View Chess Games (PGN) Flash Viewer
Chen, Qi b (CHN)     

 Profile |  Rating Progress |  Game Statistics

Filter List by Event:
 
Filter List by Opponent:
 
Games
  2019 Chinese Chess League Division A 1-4 (Shen Yang) Start: 2019-04-08
View PGN in plain text | Download PGN
  Chen, Qi b (CHN) VS Ni, Hua (CHN) 0-1 View
  Dai, Changren (CHN) VS Chen, Qi b (CHN) 1/2-1/2 View
  Chen, Qi b (CHN) VS Ma, Qun (CHN) 0-1 View
  9th HDBank international cup 2019 - Masters category (Ho Chi Minh) Start: 2019-03-07
View PGN in plain text | Download PGN
  Nguyen, Phuoc Tam (VIE) VS Chen, Qi b (CHN) 1/2-1/2 View
  Chen, Qi b (CHN) VS Lu, Chan Hung (VIE) 1-0 View
  Tran Minh Thang (VIE) VS Chen, Qi b (CHN) 1/2-1/2 View
  Chen, Qi b (CHN) VS Miciano, John Marvin (PHI) 1/2-1/2 View
  Kulkarni, Rakesh (IND) VS Chen, Qi b (CHN) 1-0 View
  Chen, Qi b (CHN) VS Nguyen, Thi Mai Hung (VIE) 1-0 View
  Fenil, Shah (IND) VS Chen, Qi b (CHN) 1/2-1/2 View
  Chen, Qi b (CHN) VS Tran, Quoc Dung (VIE) 1-0 View
  Wang, Shixu B (CHN) VS Chen, Qi b (CHN) 1/2-1/2 View
  Aeroflot Open 2019_A (Moscow) Start: 2019-02-19
View PGN in plain text | Download PGN
  Yuffa, Daniil (ESP) VS Chen, Qi b (CHN) 1-0 View
  Chen, Qi b (CHN) VS Petrosian, Tigran L. (ARM) 0-1 View
  Lobanov, Sergei (FID) VS Chen, Qi b (CHN) 1-0 View
  Chen, Qi b (CHN) VS Vishnu Prasanna. V (IND) 1/2-1/2 View
  Vokhidov, Shamsiddin (UZB) VS Chen, Qi b (CHN) 1-0 View
  Chen, Qi b (CHN) VS Schitco, Ivan (MDA) 1/2-1/2 View
  Sindarov, Javokhir (UZB) VS Chen, Qi b (CHN) 1/2-1/2 View
  Chen, Qi b (CHN) VS Warmerdam, Max (NED) 1/2-1/2 View
  2018 Shanghai Cooperation Organization Chess Open (Xingtai Hebei) Start: 2018-10-14
View PGN in plain text | Download PGN
  Chen, Qi b (CHN) VS Sun, Chao (CHN) 1-0 View
  Bai, Xue (CHN) VS Chen, Qi b (CHN) 0-1 View
  Zhou, Jianchao (CHN) VS Chen, Qi b (CHN) 1-0 View
  Chen, Qi b (CHN) VS Xu, Minghui (CHN) 1-0 View
  Chen, Qi b (CHN) VS Xu, Yi (CHN) 1/2-1/2 View
  Zvjaginsev, Vadim (RUS) VS Chen, Qi b (CHN) 1/2-1/2 View
  Chen, Qi b (CHN) VS Nigmatov, Ortik (UZB) 1-0 View
  Li, Di (CHN) VS Chen, Qi b (CHN) 1-0 View
  Chen, Qi b (CHN) VS Oparin, Grigoriy (USA) * View
  Zonal 3.5 Chess Championship 2018 Male (Hei Longjiang province, China) Start: 2018-08-12
View PGN in plain text | Download PGN
  Chen, Qi b (CHN) VS Shen, Shiyan (CHN) 1/2-1/2 View
  Chen, Qi b (CHN) VS Lu, Shanglei (CHN) 1/2-1/2 View
  Wang, Shixu B (CHN) VS Chen, Qi b (CHN) 1/2-1/2 View
  Zhao, Yuanhe (CHN) VS Chen, Qi b (CHN) 1/2-1/2 View
  Chen, Qi b (CHN) VS Wang, Yanbin (CHN) 1-0 View
  Xiao, Tong(QD) (CHN) VS Chen, Qi b (CHN) 0-1 View
  Chen, Qi b (CHN) VS Huang, Renjie (CHN) 1/2-1/2 View
  Lin, Yi (CHN) VS Chen, Qi b (CHN) 1/2-1/2 View
  Chen, Qi b (CHN) VS Xu, Minghui (CHN) 1-0 View
  Bai, Jinshi (CHN) VS Chen, Qi b (CHN) 1/2-1/2 View
  Chen, Qi b (CHN) VS Xu, Xiangyu (CHN) 1/2-1/2 View
  3rd Eastern Asia Youth Chess Championship U18 (Shanghai) Start: 2018-08-02
View PGN in plain text | Download PGN
  Chen, Qi b (CHN) VS Wang,Ze (CHN) 1-0 View
  Li, Yimin (CHN) VS Chen, Qi b (CHN) 0-1 View
  Chen, Qi b (CHN) VS Pang, Tao (CHN) 1-0 View
  Xu, Zhihang (CHN) VS Chen, Qi b (CHN) 1/2-1/2 View
  Chen, Qi b (CHN) VS Peng, Shunkai (USA) 1-0 View
  Chen, Qi b (CHN) VS Garidmagnai, Byambasuren (MGL) 1-0 View
  Pasaribu, Ivan Maxmillian Putra (INA) VS Chen, Qi b (CHN) 1/2-1/2 View
  Wang, Ting-Hao (TPE) VS Chen, Qi b (CHN) 0-1 View
  Chen, Qi b (CHN) VS Eng, Jia Qian (MAS) 1/2-1/2 View
  2018 Chinese chess championship (personal group B Men) (Jiangmen) Start: 2018-07-18
View PGN in plain text | Download PGN
  Tong, Zhiyao (CHN) VS Chen, Qi b (CHN) 0-1 View
  Chen, Qi b (CHN) VS Xiang, Zeyu (CHN) 1/2-1/2 View
  Chen, Qi b (CHN) VS Chen, Fan (CHN) 1/2-1/2 View
  Chen, Qi b (CHN) VS Lu, Juncheng (CHN) 1-0 View
  Liu, Zhaoqi (CHN) VS Chen, Qi b (CHN) 1/2-1/2 View
  Chen, Qi b (CHN) VS Jiang, Qinyu (CHN) 1-0 View
  Peng, Hongchi (CHN) VS Chen, Qi b (CHN) 0-1 View
  Chen, Qi b (CHN) VS Du, Chunhui (CHN) 1/2-1/2 View
  Li, Zhichao (HKG) VS Chen, Qi b (CHN) 0-1 View
  Chen, Qi b (CHN) VS Zhao, Yuanhe (CHN) 1-0 View
  Peng, Xiongjian (CHN) VS Chen, Qi b (CHN) 1-0 View
  2018 Chinese Chess League Division B (Jiangmen) Start: 2018-07-10
View PGN in plain text | Download PGN
  Chen, Qi b (CHN) VS Shen, Siyuan (CHN) 1/2-1/2 View
  Fang, Yuxiang (CHN) VS Chen, Qi b (CHN) 1/2-1/2 View
  Chen, Qi b (CHN) VS Yu, Kaifeng (CHN) 1/2-1/2 View
  Chen, Qi b (CHN) VS Bacrot, Etienne (FRA) 1/2-1/2 View
  2018 Chinese Chess Team Tournament (Men) (Hangzhou China) Start: 2018-06-18
View PGN in plain text | Download PGN
  Yao, Ruikai (CHN) VS Chen, Qi b (CHN) 0-1 View
  Chen, Qi b (CHN) VS Zhao, Zhouqiao CHN (CHN) 1-0 View
  Chen, Qi b (CHN) VS Tong, Yan (CHN) 1/2-1/2 View
  Zhao, Chenxi (CHN) VS Chen, Qi b (CHN) 1-0 View
  Chen, Qi b (CHN) VS Zhao, Yuanhe (CHN) 1/2-1/2 View
  Gu, Jiazhen (CHN) VS Chen, Qi b (CHN) 0-1 View
  Zhu, Kaizhen (CHN) VS Chen, Qi b (CHN) 0-1 View
  Chen, Qi b (CHN) VS Zhang, Di (CHN) 1-0 View
  2018 China Blitz Chess Championships(Man) (Tian Jin China) Start: 2018-06-08
View PGN in plain text | Download PGN
  Wan, Yunguo (CHN) VS Chen, Qi b (CHN) 1-0 View
  Chen, Qi b (CHN) VS Yu, Yangyi (CHN) 0-1 View
  Peng, Xiongjian (CHN) VS Chen, Qi b (CHN) 0-1 View
  Chen, Qi b (CHN) VS Li, Yankai (CHN) 1-0 View
  Chu, Wei Chao (CHN) VS Chen, Qi b (CHN) 1/2-1/2 View
  Chen, Qi b (CHN) VS Ma, Zhonghan (CHN) 1-0 View
  Chen, Qi b (CHN) VS Lu, Shanglei (CHN) 0-1 View
  Liu, Yan (CHN) VS Chen, Qi b (CHN) 0-1 View
  Chen, Qi b (CHN) VS Fang, Yuxiang (CHN) 1-0 View
  2018 China Rapid Chess Championships(Man) (Tian Jin China) Start: 2018-06-06
View PGN in plain text | Download PGN
  Chen, Qi b (CHN) VS Xu, Yinglun (CHN) 0-1 View
  Ye, Rongguang (CHN) VS Chen, Qi b (CHN) 1/2-1/2 View
  Liu, Yan (CHN) VS Chen, Qi b (CHN) 1/2-1/2 View
  Chen, Qi b (CHN) VS Bai, Jinshi (CHN) 0-1 View
  Chen, Qi b (CHN) VS Zhao, Yuanhe (CHN) 1/2-1/2 View
  Li, Di (CHN) VS Chen, Qi b (CHN) 0-1 View
  Xiang, Zeyu (CHN) VS Chen, Qi b (CHN) 1/2-1/2 View
  Chen, Qi b (CHN) VS Zhou, Jianchao (CHN) 1-0 View
  Wan, Yunguo (CHN) VS Chen, Qi b (CHN) 1-0 View
  The 1st Longtou Cup the Belt and Road Chess Open (Qinhuangdao city, Hebei province, China) Start: 2018-05-25
View PGN in plain text | Download PGN
  Wu, huanghui (CHN) VS Chen, Qi b (CHN) 1-0 View
  Chen, Qi b (CHN) VS Zhang, Hang (CHN) 1-0 View
  Zhao, Shengxin (CHN) VS Chen, Qi b (CHN) 0-1 View
  Chen, Qi b (CHN) VS Paramzina, Anastasya (FID) 1-0 View
  Wang, Shixu B (CHN) VS Chen, Qi b (CHN) 1/2-1/2 View
  Chen, Qi b (CHN) VS Mohr, Georg (SLO) 1/2-1/2 View
  Zhang, Lanlin (CHN) VS Chen, Qi b (CHN) 0-1 View
  Chen, Qi b (CHN) VS Antipov, Mikhail Al. (FID) 0-1 View
  Zou, Chen (CHN) VS Chen, Qi b (CHN) 1-0 View
  2th Shanghai Gulf Cup National Chess New Youth Champion Tournament (Shanghai) Start: 2018-03-27
View PGN in plain text | Download PGN
  Chen, Qi b (CHN) VS Xu, Yi (CHN) 0-1 View
  Lin, Yi (CHN) VS Chen, Qi b (CHN) 1/2-1/2 View
  Chen, Qi b (CHN) VS Xiang, Zeyu (CHN) 1-0 View
  Chen, Qi b (CHN) VS Yu, Kaifeng (CHN) 1-0 View
  Zhu, Yi (CHN) VS Chen, Qi b (CHN) 0-1 View
  Chen, Qi b (CHN) VS Peng, Xiongjian (CHN) 1/2-1/2 View
  Liu, Yan (CHN) VS Chen, Qi b (CHN) 1/2-1/2 View
  8th HDBank international cup 2018 - Masters category (Ha Noi) Start: 2018-03-10
View PGN in plain text | Download PGN
  Chen, Qi b (CHN) VS Thipsay, Bagyashree Sathe (IND) 1-0 View
  Tran, Tuan Minh (VIE) VS Chen, Qi b (CHN) 1-0 View
  Chen, Qi b (CHN) VS Nguyen, Quoc Hy (VIE) 1-0 View
  Erigaisi Arjun (IND) VS Chen, Qi b (CHN) 1-0 View
  Chen, Qi b (CHN) VS Pratyusha, Bodda (IND) 1-0 View
  Pena Gomez, Manuel (ESP) VS Chen, Qi b (CHN) 0-1 View
  Chen, Qi b (CHN) VS Xu, Yi (CHN) 1/2-1/2 View
  Chen, Qi b (CHN) VS Nguyen Van Huy (VIE) 1/2-1/2 View
  Raja Harshit (IND) VS Chen, Qi b (CHN) 0-1 View
  Aeroflot Open 2018 B (Moscow) Start: 2018-02-20
View PGN in plain text | Download PGN
  Chen, Qi b (CHN) VS Ning, Kaiyu (CHN) 1/2-1/2 View
  Pranav Anand (IND) VS Chen, Qi b (CHN) 0-1 View
  Chen, Qi b (CHN) VS Asadli, Vugar (AZE) 0-1 View
  Moksh Amit Doshi (IND) VS Chen, Qi b (CHN) 1/2-1/2 View
  Chen, Qi b (CHN) VS Nebolsina, Vera (FRA) 1-0 View
  Chen, Qi b (CHN) VS Sviridov, Valery (RUS) 1/2-1/2 View
  Korneva, Marina (RUS) VS Chen, Qi b (CHN) 1/2-1/2 View
  Chen, Qi b (CHN) VS Baghdasaryan, Vahe (ARM) 1-0 View
  Balashov, Yuri S (RUS) VS Chen, Qi b (CHN) 1/2-1/2 View
  'The Belt and Road'2017 Hainan Chess Open (Sanya) Start: 2017-12-16
View PGN in plain text | Download PGN
  Sivuk, Vitaly (SWE) VS Chen, Qi b (CHN) 1-0 View
  Chen, Qi b (CHN) VS Song, Yuxin (CHN) 1-0 View
  Chen, Qi b (CHN) VS Dai, Changren (CHN) 0-1 View
  Nguyen Thi Thanh An (VIE) VS Chen, Qi b (CHN) 1/2-1/2 View
  Chen, Qi b (CHN) VS Li, Di (CHN) 1-0 View
  Zhao, Yuanhe (CHN) VS Chen, Qi b (CHN) 0-1 View
  Chen, Qi b (CHN) VS Peng, Xiongjian (CHN) 1/2-1/2 View
  Batchuluun, Tsegmed (MGL) VS Chen, Qi b (CHN) 1-0 View
  Xiang, Zeyu (CHN) VS Chen, Qi b (CHN) 1/2-1/2 View
  China Blitz Chess Championships 2017Open (SHENZHEN) Start: 2017-12-07
View PGN in plain text | Download PGN
  Wei, Yi (CHN) VS Chen, Qi b (CHN) 1-0 View
  China Rapid Chess Championships 2017Open (SHENZHEN) Start: 2017-12-07
View PGN in plain text | Download PGN
  Chen, Qi b (CHN) VS Wan, Yunguo (CHN) 0-1 View
  Li, Di (CHN) VS Chen, Qi b (CHN) 1-0 View
  China Blitz Chess Championships 2017Open (SHENZHEN) Start: 2017-12-07
View PGN in plain text | Download PGN
  Chen, Qi b (CHN) VS Lin, Yi (CHN) 1-0 View
  China Rapid Chess Championships 2017Open (SHENZHEN) Start: 2017-12-07
View PGN in plain text | Download PGN
  Chen, Qi b (CHN) VS Chu, Wei Chao (CHN) 0-1 View
  China Blitz Chess Championships 2017Open (SHENZHEN) Start: 2017-12-07
View PGN in plain text | Download PGN
  Zhou, Jianchao (CHN) VS Chen, Qi b (CHN) 1-0 View
  Chen, Qi b (CHN) VS Lan, Zilun (CHN) 1-0 View
  China Rapid Chess Championships 2017Open (SHENZHEN) Start: 2017-12-07
View PGN in plain text | Download PGN
  Lin, Yi (CHN) VS Chen, Qi b (CHN) 0-1 View
  China Blitz Chess Championships 2017Open (SHENZHEN) Start: 2017-12-07
View PGN in plain text | Download PGN
  Liu, Yan (CHN) VS Chen, Qi b (CHN) 1-0 View
  China Rapid Chess Championships 2017Open (SHENZHEN) Start: 2017-12-07
View PGN in plain text | Download PGN
  Chen, Qi b (CHN) VS Xu, Zhihang (CHN) 0-1 View
  China Blitz Chess Championships 2017Open (SHENZHEN) Start: 2017-12-07
View PGN in plain text | Download PGN
  Yuan, Qingyu (CHN) VS Chen, Qi b (CHN) 0-1 View
  China Rapid Chess Championships 2017Open (SHENZHEN) Start: 2017-12-07
View PGN in plain text | Download PGN
  Ye, Rongguang (CHN) VS Chen, Qi b (CHN) 1-0 View
  China Blitz Chess Championships 2017Open (SHENZHEN) Start: 2017-12-07
View PGN in plain text | Download PGN
  Chen, Qi b (CHN) VS Fang, Yuxiang (CHN) 1-0 View
  China Rapid Chess Championships 2017Open (SHENZHEN) Start: 2017-12-07
View PGN in plain text | Download PGN
  Dai, Changren (CHN) VS Chen, Qi b (CHN) 1/2-1/2 View
  China Blitz Chess Championships 2017Open (SHENZHEN) Start: 2017-12-07
View PGN in plain text | Download PGN
  Chen, Qi b (CHN) VS Chu, Wei Chao (CHN) 1-0 View
  China Rapid Chess Championships 2017Open (SHENZHEN) Start: 2017-12-07
View PGN in plain text | Download PGN
  Chen, Qi b (CHN) VS Guo, Yu (CHN) 1-0 View
  China Blitz Chess Championships 2017Open (SHENZHEN) Start: 2017-12-07
View PGN in plain text | Download PGN
  Lu, Shanglei (CHN) VS Chen, Qi b (CHN) 1-0 View
  M.Chigorin Memorial 2017 (St. Petersburg) Start: 2017-10-21
View PGN in plain text | Download PGN
  Sjugirov, Sanan (HUN) VS Chen, Qi b (CHN) 1-0 View
  Chen, Qi b (CHN) VS Ismagilov, Damir (RUS) 1-0 View
  Bondarenko, Ivan (RUS) VS Chen, Qi b (CHN) 1/2-1/2 View
  Chen, Qi b (CHN) VS Semenenko, Sergey (RUS) 1-0 View
  Chen, Qi b (CHN) VS Geller, Jakov (RUS) 0-1 View
  Nandhidhaa, P V (IND) VS Chen, Qi b (CHN) 0-1 View
  Khanin, Semen (RUS) VS Chen, Qi b (CHN) 1-0 View
  Chen, Qi b (CHN) VS Petrova, Irina (UKR) 1-0 View
  2017 Chinese chess championship group B Men (Qin huang dao) Start: 2017-07-16
View PGN in plain text | Download PGN
  Chen,Ruopeng (CHN) VS Chen, Qi b (CHN) 0-1 View
  Chen, Qi b (CHN) VS Zhu, Yanshen (CHN) 1-0 View
  Zhang, Ziji (CHN) VS Chen, Qi b (CHN) 1/2-1/2 View
  Chen, Qi b (CHN) VS Duan, Xuyang (CHN) 1-0 View
  Shen, Shiyan (CHN) VS Chen, Qi b (CHN) 0-1 View
  Chen, Qi b (CHN) VS Xiang, Zeyu (CHN) 1-0 View
  Xu, Yi (CHN) VS Chen, Qi b (CHN) 1/2-1/2 View
  Peng, Xiongjian (CHN) VS Chen, Qi b (CHN) 1-0 View
  Chen, Qi b (CHN) VS Hu, Yu (CHN) 1/2-1/2 View
  Chen, Qi b (CHN) VS Huang, Renjie (CHN) 1/2-1/2 View
  Shao, Wenbin (CHN) VS Chen, Qi b (CHN) 0-1 View
  2017 Qualification Tournament for Chinese chess National Second Team(man) (Jia Xing) Start: 2017-06-29
View PGN in plain text | Download PGN
  Chen, Qi b (CHN) VS Wan, Minghan (CHN) 1-0 View
  Ma, Lin (CHN) VS Chen, Qi b (CHN) 1-0 View
  Chen, Qi b (CHN) VS Liu, Yan (CHN) 1/2-1/2 View
  Jiang, Qinyu (CHN) VS Chen, Qi b (CHN) 0-1 View
  Chen, Qi b (CHN) VS Zhang, Jiabao (CHN) 1-0 View
  Peng, Shunkai (USA) VS Chen, Qi b (CHN) 1/2-1/2 View
  Chen, Qi b (CHN) VS Dai, Changren (CHN) 1/2-1/2 View
  Chen, Qi b (CHN) VS Peng, Hongchi (CHN) 1-0 View
  Xu, Minghui (CHN) VS Chen, Qi b (CHN) 1/2-1/2 View
  2017 Chinese chess team tournament (men) (Beijing) Start: 2017-06-05
View PGN in plain text | Download PGN
  Chen, Qi b (CHN) VS Zhao, Zhouqiao CHN (CHN) 1/2-1/2 View
  Chen, Qi b (CHN) VS Lin, Chen (CHN) 1/2-1/2 View
  Gao, Rui (CHN) VS Chen, Qi b (CHN) 1-0 View
  Chen, Peng (CHN) VS Chen, Qi b (CHN) 1/2-1/2 View
  Zhao, Yuanhe (CHN) VS Chen, Qi b (CHN) 1/2-1/2 View
  Liu, Chang (CHN) VS Chen, Qi b (CHN) 1/2-1/2 View
  "Sichuan Airlines Cup"2017Asian Continental Chess Championship Blitz (ChengDu SiChuan) Start: 2017-05-21
View PGN in plain text | Download PGN
  Yu, Yangyi (CHN) VS Chen, Qi b (CHN) 1-0 View
  "Sichuan Airlines Cup"2017Asian Continental Chess Championship (ChengDu SiChuan) Start: 2017-05-12
View PGN in plain text | Download PGN
  Xu, Yinglun (CHN) VS Chen, Qi b (CHN) 1/2-1/2 View
  Chen, Qi b (CHN) VS Sadorra, Julio Catalino (PHI) 0-1 View
  Peng, Xiongjian (CHN) VS Chen, Qi b (CHN) 1-0 View
  Chen, Qi b (CHN) VS Wang, Shixu B (CHN) 1/2-1/2 View
  Dai, Changren (CHN) VS Chen, Qi b (CHN) 1/2-1/2 View
  Chen, Qi b (CHN) VS Lin, Yi (CHN) 1/2-1/2 View
  Pang, Tao (CHN) VS Chen, Qi b (CHN) 1/2-1/2 View
  Chen, Qi b (CHN) VS Tran Minh Thang (VIE) 0-1 View
  Shanghai Gulf Cup 2017 National Chess New Youth Champion Tournament (Shanghai) Start: 2017-03-25
View PGN in plain text | Download PGN
  Xu, Yi (CHN) VS Chen, Qi b (CHN) 1-0 View
  Chen, Qi b (CHN) VS Hu, Yu (CHN) 1/2-1/2 View
  Xu, Minghui (CHN) VS Chen, Qi b (CHN) 1/2-1/2 View
  Chen, Qi b (CHN) VS Dai, Changren (CHN) 1/2-1/2 View
  Liu, Yan (CHN) VS Chen, Qi b (CHN) 1/2-1/2 View
  Chen, Qi b (CHN) VS Wang, Tongsen (CHN) 1/2-1/2 View
  Peng, Xiongjian (CHN) VS Chen, Qi b (CHN) 1-0 View
  7th HDBank international open - Master tournament (Ho Chi Minh) Start: 2017-03-12
View PGN in plain text | Download PGN
  Chen, Qi b (CHN) VS Stefanova, Antoaneta (BUL) 1/2-1/2 View
  Shyam, Sundar M. (IND) VS Chen, Qi b (CHN) 1-0 View
  Xiang, Zeyu (CHN) VS Chen, Qi b (CHN) 1/2-1/2 View
  Chen, Qi b (CHN) VS Godbole, Atharva (IND) 1-0 View
  Puranik, Abhimanyu (IND) VS Chen, Qi b (CHN) 1/2-1/2 View
  Chen, Qi b (CHN) VS Vo, Thanh Ninh (VIE) 1/2-1/2 View
  Nguyen, Huynh Minh Huy (VIE) VS Chen, Qi b (CHN) 1/2-1/2 View
  Chen, Qi b (CHN) VS Ervan, Mohamad (INA) 1-0 View
  Shyaamnikhil P (IND) VS Chen, Qi b (CHN) 1-0 View
  Aeroflot Open 2017 B (Moscow) Start: 2017-02-21
View PGN in plain text | Download PGN
  Chen, Qi b (CHN) VS Shtembuliak, Evgeny (UKR) 1/2-1/2 View
  Papin, Vasily (RUS) VS Chen, Qi b (CHN) 1/2-1/2 View
  Chen, Qi b (CHN) VS Murtazin, Bulat (RUS) 1-0 View
  Chen, Qi b (CHN) VS Kostenko, Petr (KAZ) 1-0 View
  Lugovskoy, Maxim (RUS) VS Chen, Qi b (CHN) 1-0 View
  Tsydypov, Zhamsaran (RUS) VS Chen, Qi b (CHN) 1-0 View
  Chen, Qi b (CHN) VS Fakhrutdinov, Timur (RUS) 1/2-1/2 View
  Mu, Ke (CHN) VS Chen, Qi b (CHN) 1/2-1/2 View
  Chen, Qi b (CHN) VS Sadovsky, Artem (FID) 1/2-1/2 View
  The 1st Hainan International Chess Open Tournament (Hainan Danzhou) Start: 2016-12-07
View PGN in plain text | Download PGN
  Wen, Yang (CHN) VS Chen, Qi b (CHN) 1-0 View
  Chen, Qi b (CHN) VS Ma, Lin (CHN) 1/2-1/2 View
  Chu, Ruotong (CHN) VS Chen, Qi b (CHN) 1/2-1/2 View
  Chen, Qi b (CHN) VS Zhang, Fuhan (CHN) 1-0 View
  Gusain, Himal (IND) VS Chen, Qi b (CHN) 1-0 View
  Chen, Qi b (CHN) VS Wang, Jiaqi (CHN) 1-0 View
  Chen, Qi b (CHN) VS Lin, Yi (CHN) 1-0 View
  Nguyen, Thi Mai Hung (VIE) VS Chen, Qi b (CHN) 0-1 View
  Chen, Qi b (CHN) VS Chanda, Sandipan (IND) 1/2-1/2 View
  2016 Blitz Chess Championship of China (Shen Zhen) Start: 2016-08-26
View PGN in plain text | Download PGN
  Chen, Qi b (CHN) VS Bu, Xiangzhi (CHN) 1-0 View
  Gao, Rui (CHN) VS Chen, Qi b (CHN) 1-0 View
  Chen, Qi b (CHN) VS Fang, Yan (CHN) 1-0 View
  Yu, Yangyi (CHN) VS Chen, Qi b (CHN) 1-0 View
  Dai, Changren (CHN) VS Chen, Qi b (CHN) 0-1 View
  Chen, Qi b (CHN) VS Xu, Yinglun (CHN) 0-1 View
  Chen, Qi b (CHN) VS Lin, Yi (CHN) 0-1 View
  Zhou, Xin (CHN) VS Chen, Qi b (CHN) 0-1 View
  Chen, Qi b (CHN) VS Fang, Yuxiang (CHN) 1-0 View
  2016 Rapid Chess Championship of China (Shen Zhen) Start: 2016-08-24
View PGN in plain text | Download PGN
  Chen, Qi b (CHN) VS Yu, Yangyi (CHN) 0-1 View
  Lin, Yi (CHN) VS Chen, Qi b (CHN) 1/2-1/2 View
  Chen, Qi b (CHN) VS Shi, Kecheng (CHN) 0-1 View
  Xiang, Zeyu (CHN) VS Chen, Qi b (CHN) 1/2-1/2 View
  Chen, Qi b (CHN) VS Zhou, Xin (CHN) 1-0 View
  Tang, Keran (CHN) VS Chen, Qi b (CHN) 0-1 View
  Chen, Qi b (CHN) VS Xu, Xiangyu (CHN) 1/2-1/2 View
  Guo, Yu (CHN) VS Chen, Qi b (CHN) 1-0 View
  The 2nd "Zhongfu" Cup International Chess Tournament (Open category) (Shi Jiazhuang China) Start: 2016-08-08
View PGN in plain text | Download PGN
  Chen, Qi b (CHN) VS Zhang, Haining (CHN) 1-0 View
  Yang, Yijing (CHN) VS Chen, Qi b (CHN) 0-1 View
  Chen, Qi b (CHN) VS Chu, Ruotong (CHN) 1-0 View
  Li, Bo (CHN) VS Chen, Qi b (CHN) 0-1 View
  Chen, Qi b (CHN) VS Liu, Yan (CHN) 1/2-1/2 View
  Yu, Zong Yang (CAN) VS Chen, Qi b (CHN) 1-0 View
  Xiang, Zeyu (CHN) VS Chen, Qi b (CHN) 1/2-1/2 View
  Chen, Qi b (CHN) VS Wang, Shixu B (CHN) 1-0 View
  Peng, Hongchi (CHN) VS Chen, Qi b (CHN) 1/2-1/2 View
  World Youth Chess Olympiad U16 2016 (Poprad) Start: 2016-07-22
View PGN in plain text | Download PGN
  De Jager, Luan (RSA) VS Chen, Qi b (CHN) 0-1 View
  Sarana, Alexey (SRB) VS Chen, Qi b (CHN) 1-0 View
  Chen, Qi b (CHN) VS Birkisson, Bjorn Holm (ISL) 1-0 View
  Akdogan, Alperen (TUR) VS Chen, Qi b (CHN) 1/2-1/2 View
  Chen, Qi b (CHN) VS Asadli, Vugar (AZE) 1/2-1/2 View
  Chen, Qi b (CHN) VS Ivic, Velimir (SRB) 1-0 View
  Chen, Qi b (CHN) VS Sargsyan, Shant (ARM) 0-1 View
  Banzea, Alexandru-Bogdan (ROU) VS Chen, Qi b (CHN) 1/2-1/2 View
  Chen, Qi b (CHN) VS Schroeder, Kevin (GER) 1-0 View
  2016Men's world champion chess championship Zonal 3.5 (Shenzhen) Start: 2016-06-25
View PGN in plain text | Download PGN
  Chen, Qi b (CHN) VS Xu, Xiangyu (CHN) 1/2-1/2 View
  Chen, Qi b (CHN) VS Li, Bo (CHN) 0-1 View
  Chen, Qi b (CHN) VS Zuo, Yifan (CHN) 1/2-1/2 View
  Chu, Wei Chao (CHN) VS Chen, Qi b (CHN) 1/2-1/2 View
  Chen, Qi b (CHN) VS Zhou, Jianchao (CHN) 0-1 View
  Liao, Yu Hao (CHN) VS Chen, Qi b (CHN) 0-1 View
  Chen, Qi b (CHN) VS Mi, Qian (CHN) 1/2-1/2 View
  Lin, Yi (CHN) VS Chen, Qi b (CHN) 1/2-1/2 View
  Xu, Yi (CHN) VS Chen, Qi b (CHN) 1-0 View
  Chen, Qi b (CHN) VS Peng, Shunkai (USA) 1-0 View
  Wang, Jue (CHN) VS Chen, Qi b (CHN) 1-0 View
  2016Chinese Chess League Division A (1-4) (Shen Zhen) Start: 2016-04-11
View PGN in plain text | Download PGN
  Chen, Qi b (CHN) VS Ding, Liren (CHN) 0-1 View
  Xu, Xiangyu (CHN) VS Chen, Qi b (CHN) 1-0 View
  Chen, Qi b (CHN) VS Bu, Xiangzhi (CHN) 0-1 View
  The 1st "Zhongfu" Cup International Chess Tournament(open category) (Shijiazhuang) Start: 2015-08-08
View PGN in plain text | Download PGN
  Chen, Qi b (CHN) VS Liu, Yan (CHN) 0-1 View
  Men, Jiayi (CHN) VS Chen, Qi b (CHN) 0-1 View
  Chen, Qi b (CHN) VS Lin, Yi (CHN) 1/2-1/2 View
  Zhang, Ziji (CHN) VS Chen, Qi b (CHN) 1-0 View
  Chen, Qi b (CHN) VS Zhu, Yi (CHN) 0-1 View
  Sun, Jiajun (CHN) VS Chen, Qi b (CHN) 1/2-1/2 View
  Chen, Qi b (CHN) VS Feng, Xuan (CHN) 1-0 View
  Qiu, Mengjie (CHN) VS Chen, Qi b (CHN) 1/2-1/2 View
  2015 Chinese chess team tournament (Zhong Shan) Start: 2015-07-10
View PGN in plain text | Download PGN
  Lin, Yi (CHN) VS Chen, Qi b (CHN) 1/2-1/2 View
  Chen, Qi b (CHN) VS Lin Zhaochen (CHN) 1-0 View
  2014World Champion Chess Championship Zonal 3.5 (GuangDong) Start: 2014-10-25
View PGN in plain text | Download PGN
  Chu, Wei Chao (CHN) VS Chen, Qi b (CHN) 1-0 View
  Chen, Qi b (CHN) VS Jia, Haoxiang (CHN) 1/2-1/2 View
  Fang, Yuxiang (CHN) VS Chen, Qi b (CHN) 1/2-1/2 View
  Chen, Qi b (CHN) VS Zhang, Xiaopeng (CHN) 0-1 View
  Liu, Zhaoqi (CHN) VS Chen, Qi b (CHN) 1/2-1/2 View
  Chen, Qi b (CHN) VS Yang, Yanqing (CHN) 1-0 View
  Chen, Qi b (CHN) VS Yu, Xiangbo (CHN) 0-1 View
  Yu, Kaifeng (CHN) VS Chen, Qi b (CHN) 0-1 View
  Wu, Xibin (CHN) VS Chen, Qi b (CHN) 0-1 View
  Chen, Qi b (CHN) VS Bao, Qilin (CHN) 1/2-1/2 View
  Li, Hanbin (CHN) VS Chen, Qi b (CHN) 1-0 View
 

« go back

Share this page


   facebook    twitter    gplus
©  World Chess Federation    |  Contact us: admin@fide.com   |  Developed and supported by Elista FIDE Office   |   Ratings questions: Elista FIDE Office