Nb3 Bg7 8.
O-O O-O 9. Bg5 Be6 10. Qd2 Ne5 (10... Rc8 11. Rad1 Ne5 12. f4 Nc4 13. Bxc4 Bxc4
14. Rf3 b5 15. Re1 $15 {0-1 (31) Zozulia,A (2323)-Hamdouchi,H (2609) Marrakesh
2010}) 11. Rfe1 Rc8 12. Nd4 (12. Bf1 Bc4 13. Bxf6 Bxf6 $36 {Lobzhanidze,D 
(2450)-Kacheishvili,G (2587) Dresden 2007 0-1 (41)}) 12... Qb6 $11 13. Nxe6
fxe6 14. Rab1 Nfg4 15. Bxg4 Nxg4 16. Nd1 Rc7 17. h3 Ne5 18. b3 Rfc8 19. Rc1 Qa6
20. c4 b5 21. cxb5 Qxb5 22. Nb2 Nf7 23. Bxe7 Qa6 24. Rxc7 Rxc7 25. Bh4 Qxa2 26.
Qb4 Qa6 27. Nc4 Rb7 28. Qa5 Qxa5 29. Nxa5 Rb5 30. Nc4 Rxb3 31. Bg3 Be5 32. Re2
Rxg3 0-1

[Event "Copa IPD"]
[Site "?"]
[Date "2013.01.24"]
[Round "4"]
[White "Serrano, David"]
[Black "Leiva, Giusseppi"]
[Result "0-1"]
[ECO "A01"]
[PlyCount "109"]

1. b3 e5 2. Bb2 Nc6 3. e3 Nf6 4. Bb5 Bd6 5. Na3 Na5 (5... e4 6. Ne2 Be5 7. Qc1
O-O 8. h3 Qe7 9. Bxc6 Bxb2 10. Qxb2 dxc6 11. O-O-O a5 12. Nc3 b5 $17 {Jobava,B
(2711)-Aronian,L (2815) Beijing 2012 0-1 (35)}) 6. Be2 c6 7. c4 b6 8. Nf3 (8.
Nc2 O-O 9. Nf3 e4 10. Ng5 Be7 11. d3 d5 $11 {0-1 (22) Rene,B (2292)-Petitcunot,
P (2403) France 2010}) 8... Qe7 $11 9. Nc2 Bc7 10. b4 Nb7 11. d4 d6 12. d5 c5
13. a3 O-O 14. O-O Bd7 15. b5 Ne8 16. Nd2 f5 17. e4 f4 18. Bg4 Bxg4 19. Qxg4
Nf6 20. Qh3 Nd8 21. f3 Nf7 22. g4 a6 23. bxa6 Rxa6 24. Nb1 Ra4 25. Nc3 Rxc4 26.
a4 Ra8 27. Qg2 g5 28. Qe2 Rd4 29. Nxd4 exd4 30. Nb5 Nxd5 31. Rfc1 Bd8 32. Nxd4
cxd4 33. Bxd4 Ne3 34. Qa2 Kf8 35. Bxe3 fxe3 36. Qd5 Ra5 37. Qd4 Rc5 38. Qxe3
Qe5 39. Qd2 Bf6 40. Rab1 Qd4+ 41. Qxd4 Bxd4+ 42. Kg2 Ne5 43. Rxc5 Bxc5 44. Rb5
Nc6 45. Kg3 Nd4 46. Rb2 Ke7 47. h4 gxh4+ 48. Kf4 Ne6+ 49. Kf5 Be3 50. g5 h3 51.
f4 Bg1 52. a5 h2 53. Rxh2 Bxh2 54. axb6 Bg1 55. b7 0-1

[Event "?"]
[Site "?"]
[Date "2013.01.24"]
[Round "4"]
[White "Cori, Kevin"]
[Black "Requejo, Oswaldo"]
[Result "0-1"]
[ECO "C48"]
[PlyCount "48"]

1. e4 e5 2. Nf3 Nc6 3. Nc3 Nf6 4. Bb5 Nd4 5. Ba4 Bc5 6. O-O (6. Nxe5 O-O 7. Nd3
Bb6 8. e5 c6 9. O-O Ne8 10. Ne2 Qh4 11. Nxd4 Qxd4 12. Bb3 d5 13. Qe2 f6 14. e6
Nc7 15. c3 Qh4 16. g3 Qh6 17. Nc5 Bxc5 18. d4 Qh3 19. dxc5 Nxe6 20. Be3 Re8 {
Motylev,A (2647)-Carlsen,M (2690) Wijk aan Zee 2007 1/2-1/2 (35)}) 6... Qe7 7.
d3 c6 8. Nxd4 Bxd4 9. Ne2 Bb6 10. Ng3 d6 11. Be3 h5 (11... O-O 12. Bb3 Be6 13.
h3 Kh8 14. c3 g6 15. Bg5 Bd8 16. Kh1 Qe8 17. Qd2 Ng8 18. Be3 f5 19. exf5 gxf5
20. f4 Bh4 21. Ne2 Qf7 22. Bc2 Be7 {1-0 (35) Li Shilong (2522)-Multhopp,H 
(2241) Dos Hermanas 2004}) 12. Bxb6 axb6 13. Bb3 h4 14. Nf5 Bxf5 15. exf5 Rh5
16. Qd2 Rxf5 17. Rae1 h3 18. g3 O-O-O 19. a4 d5 20. a5 Qc5 21. axb6 Qxb6 22.
Kh1 e4 23. d4 Ng4 24. Kg1 Rd6 0-1

[Event "?"]
[Site "?"]
[Date "2013.01.24"]
[Round "4"]
[White "Fernandez, Fernando"]
[Black "Peña, Hugo"]
[Result "1/2-1/2"]
[ECO "E10"]
[PlyCount "45"]

1. d4 Nf6 2. c4 c5 3. d5 e6 4. Nf3 b5 5. Bg5 exd5 (5... b4 6. e4 d6 7. Bd3 Be7
{1/2-1/2 (7) Nyzhnyk,I (2620)-Nisipeanu,L (2661) Bad Wiessee 2012}) 6. cxd5 Bd6
7. Nc3 a6 (7... O-O 8. e3 c4 9. Qd4 Na6 10. Bxf6 gxf6 11. Ne4 Bb4+ 12. Kd1 Kg7
13. Ng3 d6 14. Nh5+ Kh8 15. Nxf6 Bc5 16. Qf4 Qe7 17. g4 Rg8 18. Nxg8 Kxg8 19.
h4 Nc7 20. e4 Bxf2 21. h5 Bd7 22. h6 Re8 23. Rh2 Bc5 24. Re2 b4 25. Ng5 c3 26.
b3 f6 27. Nh3 Qe5 28. Qxe5 Rxe5 29. Kc2 Kf7 30. Nf2 Nb5 31. Nd3 Na3+ 32. Kd1
Bxg4 33. Nxe5+ fxe5 34. Ke1 Bxe2 35. Kxe2 Bd4 36. Kd3 c2 37. Rc1 {Shweta,G 
(1999)-Guiot,J (2100) London 2011 1/2-1/2}) 8. a4 b4 9. Ne4 Be7 10. Bxf6 Bxf6
11. Nd6+ Kf8 12. Nc4 d6 13. e3 a5 14. Be2 Bb7 15. O-O Qc7 16. Qd3 Nd7 17. Nfd2
Ba6 18. Qc2 Re8 19. Rfe1 g6 20. Rad1 Kg7 21. Nb3 Bxc4 22. Bxc4 Ra8 23. Nd2
1/2-1/2

[Event "?"]
[Site "?"]
[Date "2013.01.24"]
[Round "4"]
[White "Palacios, Efrain"]
[Black "Chumpitaz, Ann"]
[Result "0-1"]
[ECO "E05"]
[PlyCount "76"]

1. d4 d5 2. c4 e6 3. Nf3 Be7 4. g3 Nf6 5. Bg2 O-O 6. O-O dxc4 7. Qc2 a6 8. Qxc4
b5 9. Qc2 Bb7 10. a4 (10. Bd2 Bd6 11. Nh4 Bxg2 12. Kxg2 Qc8 13. Rc1 Qb7+ 14.
Nf3 Rc8 15. a4 {1/2-1/2 (36) Caruana,F (2786)-Karjakin,S (2775) Tashkent 2012})
10... b4 11. Nbd2 Nbd7 12. Nb3 Be4 13. Qd1 c5 14. dxc5 Nxc5 15. Qxd8 (15. Nxc5
Bxc5 16. Qxd8 Rfxd8 17. Ne5 Bxg2 18. Kxg2 Rd5 19. Nd3 Be7 20. Bd2 a5 {1-0 (43)
De Coverly,R (2092)-Curtis,J (2125) Sunningdale 2007}) 15... Rfxd8 16. Nfd4
Bxg2 17. Kxg2 Rac8 18. Nxc5 Bxc5 19. Nf3 Ne4 20. Ne5 Bd4 21. Nd3 a5 22. Bf4 g5
23. f3 gxf4 24. fxe4 fxg3 25. hxg3 Rc2 26. Kf3 Bxb2 27. Rab1 Bc3 28. Nc1 Bg7
29. Nb3 Ra8 30. Rbc1 Rb2 31. Nc5 Bc3 32. e5 Bxe5 33. Rc4 Bg7 34. Nd3 Rb3 35.
Rc7 Ra3 36. g4 h6 37. g5 hxg5 38. Kg4 Rf8 0-1

[Event "?"]
[Site "?"]
[Date "2013.01.24"]
[Round "4"]
[White "Mamani, Joan Franco"]
[Black "Lopez, Dante"]
[Result "1/2-1/2"]
[ECO "C65"]
[PlyCount "104"]

1. e4 e5 2. Nf3 Nc6 3. Bb5 Bc5 4. O-O Nf6 5. Qe2 d6 6. c3 O-O 7. d3 Bb6 8. Bg5
Ne7 (8... h6 9. Bh4 g5 10. Bg3 Nh5 11. Nfd2 Nf4 12. Bxf4 gxf4 13. Nc4 Ne7 14.
Nxb6 axb6 15. d4 Ng6 16. dxe5 Nxe5 17. f3 Be6 18. Nd2 Qg5 19. Kh1 Kh7 20. Rf2
Rg8 21. Bc4 Nxc4 22. Nxc4 Qc5 23. Na3 Rg5 24. Qd2 Rh5 25. Nc2 Qg5 26. g3 fxg3
27. Qxg5 hxg5 28. Rg2 Rxh2+ 29. Rxh2+ gxh2 30. a3 d5 31. Nd4 dxe4 32. fxe4 Re8
33. Kxh2 Bd7 34. Re1 Bc6 35. e5 Kg6 36. Kg3 f5 37. e6 Be4 38. Nb5 {Polzin,R 
(2494)-Balogh,C (2604) Austria 2010 0-1}) 9. Nbd2 c6 10. Ba4 Ng6 11. Nh4 h6 12.
Nxg6 fxg6 13. Bb3+ Kh7 14. Be3 Nh5 15. d4 Nf4 16. Bxf4 Rxf4 17. Qd3 Qe7 18.
Rae1 Bd7 19. Nc4 Bc7 20. g3 Rf6 21. Ne3 Raf8 22. Ng2 Bb6 23. f4 Bh3 24. Qd2 Ba5
25. Kh1 exd4 26. Qxd4 Bb6 27. Qd2 Kh8 28. Bc4 a5 29. Rf3 Bxg2+ 30. Kxg2 g5 31.
f5 Qe5 32. Be6 Bc5 33. Re2 Rd8 34. Rd3 Kh7 35. Qc2 b5 36. b4 Bb6 37. a3 Kh8 38.
Rd1 Rff8 39. Qd3 Rfe8 40. c4 bxc4 41. Qxc4 axb4 42. Qxc6 Qc5 43. Rc2 Qxc6 44.
Rxc6 Bc5 45. e5 bxa3 46. exd6 Bb4 47. d7 Rf8 48. Rc8 Be7 49. Kf3 Bf6 50. Rd3
Rxc8 51. dxc8=Q Rxc8 52. Rxa3 Rc3+ 1/2-1/2

[Event "Copa IPD"]
[Site "?"]
[Date "2013.01.24"]
[Round "4"]
[White "Martínez, José"]
[Black "Contreras, José"]
[Result "1-0"]
[ECO "B09"]
[PlyCount "87"]

1. e4 d6 2. d4 Nf6 3. Nc3 g6 4. f4 Bg7 5. Nf3 O-O 6. Bd3 Na6 7. O-O c5 8. d5
Rb8 9. a4 Nb4 10. Bc4 e6 11. dxe6 fxe6 (11... Bxe6 12. Bxe6 fxe6 13. Qe2 Qe7
14. Nb5 a6 15. Nxd6 Qxd6 16. e5 Qd5 17. exf6 Bxf6 $13 {0-1 (36) Matsenko,S 
(2468)-Demchenko,A (2603) St Petersburg 2012}) 12. Qe2 d5 (12... Nc6 13. f5
gxf5 14. exf5 d5 15. Rd1 Nd4 $15 {Markgraf,A-Visser,D Hermannen 1997 1/2-1/2 
(42)}) 13. Rd1 $36 Qe8 14. exd5 exd5 15. Nxd5 Nbxd5 16. Qxe8 Rxe8 17. Bxd5+
Nxd5 18. Rxd5 b6 (18... Bf5 $142 19. Rxc5 Re2 $44) 19. Kf2 Bf5 20. c3 Rb7 21.
a5 Be4 22. Rd2 b5 23. Re2 b4 24. Bd2 Bc6 25. Rxe8+ Bxe8 26. Re1 bxc3 27. Bxc3
Bxc3 28. bxc3 Bc6 29. Ne5 Ba4 30. Nd3 c4 31. Nc5 Rb2+ 32. Re2 Rxe2+ 33. Kxe2
Bc6 34. g3 Kf7 35. Ke3 Kf6 36. Kd4 Kf5 37. Kxc4 Kg4 38. Nd3 Kh3 39. Ne5 Bb7 40.
g4 Bc8 41. Kd4 h5 42. f5 hxg4 43. fxg6 Kxh2 44. g7 1-0

[Event "Copa IPD"]
[Site "?"]
[Date "2013.01.24"]
[Round "4"]
[White "Píncipe, Gerson"]
[Black "Pacheco, Marco"]
[Result "1/2-1/2"]
[ECO "E11"]
[PlyCount "50"]

1. d4 Nf6 2. Nf3 e6 3. c4 Bb4+ 4. Bd2 Qe7 5. g3 Nc6 6. Bg2 Bxd2+ 7. Qxd2 Ne4 8.
Qc2 Qb4+ 9. Nc3 Nxc3 10. Qxc3 Qxc3+ 11. bxc3 Na5 (11... b6 12. Ne5 Bb7 13. Nxc6
Bxc6 14. Bxc6 dxc6 15. e3 {1/2-1/2 (15) Amin,B (2560)-El Gindy,E (2526) Abu
Dhabi 2008}) 12. c5 b6 $11 (12... Rb8 13. O-O b6 14. cxb6 cxb6 15. e4 Ba6 16.
Rfd1 Rc8 $36 {Breier,A (2225)-Arnold,F (2355) Budapest 1995 1/2-1/2 (42)}) 13.
Nd2 Bb7 14. Bxb7 Nxb7 15. Rb1 Ke7 16. O-O Rab8 17. Nb3 bxc5 18. dxc5 Nd8 19.
Na5 d6 20. Rfd1 Rxb1 21. Rxb1 Kd7 22. e4 Nc6 23. Nxc6 Kxc6 24. cxd6 cxd6 25.
Kf1 Rf8 1/2-1/2

[Event "Copa IPD"]
[Site "?"]
[Date "2013.01.24"]
[Round "4"]
[White "Donayre, Bertín"]
[Black "Príncipe , Alexander"]
[Result "1/2-1/2"]
[ECO "C18"]
[PlyCount "100"]

1. e4 e6 2. d4 d5 3. Nc3 Bb4 4. e5 c5 5. a3 Bxc3+ 6. bxc3 Ne7 7. Qg4 Qc7 8.
Qxg7 Rg8 9. Qxh7 cxd4 10. Ne2 Nbc6 11. f4 Bd7 12. Qd3 dxc3 13. Qxc3 O-O-O 14.
Rb1 d4 15. Qc5 Nf5 16. Rg1 b6 (16... Be8 17. g4 Nh4 18. Rg3 Rd5 19. Qc4 Kb8 20.
h3 Qd8 21. Bd2 f6 22. exf6 Qxf6 23. Rgb3 Rg7 24. Kd1 Qf8 25. f5 Rc5 26. Qd3
exf5 27. Qg3+ Ka8 28. Qxh4 fxg4 29. Bg2 Rh5 {1-0 (43) Lindberg,B (2409)-Smith,
A (2491) Falun 2012}) 17. Qc4 f6 18. exf6 Nd6 19. Qa6+ Kb8 20. a4 e5 (20... Bc8
21. Qd3 Ne8 22. a5 Nxa5 23. Nxd4 Nxf6 24. Nb5 Rxd3 25. Nxc7 Rh3 26. Bb2 Re3+
27. Kd2 Ng4 {1-0 (38) Leemans,R (2346)-Bernal Caamano,J (2121) ICCF email 2008}
) 21. a5 b5 22. Ba3 Ka8 23. fxe5 Nc4 24. Bd6 Nxd6 25. exd6 Qxd6 26. f7 Rgf8 27.
g3 Rxf7 28. Bg2 b4 29. Qc4 Re7 30. Rf1 Rde8 31. Rf2 d3 32. cxd3 Kb8 33. Kf1 Qh6
34. Bxc6 Bxc6 35. Qf4+ Qxf4 36. Nxf4 Kc7 37. Rc2 Kd6 38. Rxb4 Re1+ 39. Kf2 Rh1
40. Re2 Rxh2+ 41. Ke1 Rhxe2+ 42. Nxe2 Re5 43. Rd4+ Ke7 44. Kd2 Rxa5 45. Rc4 Bd5
46. Rc1 Bf3 47. Nc3 Rg5 48. Ra1 Rxg3 49. Rxa7+ Kd6 50. Ra6+ Ke5 1/2-1/2

[Event "Copa IPD"]
[Site "?"]
[Date "2013.01.24"]
[Round "4"]
[White "Aliaga, Ingrid"]
[Black "Arias , Mario"]
[Result "1/2-1/2"]
[ECO "B38"]
[PlyCount "60"]

1. e4 c5 2. Nf3 d6 3. c4 Nc6 4. Nc3 g6 5. d4 cxd4 6. Nxd4 Bg7 7. Be3 Nf6 8. Be2
Nd7 9. O-O O-O 10. Qd2 Nxd4 11. Bxd4 Bxd4 12. Qxd4 Qb6 13. Qd2 Nc5 (13... Nf6
14. Kh1 Be6 15. f4 Rac8 16. b3 Qa5 17. Rad1 Qc5 18. Bd3 a6 19. a4 Bd7 20. Qe1
Bc6 {Iordachescu,V (2646)-Idani,P (2406) Baku 2011 1/2-1/2 (43)}) 14. Nd5 Qd8
15. Qe3 Be6 16. b4 Nd7 17. Rac1 a5 18. a3 Bxd5 19. exd5 axb4 20. axb4 Ra4 21.
Qb3 Qa8 22. c5 Ra3 23. Qc4 Rc8 24. Qb5 Nf6 25. Bf3 Qa6 26. Qxa6 bxa6 27. c6
Rxf3 28. gxf3 Nxd5 29. Rc4 Nc7 30. Re1 Rb8 1/2-1/2

[Event "Copa IPD"]
[Site "?"]
[Date "2013.01.24"]
[Round "5"]
[White "Vera Sigueñas, Deivy"]
[Black "Cori, Jorge"]
[Result "1/2-1/2"]
[ECO "C45"]
[PlyCount "49"]

1. e4 e5 2. Nf3 Nc6 3. d4 exd4 4. Nxd4 Bc5 5. Nxc6 bxc6 6. Bd3 Ne7 7. Nd2 (7.
Qe2 O-O 8. Be3 Bb6 9. Nd2 d6 10. Nc4 Be6 11. Nxb6 axb6 12. O-O Qd7 $13 {Borgo,
G (2426)-Harikrishna,P (2659) Beijing 2008 0-1 (36)}) 7... d6 8. Nb3 Bb6 9. Bd2
(9. f4 Ng6 10. Qf3 d5 (10... O-O 11. Bd2 a5 $36) 11. Bd2 Qh4+ 12. g3 Bg4 $36 {
1-0 (22) Timofeev,S (1903)-Kovalenko,S Sterlitamak 2012}) 9... a5 (9... Ng6
$142) 10. a4 Be6 11. Bc3 O-O 12. Qd2 c5 $11 13. Qe2 Ng6 14. Nd2 c6 15. Qf3 d5
16. b3 Bc7 17. g3 Rb8 18. Rd1 Qd7 19. Be2 f5 20. exd5 cxd5 21. O-O f4 22. Qh1
Qf7 23. Bb2 Kh8 24. Qf3 d4 25. Qh5 1/2-1/2

[Event "Copa IPD"]
[Site "?"]
[Date "2013.01.24"]
[Round "5"]
[White "Cori, Deysi"]
[Black "Leiva, Giuseppe"]
[Result "0-1"]
[ECO "D05"]
[PlyCount "38"]

1. d4 Nf6 2. Nf3 e6 3. e3 c5 4. Bd3 d5 5. b3 Nc6 6. Bb2 Bd6 7. Nbd2 b6 8. O-O
Bb7 9. Ne5 O-O 10. a3 Rc8 11. f4 Ne7 12. Rf3 (12. Qe2 Ne4 13. dxc5 Nxc5 14.
Bxh7+ Kxh7 15. Qh5+ Kg8 16. Rf3 f6 $17 {0-1 (35) Kosic,D (2517)-Balogh,C (2668)
Hungary 2012}) 12... Ne4 $1 $36 (12... cxd4 13. exd4 Rc7 14. Qe2 Qc8 15. Re1
$11 {Cherednichenko,S (2293)-Hansen,S (2577) Helsingor 2012 0-1 (42)}) 13. Rh3
cxd4 14. exd4 f6 15. Nxe4 dxe4 16. Bc4 Bd5 17. Qh5 h6 18. Bxd5 Nxd5 19. Ng6
Rxc2 0-1

[Event "Copa IPD"]
[Site "?"]
[Date "2013.01.24"]
[Round "5"]
[White "Serrano, David"]
[Black "Cuéllar, Diego"]
[Result "0-1"]
[ECO "A01"]
[PlyCount "38"]

1. b3 c5 2. Bb2 Nc6 3. e3 d5 4. Bb5 Qb6 (4... a6 5. Bxc6+ bxc6 6. f4 Nf6 7. Nf3
a5 8. a4 g6 9. O-O Bg7 10. d3 O-O 11. Qe1 c4 $11 {Mamedyarov,S (2752)-Bacrot,E
(2695) Moscow 2007 0-1 (34)}) 5. Bxc6+ Qxc6 6. Nf3 f6 7. Nh4 (7. d4 Bg4 8. Nc3
e6 9. h3 Bh5 10. Qe2 Rc8 11. Ne5 Bxe2 12. Nxc6 Rxc6 13. Kxe2 cxd4 14. exd4 Kf7
$15 {0-1 (19) Souevamanien,P (2190)-Mohebbi,J (2283) France 2002}) 7... Nh6 $11
8. Qh5+ Nf7 9. f4 g6 10. Qf3 Be6 11. Nc3 g5 12. fxg5 fxg5 13. Nf5 d4 14. Ne4
Ne5 15. Qh5+ Bf7 16. Nfd6+ exd6 17. Nf6+ Kd8 18. Qxg5 Be7 19. Qf4 Bg6 0-1

[Event "Copa IPD"]
[Site "?"]
[Date "2013.01.24"]
[Round "5"]
[White "Príncipe, Alexander"]
[Black "Príncipe, Gerson"]
[Result "1/2-1/2"]
[ECO "B33"]
[PlyCount "20"]

1. e4 c5 2. Nf3 e6 3. d4 cxd4 4. Nxd4 Nc6 5. Nc3 Nf6 6. Ndb5 d6 7. Bf4 e5 8.
Bg5 a6 9. Na3 b5 10. Nd5 Be7 1/2-1/2

[Event "Copa IPD"]
[Site "?"]
[Date "2013.01.24"]
[Round "5"]
[White "Pacheco, Marco"]
[Black "Martínez, José"]
[Result "1-0"]
[ECO "A59"]
[PlyCount "105"]

1. d4 Nf6 2. c4 c5 3. d5 b5 4. cxb5 a6 5. bxa6 g6 6. Nc3 Bxa6 7. e4 Bxf1 8.
Kxf1 d6 9. g3 Bg7 10. Kg2 O-O 11. Nf3 Nbd7 12. Re1 Ng4 13. Bf4 Qa5 (13... Qb6
14. Qc2 Rfb8 15. Rab1 Qa6 16. h3 Nge5 17. Nxe5 Nxe5 18. Bxe5 Bxe5 19. b3 Rb4
20. Na4 Rab8 21. Rbc1 Qa8 {Bareev,E (2634)-Nepomniachtchi,I (2626) St
Petersburg 2009 1/2-1/2 (43)}) 14. Rc1 Rfb8 15. Re2 Qb4 16. Rcc2 (16. h3 Nge5
17. Bxe5 Nxe5 18. Nxe5 Bxe5 19. Rcc2 Bxc3 20. bxc3 Qc4 $44 {Danner,G (2435)
-Jung,K (2100) Passau 1996 1-0 (45)}) 16... Nge5 $44 17. Bxe5 Bxe5 18. Qd2 Bxc3
19. bxc3 Qc4 20. e5 Nb6 21. Re3 Nxd5 22. Rd3 e6 23. exd6 Rd8 24. Kg1 Rxd6 25.
Ne5 Qe4 26. Qe2 Qxe2 27. Rxe2 Rda6 28. c4 Nb4 29. Rd7 R6a7 30. Red2 f6 31. Ng4
Rxd7 32. Rxd7 Rf8 33. a4 f5 34. Nh6+ Kh8 35. Nf7+ Kg8 36. Ng5 Ra8 37. Nxe6 Rxa4
38. Rg7+ Kh8 39. Rc7 h6 40. Nxc5 Ra1+ 41. Kg2 Rc1 42. Nd7 Kg8 43. Ne5 Rc2 44.
Rb7 Na6 45. Rb6 Nc5 46. Rxg6+ Kf8 47. Rf6+ Ke7 48. Rxf5 Ke6 49. g4 Ne4 50. h3
Nd6 51. Rh5 Ne4 52. Nd3 Rd2 53. Re5+ 1-0

[Event "?"]
[Site "?"]
[Date "2013.01.24"]
[Round "5"]
[White "Requejo, Oswaldo"]
[Black "Donayre, Bertin"]
[Result "0-1"]
[ECO "A57"]
[PlyCount "82"]

1. d4 Nf6 2. c4 c5 3. d5 b5 4. a4 b4 5. g3 d6 6. Bg2 g6 7. b3 Bg7 8. Bb2 O-O 9.
Nd2 a5 (9... Bb7 10. Ngf3 e6 11. dxe6 fxe6 12. O-O Nbd7 13. Qc2 Qe7 14. Rad1
Rae8 15. Ne1 Bxg2 16. Nxg2 d5 17. e3 Ng4 {1/2-1/2 (17) Gasanov,E (2414)-Das,A 
(2402) Moscow 2006}) 10. Nh3 Ra7 11. O-O e5 12. dxe6 fxe6 13. Qc2 Bb7 14. e4 (
14. Rad1 Bxg2 15. Kxg2 Nc6 16. Bxf6 Bxf6 17. Qe4 Nd4 18. Nf4 Be5 19. e3 Bxf4
20. exd4 Bxd2 21. Qxe6+ Kg7 22. Rxd2 Re7 {Krupkova,P (2195)-Vodicka,V Czechia
1995 1-0 (43)}) 14... Nc6 15. Ng5 Qe7 16. Bh3 e5 17. f4 Nh5 18. Be6+ Kh8 19.
Bd5 exf4 20. Ndf3 Be5 21. Ne6 Rf6 22. g4 Rxe6 23. Bxe6 Nf6 24. g5 Qxe6 25. gxf6
Qxf6 26. Bxe5 dxe5 27. Rad1 Nd4 28. Nxd4 exd4 29. Rfe1 Bc6 30. Qf2 Rf7 31. h4
g5 32. e5 Qf5 33. e6 Re7 34. Qe2 Qh3 35. Qe5+ Kg8 36. Re4 Qg3+ 37. Kh1 Qxh4+
38. Kg1 Qg3+ 39. Kh1 Bxe4+ 40. Qxe4 Qh3+ 41. Kg1 Qe3+ 0-1

[Event "?"]
[Site "?"]
[Date "2013.01.24"]
[Round "5"]
[White "Lopez, Dante"]
[Black "Fernandez, Fernando"]
[Result "1-0"]
[ECO "A13"]
[PlyCount "79"]

1. Nf3 Nf6 2. c4 e6 3. g3 a6 4. Bg2 b5 5. b3 Bb7 6. O-O c5 7. d3 (7. Nc3 Qb6 8.
Re1 Nc6 9. e3 bxc4 10. bxc4 Qc7 11. Rb1 Be7 12. d4 cxd4 13. exd4 O-O 14. Bf4 d6
15. d5 Nd8 16. Qb3 Nd7 17. Be3 Rb8 18. Ba7 Rc8 19. Nd4 Ba8 {Ribli,Z (2554)
-Chuchelov,V (2543) Germany 2012 1-0 (36)}) 7... Qb6 8. Bb2 Be7 9. Nbd2 Nc6 10.
e3 O-O 11. Qe2 d5 12. Ne5 Nxe5 13. Bxe5 Rfd8 14. Rfd1 (14. Nf3 dxc4 15. dxc4
Be4 16. Rfd1 Qb7 17. Ne1 Bxg2 18. Nxg2 h6 19. Nf4 Rac8 20. Nh5 {Keda,
P-Boguslavsky,O Evpatoria 2001 0-1 (75)}) 14... Rd7 15. Nf3 Rad8 16. h3 a5 17.
cxb5 Qxb5 18. Qc2 Rc8 19. Rac1 Qa6 20. Rd2 a4 21. bxa4 Bc6 22. Qb1 Rb7 23. Rb2
Rxb2 24. Bxb2 Bxa4 25. Bf1 Nd7 26. Ne5 Nf8 27. Bc3 f6 28. Nf3 Qa8 29. Be2 Rb8
30. Qa1 Qb7 31. Nd2 Qd7 32. Bf1 Rd8 33. Rb1 Qa7 34. Qb2 Bc6 35. Qb6 Qa8 36. Qb3
Nd7 37. Qc2 Rc8 38. h4 Ba4 39. Qc1 Bd6 40. Bh3 1-0

[Event "?"]
[Site "?"]
[Date "2013.01.24"]
[Round "5"]
[White "Contreras, Jose"]
[Black "Aliaga, Ingrid"]
[Result "1/2-1/2"]
[ECO "D23"]
[PlyCount "75"]

1. d4 d5 2. c4 dxc4 3. Nf3 Nf6 4. Qa4+ Nbd7 5. Nc3 e6 6. Qxc4 (6. e4 a6 7. Bxc4
c6 8. Qd1 b5 9. Bd3 Bb7 10. e5 Nd5 11. Nxd5 cxd5 12. Ng5 Be7 13. h4 Qb6 {
Mamedyarov,S (2761)-Naiditsch,A (2684) Dortmund 2010 0-1 (35)}) 6... a6 7. a4
c5 8. e3 cxd4 9. exd4 Nb6 10. Qb3 Nbd5 11. Be2 b6 (11... Be7 12. O-O O-O 13.
Ne5 Ne8 14. Bf3 Nec7 15. Rd1 Nb4 16. Ne4 Ncd5 17. Bd2 Rb8 {1/2-1/2 (28) Nowak,
M (2052)-Manyoki,A (2053) Herceg Novi 2008}) 12. O-O Be7 13. Ne5 Bb7 14. a5 O-O
15. Nxd5 Nxd5 16. axb6 Qxb6 17. Qxb6 Nxb6 18. Bd2 Rfc8 19. Rfc1 Rxc1+ 20. Rxc1
Rc8 21. Rxc8+ Bxc8 22. Nc6 Bd6 23. Nb4 Bxb4 24. Bxb4 Bb7 25. g3 f6 26. h4 Kf7
27. Bd3 g6 28. Kf1 Ke8 29. Ke2 Kd7 30. f3 Nd5 31. Bd2 Ne7 32. g4 Nc6 33. h5
Nxd4+ 34. Ke3 Nxf3 35. Bc3 f5 36. hxg6 hxg6 37. gxf5 gxf5 38. Bxa6 1/2-1/2

[Event "?"]
[Site "?"]
[Date "2013.01.24"]
[Round "5"]
[White "Chumpitaz, Ann"]
[Black "Cori, Kevin"]
[Result "0-1"]
[ECO "B48"]
[PlyCount "118"]

1. e4 c5 2. Nf3 e6 3. d4 cxd4 4. Nxd4 Nc6 5. Nc3 Qc7 6. Be3 a6 7. Qd2 Nf6 8. f3
Bb4 9. g4 O-O 10. O-O-O Ne5 (10... b5 11. g5 Ne8 12. Kb1 Bb7 13. Nxc6 Bxc6 14.
h4 f5 15. gxf6 Nxf6 16. Rg1 Rf7 17. Bd3 Raf8 18. a3 Be7 19. Ne2 Nh5 {Caruana,F
(2736)-Socko,B (2636) Moscow 2012 1-0 (64)}) 11. g5 Ne8 12. h4 b5 13. h5 Ba5 (
13... Bb7 14. g6 fxg6 15. hxg6 Nxg6 16. Qg2 Bxc3 17. bxc3 Nf6 18. Bd3 Ne5 19.
Rdg1 Rf7 20. Kb1 Qxc3 21. Nb3 Qc7 22. Bg5 Kh8 {Huerga Leache,M (2456)-Franco
Alonso,A (2480) San Sebastian 2009 1/2-1/2 (67)}) 14. Kb1 d6 15. f4 b4 16. Na4
b3 17. Qe2 bxa2+ 18. Ka1 Bd7 19. fxe5 Bxa4 20. exd6 Nxd6 21. g6 Rab8 22. Nb3
Nxe4 23. gxh7+ Kh8 24. h6 Bc3 25. hxg7+ Bxg7 26. Bd4 e5 27. Rg1 f5 28. Rxg7
Qxg7 29. Bc5 Rfc8 30. Ba3 Rxc2 31. Qxc2 Bxb3 32. Qc1 Bxd1 33. Qxd1 Qc7 34. Kxa2
Qf7+ 35. Ka1 Qb3 36. Qc1 Rd8 37. Be2 Qf7 38. Bb4 f4 39. Qc2 Ng5 40. Bc3 Qf6 41.
Bc4 f3 42. Qh2 Re8 43. Qh5 Rc8 44. Qh2 Re8 45. Qh5 Re7 46. Bb4 Rg7 47. Qe8+
Kxh7 48. Bd3+ e4 49. Bxe4+ Nxe4 50. Qxe4+ Rg6 51. Qb7+ Kh6 52. Bd2+ Kh5 53.
Qh7+ Kg4 54. Qh2 Qd4 55. Bc3 Qa4+ 56. Kb1 Qd1+ 57. Ka2 Re6 58. Qh7 Qd5+ 59. Ka1
f2 0-1

[Event "?"]
[Site "?"]
[Date "2013.01.24"]
[Round "5"]
[White "Arias, Mario"]
[Black "Suasnabar, Jesus"]
[Result "0-1"]
[ECO "D32"]
[PlyCount "58"]

1. d4 d5 2. c4 e6 3. Nf3 c5 4. cxd5 exd5 5. e3 Nc6 6. dxc5 Bxc5 7. Be2 Nf6 8.
O-O O-O 9. Nbd2 Be6 (9... Re8 10. Nb3 Bd6 11. Nbd4 Bg4 12. b3 Rc8 13. Bb2 Bb8
14. Rc1 Qd6 15. g3 Bh3 16. Re1 Ne4 17. Nh4 Qd7 18. Bf1 Be5 19. Bxh3 Qxh3 20.
Nhf3 Bf6 {Werner,D (2300)-Horvath,A (2524) Zalakaros 2008 1/2-1/2 (39)}) 10.
Nb3 Bb6 11. Bd2 Ne4 12. Be1 Qf6 13. Nfd4 Qh6 14. Rc1 Rac8 15. Nxc6 Rxc6 16. Ba5
Rxc1 17. Qxc1 Rc8 18. Qd1 Nxf2 19. Rxf2 Bxe3 20. Bd2 Bxf2+ 21. Kxf2 Qf6+ 22.
Kg1 Qxb2 23. Bd3 Qxa2 24. Nd4 Qa3 25. Qb1 h6 26. h3 Qe7 27. Bh7+ Kh8 28. Bd3 b6
29. Qa1 Kg8 {Ilegible} 0-1

[Event "?"]
[Site "?"]
[Date "2013.01.24"]
[Round "5"]
[White "Peña, Hugo"]
[Black "Mamani, Joan Franco"]
[Result "0-1"]
[ECO "A70"]
[PlyCount "80"]

1. d4 Nf6 2. c4 e6 3. Nf3 c5 4. d5 exd5 5. cxd5 d6 6. Nc3 g6 7. e4 Bg7 8. Bb5+
Bd7 9. a4 O-O 10. O-O a6 11. Bc4 Bg4 12. h3 Bxf3 13. Qxf3 Nbd7 14. Bf4 Ne8 (
14... Qe7 15. Qg3 Ne8 16. Rfe1 h6 17. h4 Kh7 18. Qh2 Ne5 19. Be2 Rb8 20. Bg3
Qc7 21. f4 Nd7 22. Bf3 b5 23. axb5 axb5 24. e5 b4 25. Ne4 dxe5 26. fxe5 Nxe5 {
Manigandan,S (2109)-Valsecchi,A (2354) Chennai 2011 1/2-1/2 (73)}) 15. Qe2 (15.
Qg3 Ne5 16. Be2 f5 17. exf5 Rxf5 18. Bg4 Rf8 19. Be6+ Kh8 20. Ne4 Nf6 {0-1 (35)
Rademakers,M (2041)-Zelbel,P (2345) Vlissingen 2010}) 15... Qa5 16. Ra3 Ne5 17.
Ba2 Qc7 18. Bh2 Nd7 19. Bb1 Bd4 20. Kh1 Ng7 21. Rc1 Rfe8 22. Qd2 Rac8 23. Ne2
Bf6 24. f4 b5 25. axb5 axb5 26. b4 Qb7 27. Re3 Nb6 28. bxc5 Nc4 29. Rxc4 bxc4
30. Bc2 Rxc5 31. Nd4 c3 32. Qd3 Qb2 33. Nc6 Qc1+ 34. Bg1 Ra8 35. g4 Ra1 36. Rg3
Qxf4 37. Kg2 Qd2+ 38. Qxd2 Rxg1+ 39. Kxg1 cxd2 40. Ba4 Rc1+ $19 0-1

[Event "?"]
[Site "?"]
[Date "2013.01.25"]
[Round "6"]
[White "Leiva, Giuseppe"]
[Black "Cori, Jorge"]
[Result "0-1"]
[ECO "A12"]
[PlyCount "54"]
[SourceDate "2013.01.25"]

1. Nf3 d5 2. c4 c6 3. e3 Nf6 4. b3 Bg4 5. Bb2 Nbd7 6. Be2 e6 7. Nc3 Bd6 8. O-O
O-O 9. Rc1 Qe7 (9... a6 10. d4 b5 11. Nd2 Bxe2 12. Qxe2 bxc4 13. bxc4 Bxh2+ 14.
Kxh2 Qb8+ 15. Kg1 Qxb2 16. Nb3 Qxe2 17. Nxe2 a5 18. Rc2 Ne4 {Pinter,J (2530)
-Varga,Z (2525) Hungary 2006 1/2-1/2 (39)}) 10. cxd5 Bxf3 (10... exd5 11. Nd4
Bxe2 12. Qxe2 g6 13. Nf3 Ba3 14. d3 Rfe8 15. Bxa3 Qxa3 16. Nb1 Qe7 17. Qb2 Ng4
18. d4 f5 {1/2-1/2 (30) Kleeschaetzky,R (2265)-Arkhangelsky,B (2405) Berlin
1997}) 11. Bxf3 exd5 12. d3 Ne5 13. Be2 Rad8 14. Nb1 Rfe8 15. Nd2 h5 16. h3 Bc7
17. Re1 Qd6 18. f4 Ng6 19. Bxf6 Qxf6 20. Bxh5 d4 21. Bxg6 dxe3 22. Nc4 Qxf4 23.
Bxf7+ Qxf7 24. Qg4 Rd4 25. Rf1 Rxg4 26. Rxf7 Kxf7 27. hxg4 Bg3 0-1

[Event "?"]
[Site "?"]
[Date "2013.01.25"]
[Round "6"]
[White "Donayre, Bertin"]
[Black "Vera, Deivy"]
[Result "1/2-1/2"]
[ECO "B33"]
[PlyCount "80"]
[SourceDate "2013.01.25"]

1. e4 c5 2. Nf3 Nc6 3. Nc3 Nf6 4. d4 cxd4 5. Nxd4 e5 6. Ndb5 d6 7. Bg5 a6 8.
Na3 b5 9. Bxf6 gxf6 10. Nd5 Bg7 11. Bd3 Ne7 12. Nxe7 Qxe7 13. c4 O-O 14. O-O f5
15. Qh5 bxc4 (15... Qb7 16. Rfe1 d5 17. exd5 e4 18. Bf1 Bxb2 19. Rab1 Bg7 20.
Nc2 Qd7 21. g3 Qd6 22. Ne3 f4 23. Nf5 Bxf5 24. Qxf5 e3 25. Qxf4 Qxf4 26. gxf4
exf2+ 27. Kxf2 bxc4 28. Bxc4 Rfc8 29. Bb3 {Harikrishna,P (2693)-Wang Yue (2690)
Zaozhuang 2012 1-0 (45)}) 16. Nxc4 d5 17. exd5 e4 18. Rfe1 Qc5 19. Bf1 Rb8 20.
Rad1 Rd8 21. d6 (21. b3 Rxd5 22. Rxd5 Qxd5 23. Rd1 Qe6 24. Rd8+ Bf8 25. Qg5+ {
1-0 (26) Hort,V (2546)-Maurer,F (2073) Interlaken 2003}) 21... Be6 22. Rxe4 Rb5
23. Rh4 h6 24. b3 Qc6 25. Rf4 Rd5 26. Rxd5 Qxd5 27. g3 Qb7 28. Ne3 Rxd6 29.
Nxf5 Bxf5 30. Qxf5 Rf6 31. Qxf6 Bxf6 32. Rxf6 a5 33. Bc4 Qe7 34. Rxf7 Qe1+ 35.
Kg2 Qe4+ 36. Rf3+ Kg7 37. g4 h5 38. gxh5 Kh6 39. h3 Kxh5 40. Kf1 Qb1+ 1/2-1/2

[Event "?"]
[Site "?"]
[Date "2013.01.25"]
[Round "6"]
[White "Cori, Deysi"]
[Black "Pacheco, Marco"]
[Result "1/2-1/2"]
[ECO "D19"]
[PlyCount "28"]
[SourceDate "2013.01.25"]

1. d4 d5 2. c4 c6 3. Nf3 Nf6 4. Nc3 dxc4 5. a4 Bf5 6. e3 e6 7. Bxc4 Bb4 8. O-O
O-O 9. Qe2 Ne4 10. Nxe4 Bxe4 11. Nd2 $146 (11. Bd3 Bxd3 12. Qxd3 Nd7) 11... Bg6
$11 12. Nf3 Be4 13. Nd2 Bg6 14. Nf3 Be4 1/2-1/2

[Event "?"]
[Site "?"]
[Date "2013.01.25"]
[Round "6"]
[White "Cuellar , Diego"]
[Black "Principe, Gerson"]
[Result "1-0"]
[ECO "B45"]
[PlyCount "69"]
[SourceDate "2013.01.25"]

1. e4 c5 2. Nf3 e6 3. d4 cxd4 4. Nxd4 Nf6 5. Nc3 Nc6 6. Ndb5 Bb4 7. a3 Bxc3+ 8.
Nxc3 d5 9. Bd3 O-O 10. O-O h6 11. Re1 (11. exd5 exd5 12. Re1 Bg4 13. Qd2 d4 14.
Ne4 Nd5 15. h3 Bf5 16. Ng3 Bxd3 17. Qxd3 Rc8 18. Bd2 {Huerga Leache,M (2433)
-Oms Fuentes,L (2338) Barcelona 2008 1/2-1/2 (78)}) 11... d4 12. Ne2 e5 13. Ng3
Be6 14. f4 exf4 (14... Bg4 15. Qd2 Nh5 16. Nxh5 Bxh5 17. Qf2 exf4 18. Bxf4 Bg6
19. Qg3 Re8 20. Bc4 Kh7 21. Bd5 {Velasco,S (2287)-Samakov,N (2340) Dresden
2008 1-0 (44)}) 15. Bxf4 Bg4 16. Qd2 Nh5 17. Nxh5 Bxh5 18. e5 Qd7 19. Bxh6 Qe6
20. Bf4 Bg6 21. Rad1 Rad8 22. Qf2 Bxd3 23. Rxd3 Rd5 24. Qh4 Nxe5 25. Bxe5 Rxe5
26. Rxe5 Qxe5 27. h3 Rc8 28. Rxd4 Qe3+ 29. Kh2 Qe5+ 30. Kg1 Qe3+ 31. Kh2 Qe5+
32. Kh1 g6 33. c3 Qe2 34. Qf6 Re8 35. Rd7 1-0

[Event "?"]
[Site "?"]
[Date "2013.01.25"]
[Round "6"]
[White "Suaanabar, Jesus"]
[Black "Principe, Alexander"]
[Result "0-1"]
[ECO "B37"]
[PlyCount "61"]
[SourceDate "2013.01.25"]

1. e4 c5 2. Nf3 d6 3. d4 cxd4 4. Nxd4 Nf6 5. f3 Nc6 6. c4 g6 7. Nc3 Bg7 8. Nc2
O-O 9. Be2 Be6 10. Be3 Nd7 11. Qd2 a6 12. O-O Rc8 13. Rac1 Na5 14. b3 b5 15.
Nd5 bxc4 16. bxc4 Nxc4 17. Bxc4 Rxc4 18. Ncb4 Bxd5 19. exd5 Rxc1 20. Rxc1 Nb8
21. Nc6 Nxc6 22. Rxc6 a5 23. Ra6 Qc8 24. Qxa5 Qf5 25. Qd2 Rb8 26. h3 Be5 27. f4
Rb1+ 28. Kh2 Rb2 29. Ra8+ Kg7 30. Qc1 Qe4 31. Qg1 0-1

[Event "?"]
[Site "?"]
[Date "2013.01.25"]
[Round "6"]
[White "Martinez, Jose"]
[Black "Requejo, Oswaldo"]
[Result "0-1"]
[ECO "B69"]
[PlyCount "108"]
[SourceDate "2013.01.25"]

1. e4 c5 2. Nf3 d6 3. d4 cxd4 4. Nxd4 Nf6 5. Nc3 Nc6 6. Bg5 e6 7. Qd2 Be7 8.
O-O-O a6 9. f4 Bd7 10. Nf3 b5 11. Bxf6 gxf6 12. Kb1 b4 13. Ne2 a5 14. Ned4 Nxd4
15. Nxd4 Qb6 16. f5 e5 17. Nf3 Bc6 18. Bc4 Bxe4 19. Bd5 Bxd5 20. Qxd5 Rc8 21.
Qe4 Rg8 22. g3 h5 23. b3 Rg4 24. Qe2 Qc6 25. Rd2 d5 26. Rhd1 Re4 27. Qg2 d4 28.
Ne1 a4 29. bxa4 Re3 30. Qxc6+ Rxc6 31. Nd3 Ra6 32. Nb2 Rf3 33. Re2 Rxf5 34. Re4
Bc5 35. Nd3 Bd6 36. Nb2 Kd7 37. Nc4 Kc6 38. Nb2 Kd5 39. Rde1 Rc6 40. Nd3 Ra6
41. Nb2 Bf8 42. R4e2 Rf3 43. Rd1 Bd6 44. Rg2 f5 45. h3 e4 46. g4 fxg4 47. hxg4
h4 48. g5 h3 49. Rg4 h2 50. Rh4 Rf2 51. Rg4 Rc6 52. a5 Rfxc2 53. Rh4 Rg2 54.
Rh5 Be5 0-1

[Event "?"]
[Site "?"]
[Date "2013.01.25"]
[Round "6"]
[White "Fernandez, Fernando"]
[Black "Aliaga, Ingrid"]
[Result "1/2-1/2"]
[ECO "D27"]
[PlyCount "27"]
[SourceDate "2013.01.25"]

1. d4 d5 2. c4 dxc4 3. e3 Nf6 4. Bxc4 e6 5. Nf3 c5 6. O-O a6 7. Bb3 Be7 8. dxc5
Qxd1 9. Rxd1 Bxc5 10. Nc3 b5 11. Bd2 Nbd7 12. a4 b4 13. Ne2 a5 14. Rac1 1/2-1/2

[Event "?"]
[Site "?"]
[Date "2013.01.25"]
[Round "6"]
[White "Contreras, Jose"]
[Black "Mamani, Joan Franco"]
[Result "0-1"]
[ECO "B06"]
[PlyCount "84"]
[SourceDate "2013.01.25"]

1. e4 g6 2. Ne2 Bg7 3. g3 d5 4. Bg2 dxe4 5. Bxe4 Nf6 6. Bg2 O-O 7. O-O c6 8. d4
Bf5 9. Nd2 Nbd7 10. Nc4 Be4 11. f3 Bf5 12. Ne3 Qa5 13. Bd2 Qb6 14. Nxf5 gxf5
15. Rb1 Ne5 16. Be3 Ng6 17. Qd3 Nd5 18. Bf2 f4 19. c4 fxg3 20. hxg3 Qa6 21. Qc2
Nf6 22. Rfd1 e6 23. Rd3 Qa5 24. b4 Qg5 25. b5 Rac8 26. bxc6 bxc6 27. Rb7 a6 28.
Ra3 c5 29. Be3 Qh5 30. Ra5 Bh6 31. Bf2 e5 32. Rxa6 Bg7 33. g4 Qg5 34. dxe5 Qxe5
35. Ng3 Nh4 36. Nf5 Nxf5 37. Qxf5 Qc3 38. g5 Nh5 39. Bf1 Bd4 40. Rh6 Bxf2+ 41.
Kg2 Nf4+ 42. Qxf4 Qc2 0-1

[Event "?"]
[Site "?"]
[Date "2013.01.25"]
[Round "6"]
[White "Cori, Kevin"]
[Black "Lopez, Dante"]
[Result "1/2-1/2"]
[ECO "B06"]
[PlyCount "79"]
[SourceDate "2013.01.25"]

1. e4 g6 2. d4 c6 3. Nc3 d6 4. Be3 b5 5. a3 Nd7 6. f3 a6 7. Qd2 Bb7 8. h4 Qc7
9. g4 h5 10. gxh5 Rxh5 11. Nge2 Ngf6 12. Ng3 Rh8 13. Be2 e5 14. f4 O-O-O 15.
O-O-O exd4 16. Bxd4 c5 17. Bf2 b4 18. axb4 cxb4 19. Nd5 Nxd5 20. exd5 b3 21.
Bd4 bxc2 22. Qxc2 Qxc2+ 23. Kxc2 Rh7 24. Bc4 Bg7 25. Ne4 Bxd4 26. Nxd6+ Kc7 27.
Nxb7 Kxb7 28. Rxd4 Rdh8 29. Ra1 Rxh4 30. Bxa6+ Kb6 31. Ra3 Rh2+ 32. Kb1 R2h3
33. Bd3 Kc5 34. Rc4+ Kxd5 35. Ra5+ Ke6 36. Rd4 Rh1+ 37. Ka2 Nf8 38. Bc4+ Kf6
39. Rd6+ Ne6 40. Bxe6 1/2-1/2

[Event "?"]
[Site "?"]
[Date "2013.01.25"]
[Round "6"]
[White "Palacios, Efrain"]
[Black "Peña, Hugo"]
[Result "1/2-1/2"]
[ECO "E98"]
[PlyCount "51"]
[SourceDate "2013.01.25"]

1. c4 Nf6 2. Nc3 g6 3. Nf3 Bg7 4. e4 d6 5. d4 O-O 6. Be2 e5 7. O-O Nc6 8. d5
Ne7 9. Ne1 Ne8 10. Nd3 f5 11. Bd2 c6 12. f3 c5 13. a3 Kh8 14. b4 b6 15. a4 a5
16. bxc5 bxc5 17. Rb1 f4 18. Qb3 g5 19. g4 fxg3 20. hxg3 Ng6 21. Kg2 Bf6 22.
Rh1 Ra7 23. Be3 Rb7 24. Nb5 Rg7 25. g4 Nh4+ 26. Kg3 1/2-1/2

[Event "?"]
[Site "?"]
[Date "2013.01.25"]
[Round "6"]
[White "Arias, Mario"]
[Black "Serrano, David"]
[Result "1/2-1/2"]
[ECO "A56"]
[PlyCount "66"]
[SourceDate "2013.01.25"]

1. d4 c5 2. d5 e5 3. c4 d6 4. Nc3 Be7 5. e4 Nf6 6. Be2 Nbd7 7. Be3 Nf8 8. a3
Ng6 9. g3 h5 10. h3 h4 11. Bf3 Bd7 12. Rc1 Qc8 13. g4 Nh7 14. Bg2 Bg5 15. Nce2
Bxe3 16. fxe3 Ng5 17. Nc3 O-O 18. Nf3 Nxf3+ 19. Qxf3 Qd8 20. O-O Qg5 21. Nb1
Qe7 22. Rf2 a5 23. Bf1 a4 24. Rg2 Qg5 25. Nd2 f6 26. Qf2 Qh6 27. Nf3 Ra6 28.
Rb1 Rb6 29. Nd2 Nh8 30. Bd3 Nf7 31. Kh2 Ng5 32. Rgg1 Ra8 33. Rbc1 Bc8 1/2-1/2

[Event "?"]
[Site "?"]
[Date "2013.01.25"]
[Round "7"]
[White "Cori, Jorge"]
[Black "Donayre, Bertin"]
[Result "1-0"]
[ECO "A57"]
[PlyCount "63"]
[SourceDate "2013.01.25"]

1. d4 Nf6 2. c4 c5 3. d5 b5 4. cxb5 a6 5. b6 e6 6. Nc3 Nxd5 7. Nxd5 exd5 8.
Qxd5 Nc6 9. e3 Be7 10. Nf3 Rb8 11. Bc4 O-O 12. O-O (12. Bd2 Rxb6 13. Bc3 Nb4
14. Qd1 d5 15. Be2 Bg4 16. O-O Bd6 17. g3 Be6 18. Qd2 Qe7 19. b3 Rd8 20. Qb2 f6
21. Rfd1 Qb7 22. Rd2 a5 {1/2-1/2 (27) Leung,H (2391)-Pyrich,G (2426) ICCF
email 2003}) 12... Rxb6 13. Qd2 d6 (13... Bf6 14. Rd1 Ne5 15. Bd5 Bb7 16. Bxb7
Rxb7 17. Nxe5 Bxe5 $36 {0-1 (40) Fischdick,G (2245)-Kinsman,A (2430) Germany
1999}) 14. b3 Bf6 (14... d5 15. Qxd5 (15. Bxd5 Bf6 $15) 15... Qxd5 16. Bxd5 Bf6
$15) 15. Bb2 Bxb2 16. Qxb2 Na5 17. Bd5 Be6 18. Rfd1 Qc7 19. Rac1 Rfb8 20. Qd2
Bxd5 21. Qxd5 Rc6 22. Nd2 h6 23. h3 c4 24. Nxc4 Rb5 25. Qe4 Rbc5 26. Qd3 Rg5
27. Rc2 Qd7 28. f4 Rgc5 29. Ne5 Qe6 30. Nxc6 Rxc2 31. Qxc2 Qxe3+ 32. Kh1 1-0

[Event "?"]
[Site "?"]
[Date "2013.01.25"]
[Round "7"]
[White "Requejo, Oswaldo"]
[Black "Cori, Deysi"]
[Result "1/2-1/2"]
[ECO "D82"]
[PlyCount "152"]
[SourceDate "2013.01.25"]

1. d4 Nf6 2. c4 g6 3. Nc3 d5 4. Bf4 Bg7 5. e3 c5 6. dxc5 O-O $6 (6... Qa5 7.
Rc1 Ne4 8. Nge2 e5 9. Bg3 Nxg3 10. hxg3 dxc4 11. Qa4+ Nc6 12. Qxa5 Nxa5 13. Nb5
O-O 14. Nec3 e4 15. Nd6 Be6 {Andreikin,D (2718)-Nepomniachtchi,I (2704) Moscow
2012 1/2-1/2 (36)}) 7. cxd5 $16 Qa5 8. Qd2 Rd8 9. Bc4 (9. Rd1 Qxc5 10. e4 e6
11. Nf3 exd5 12. exd5 Nbd7 13. Be2 Nb6 14. d6 Be6 15. O-O {1-0 (29) Bruno,F 
(2379)-Sabia,C (2173) Montecatini Terme 2005}) 9... Qxc5 10. Bb3 Bf5 11. f3 Na6
12. e4 Bd7 13. Nge2 e6 14. Rc1 b5 15. Be3 Qf8 16. Nf4 b4 17. Nce2 g5 18. dxe6
gxf4 19. exf7+ Kh8 20. Bd4 Bb5 21. e5 Nd5 22. Nxf4 Nxf4 23. Qxf4 Qe7 24. Kf2
Rxd4 25. Qxd4 Bxe5 26. Qe4 Rb8 27. Bc2 Qc5+ 28. Ke1 Kg7 29. Qxh7+ Kf8 30. Qg8+
Ke7 31. Qg5+ Bf6 32. Qxc5+ Nxc5 33. Bg6 Bd4 34. h4 Rb6 35. h5 Re6+ 36. Kd1 Be3
37. Re1 Bxc1 38. Rxe6+ Nxe6 39. Kxc1 Nf4 40. g4 Nxg6 41. hxg6 Bd3 42. a3 b3 43.
Kd2 Bxg6 44. Ke3 Bxf7 45. f4 Ke6 46. Ke4 Kf6 47. Kf3 Bc4 48. Kg3 Be2 49. Kh4
Bf3 50. Kg3 Bd1 51. Kh4 a6 52. Kh5 Be2 53. Kh4 a5 54. Kh5 a4 55. Kh4 Bd3 56.
Kh5 Bg6+ 57. Kh4 Be8 58. Kg3 Bc6 59. Kh4 Be4 60. Kh5 Ke6 61. Kg5 Kd5 62. Kf6
Kd4 63. f5 Kd3 64. Ke5 Bc6 65. g5 Kc2 66. g6 Be8 67. Kf6 Bxg6 68. fxg6 Kxb2 69.
g7 Ka1 70. g8=Q b2 71. Qc4 b1=Q 72. Qxa4 Ka2 73. Qb4 Qf1+ 74. Ke5 Qe2+ 75. Kd4
Qg4+ 76. Kc5 Qf5+ 1/2-1/2

[Event "?"]
[Site "?"]
[Date "2013.01.??"]
[Round "7"]
[White "Vera, Deivy"]
[Black "Leiva, Giuseppe"]
[Result "1-0"]
[ECO "B53"]
[PlyCount "103"]
[SourceDate "2013.01.25"]

1. e4 c5 2. Nf3 d6 3. d4 cxd4 4. Qxd4 Nc6 5. Bb5 Bd7 6. Bxc6 Bxc6 7. Nc3 Nf6 8.
Bg5 e6 9. O-O-O Be7 10. Rhe1 O-O 11. Kb1 h6 12. Bh4 Rc8 (12... Qa5 13. Qd2 Qc5
14. Nd4 Rfc8 15. f3 b5 16. Bf2 b4 17. Nce2 Qa5 18. g4 d5 19. e5 Nd7 20. Nc1 Qd8
21. Nd3 Rab8 {Zhigalko,S (2621)-Li,C (2634) Martuni 2009 1-0 (42)}) 13. Qxa7
Ra8 14. Qd4 Qa5 15. Nd2 b5 (15... g5 16. Nb3 Qa6 17. Bg3 e5 18. Qd3 b5 19. a3
Qb7 20. h4 {1/2-1/2 (33) Al Sayed,M (2490)-Malmdin,N (2272) Caleta 2011}) 16.
Nb3 Qa6 17. a3 b4 18. axb4 Rfb8 19. Qd3 Rxb4 20. Qxa6 Rxa6 21. f3 Kf8 22. Rd4
Rb7 23. Rc4 Rba7 24. Kc1 Ke8 25. Nd4 Bd7 26. Ncb5 Ra1+ 27. Kd2 Rxe1 28. Bxe1
Rb7 29. Rc7 Rb8 30. c4 d5 31. exd5 exd5 32. b3 dxc4 33. bxc4 Bd8 34. Rb7 Rxb7
35. Nd6+ Ke7 36. Nxb7 Bc7 37. Bg3 Bc8 38. Bxc7 Bxb7 39. Nf5+ Kd7 40. Be5 Ke6
41. Bxf6 Kxf5 42. Bxg7 h5 43. Ke3 h4 44. Bc3 Bc6 45. Kd4 h3 46. gxh3 Bb7 47.
Ke3 Ba6 48. c5 Bb5 49. Ba5 Bc6 50. Bd8 Bd5 51. h4 Kg6 52. f4 1-0

[Event "?"]
[Site "?"]
[Date "2013.01.26"]
[Round "7"]
[White "Aliaga, Ingrid"]
[Black "Martinez, Jose"]
[Result "1/2-1/2"]
[ECO "B50"]
[PlyCount "63"]
[SourceDate "2013.01.25"]

1. e4 c5 2. Nf3 d6 3. c4 Bg4 4. Be2 Nc6 5. Nc3 g6 6. d3 Bg7 7. Be3 Bxf3 (7...
a6 8. Qd2 Rb8 9. O-O b5 10. cxb5 axb5 11. a3 b4 12. axb4 Rxb4 13. Ra6 Rb6 {1-0
(23) Karacsony,Z (2582)-Ninov,N (2600) ICCF email 2010}) 8. Bxf3 e6 9. Qd2 a6 (
9... Nge7 10. O-O O-O 11. Rab1 Nd4 12. Bxd4 Bxd4 13. Ne2 Bg7 14. g3 Nc6 15. Bg2
Rb8 {0-1 (35) Ascic,I (2012)-Kovacevic,A (2573) Pula 2010}) 10. Rb1 Nd4 11.
Bxd4 Bxd4 12. Ne2 Bg7 13. b4 Rb8 14. O-O Ne7 15. Qe3 Qc7 16. a3 O-O 17. Rfc1
Rfd8 18. d4 cxd4 19. Nxd4 Bxd4 20. Qxd4 e5 21. Qe3 Nc6 22. c5 Nd4 23. Be2 dxc5
24. Rxc5 Qe7 25. Rbc1 b5 26. Bg4 h5 27. Bd1 Qf6 28. Qg3 Ne6 29. Qxe5 Qxe5 30.
Rxe5 Rd3 31. Rd5 Rxa3 32. g3 1/2-1/2

[Event "?"]
[Site "?"]
[Date "2013.01.26"]
[Round "7"]
[White "Principe, Alexander"]
[Black "Mamani, Joan Franco"]
[Result "0-1"]
[ECO "C60"]
[PlyCount "88"]
[SourceDate "2013.01.25"]

1. e4 Nc6 2. Bb5 e5 3. Nf3 Nge7 4. c3 a6 5. Be2 Ng6 6. d4 d6 7. d5 Nb8 8. Be3
Be7 9. Nbd2 O-O 10. Bd3 Nd7 11. g3 h6 12. h4 Nf6 13. h5 Nh8 14. Be2 Ng4 15. Nf1
f5 16. exf5 Bxf5 17. Nh4 Nxe3 18. Nxe3 Be4 19. Rh2 Bg5 20. Bd3 Bxd3 21. Qxd3
Bxh4 22. Rxh4 Qg5 23. Qe2 Rf7 24. Qg4 Qf6 25. Rh2 Raf8 26. Ke2 Re7 27. Rd1 Nf7
28. Qf5 Ng5 29. g4 Nf3 30. Rh3 Qg5 31. Qxg5 Nxg5 32. Rg3 Rf4 33. Nf5 Rf7 34.
Rdg1 Ne4 35. R3g2 Nf6 36. Ne3 Ne4 37. Nf5 Nf6 38. Ne3 Ne4 39. Rf1 Ng5 40. Nf5
Ra4 41. a3 Nh3 42. Kd2 Nf4 43. Rg3 Nxd5 44. Rf3 Rxg4 0-1

[Event "?"]
[Site "?"]
[Date "2013.01.26"]
[Round "7"]
[White "Chumpitaz, Ann"]
[Black "Fernandez, Fernando"]
[Result "1/2-1/2"]
[ECO "E12"]
[PlyCount "96"]
[SourceDate "2013.01.25"]

1. d4 Nf6 2. c4 e6 3. a3 d5 4. Nc3 Be7 5. Nf3 O-O 6. Bf4 b6 7. cxd5 exd5 8. e3
c5 9. Be2 Be6 10. h3 Nc6 11. O-O Ne4 12. Bb5 Nxc3 13. bxc3 Na5 14. Ne5 a6 15.
Bd3 cxd4 16. cxd4 Nc4 17. Bxc4 dxc4 18. Nc6 Qd7 19. Nxe7+ Qxe7 20. e4 f5 21. f3
fxe4 22. fxe4 c3 23. d5 Qc5+ 24. Kh1 Bf7 25. Qd3 Rac8 26. Qg3 Bg6 27. Rfe1 Rfe8
28. Be5 c2 29. Rac1 Qb5 30. Ba1 Rc4 31. d6 Rcxe4 32. Rxe4 Rxe4 33. Qc3 Qd7 34.
Rxc2 Re1+ 35. Qxe1 Bxc2 36. Qf2 Be4 37. Qg3 Bc6 38. Kh2 b5 39. Bc3 Qf7 40. h4
h6 41. Kg1 Kh7 42. h5 Bd7 43. Qe5 Bc6 44. Kh2 Bd7 45. Kg3 Bc6 46. Qc5 Bd7 47.
Qd4 Bc6 48. Qe5 Bd7 1/2-1/2

[Event "?"]
[Site "?"]
[Date "2013.01.26"]
[Round "7"]
[White "Principe, Gerson"]
[Black "Cori, Kevin"]
[Result "0-1"]
[ECO "E11"]
[PlyCount "74"]
[SourceDate "2013.01.25"]

1. d4 Nf6 2. Nf3 e6 3. c4 Bb4+ 4. Bd2 Qe7 5. g3 Nc6 6. Bg2 Bxd2+ 7. Nbxd2 d6 8.
e4 O-O 9. O-O e5 10. d5 Nb8 11. Ne1 a5 12. Nd3 Na6 13. b3 Bg4 14. f3 Bd7 15. a3
c6 16. Re1 Rac8 17. f4 exf4 18. dxc6 bxc6 19. gxf4 Bg4 20. Qc2 Qa7+ 21. Kh1 d5
22. e5 Nh5 23. Bf3 Qd7 24. Qd1 Bxf3+ 25. Qxf3 Qf5 26. Qe3 Nc7 27. Nf1 dxc4 28.
bxc4 Ne6 29. Ng3 Nxg3+ 30. hxg3 Rfd8 31. Nf2 Rd4 32. Rac1 Rcd8 33. Re2 h5 34.
Rf1 h4 35. Kg2 a4 36. Ne4 Rd3 37. Qf2 R8d4 0-1

[Event "?"]
[Site "?"]
[Date "2013.01.26"]
[Round "7"]
[White "Pacheco, Marco"]
[Black "Cuellar, Diego"]
[Result "1/2-1/2"]
[ECO "A61"]
[PlyCount "21"]
[SourceDate "2013.01.25"]

1. d4 Nf6 2. c4 c5 3. d5 e6 4. Nc3 exd5 5. cxd5 d6 6. Nf3 g6 7. Bg5 h6 8. Bh4
a6 9. a4 Be7 10. Nd2 Nbd7 11. Nc4 1/2-1/2

[Event "?"]
[Site "?"]
[Date "2013.01.26"]
[Round "7"]
[White "Peña, Hugo"]
[Black "Arias, Mario"]
[Result "1-0"]
[ECO "B76"]
[PlyCount "51"]
[SourceDate "2013.01.25"]

1. e4 c5 2. Nc3 Nc6 3. Nge2 g6 4. d4 cxd4 5. Nxd4 Bg7 6. Be3 d6 7. Qd2 Nf6 8.
f3 O-O 9. O-O-O d5 10. Kb1 Nxd4 11. e5 Nf5 12. exf6 Bxf6 13. Nxd5 Qxd5 14. Qxd5
Nxe3 15. Qd2 Nxd1 16. Qxd1 Be6 17. Bd3 Rfd8 18. Qe2 Rac8 19. h4 Rd6 20. h5 Rc5
21. hxg6 hxg6 22. f4 Rd4 23. g3 Rb4 24. b3 Bd5 25. Rd1 Rc3 26. Qh2 1-0

[Event "?"]
[Site "?"]
[Date "2013.01.26"]
[Round "7"]
[White "Serrano, David"]
[Black "Palacios, Efrain"]
[Result "0-1"]
[ECO "A01"]
[PlyCount "72"]
[SourceDate "2013.01.25"]

1. b3 d5 2. Bb2 c5 3. e3 Nc6 4. Bb5 Qc7 5. Nf3 a6 6. Be2 e5 7. O-O Nf6 8. Ne1
Bd6 9. f3 Be6 10. c4 d4 11. e4 h5 12. g3 h4 13. Ng2 g5 14. g4 h3 15. Ne1 Nd7
16. Nd3 Nf8 17. Na3 Ng6 18. Kh1 Nf4 19. Nxf4 exf4 20. Nc2 Ne5 21. Ne1 Qc6 22.
Nd3 Ng6 23. Rc1 a5 24. a4 f6 25. Ba3 b6 26. Nf2 Kf7 27. d3 Nh4 28. Rg1 Ng2 29.
Rb1 Rh4 30. Qd2 Ne3 31. Bc1 Bc7 32. Ba3 Qd6 33. Bd1 Rah8 34. Rb2 Bd7 35. Ra2
Qe7 36. Rb2 Bc6 0-1

[Event "?"]
[Site "?"]
[Date "2013.01.26"]
[Round "7"]
[White "López, Dante"]
[Black "Suasnabar, Jesús"]
[Result "1/2-1/2"]
[ECO "A08"]
[PlyCount "8"]
[SourceDate "2013.01.25"]

1. g3 d5 2. Bg2 c5 3. Nf3 Nc6 4. O-O Bf5 1/2-1/2

[Event "?"]
[Site "?"]
[Date "2013.01.26"]
[Round "8"]
[White "Cori, Jorge"]
[Black "Mamani, Joan Franco"]
[Result "1-0"]
[ECO "E94"]
[PlyCount "99"]
[SourceDate "2013.01.26"]

1. d4 d6 2. Nf3 g6 3. c4 Bg7 4. Nc3 Nd7 5. e3 e5 6. Be2 Nh6 7. O-O O-O 8. e4
Ng4 9. Bg5 f6 10. Bh4 g5 11. h3 Nh6 12. Bg3 Nf7 (12... Kh8 13. dxe5 fxe5 14. b4
Nf7 15. Rc1 Nf6 16. c5 Nh5 17. Bh2 Nf4 18. cxd6 Nxd6 19. Nd2 Be6 20. Bg4 Bg8
21. Nb3 Nc4 22. Qc2 {1-0 (41) Harikrishna,P (2659)-Korobov,A (2605) Beijing
2008}) 13. Nd5 Re8 14. Qc2 c6 15. Ne3 Nf8 16. Rfd1 Qe7 17. d5 c5 18. Nd2 Ng6
19. Nf5 Qc7 20. Bh2 Ne7 21. Nf1 Nh8 22. N1e3 Nhg6 23. g3 Bd7 24. Kh1 Rab8 25.
a4 a6 26. b3 Nxf5 27. exf5 Ne7 28. a5 b5 29. axb6 Rxb6 30. Ra3 Reb8 31. Rda1
Qc8 32. g4 Qb7 33. Bd1 Kf7 34. Kg2 Qc8 35. Bg3 h5 36. f3 Ra8 37. Qd3 Qh8 38.
Bc2 Qh7 39. Rh1 Qg8 40. Be1 h4 41. Ba5 Rb7 42. Rb1 Qb8 43. Nf1 Bf8 44. Nd2 Nc8
45. Ne4 Be7 46. Rba1 Be8 47. Nxg5+ fxg5 48. f6 Bxf6 49. Qg6+ Ke7 50. Qg8 1-0

[Event "?"]
[Site "?"]
[Date "2013.01.26"]
[Round "8"]
[White "Pacheco, Marco"]
[Black "Vera, Deivy"]
[Result "1/2-1/2"]
[ECO "D03"]
[PlyCount "35"]
[SourceDate "2013.01.26"]

1. d4 Nf6 2. Nf3 g6 3. Bg5 Bg7 4. Nbd2 O-O 5. c3 d5 6. e3 Nbd7 7. Be2 c5 8. O-O
b6 9. a4 Bb7 10. a5 c4 11. Qa4 Qc8 12. b4 b5 13. Qc2 h6 14. Bh4 Qe8 15. h3 Ne4
16. Nxe4 dxe4 17. Nd2 e5 18. f3 1/2-1/2

[Event "?"]
[Site "?"]
[Date "2013.01.26"]
[Round "8"]
[White "Cuellar, Diego"]
[Black "Principe, Alexander"]
[Result "1-0"]
[ECO "B93"]
[PlyCount "45"]
[SourceDate "2013.01.26"]

1. e4 c5 2. Nf3 d6 3. d4 cxd4 4. Nxd4 Nf6 5. Nc3 a6 6. f4 Nbd7 7. Qf3 Qc7 (7...
g6 8. g4 Bg7 9. g5 Nh5 10. Nde2 b5 11. a3 Bb7 12. Bh3 Qc7 13. Be3 O-O 14. Bg4
a5 15. Bxh5 b4 16. Nb5 Qxc2 17. Ned4 Qxe4 18. Qxe4 Bxe4 19. Bf3 {Warakomski,T 
(2491)-Dziuba,M (2562) Lublin 2009 1/2-1/2 (78)}) 8. g4 h6 9. h4 (9. g5 hxg5
10. fxg5 Ne5 11. Qg2 Nh5 12. Nd5 Qd8 13. Be2 e6 14. Nf4 Nxf4 15. Bxf4 Ng6 16.
Be3 Qa5+ 17. c3 Bd7 18. a3 Be7 19. O-O-O O-O-O 20. Kb1 Qe5 21. Rdf1 Rdf8 {0-1 
(25) To Quoc Khanh (2308)-Le Dinh,T (2304) Vung Tau 2002}) 9... Nb6 10. g5 Ng4
11. a4 e5 12. Nf5 h5 13. a5 Nd7 14. Nd5 Qd8 15. b4 g6 16. Qc3 gxf5 17. Nc7+ Ke7
18. Nd5+ Ke8 19. exf5 Nc5 20. bxc5 Bxf5 21. c6 Rc8 22. c7 Qd7 23. Rh3 1-0

[Event "Copa IPD "]
[Site "?"]
[Date "2013.01.25"]
[Round "8"]
[White "Principe, Gerson"]
[Black "Chumpitaz, Ann"]
[Result "1/2-1/2"]
[ECO "E05"]
[PlyCount "79"]
[SourceDate "2013.01.26"]

1. d4 d5 2. Nf3 e6 3. c4 Nf6 4. g3 Be7 5. Bg2 O-O 6. O-O dxc4 7. Ne5 c5 8. dxc5
Bxc5 9. Nxc4 Nc6 10. Nc3 Qe7 11. Bg5 h6 12. Bxf6 Qxf6 13. e3 (13. Ne4 Qe7 14.
Nxc5 Qxc5 15. Rc1 Rd8 16. Qb3 Na5 17. Qa4 Nxc4 18. Rxc4 Bd7 19. Qb3 Qb5 20. Rb4
Qxe2 21. Bf3 Qe5 22. Rxb7 Rab8 {1-0 (37) Miladinovic,I (2630)-Ferretti,F (2287)
Rome 2004}) 13... Rd8 14. Qe2 Bf8 15. Rfd1 Bd7 16. Ne4 Qe7 17. Ned6 Rab8 18. a4
e5 19. Rd2 Be6 20. Rad1 f6 21. Be4 Qc7 22. Qf3 Bxd6 23. Nxd6 Nd4 24. exd4 Rxd6
25. dxe5 Rxd2 26. Rxd2 Qxe5 27. Re2 Qc7 28. Bc2 Bf7 29. Qe4 g6 30. Qd4 Qc4 31.
Qxc4 Bxc4 32. Re7 Bf7 33. Be4 Re8 34. Rxe8+ Bxe8 35. Bxb7 Bxa4 36. Kf1 Kf7 37.
Ke2 Ke6 38. Kd3 Kd6 39. Kd4 Bb3 40. f4 1/2-1/2

[Event "?"]
[Site "?"]
[Date "2013.01.26"]
[Round "8"]
[White "Leiva, Giuseppe"]
[Black "Requejo, Oswaldo"]
[Result "1/2-1/2"]
[ECO "A43"]
[PlyCount "75"]
[SourceDate "2013.01.26"]

1. d4 Nf6 2. Nf3 c5 3. d5 b5 4. Bg5 Qb6 5. c3 Ne4 (5... d6 6. Bxf6 exf6 7. Nbd2
Nd7 8. e4 Rb8 9. a4 a6 10. axb5 axb5 11. Bd3 g6 12. O-O Bg7 {Jussupow,A (2569)
-Volodin,A (2495) Puhajarve 2011 1-0 (64)}) 6. Bh4 Bb7 7. e3 g6 8. Be2 Bg7 9.
O-O (9. Qd3 f5 10. O-O c4 11. Qd1 Qc5 12. a4 a6 13. axb5 axb5 14. Rxa8 Bxa8 15.
Na3 Na6 16. Nd4 Nc7 {Cosma,I (2472)-Vasiesiu,D (2440) Targoviste 2001 0-1 (38)}
) 9... e6 10. a4 a6 11. Na3 Bxd5 12. axb5 O-O 13. Nd2 axb5 14. Nxe4 Bxe4 15.
Nxb5 Rxa1 16. Qxa1 Na6 17. Rd1 Bc6 18. Nd6 Ra8 19. Qc1 Bd5 20. Bg3 Bf8 21. e4
Bxd6 22. exd5 Bxg3 23. hxg3 Nc7 24. dxe6 dxe6 25. Bc4 Rb8 26. Qf4 Qc6 27. Rd6
Qe8 28. Qg5 Nb5 29. Rd2 Qc6 30. Qe5 Qc7 31. Qf6 Nd6 32. Qf4 Rd8 33. Qe5 Qb6 34.
Be2 Nb7 35. Rxd8+ Nxd8 36. Bf3 Qxb2 37. Qxc5 Qc1+ 38. Kh2 1/2-1/2

[Event "?"]
[Site "?"]
[Date "2013.01.26"]
[Round "8"]
[White "Martinez, Jose"]
[Black "Lopez, Dante"]
[Result "1-0"]
[ECO "C65"]
[PlyCount "95"]
[SourceDate "2013.01.26"]

1. e4 e5 2. Nf3 Nc6 3. Bb5 Bc5 4. c3 Nf6 5. Qe2 d6 6. d3 O-O 7. h3 Ne7 8. Nbd2
Ng6 9. Nf1 Bd7 10. Bc4 Be6 11. Bb3 Bxb3 12. axb3 Nh5 13. g3 f5 14. Ng5 Qf6 15.
exf5 Qxf5 16. Ne4 Nf6 17. g4 Qe6 18. Nxc5 dxc5 19. c4 Qb6 20. g5 Ne8 21. Be3
Qxb3 22. Nd2 Qb4 23. Qg4 Nd6 24. O-O a6 25. Qd7 Rf7 26. Qe6 Re8 27. Qd5 Ree7
28. b3 Kh8 29. Ne4 Nxe4 30. Qxe4 Qb6 31. b4 Qe6 32. Bxc5 Qxh3 33. Qg2 Qxg2+ 34.
Kxg2 Rd7 35. b5 Rf5 36. bxa6 Rxg5+ 37. Kf3 bxa6 38. Be3 Rf5+ 39. Ke4 Rf6 40.
Rfb1 h6 41. Rb8+ Kh7 42. Ra8 Rdd6 43. Rc8 Rc6 44. Re8 Rfd6 45. Rb1 a5 46. Ra8
Ra6 47. c5 Rf6 48. Rc8 1-0

[Event "?"]
[Site "?"]
[Date "2013.01.26"]
[Round "8"]
[White "Palacios, Efrain"]
[Black "Aliaga, Ingrid"]
[Result "1-0"]
[ECO "A25"]
[PlyCount "69"]
[SourceDate "2013.01.26"]

1. c4 e5 2. Nc3 Nc6 3. e3 d6 4. Nf3 f5 5. d4 e4 6. Nd2 Nf6 7. b4 g6 8. b5 Ne7
9. a4 a5 10. bxa6 bxa6 11. a5 Bg7 12. h4 O-O 13. g3 h6 14. Ne2 g5 15. hxg5 hxg5
16. Bb2 c6 17. Qa4 Rb8 18. Bc3 Qc7 19. Rc1 Ng6 20. Qa1 Qe7 21. Rb1 Ra8 22. Rb6
f4 23. gxf4 gxf4 24. d5 fxe3 25. fxe3 cxd5 26. cxd5 Nxd5 27. Bxg7 Qxg7 28.
Qxg7+ Kxg7 29. Rxd6 Nxe3 30. Rg1 Nc2+ 31. Kd1 Ne3+ 32. Kc1 Bf5 33. Nd4 Rfc8+
34. Kb1 Rab8+ 35. Ka2 1-0

[Event "?"]
[Site "?"]
[Date "2013.01.26"]
[Round "8"]
[White "Contreras, Jose"]
[Black "Peña, Hugo"]
[Result "1-0"]
[ECO "E97"]
[PlyCount "55"]
[SourceDate "2013.01.26"]

1. d4 Nf6 2. c4 g6 3. Nc3 Bg7 4. e4 d6 5. Be2 O-O 6. Nf3 e5 7. O-O Nc6 8. d5
Ne7 9. b4 Nh5 10. Re1 f5 11. Ng5 Nf4 12. Bxf4 exf4 13. Rc1 Bh6 14. Nf3 g5 15.
Nd4 g4 16. f3 a6 17. Bf1 g3 18. h3 Bg7 19. Ne6 Bxe6 20. dxe6 Bxc3 21. Rxc3 fxe4
22. Rxe4 Ng6 23. Qd4 Qg5 24. Re1 Qf6 25. Qxf6 Rxf6 26. b5 Rf5 27. bxa6 Rxa6 28.
e7 1-0

[Event "?"]
[Site "?"]
[Date "2013.01.26"]
[Round "8"]
[White "Cori, Deysi"]
[Black "Cori, Kevin"]
[Result "1-0"]
[ECO "E11"]
[PlyCount "55"]
[SourceDate "2013.01.26"]

1. d4 Nf6 2. c4 e6 3. Nf3 Bb4+ 4. Bd2 Qe7 5. g3 Nc6 6. a3 (6. Nc3 O-O 7. Bg2
Bxc3 8. Bxc3 Ne4 9. Rc1 d6 10. d5 Nxc3 11. Rxc3 $36) 6... Bxd2+ 7. Qxd2 b6 8.
b4 Bb7 (8... e5 9. Bg2 exd4 10. Nxd4 Bb7 $13) 9. Nc3 O-O 10. Bg2 a5 11. b5 Nb8
12. O-O d6 13. Rfe1 Nbd7 14. e4 Rfd8 15. Re2 Rac8 16. Qb2 c6 17. e5 Ne8 18.
bxc6 Bxc6 19. d5 Ba8 20. dxe6 fxe6 21. exd6 Nxd6 22. Nd5 Bxd5 23. cxd5 Nc4 24.
Qa2 e5 25. Nd2 Nd6 26. Rae1 Qf7 27. Bh3 Nf5 28. Nf3 1-0

[Event "?"]
[Site "?"]
[Date "2013.01.26"]
[Round "8"]
[White "Fernandez, Fernando"]
[Black "Serrano, David"]
[Result "1-0"]
[ECO "A39"]
[PlyCount "35"]
[SourceDate "2013.01.26"]

1. Nf3 Nf6 2. c4 c5 3. Nc3 Nc6 4. d4 g6 5. g3 Bg7 6. Bg2 O-O 7. O-O b6 8. dxc5
bxc5 9. Ne5 Nxe5 10. Bxa8 Nxc4 11. Bg2 Ba6 12. Qc2 d5 13. Rd1 Nb6 14. a4 e6 15.
b3 Ng4 16. Bb2 Qf6 17. e3 Nd7 18. Nxd5 1-0

[Event "?"]
[Site "?"]
[Date "2013.01.26"]
[Round "8"]
[White "Donayre, Bertin"]
[Black "Suasnabar, Jesus"]
[Result "1-0"]
[ECO "B33"]
[PlyCount "57"]
[SourceDate "2013.01.26"]

1. e4 c5 2. Nf3 Nc6 3. Nc3 e6 4. d4 cxd4 5. Nxd4 Qc7 6. Be3 a6 7. Bd3 Nf6 8.
O-O Be7 9. Nb3 d6 10. f4 O-O 11. g4 Nd7 12. g5 Re8 13. Qh5 g6 14. Qh6 Bf8 15.
Qh4 b5 16. Rf3 b4 17. Ne2 Bb7 18. Raf1 Nc5 19. Rh3 h5 20. Ng3 Nxd3 21. cxd3 Bg7
22. Rc1 Bxb2 23. Nxh5 gxh5 24. Qxh5 Kf8 25. f5 exf5 26. Nd4 Ke7 27. Nxf5+ Kd8
28. Rc2 Rh8 29. Nh6 $18 1-0

[Event "?"]
[Site "?"]
[Date "2013.01.26"]
[Round "9"]
[White "Requejo, Oswaldo"]
[Black "Cori, Jorge"]
[Result "1/2-1/2"]
[ECO "E92"]
[PlyCount "27"]
[SourceDate "2013.01.26"]

1. d4 Nf6 2. c4 g6 3. Nc3 d6 4. e4 Bg7 5. Nf3 O-O 6. Be2 e5 7. dxe5 dxe5 8.
Qxd8 Rxd8 9. Bg5 Re8 10. Nd5 (10. Rd1 Na6 $13) 10... Nxd5 11. cxd5 c6 12. Bc4
cxd5 13. Bxd5 Nc6 (13... Nd7 $11) 14. Bxc6 1/2-1/2

[Event "?"]
[Site "?"]
[Date "2013.01.26"]
[Round "9"]
[White "Vera, Deivy"]
[Black "Cori, Deysi"]
[Result "1-0"]
[ECO "C03"]
[PlyCount "37"]
[SourceDate "2013.01.26"]

1. e4 e6 2. d4 d5 3. Nd2 Be7 4. Bd3 c5 5. dxc5 Nf6 6. Qe2 Nc6 7. Ngf3 Bxc5 (
7... Nb4 8. Nb3 Nxd3+ 9. cxd3 a5 10. Bg5 $14) (7... Qc7 8. O-O O-O 9. exd5 exd5
10. Nb3 $13) 8. O-O Nb4 (8... Qc7 9. c4 (9. a3 O-O 10. e5 Nd7 11. Nb3 Bb6 12.
Re1 f6 13. exf6 Nxf6 14. Be3 e5 15. Bxb6 Qxb6 16. Bb5 e4 $17) 9... dxc4 10.
Bxc4 (10. Nxc4 $142) 10... Ng4 11. h3 $14 {1-0 (31) Efimenko,Z (2680)
-Morozevich,A (2787) Dresden 2008}) 9. Bb5+ $1 $14 Bd7 10. c3 Nc6 11. e5 (11.
exd5 Nxd5 12. Ne4 Be7 13. Rd1 $14 {1-0 (24) Garrido Dominguez,J (2416)-Unciti
Juan,J (2159) Madrid 2010}) 11... Ng4 12. Nb3 $16 Be7 13. Bxc6 Bxc6 14. Nfd4
Nh6 15. Bxh6 gxh6 16. f4 Qb6 17. Qh5 Bb5 18. Rf2 a5 $4 19. Nxb5 $18 1-0

[Event "?"]
[Site "?"]
[Date "2013.01.26"]
[Round "9"]
[White "Mamani, Joan Franco"]
[Black "Pacheco, Marco"]
[Result "1/2-1/2"]
[ECO "C07"]
[PlyCount "38"]
[SourceDate "2013.01.26"]

1. e4 e6 2. d4 d5 3. Nd2 c5 4. Ngf3 cxd4 5. exd5 Qxd5 6. Bc4 Qd6 7. O-O Nf6 8.
Nb3 Nc6 9. Nbxd4 Nxd4 10. Qxd4 Bd7 11. Bf4 Qxd4 12. Nxd4 Rc8 13. Bd3 (13. Bb3
$142 Bc5 14. Rad1 $13 {1/2-1/2 (14) Mamedov,R (2624)-Grachev,B (2705)
Nakhchivan 2012}) 13... Nd5 (13... Bc5 $142 $1 14. Nf3 O-O 15. Rfe1 Rfd8 $11)
14. Bg3 Bc5 15. Nb3 Bb6 16. Bd6 (16. c4 Nb4 17. Be2 Ba4 18. Bd6 $13 {1/2-1/2 
(33) Navas,C-Nicolas,S UECC corr 1999}) 16... Bc6 $11 17. c4 Ne7 18. Bb4 Ng6
19. Rfe1 Nf4 1/2-1/2

[Event "?"]
[Site "?"]
[Date "2013.01.26"]
[Round "9"]
[White "Fernandez, Fernando"]
[Black "Principe, Gerson"]
[Result "1/2-1/2"]
[ECO "E18"]
[PlyCount "28"]
[SourceDate "2013.01.26"]

1. Nf3 Nf6 2. c4 e6 3. g3 b6 4. Bg2 Bb7 5. O-O Be7 6. d4 O-O 7. Nc3 Ne4 8. Bd2
f5 9. d5 Bf6 10. Rc1 Na6 11. Be1 Nac5 12. Nd4 a5 13. Nxe4 fxe4 14. dxe6 d5
1/2-1/2

[Event "?"]
[Site "?"]
[Date "2013.01.26"]
[Round "9"]
[White "Peña, Hugo"]
[Black "Serrano, David"]
[Result "1-0"]
[ECO "B21"]
[PlyCount "49"]
[SourceDate "2013.01.26"]

1. d4 c5 2. e4 cxd4 3. c3 dxc3 4. Nxc3 Nc6 5. Nf3 d6 6. Bc4 e6 7. O-O Nf6 8.
Qe2 Be7 9. Rd1 e5 10. h3 O-O 11. Bg5 Be6 12. Rac1 Rc8 13. Bb5 Bd7 14. Bxf6 Bxf6
15. Rxd6 Qe8 16. Rcd1 Be6 17. Nd5 Bd8 18. Nxe5 Bxd5 19. R6xd5 a6 20. Ba4 Qe6
21. Nd7 Re8 22. Nc5 Qe7 23. Bb3 Nb8 24. Nd7 Nc6 25. Rf5 1-0

[Event "?"]
[Site "?"]
[Date "2013.01.26"]
[Round "9"]
[White "Donayre, Bertin"]
[Black "Cuellar, Diego"]
[Result "1/2-1/2"]
[ECO "C56"]
[PlyCount "12"]
[SourceDate "2013.01.26"]

1. e4 e5 2. Nf3 Nc6 3. d4 exd4 4. Bc4 Nf6 5. e5 Ng4 6. O-O Be7 1/2-1/2

[Event "?"]
[Site "?"]
[Date "2013.01.26"]
[Round "9"]
[White "Chumpitaz, Ann"]
[Black "Aliaga, Ingrid"]
[Result "1/2-1/2"]
[ECO "B90"]
[PlyCount "15"]
[SourceDate "2013.01.26"]

1. e4 c5 2. Nf3 d6 3. d4 cxd4 4. Nxd4 Nf6 5. Nc3 a6 6. h3 e5 7. Nde2 b5 8. g4
1/2-1/2

[Event "?"]
[Site "?"]
[Date "2013.01.26"]
[Round "9"]
[White "Leiva, Giuseppe"]
[Black "Contreras, Jose"]
[Result "1-0"]
[ECO "A43"]
[PlyCount "103"]
[SourceDate "2013.01.26"]

1. d4 Nf6 2. Nf3 c5 3. d5 e6 4. Nc3 b5 5. dxe6 fxe6 6. Nxb5 d5 7. e3 a6 8. Nc3
Bb7 9. e4 d4 10. e5 Ng4 11. h3 Nh6 12. Bxh6 gxh6 13. Nb1 Rg8 14. Nbd2 Bd5 15.
c4 Bc6 16. Qc2 Rg7 17. Bd3 Qc7 18. O-O Nd7 19. Rfe1 O-O-O 20. Be4 Be7 21. Bxc6
Qxc6 22. Qe4 Qxe4 23. Rxe4 Rf8 24. Kf1 Bg5 25. Nb3 Kc7 26. Nc1 Bxc1 27. Rxc1
Rfg8 28. g3 Rf8 29. Kg2 Rgf7 30. Rf4 Rxf4 31. gxf4 Rxf4 32. Re1 Rf5 33. Re4 Kb6
34. a3 Ka5 35. b3 Kb6 36. b4 cxb4 37. axb4 d3 38. Re3 Nxe5 39. Nxe5 Rxe5 40.
Rxd3 a5 41. bxa5+ Kxa5 42. Rb3 Rc5 43. Rb7 Rxc4 44. Rxh7 Rh4 45. Kg3 Rh5 46. f4
Kb4 47. Kg4 Rd5 48. Rxh6 Rd6 49. Rh5 Kc4 50. Re5 Kd4 51. h4 Ra6 52. h5 1-0

[Event "?"]
[Site "?"]
[Date "2013.01.26"]
[Round "9"]
[White "Cori, Kevin"]
[Black "Martinez, Jose"]
[Result "1/2-1/2"]
[ECO "B52"]
[PlyCount "64"]
[SourceDate "2013.01.26"]

1. e4 c5 2. Nf3 d6 3. Bb5+ Bd7 4. Bxd7+ Qxd7 5. c4 Nf6 6. Nc3 Nc6 7. O-O g6 8.
d4 cxd4 9. Nxd4 Bg7 10. Nde2 Qe6 (10... O-O 11. f3 a6 12. a4 e6 13. Bg5 Qc7 14.
Kh1 Nd7 15. Rb1 Rac8 16. b3 Nc5 17. Qc1 Qb6 18. Be3 Rfd8 19. Rd1 Nb4 {Gil,M 
(2608)-Muck,C (2563) ICCF email 2010 0-1 (40)}) 11. Nd5 Qd7 12. Nec3 O-O 13. f3
(13. Bg5 Nxd5 14. exd5 Ne5 15. Qb3 Rfc8 16. Rfe1 h6 17. Rxe5 Bxe5 18. Bxh6 Qc7
{0-1 (18) Pala,G (1700)-Martinez,C (1800) FICGS email 2010}) 13... Rfc8 14. Be3
Qd8 15. Qd2 Nd7 16. Rab1 a6 17. b3 Rab8 18. a4 Nc5 19. Rfd1 Nb4 20. Nf4 b6 21.
Nce2 Nc6 22. Qe1 Qe8 23. Qh4 Bf6 24. Qg4 Bg7 25. Nd5 b5 26. axb5 axb5 27. b4
Na4 28. cxb5 Ne5 29. Qh4 Bf8 30. Nd4 Nc3 31. Nxc3 Rxc3 32. Qe1 Rcc8 1/2-1/2

[Event "?"]
[Site "?"]
[Date "2013.01.26"]
[Round "9"]
[White "Principe, Alexander"]
[Black "Palacios, Efrain"]
[Result "1/2-1/2"]
[ECO "B33"]
[PlyCount "102"]
[SourceDate "2013.01.26"]

1. e4 c5 2. Nf3 Nc6 3. d4 cxd4 4. Nxd4 Nf6 5. Nc3 e5 6. Ndb5 d6 7. Bg5 a6 8.
Na3 b5 9. Nd5 Be7 10. Bxf6 Bxf6 11. c3 O-O 12. Nc2 Bg5 13. a4 bxa4 14. Rxa4 a5
15. Bc4 Rb8 16. b3 Kh8 17. Nce3 (17. O-O f5 18. exf5 Bxf5 19. Nce3 Bg6 20. Bd3
Bxd3 21. Qxd3 Bxe3 22. fxe3 Rxf1+ 23. Qxf1 Rxb3 24. Rc4 Rb5 25. Nc7 Rb6 26. Nd5
Rb5 {1/2-1/2 (41) Kasimdzhanov,R (2696)-Gelfand,B (2751) Tashkent 2012}) 17...
Be6 18. O-O g6 19. Qd3 f5 20. Rd1 Rb7 (20... Qd7 21. f3 f4 22. Nc2 Bd8 23. Kf1
g5 24. h3 h5 25. Ke2 Kg7 {1/2-1/2 (25) Noble,M (2560)-Bubir,A (2555) ICCF
email 2012}) 21. Ra2 Rbf7 22. exf5 gxf5 23. Nb6 e4 24. Qe2 Rf6 25. Bxe6 Rxe6
26. Qc4 Qe8 27. Nbd5 Ne5 28. Qd4 Qg6 29. Nc4 Bf6 30. Kh1 Rg8 31. f4 exf3 32.
Nce3 fxg2+ 33. Rxg2 Qf7 34. Rxg8+ Qxg8 35. Nxf5 Qa8 36. Qe4 Bg7 37. Rg1 Rg6 38.
Rxg6 Nxg6 39. Nxd6 Qf8 40. Qe8 Qxe8 41. Nxe8 Be5 42. Nec7 Kg7 43. Nb5 Kf7 44.
Nb6 Ke6 45. Nc4 Kd5 46. Nxa5 Kc5 47. c4 Kb4 48. Nb7 Kxb3 49. c5 Kc4 50. N5d6+
Kd5 51. Nf7 Bd4 $11 1/2-1/2

 

« go back


Share this page


   facebook    twitter    gplus
©  World Chess Federation    |  Contact us: admin@fide.com   |  Developed and supported by Elista FIDE Office   |   Ratings questions: Elista FIDE Office